Jump to content
Arkivverket

Kommunale bestemmelser etc om å kaste boss på havet


Svein Harald Antonsen

Recommended Posts

Jeg har en gang sett et bilde av et kommunalt oppslag (forskrift e.l.) om at innbyggerne skal dumpe avfall på havet og ikke samle det opp på land. Det er mulig det var bestemmelser om visse typer avfall som måtte dumpes på havet og andre typer som kunne graves ned eller samles på land. Husker ikke hvilken kommune, men dette var vel noe som kunne skje flere steder. Er det noen som kjenner til slike eksempler og har lenke til bilder eller eventuelt konkrete kommunenavn?

Link to comment
Share on other sites

Presiserer bare at poenget mitt slett ikke er å "henge ut" kommuner. Dokumentene kan gjerne anonymiseres mht kommunenavn når de skal gjenbrukes. Dette er tenkt benyttet som eksempler på en gjengs mentalitet for noen tiår tilbake.

Link to comment
Share on other sites

tja - det er ikkje så lenge sidan (1990-talet; seinare?) kondemnerte fiskebåtar vart senka på djupt vatn i ein fjord ... - med statstilskot.

 

Eg sit og les "Nærings og kultursoge for Ørsta", bd.3 (1915-1963) av Gunnar Ellingsen (Ørsta kommune, 2021).

Han har ein bolk om "Renovasjon", for ein stor del basert på kommunale papir og avisartiklar/-notisar/-innlegg.

Bolken byrjar med eit lesarinnlegg i 1932 og sluttar med at forbrenningsomnen var på plass i 1964.

Innimellom er det ymse klager (om bos som flyt i bygda og i sjøkanten, rotter "store som kviger", osv.); temmeleg mange

nemnder og utgreiingar; 10-20 mogelege lokalitetar; protestar frå dei som ville få det nær seg, osv.

På eit stadium kom nokon på den "geniale" ideen at ein kunne sende boset til grannen, Volda. Det vart også løysinga for 2-3 tiår.

 

Stadnamn kan sikkert bytast ut, så passar framstillinga like godt svært mange andre stadar.

 

Eitt framlegg - henta frå rapporten til "samarbeidsnemnda for søppelrenovasjon i Ørsta og Volda" (med begge kommuneingeniørane)

lagt fram 27. sept 1960 var å bygge ei sjakt ned i sjøen, som ein dumpa bosset i. Tanken var då sokk det til botnar.  Forfattaren siterer:

"Dei siste åra har fleire kommunar på Vestlandet løyst bosproblemet ved å senke det i sjøen, gjennom ei sjakt som munnar

ut ei 3-4 meter under lavvann. Desse sjaktene har no i fleire år vore i drift og det har ikkje synt seg nokon ulemper i form av

at sjøen blir forurensa. Tvert om har det berre vore lovord frå dei som har slike anlegg, og frå andre som har studert forholdet. ..."

Dette var også nemnda si tilråding. Det vart ikkje sånn, men både tenkjemåte og praksis var tydelegvis utbreidd.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

tja - det er ikkje så lenge sidan (1990-talet; seinare?) kondemnerte fiskebåtar vart senka på djupt vatn i ein fjord ... - med statstilskot.

Stemmer at det var en statlig tilskuddsordning. Det som er relatert til slike tilskudd er relativt sporbart, og der ser man at det faktisk, tross alt, var en del krav: 

"De måtte være avrigget, og løse materialer som kunne flyte opp, måtte fjernes. Båtene måtte være tømt for bunkers og smøreolje, batterier måtte tas ut, og de måtte fylles opp med tilstrekkelig ballast. Det var ikke tillatt å sprenge fartøyet, og senkingen måtte foregå under tilsyn fra havnevesenet, lensmannskontoret og en representant fra Fylkesmannens miljøvernavdeling."

 

I tillegg ble det senket andre båter, uten tilskudd. Fant f.eks. noe om en gammel minesveiper og lekter i Risør, men alt det ikke var tilskudd eller krav om tilsyn etc for å senke er det ikke skapt særlig dokumentasjon om i offentlige arkiver.

 

15 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

"Nærings og kultursoge for Ørsta", bd.3 (1915-1963) av Gunnar Ellingsen (Ørsta kommune, 2021).

Flott, den skal jeg prøve å få tak i. Innser at historielag kan være gode kilder også for denne typen dokumentasjon. 

Jeg hadde også en svak erindring av at Volda var en av kommunene jeg en gang har sett et slikt oppslag fra, så jeg kan forfølge det sporet.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kanskje litt på siden av det du etterspør, men feks   ammunisjon og krigsutstyr ble dumpet i salt og ferskvann frem til 1980

 

https://www.nb.no/nbsok/nb/b5e7644d9ed2fc8c6e781674236f6aff?lang=no#0

 

 

Plast

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/4dglVq/her-gikk-tonnevis-med-plast-direkte-i-sjoeen-vi-maa-slaa-fast-at-det-skyldtes-uvitenhet

Edited by Ivar Moe
  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Svein Harald Antonsen skrev:

Stemmer at det var en statlig tilskuddsordning. Det som er relatert til slike tilskudd er relativt sporbart, og der ser man at det faktisk, tross alt, var en del krav: 

"De måtte være avrigget, og løse materialer som kunne flyte opp, måtte fjernes. Båtene måtte være tømt for bunkers og smøreolje, batterier måtte tas ut, og de måtte fylles opp med tilstrekkelig ballast. Det var ikke tillatt å sprenge fartøyet, og senkingen måtte foregå under tilsyn fra havnevesenet, lensmannskontoret og en representant fra Fylkesmannens miljøvernavdeling."

 

I tillegg ble det senket andre båter, uten tilskudd. Fant f.eks. noe om en gammel minesveiper og lekter i Risør, men alt det ikke var tilskudd eller krav om tilsyn etc for å senke er det ikke skapt særlig dokumentasjon om i offentlige arkiver.

Dette med krav om tilsyn var nok mest fordi det utløyste stønad/kompensasjon. Då måtte det vere vitneført at båten faktisk var senka (og ikkje t.d. seld til utlandet eller teken i bruk til noko anna).

 

1 time siden, Svein Harald Antonsen skrev:

Flott, den skal jeg prøve å få tak i. Innser at historielag kan være gode kilder også for denne typen dokumentasjon. 

Jeg hadde også en svak erindring av at Volda var en av kommunene jeg en gang har sett et slikt oppslag fra, så jeg kan forfølge det sporet.

Denne boka er om Ørsta og seier eigentleg lite om bosordninga i Volda før forbrenningsomen. Men om ein les mellom linjene, ser det ut til at dei

ikkje hadde "renovasjon" med dumping i sjøen. Klager/protestar (frå Volda) mot framlegget om sjødeponi som vert refererte, viser til forsøpling 

andre stadar (Flatholmen i Ålesund), der ein dumpar boset i eller ved sjøen. Det tyder på at dei ikkje  har "eigne" døme på det same.

I Ørsta var den lovlege dumpinga i deponi på land (før 1964) - men nokon tømde tydelegvis ulovleg strandkanten.

 

 

Edited by Ivar S. Ertesvåg
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Takk til Ivar og Ivar.
Jeg har prøvd å svare med sitater, men da går visst et eller annet i stå ("Lagrer"), så jeg prøver uten nå. 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Har fått tak i denne kunngjøringen fra Volda via Facebooksiden til "Plastfritt hav".

image.png.af468b3619b49ff39a5b0132629b2a36.png

 

Har også vært i kontakt med Volda kommune som ikke fant noe, men jeg håper denne kunngjøringen jeg sendte dem kan være til hjelp med å finne frem.

Link to comment
Share on other sites

 

Tidspunkt kan vere opplysande:  Kunngjeringa ovanfor stod på trykk 15.mai 1945, og liknande kunngjeringar i 1943.

(og så trykt att som minne om "gamle dagar" seinare, m.a. i mai 2022 og mai 1993 ... )

"Møre" 27.nov 1947 fortel om endring:

 

image.thumb.png.4235e1190263154cb0de90b51da03548.png

(meir i neste post)

 

Edited by Ivar S. Ertesvåg
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.