Jump to content
Arkivverket

Et Spørsmål Til Deg Som Er Lokalkjent Rundt Kongsberg.


Birger Carlsen

Recommended Posts

2 hours ago, Anne-Lise Hansen said:

Jeg har tidligere funnet at Witus Biering døpte en datter Annichen 4. juni 1707:

 

Buskerud fylke, Kongsberg i Kongsberg, Ministerialbok nr. I 1 (1696-1720), Fødte og døpte 1707, Side 57-58
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070315660668

(h. side)

 

Hvor lenge hun levde og om hun ble gift, vet vi jo foreløpig ikke.
 

Når jeg begynte å lese på den siden for å finne Annichens dåp fant jeg en Hans Daniel som blir døpt, og far hans heter Jørgen ett eller

annet. Storager, kanskje. Da er det mulig jeg har funnet min Hans Daniel Jørgensen, Steenbaks farfars dåp.

 

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000674282

Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, Anne-Lise Hansen said:

Både Anniken Pedersdatter Winger og Jens Nielsen Biering blir konfirmert i Kongsberg. Anniken i 1783 og Jens i 1778, så da er de i allfall der.

 

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000274370

 

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000674277

 

 

 

Disse konfirmasjonene hadde jeg, men takk likevel.

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Anne-Lise Hansen said:

Jeg har tidligere funnet at Witus Biering døpte en datter Annichen 4. juni 1707:

 

Buskerud fylke, Kongsberg i Kongsberg, Ministerialbok nr. I 1 (1696-1720), Fødte og døpte 1707, Side 57-58
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070315660668

(h. side)

 

Hvor lenge hun levde og om hun ble gift, vet vi jo foreløpig ikke.
 

Denne Annichen var da tanten til Annichen Henrichsdatter Irgens, ikke sant?

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Birger Carlsen skrev:

Denne Annichen var da tanten til Annichen Henrichsdatter Irgens, ikke sant?

 

Jo. Søsteren til Johanne.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg holder på med en annen gren nå, men jeg tror jeg snublet i Jens Nielsen Biæring og Anniken Marie Pedersdatters eldste sønn som døper sin datter Anne Karine i Bragernes 23.09.1821 med løpenr. 71.

 

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051125010364

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nå mener jeg i all erbødighet endelig å ha funnet tilstrekkelig bevis for at det er stedet Biring det henvises til når presten skrev Adam Adamsen Biering, Jens Nilsen Biering o.s.v. Sagt med andre ord skal jeg ikke til Danmark for å lete etter Bjæring.

 

I den siste dåpen 12.07.1760 står det Hans Daniel Andersen: Schiæfting v. Bærum.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610644

 

I en dåp den 30.01.1762 finnes Ringnæs v. Linnum.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610669

 

Dom. 14. p. Trinit. (23. aug) 1761 døper Ole Andersen Berg v. Biering sin sønn Halvor

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610662

 

Jeg vil gjerne høre noen andre sine meninger om dette. På forhånd takk for tilbakemelding

Link to comment
Share on other sites

v i denne sammenhengen betyr eller, altså Hans Daniel Andersen Schiæfting eller Bærum, to navn han var kjent under. Ved dåpen til denne Hans Daniel 29/3 1726 er farens navn Anders Bærum.

Buskerud fylke, Kongsberg i Kongsberg, Ministerialbok nr. I 2 (1721-1743), Fødte og døpte 1726, Side 50-51
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610047

 

Ole Larsen Ringnæs eller Linnum

Ole Andersen Berg eller Biering

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg var sikker på at v. betød ved. Altså.....

 

Hans Daniel Andersen (som kommer fra) Schiæfting ved Bærum.

Ole Andersen (som kommer fra) Ringnæs ved Linnum.

og til slutt Ole Andersen (som kommer fra) Berg ved Biering.

 

....., så dette er feil?

Link to comment
Share on other sites

På 8.6.2022 den 10.35, Birger Carlsen skrev:

Spørsmålet mitt er todelt: Er Biring er det samme som Biering, og er Bjæring en tredje variant av Biring? All informasjon jeg får som kan bedre min forståelse av dette settes stor pris på.

 

Nei, Biring og Biering (det siste med varianter) er ikke samme navn. Biering og Bjæring m.f. må derimot trolig anses som varianter av samme navn. 

 

Navnet Biring betyr en person fra Biri. En ser flere ganger at personer som kom derfra til Kongsberg tidlig på 1700-tallet først gikk under navnet Biri, og så ble dette etter noen år endret til Biring - og konsekvent for kommende generasjoner som opprettholdt navnet. Plassen Biring i Lurdalen har navn etter en med navnet Biring, ikke omvendt.

 

Og, for ordens skyld, hverken Biring eller Biering/Bjæring har noe med Bærum å gjøre. Folk fra Bærum(s Verk) kunne på Kongsberg kalles Bærum eller Bæring, hvis de ikke gikk under andre navn. Dobbelte etternavn med v. (for eller) mellom var svært vanlige på Kongsberg på 1700-tallet. 

 

Jeg deler for øvrig Anne Lises oppfatning om at opphavet til navnet Biering nok bør søkes i Danmark.

 

Som for andre byer, var det klokkeren - ikke prestene - som første kirkebøkene for den perioden dette gjelder. Dermed ser en for lange perioder at alt er ført med samme håndskrift. F.eks. var det samme klokker, Søren Falch, på Kongsberg helt fra 1739 til 1787 (tror jeg det var), og først de siste årene ser en at han i korte periode måtte ha noen til å vikariere for seg. For hele denne lange perioden på nesten fem tiår var det altså samme mann som førte kirkebøkene, noe han gjorde svært så nøyaktig og samvittighetsfullt, slik at forveksling av nesten like navn forekom svært sjelden kirkelige kilder. Derimot er det større sjanse for navneforvekslinger i andre kilder som skifteprotokoller, tingbøker, folketellinger m.v. da de som første disse normalt ikke kjente personene like godt som klokkeren gjorde.

 

Og så kan jeg ikke unngå å smile litt i skjegget av at skiftet fra Drammen i 1749 viser forbindelse med en tidligere klokker på Kongsberg - Johannes Galsch(i)øt(h) - hvis "kråketær" jeg har registrert at Birger ved flere anledninger har hatt problemer med å lese!

 

I tillegg til kirkebøkene førte klokkeren fra 1731 også kommunikantprotokoller. Disse fins så langt skannet på DA t.o.m. 1788, noe som kan være til stor nytte f.eks. når foreldre og barn brukte ulike etternavn men er registrert til alters sammen.

 

 

Når det gjelder Hen(d)ric(h) Irgens tar jeg med dette fra Astrid Ryens registreringer av skifter fra Røros 1690-1835. Disse er tidligere lagt ut til fri nedlasting her på forumet:

 

Sitat

 

Henning Jürgens (Irgens) 29/10-1699 RB (1690-1702, side 541) 
Avdøde Henning Jürgens var Bergmester Nordenfields og Directeur ved Røraas Verck. Bergmesteren døde i Trondhjem. Skiftet åpner 29/10-1699, men avsluttes ikke før 31/12-1701. Skiftet er på vel 150 sider i protokollen. Hans 11 barn og arvinger nevnes helt til slutt på side 714. Enken Maren nevnes i skiftet. Det er Maren Olsdatter Melhuus som han ble gift med Maria Besøgelsesdag 1697. Med henne hadde han ingen barn.  Hans første kone skal være Anne Cathrine Wesling som ofte er å se som fadder i kirkeboka til midten av 1690tallet. Hennes død finnes ikke i KB og det er heller ikke skifte etter henne. Om hun er mor til alle barna, vet jeg derfor ikke. Henning Jürgens’ barn, inndelt i myndige og umyndige barn:
Myndige barn (innbefatter også kvinner som er gift):
1: Johannes Jürgens, gift og bor på gården Tamnes i Røros
2: Hans Hendrich Jürgens, Studiosus
3: Jochum Andreas Jürgens, tjenende i Kjøbenhavn
4: Christian Ludvig Jürgens, tjener i Christiania
5: Lisbet Sophia Jürgens, gift med Hendrich Andersen Floor, Hyttmester ved Tolgen
Umyndige barn:
6: Henning Arnisæus Jürgens, 17 år, med formynder avdødes svoger Sorenskriver over Strinden Peder Jouck.
7: Nicolai Martinius Jürgens 13 år, er på Røros hos avdødes bror Brostrup Jürgens
8: Giertrud Chirstina Jürgens 26 år, sykelig og er hos sin bror på Røros Johannes Jürgens
9: Anna Cathrina Jürgens 24 år, er hos sin svoger Hendrich Andersen Floor ved Tolgen
10: Cornelia Jürgens 21 år, er på Nordmøre hos avdødes svoger Ouden Vith (gift med 
Giertrud Kirstine Wesling)
11: Beata Jürgens 11 år, er hos morbroren Frederick Wesling i Lille-Fosen Det fremgår av skiftet at Joachim Jürgens er avdødes bror, likeså Brostrup Jürgens

 

Manntallet 1701 for Røros, gården Haarli eller Dalen:
NN , enken etter Sl Bergmester Irgens og hennes stesønner:
Hans Hendrich Irgens 24 og Studiosus
Jochum Irgens 19 år, i Kiøbenhafn
Christian Irgens 17 år, er nu i Christiania
Henning Irgens 15 år
Necolaus Irgens 13 år


Manntallet 1701, gården Tamnes:
Johannes Jürgens 29 år og Studiosus, med sønnene Henning 3 år og Hendrich 1,5 år

 

 

 

Jeg tar også med det som står i Astrid Ryens oversikt over Røros-slekter (også fritt nedlastbart i en tidligere tråd her på forumet) om bergmester Henning Jürgens antatte første kone og hennes opphav:

 

Sitat

WESLING: (HANS MORTENSEN WESLING) 
Stamfaren Hans Mortensen Wesling var lagmann i Trondhjem. Laugmand Hans Wessel af Trundhiem døde i Christiania 19/2-1671, ingen alder angitt. Han skal ha vært gift to ganger, første gang med Gjertrud Reknes, andre gang med Kirsten Hansdatter (skifte 15/5-1677). Lagmann Hans Mortensen Wesling hadde nedenforstående barn, som på en eller annen måte var knyttet til Røros. 
1: ANNE CATHRINE WESLING Hun var gift med Henning Irgens, direktør ved Røros Verk, sønn av doctor medicinae Johannes Irgens og Elisabet Sophia Henningsdatter Arnisæus (Doctorinden). Henning Irgens skal være født 1637, han døde i 1699 på en reise til Trondhjem. Hans død er ikke nevnt i kirkebok for Røros, men skiftet etter ham åpnet 29/10-1699 og ble avsluttet 31/12-1701. Anne Cathrine Wesling opptrer som fadder en gang i 1691, fire ganger i 1692, tre ganger i 1693, hun nevnes som fadder siste gang 4 søndag etter påske 1696. Mariae Besøgelsesdag ble Henning Jürgens gift for andre gang med Maren Olsdatter Melhuus. Ved skiftet etter Henning Jürgens i 1699 nevnes i alt 11 barn: Myndige barn (innbefatter også kvinner som er gift): 1: Johannes Jürgens, gift og bor på gården Tamnes i Røros 462 2: Hans Hendrich Jürgens, Studiosus 3: Jochum Andreas Jürgens, tjenende i Kjøbenhavn 4: Christian Ludvig Jürgens, tjener i Christiania 5: Lisbet Sophia Jürgens, gift med Hendrich Andersen Floor, Hyttmester ved Tolgen Umyndige barn: 6: Henning Arnisæus Jürgens, 17 år, med formynder avdødes svoger Sorenskriver over Strinden Peder Jouck. 7: Nicolai Martinius Jürgens 13 år, er på Røros hos avdødes bror Brostrup Jürgens 8: Giertrud Chirstina Jürgens 26 år, sykelig og er hos sin bror på Røros Johannes Jürgens 9: Anna Cathrina Jürgens 24 år, er hos sin svoger Hendrich Andersen Floor ved Tolgen 10: Cornelia Jürgens 21 år, er på Nordmøre hos avdødes svoger Ouden Vith (gift med Giertrud Kirstine Wesling) 11: Beata Jürgens 11 år, er hos morbroren Frederick Wesling i Lille-Fosen Barna nevnt i skiftet ser ut til å være mellom ca 30 og 11 år, og vi kan anta med et visst forbehold at Anne Cathrine Wesling er mor til disse barna, og at hun var rundt 50 år da hun døde. 


 

Hen(d)ric(h) Irgens er også nevnt i sølvverksmanntallene av 1729 og 1732. Selv om opplysningene varierer noen, er det ingen tvil om at det gjelder samme mann:

 

1729 (upublisert): 32 år, født på Røros, arbeider som understiger, har anfart til sammen i 12 år, hvorav 4 år som hauer og 8 som understiger, bor hos Vibachs enke. (Ikke oppført med sønner.)

 

1732 (utgitt som hefte): 39 år, født ved Røros kobberverk, arbeider som overstiger ved Neues Glück gruve, har anfart i 21 år, gift, 2 barn, bor i eget hus på Kongsberg, har tidligere anfart ved Røros kobberverk.

 

Også hans onkler Jochum (Jochim, Joachim) og Christian Ludvig kom til Kongsberg Sølvverks som h.h.v. materialforvalter/bergamtsskriver og geschworner og er registret som dette i funksjonærmanntallene av 1723 og 1732 (mt 1729 har ikke med noen over overstigers rang).

Jochim Irgens - Funksjonærer ved Kongsberg Sølvverk 1723 - Digitalarkivet 

Christian Ludvig Irgens - Funksjonærer ved Kongsberg Sølvverk 1723 - Digitalarkivet 

 

 

Kril(l)aas er et kjent Eiker-navn, og var en gammel, men nå nedlagt, plass under Berg (Kirkeberg).

 

Her er Niels Gislesens fars skiftekort:

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, SAKO/A-123/H, 1676-1828, s. 147
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224630149 

 

Hans begravelse:

Gisle Bergseie Nielsen - Ministerialbok for Eiker prestegjeld 1764-1788 (0624P) - Digitalarkivet

 

Hans mors skiftekort:

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, SAKO/A-123/H, 1676-1828, s. 143
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224630145 
 

Niels' udaterte dåp:

Gisle Nielsøn - Ministerialbok for Eiker prestegjeld 1724-1753 (0624P) - Digitalarkivet 

 

Foreldrenes vielse:

Gisle Nielsøn - Ministerialbok for Eiker prestegjeld 1705-1759 (0624P) - Digitalarkivet 

 

Farens dåp:

Gisle - Ministerialbok for Eiker prestegjeld 1683-1704 (0624P) - Digitalarkivet 

 

Selv om farfaren ved denne dåpen skrives fra Kuland, er han å finne skrevet fra Krilås i kirkebøkene både før og etter - tilbake til 1690. Samtidig med ham fins det flere andre Gislessønner og -døtre skrevet fra Krilås i kirkebøkene. det gravlegges også i de første tiårene av 1700-tallet flere svært gamle kvinner fra Krilås med navn som tyder på at de tilhørte samme slekt. Jeg vil derfor anta at slekten rundt 1700 var veletablert på Krilås og at en ved hjelp av andre kilder skal kunne føre den i hvert fall en eller et par generasjoner videre bakover.

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

WOW! Dette var mye fin informasjon, Dag. Mange tusen takk skal du ha for alt dette.

Link to comment
Share on other sites

Slik jeg forstår det, med utgangspunkt i det som står på side 461 i Astrid Ryens bok, så er Johannes Irgens og Elisabeth Sofia Henningsdatter Arnisæus foreldre til Hennig Irgens. Hans eldste sønn Johan Irgens var far til Henrich Irgens (https://www.digitalarkivet.no/view/6/pc00000001138792)

 

...., som til slutt er far til Annichen Henrichsdatter Irgens som gifter seg med Niels Gislesen nest øverst på venstre side i høyre kolonne her.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610552

 

Jeg håper jeg har sydd dette sammen riktig.

Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, Birger Carlsen skrev:

Jeg håper jeg har sydd dette sammen riktig.

 

Jeg har ikke forsket på denne slekten selv, men utfra det Astrid skriver synes du å ha fått det rett på plass. Jeg ville dog ha skrevet fornavnet til Hen(d)ric(h)s far som Johannes Irgens - ikke Johan, selv om han nok også kan ha blitt kalt det muntlig i det daglige.

 

Gitt Irgens-slektens store betydning på Røros gjennom lang tid, vil jeg anta at det kan være ganske mye å hente om denne slektens tidlige medlemmer i ulike kilder - både i primærkilder og i litteraturen.

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.