Jump to content
Arkivverket

Ser etter blodskam rettsdommer (1841-42)


Johan Stenslie

Recommended Posts

Jeg har sagt ja til å skrive en artikkel til Osterøy Sogelages neste publikasjon, der jeg skal skrive om livene til to brødre som forlot samfunnet – en for Amerika og en for Bergen. En av disse brødrene som dro, Jacob Einarsen Rongved (1819-1887), ble faktisk forvist fra Osterøy etter å ha begått blodskam med sin stemor Gjertrud Andersdatter Sundland (1804-1882). Historien er veldig dramatisk, og jeg håper å finne mer informasjon om den. Jeg har tre kilder som nevner denne skandalen (som jeg har sitert nedenfor), og de refererer alle til flere kilder som jeg ikke har klart å finne. Jeg legger også ved en lenke med en transkripsjon av de to første kildene jeg har laget.

 

KILDER JEG LETER ETTER:

 • Nordhordlehns Underrettens Dom av 4. oktober 1841
 • Bergens Stiftsoverettens Dom av 20. desember 1841
 • Høyesteretts Dom av 9 juni. 1842
 • Kongelig Resolution av 8 august. 1842
 • Papirer levert av Jacob da han ble borger i Bergen, 18. Januar 1848

 

KILDER JEG HAR:

 

LINK TIL TRANSKRIBERT KILDER:

 

 

Edited by Johan Stenslie
Link to comment
Share on other sites

Her er en innstilling om saken, der nevnes en Høyesterettsdom av 9. juni 1842.

 

    No 1029

         Den kongelige norske Re-

gjering indstiller under 23 Juli

d. A.

”At 1. Gjertrud Andersdatter,

Rongved og 2. hendes stedsøn

Jacob Einersen Rongved af

Nordhordlens Sorenskriverie,

Søndre Bergenhuus Amt,

maa naadigst fritages

for den dem for med hinan

den begaaet Blodskam ved

Høiesteretsdom af 9 Juni 1842

tilfundet Straf at have

deres Liv forbrudt, mod at

hensættes No 1 til Tugthuus-

arbeide i 6 Maaneder og No

2 til Fæstningsarbeide i lige

saa lang Tid, hvorhos det

det under lige Straf forby

des Angjældende No 1 at

begive sig udenfor Norge

og de samme tilstødende

Præstegjelde og Angjældende

No 2 at lade sig finde Sam-

mesteds i et Tidsrum

af 10 Aar efter deres Løsladel

se, saafremt de saalænge Beg

ge ere ilive.

            Herpaa behagede

Hans Majestæt at

resolvere:                                  Den norske Regjerings Ind-

                                                stilling bifaldes.

 

Statsrådssekretariatet, RA/S-1001/A/Ab/L0056: Kgl. res. nr. 888-1646, 2. halvår, 1842
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60071492000075

 

Blar du bakover finner du datoen da dette ble bestemt.

 

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Espen Tjernshaugen said:

Her er en innstilling om saken, der nevnes en Høyesterettsdom av 9. juni 1842.

 

    No 1029

         Den kongelige norske Re-

gjering indstiller under 23 Juli

d. A.

”At 1. Gjertrud Andersdatter,

Rongved og 2. hendes stedsøn

Jacob Einersen Rongved af

Nordhordlens Sorenskriverie,

Søndre Bergenhuus Amt,

maa naadigst fritages

for den dem for med hinan

den begaaet Blodskam ved

Høiesteretsdom af 9 Juni 1842

tilfundet Straf at have

deres Liv forbrudt, mod at

hensættes No 1 til Tugthuus-

arbeide i 6 Maaneder og No

2 til Fæstningsarbeide i lige

saa lang Tid, hvorhos det

det under lige Straf forby

des Angjældende No 1 at

begive sig udenfor Norge

og de samme tilstødende

Præstegjelde og Angjældende

No 2 at lade sig finde Sam-

mesteds i et Tidsrum

af 10 Aar efter deres Løsladel

se, saafremt de saalænge Beg

ge ere ilive.

            Herpaa behagede

Hans Majestæt at

resolvere:                                  Den norske Regjerings Ind-

                                                stilling bifaldes.

 

Statsrådssekretariatet, RA/S-1001/A/Ab/L0056: Kgl. res. nr. 888-1646, 2. halvår, 1842
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60071492000075

 

Blar du bakover finner du datoen da dette ble bestemt.

 

Tusen takk for dette Espen, setter jeg stor pris på det!

Link to comment
Share on other sites

Kun en kort domsgjengivelse, nærmest for en oppsummering å regne (1 side) i Norsk Retstidende, med henvisning Rt-1842-527. Så din etterlyste kilde nevnt i tredje kulepunkt innlednngsvis er fra Norges Høyesterett, ikke stiftsoverretten. Så du har det du trenger og kan stryke tredje kulepunkt. Så det er stiftsoverrettens dom 20. desember 1841 som vil være mest interessant for deg etter min mening.

 

DTH

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kildeserien fra Statsrådssekretariatet kan også brukes til å finne innvilgelser og avslag på fritak og løslatelse av straff. De aller fleste protokollene har både saks- og navneregister bakerst (i noen tilfeller foran). Du burde kunne finne mer om Rongved her ifb med frigivelse.

 

Vær oppmerksom på at de straffedømte fra omtrent 1855-1860 (husker ikke nøyaktig) ikke er ført i navneregisteret. Man må da gå til saksregisteret og se under Benaadninger.

 

Dette er  forresten et kildemateriale som fortjener mer bruk og oppmerksomhet. For et innblikk i hvilke opplysninger man kan finne legger ved første siden av saksregisteret til en tilfeldig valgt protokoll:

 

Statsrådssekretariatet, RA/S-1001/A/Ab/L0086: Kgl. res. 2. halvår, 1857
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60071516000004

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk Espen, Dag, og Ivar. Dette er mye nyttig informasjon. Jeg skal reise uten internett i en uke, så jeg ser frem til å grave igjennom dette når jeg kommer tilbake!

Link to comment
Share on other sites

På 13.7.2022 den 17.02, Johan Stenslie skrev:
 • Nordhordlehns Underrettens Dom av 4. oktober 1841
 • Bergens Stiftsoverettens Dom av 20. desember 1841

Begge disse dommene vil være å finne i arkivene etter sorenskrivaren i Nordhordland og Bergen stiftsoverrett. Disse arkivene befinner seg på Statsarkivet i Bergen. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

15 minutes ago, Marianne Herfindal Johannessen - Arkivverket said:

Begge disse dommene vil være å finne i arkivene etter sorenskrivaren i Nordhordland og Bergen stiftsoverrett. Disse arkivene befinner seg på Statsarkivet i Bergen. 

Er disse arkivene digitalisert? Dessverre bor jeg i USA. Jeg var nettopp i Bergen tidligere i sommer på besøk hos familie og statsarkivet og fikk en mengde informasjon, men jeg begynte å jobbe med dette prosjektet litt for sent. Hvis de ikke er digitalisert, er det en måte for meg å få tak i dem?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Så vidt jeg kan se er ikke de to aktuelle protokollene digitalisert enda. Fyll ut skjemaet nedenfor og oppgi hva du vil ha elektroniske kopier av (dom fra sorenskrivaren i Nordhordland av 4. oktober 1841 og Bergen stiftsoverretts dom av 20. desember 1841) samt navnene på de domfelte, så regner jeg med at du kan få tilsendt en digitalisert (skannet) versjon av de to dommene, men på grunn av ferieavvikling kan det kanskje ta litt lenger tid enn vanlig. https://www.arkivverket.no/tjenester/bestill-en-enkeltopplysning/andre-henvendelser#!/form/0 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.