Jump to content
Arkivverket

Jevnaker: Abraham Rechertsen Torbjørnruds kone, Marte Trondsdatter Høllen (?)


Turid Fallet

Recommended Posts

Rundt århundreskiftet 1600/1700 bodde Abraham Rechertsen og hans kone, Marte Trondsdatter på Torbjørnrud i Jevnaker. 

Det ble holdt skifte etter Abraham i 1714. Abrahams navn skrives også (bl.a.) Richardsen og Regertsen, opprinnelse ukjent.

Men hvor hører gårdsnavnet Høllen til? 

Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Turid Fallet skrev:

Men hvor hører gårdsnavnet Høllen til? 

 

 

Tja, Høllen er i Kristiansand. Men du har noen Høla-referanser i Valdres, Holla-referanser i Nome / Skien / Notodden. Og selvsagt Hole kommune v. Hønefoss. Men det blir vel å strekke det vel langt . . . De fleste Hølen ligger langt vekk – en Hølensgate i Larvik . . .

Hva er kilden(e) for at Høllen skrives nettop slik?

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Ja, det er nettopp det. 

Jeg har fått tilsendt et dokument fra Randsfjordmuseet om gården Torbjørnrud i Jevnaker.

Notater mars -99 ved P. J. Desserud, men det meste er vel hentet fra Randi Bjørkvik.

Randi Bjørkvik (1919–2007) var fra midten av 1950-tallet engasjert av kommunene på

Hadeland og bygdebokkomiteen på Hadeland for å skrive slekts- og gardshistorie for

Hadeland. Bøkene ble aldri utgitt, men det omfattende arkivmateriale som Randi Bjørkvik

samlet og ordnet ble gitt i gave til Randsfjordmuseet avd. Hadeland Folkemuseum

 

Det er ingen forklaring i dokumentet på gårdsnavnet til Marte Trondsdatter.

Abraham kom til Jevnaker som tømmeroppkjøper for Mathias Tønsberg https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Mathias_de_Tonsberg

noe som betyr at Abraham og hans kone opprinnelig kan være hjemmehørende langt unna Jevnaker ...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

Abraham Rechertsen/Richarsdsen (og mange andre skrivemåter) kom trolig fra Skotselv. Det var Svein Arnolf Bjørndal som fant ut av dette. Gjør søk i Digitalarkivet! Se bl.a. hans svar i innlegget #12090 i 2003. 

 

Her er lenke til et annet innlegg #32309, der Bjørndal også svarer. 

 

Abraham Regertsen og Marte Tronsdatter er nevnt i et skjøte fra Knut Olsen Riber til (svogeren) Engebret Heselberg, 

Abraham var død, Marte også??  Men skiftet mangler !?

https://media.digitalarkivet.no/view/10262/343

Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, SAH/TING-028/H/Hb/L0004: Pantebok nr. 4, 1704-1715, s. 341b

 

Jeg vet ikke hvor Marte Tronsd kom fra. Jeg har nok skrevet Høllen i notatet om Torbjørnrud i 1999, uten å referere kilde. Jeg var ikke flink nok til det på den tiden.

Kilden er Norsk slektskalender tredje bind, Oslo 1979, utgitt av Norsk Slektshistorisk forening v redaktør Per Seland. Se side 51, under slekten Borch

 

Ved søk i Nasjonalbiblioteket på "Marte Tronsdtr Høllen" får jeg ett treff, i boka 

"Hvem forsker hva i norsk genealogi"  Av Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, Norsk slektshistorisk forening, 1998 

Men jeg får ikke åpnet boka, og finner ikke tilgang i NSF i kveld. 

 

Jeg vet ikke hva du har fått fra Randsfjordsmuseet? Hele notatet om garden Torbjørnrud? Det er et gammelt og ufullstendig notat, og det er IKKE ment for publikasjon på noen måte. Men jeg har gitt museet mange av mine gardsnotater fra Hadeland, og de har fått å til å formidle fra disse når det kommer spørsmål utenfra. Notatene fra før 2000 er overmodne for revisjon. 

 

Jeg har ikke jobbet noe særlig mer med Abraham og kona. Men det kan jo være at Bjørndal eller andre kan si noe mer om Marte Tronsd's opprinnelse.  Og hva var kilden for HØLLEN i Slektskalenderen fra  1979?  Interessant tema

 

Mvh Per Jacob Desserud, Ålesund

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjertelig tusen takk for svar.

Notatet ditt fra Tobjørnrud bruker jeg sammen med annet jeg finner om familien.

Jeg tok kontakt med museet fordi jeg ville ha mer informasjon om selve gården. Det er trist at det ikke finnes bygdebøker med gårdshistorie i dette området (Jevnaker, Gran m.m.)

Da jeg senere i går kikket på dokumentet om Bjellum, fant jeg det med Skotselv.

Jeg fant også barnedåpene i Eiker, men du verden, dåp uten barnets navn! 

 

Jeg har sendt et spørsmål til Bjørndal for å høre om han vet mer om Høllen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hvor er Høllen?

 

Nå har jeg søkt gjennom Digitalarkivet på ny, og fant navnet Høllen nevnt i et debattinnlegg som startet 2.1 2010, #74808 Jernverksslekten Henning. Det er svært mange svarinnlegg – over 23 sider! 

På kommentarside 3, dato 11.1 2010 (det første svar på den datoen) ved Sven E. F. Svensen – nevnes Marte Trondsdatter Høllen (Modum)!! 

 

Kanskje Abraham ikke reiste så langt likevel for å finne seg kone.  Og er det Høllen på Modum?

 

Modums historie utgitt av Modum Sparebank i årene fra 1953 til 1976 har sju deler, med flere forfattere. I registeret i del 7 finner jeg Hølen nevnt flere steder. Under Garden ENGER Gnr 53 (bind IV s 322-325) står det, s 322, 2. avsnitt: Under Enger ligger Hølen, et grunnstykke som aldri har vært skyldsatt.

 

Enger ligger sør i Åmot sentrum i Modum, like øst for Åmot stasjon. Det er 5 km i luftlinje til Skotselv. Enger var kjent skyssted osv. Østsida av Døvikfossen lå til Enger.  «Døvigs tvende Sauger ved Døvigs Fossen i Hølen -----«

 

S322: «I Hølen lå en rekke husmannsplasser som betalte grunnleie til Kongen. De som bodde der var neppe husmenn i vanlig forstand, De var like meget håndverkere, tømmerhuggere, fløtningsfolk og sagbruksfolk»

 

S325: «Som nevnt foran var husmennene i Hølen ikke husmenn i vanlig forstand. Vi treffer på midten av 1600-tallet Elling Snekker, sagmester ved Kongens Sag: Haagen Lauritzen, Knut Jensen Skredder, hengslekar Peder Pederseøn, sundmann Ansten Nilssøn, Nicolaus Bildhugger. Flere av husmennene og strandsitterene i Hølen var også meget velstående …… 

 

Ellers fra bøkene: Bind I s 38 – Landkommisjonen 1661 nevner 8 husmannsplasser i Hølen. Ellers nevnes Hølen sporadisk andre steder uten særlig interesse. En nabogard til Enger i nord er Holo, som sikkert kan vøre skrevet på andre måter.

 

Jeg har ikke funnet noen Trond i Hølen i Modums historie. Jeg har sett igjennom skiftekort for Enger og Høllen. i Eiker, Modum og Sigdal sorenskrivere. Det er en rekke skifter fra Høllen før og etter 1700, men ingen Trond der.

 

Abraham Regertsøn har 5 barn til dåpen i Eiker i årene 1683-88. Han må ha giftet seg rundt 1680.Jeg vil anta at han på den tiden ennå ikke hadde blitt velstående. Faren var trolig skredder. Det var ikke urimelig at han fant ei kone oppe ved Døvikfossen, datter av sagarbeider, tømmerarbeider, håndverker eller lignende?  Så får vi leite mer.  Den neste å spørre er kanskje Modum Historielag. 

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for grundig leting 🙂 

Det finnes også Hølen ved Vestfossen: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Hølen_(Vestfossen)

Men det er kanskje et navn som har kommet mye senere ...?

Jeg lurer på om jeg også har sett at Marte kommer fra Modum i en eller annen gammel bok, og at alle senere kan ha brukt det som (ikke oppgitt) kilde.

Uansett burde det være mulig å få det verifisert, for ellers kan man jo lure på hvordan "ryktet" oppsto. Har det bare vært en antagelse fordi etterkommere har slått seg ned i Modum?

Ellers lurer jeg på det femte barnet du sier er døpt i Eiker. Jeg finner bare 4:

 

Barn døpt 12.8.1683 (dom 10)

Barn døpt 23.11.1684 (dom 26)

Barn døpt 26.12.1685 (2. juledag)

Barn døpt 6.4.1687

 

Jeg har også tenkt at de blir gift ca. 1680, men siden kirkebøkene starter i 1683 (dåp) er jo også det en gjetning 🙂  

 

 

Edited by Turid Fallet
Link to comment
Share on other sites

Ja, 4 barn som du skriver. Jeg blingset i notatene går kveld. Beklager. Jeg må presisere at jeg ikke har sjekket kirkeboka, men har nylig sett på den siste dåpen. Bjørndalen skriver i 2005 at Abraham fikk skjøte på Torbjørnrud i 1686 og bodde der siden. Det er tydelig at han har vært tilbake på Eiker seinere, som fadder etc

 

Så fant jeg et annet interessant innlegg i Digitalarkivet fra 2006, startet av Tor E Fredriksen, se lenke

I et svarinnlegg 30.3 2010 ved Tor nevnes et skifte fra 1706, på Fjerdingstad, etter Marte Nilsd d 1701 gm Nils Pedersen, hennes 2. ektefelle, Hun var først gift med Trond Christophersen. Det refereres at det ble holdt skifte etter ham 12/1-1669  - to barn arvet da da, Christopher og Marthe

 

I 1706 arver 2 + 6 barn. De 2 barna i første ekteskap var Christopher Tronsøn og Marthe Tronsdatter.. Se debatten i innlegget, bl.a. ved  Svein E. F. Svendsen (som jeg siterte tidligere). Og her er lenke bl.a. til skiftet i 1706.

 

http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/23798/249

https://media.digitalarkivet.no/view/23798/251

lenke til skiftekortet: https://media.digitalarkivet.no/view/4890/4514

 

Se skiftet. Christopher og Marthe er nevnt på første side. Ved utligningen av arven (se skifteprotokollen s 245) nevnes først Christopher Tronsøn og deretter Abraham Richartsøn, så gjenværende ektefelle og deretter de 6 barna i 2. ekteskap. 

 

Mulig tolkning: Abraham er ført inn på plassen til kona!? Dere som er flinke til å lese gammel skrift må se gjennom hele skiftet.

 

Ellers: Jeg finner ikke noen skifteprotokoll der skiftet fra 12.1 1699 kan være ført. Hvor ble det skiftet holdt? Det er ca 3 km fra Fjerdingstad til Høllen.

 

Ellers er det tydelig at Tor Fredriksen og Sven Erling Fyhn Svensen og andre som har hatt svarinnlegg i disse spørsmålslenkene har betydelig lokalkunnskap. Hva kan man ha funnet ut siden 2010?  Og lærdom: Det er svært mye å finne ved å søke i gamle innlegg i Digitalarkivet. 

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

57 minutter siden, Per Jacob Desserud skrev:

Ved utligningen av arven (se skifteprotokollen s 245) nevnes først Christopher Tronsøn og deretter Abraham Richartsøn, så gjenværende ektefelle og deretter de 6 barna i 2. ekteskap. 

 

Mulig tolkning: Abraham er ført inn på plassen til kona!?

 

 

Side 244a er Abraham Richartsøn ført som kreditor:

 

fordrer laante pen-

ge som tilstaais 44:1:19s

 

Men så ved utleggene (245a) fordrer han i tillegg til ovenstående (efter indgifue[n] Regning) – Udi Møederne arf 11-1-"

 

Marthe Tronsdatter nevnes ikke, men beløpet tilsvarer en søsterlodd, så det kan se ut som om Abraham ‹casher inn› på vegne av sin kone, ja 🙂

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Even Stormoen skrev:

Marthe Tronsdatter nevnes ikke, men beløpet tillsvarer en søsterlodd, så det kan se ut som om Abraham ‹casher inn› på vegne av sin kone, ja 🙂

Er dette 1706, Even? Må det bety at Marte (kona) er død?

Abraham og hans kone fikk en gravplate i støpejern som lå inne i den gamle Jevnaker kirke. Der står det:

«Her under hviler Den ærlige og Welagte Mand Abraham Recertsen med sin Hustrue Marte Troens Daater Begge Døde A 1714. Lige ledes Hviler her under Den sali Mands Børne Børn: Abraham Evenson, Hans Evenson som døe A 1725 Karen Evensdaater død A 1727. Pladen bekosted af Even Hansen Moe og hans Hustrue Anne Abrahams Daater».

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Turid Fallet skrev:

Er dette 1706, Even? Må det bety at Marte (kona) er død?

 

Det er skiftet som Per J. lenket til over – 1706, ja. Står ingenting om at Marthe er død, men er vel en nærliggende tolkning.

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Strålende! Mye er i ferd med å falle på plass for Marte. Tusen takk! ☺️ Her er det altså Marte Tronsdatters brorsønn Tron som kalles Høllen.  Trolig samme Tron Christophersen som kalles Skreppen i innlegg #39707?  Se over. Skreppen ligger ved Døvikfossen, der Høllen var.  Må studere skiftet!  mvh P.J. Desserud

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Står ingenting om at Marthe er død,

 

På første siden i skiftet (243a) står det bare:

. . .

[linje 4 fra bunnen]

 

Dend salig Qvindes efterlatte børn Saasom

hund med sin første mand afgangen Thron

Christophersøn aufled Nemplig Christopher

Tronsøn og Marthe Trondatter Item de Børn

[ny side]

Hund med den Igienlefvende mand Niels . . . osv.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Dette var flott informasjon, som bekrefter det jeg fant i denne boken:

s. 16: https://www.nb.no/nbsok/nb/cd79c441392c8b266e99bfffffd45cb8#29

 

Marte Tronsdatters brorsønn Tron kalles Høllen.

Marte Nilsdatters skifte ble holdt på Fjerdingstad. Det er etter andre ekteskap,

dermed er det ikke aldeles sikkert at det var på Fjerdingstad ekteparet Marte og Trond bodde, men det kan det jo godt ha vært.

Høllen - navnet er kanskje innblandet her fordi de to mennene har samme navn (men to generasjoner unna hverandre).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.