Jump to content
Arkivverket

Finn Evensen [?-Før 1738]/Even Finnsen Dødsinntreden [1722-etter 1801] [Google Oversetter]


Dylan Simon

Recommended Posts

Finn Evensen (Find/Fin) /Even Finnsen (Findsen/Finsen)

 

Hallo,

Først og fremst, takk for at du tok deg tid! Jeg håper at jeg ikke har glemt noen data. Jackie, en venn og jeg, har undersøkt slekten min gjennom Norway Heritage Forum. Finn Evensen er min 7. oldefar. Så langt har jeg fått DNA bekreftet Aasa Tostensdatter Rishovd, som er min 5. oldemor. Hun er kona til min 5. oldefar Ole Evensen Øvern. Even Finnsen er min 6. oldefar. Jeg bor i USA, og tror at vi har funnet mye informasjon, men forhåpentligvis er det mer informasjon der ute. Jeg kan ikke skrive, lese eller snakke norsk. Derfor er alt jeg sier oversatt av Google. Her er en oppsummering av alt jeg vet:

 

 • 1711: Finn var tjener på Lindelia (Usikker på kilden. Jeg fikk denne informasjonen av noen som hjalp meg med å undersøke.)
 • 1721: Forlovelse (Engagement): #11 Venstre side; 29 Jun 1721; Flå, Buskerud, Norway; Flaa Find Evensen og Inge Anders https://media.digitalarkivet.no/view/8541/64
 • 1721: Ekteskap (Marriage): #11 Venstre side; 21 Sep 1721; Flå, Buskerud, Norway; Flaa Find Evensen og Inge Anders https://media.digitalarkivet.no/view/8541/64
 • Even Finnsen 1722: Dåp (Baptism): #11 høyre side 17 Oct 1722; Flå, Buskerud, Norway; Flaa - 17 October Find og Inge Even https://media.digitalarkivet.no/view/8541/65 - "Min gjetning er Lindelia i Flå kommune, ved siden av Gamle Hallingdalsveien)
 • 1723: Finn var cottar på Finneplassen/Lindelieie (Usikker på kilden. Jeg fikk denne informasjonen av noen som hjalp meg med å undersøke.)
 • 1725: 24 Jun 1725? Dåp av Peder Finnsen. #Siste oppføring på venstre side; Flå, Buskerud, Norway; Fin Evensons Peder  https://media.digitalarkivet.no/view/8541/75 "Vitnegården heter Lindelie"
 • 1731: Finner ikke posten på digitalarkivet. Evt. dåp av Ole Finnsen. FamilySearch sier 1. januar 1731. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW7M-K26
 • 1734: Finner ikke posten på digitalarkivet. Evt. dåp av Jon Finnsen. FamilySearch sier 25. mars 1734. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW79-3JS
 • Før 1738: Født eller døpt av Finn Evensen (Flå I 2003a by Terje Østro)
 • 1746: Forlovelse: #2 høyre side 05 Jan 1746; Norderhov, Buskerud, Norway; Even Findsen Rendalen ? og ? Kirsten Helgesdr https://media.digitalarkivet.no/view/8523/79
 • 1746: Ekteskap: #Venstre side i midten Gulerede? 17 Jul 1746; Norderhov, Buskerud, Norway; Even Findsen Brekke Eie? og Kirsten Helgesd https://media.digitalarkivet.no/view/8523/79
 • 1753: Brekkeeie i Krødsherad (Flå I 2003a by Terje Østro) "Sannsynligvis er i Brekkebygda"
 • 1765: Finnevollen (Norderhov kommune, Flå I 2003a by Terje Østro)
 • 1776: Forlovelse: #Siste oppføring, høyre side 1 Jan 1776; Norderhov, Buskerud, Norway; Even Findsen Øvern (Trolig i dag Øvrplassen i Norderhov kommune) og Berit Olsd.  https://media.digitalarkivet.no/view/8525/21 "Øverntjernplassen"
 • 1776: Dåp: #De seks fra bunnen og opp; Peder Evensen Øvern;  23 Jun 1776; Norderhov, Buskerud, Norway; Even Finds Øvern og Berit Olsd: Peder https://media.digitalarkivet.no/view/8525/31
 • 1777: Ekteskap av Even Finnsen og Berit Olsdtr (Flå I 2003a by Terje Østro)
 • 1777: Øveren i Soknedalen (Samme sted; Flå I 2003a by Terje Østro)
 • 1780: Dåp: #1 høyre side: Ole Evensen Øvern 1; 06 Feb 1780; Norderhov, Buskerud, Norway; Even Finsen Øvern og Berit Olsd: Ole https://media.digitalarkivet.no/view/8525/92
 • 1780: Dåp: #Den femte fra bunnen og opp; Ole Evensen Øvern 2; 31 Dec 1780; Norderhov, Buskerud, Norway; Even Findsen ? og Berit Olsd: Ole https://media.digitalarkivet.no/view/8525/105
 • 1780: Dødsfall av et barn av Even Findsen; Jeg antar at det er døden til Ole 1; Meninger? Høyre side i midten, tredje oppføring med bindestreker; - - - -  ? Even Findsen https://media.digitalarkivet.no/view/8525/96
 • 1780: Øveren i Soknedalen (Samme sted; Flå I 2003a by Terje Østro)
 • 1801: Øveren i Soknedalen (Samme sted; Flå I 2003a by Terje Østro); Venstre side, #3 under Øvern; 1801; Norderhov, Buskerud, Norway; Even Finsen (81), Berit Olsd (58), Ole Evensen (21) https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:8Y99-FMPZ
 • Bøkene nedenfor antyder at han døde i 1801, men jeg prøver å finne oppføringen.
 • Ole Evensen 1804: Ekteskap: Ole Evensen og Aase Tostensdr; Aase er DNA bekreftet, og jeg har all forskning etter 1804. Jeg har ikke sett noen registrering av Even Finnsen etter 1801.

 

 

To bokinnlegg:

 

Flå I 2003a by Terje Østro: Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal : Sørbygda av Gulsvikfjerdingen; Side 640

FINNEPLASSEN

 

Et stykke ovafor jernbanelinja (i retning opp for Gjestebråten), på ei hylle i lende opp under berga, ligger det en nedlagt plass som heiter Finneplassen. Det har nok opphavlig vært ei slåtte her til opphavsgarden, som med tida blei bygd opp og det blei sått ned bygselfolk. Men slik som lende er til denne plassen, så virker det utrulig at dette, ved sia av Bakkan, er de først kjente bygselbruka under Lindelien, da i forhold til Gjestebråten og Strandbråten, som har vært langt bedre plasser. Forklaringa kan være at det opphavlig har vært en heimseter her.

De første og eineste en kjenner til som nok har budd her var:

Finn Eivindsen d før 1738 g 1721 m Inge/Inger Andresdtr. fra Vesle-Gandrud (under Olasgarden Gulsvik) f 1703 d nok 1786 (ho er ikke registrert i ekstraskatten 1765, men 2. mars 1786 blei gravfesta Inger Olsdtr. Finnevollen, legdslem og 80 år).

 

Barn:

 1. Eivind Finnsen f 1722 d etter 1801 g m Kjersti Helgesdtr. fra Kroksrud, Soknedalen; budde i 1753 på et Brekkeeie, Krødsherad, i 1765 var de på en plass under Ørgenviken (gjerne Finnevollen), hadde i alle fall 4 barn. Attg 1777 i Lunder m Beret Olsdtr.; budde 1777, 1780 og 1801 på en plass under Øveren i Soknedalen, hadde flere barn også i dette ekteskapet.
 2. Per Finnsen f 1725 d ca. 1766 g 1753 i Nes m Kjersti Rasmusdtr. fra øvre Storeli (under Nørdre-Li), Nes; budde nok i Espelund (under Gullingsrud), Nes.
 3. Ola Finnsen f 1729 d nok liten.
 4. Ola Finnsen f 1730 (døpt 1. januar 1731).
 5. Jon Finnsen f 1734.

 

Flå II 2003b by Terje Østro: Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal : Gulsvikvaldet av Gulsvikfjerdingen; Side 141:

Vesle-GANDRUD/GANDRUD

Løpenr. 102, gnr. 29 bnr. 4

«Vesle-Gandrud» ligger på Gulsviksida, mellom Gulsvik og Store-Gandrud, og grenser ellers ned til «Gølsvikjedne». Opphavlig var vel dette en lut av ei større slåtte, Gandrud, som har hørt til Gulsvik. Denne slåtta har etter delinga vært lagt til Olasgarden Gulsvik, og med tida blei det bygd hus og det blei satt ned bygselfolk her. De første en kjenner til som budde her var:

Andres Bårdsen trulig fra Bårdsplassen f ca. 1660 d 1741 g m Inge Andresdtr. d mellom 1696 og 1700.

 

Barn:

 1. Margit Andresdtr. d før 1741 g m Halvor Vestmann på Hovdeeie, Modum; hadde 6 barn etter seg i 1741 (Anders, Ole, Inger, Berit, Ingebor og Siri).
 2. Liv Andresdtr. f 1696 d før 1741. Andres Bårdsen blei attg 1700 m Kari Lukkasdtr. d før 1741.

 

Kari var vel søster til Birgit Lukkasdtr. som blei g m Ola Guttormsen Leknes- Ringerud, se der. Disse to er opphavet til Lukkasnavna i Hallingdal og Ådalen.

 

Kari hadde vel et barn før ho gifta seg, for i 1692 blei ho stemna for leiermål med Torgjer Leknes (nok Torsen). Dette var nok purring på betaling av bot fra 1686. Dette barnet vokste ikke opp.

 

Barn:

 • 3. Bård Andressen f 1701 d 1739 g 1722 m Ingebjørg Helgesdtr.; budde i 1725 i Listøen (nok som inderster), så på Nordgarden Tollefsrud, men i 1741 budde enka og 3 barn på et Vollseie.
 • 4. Inge/Inger Andresdtr. f 1703 d mellom 1750 og 1765 g 1721 m Finn Eivindsen; budde nok på Finneplassen (under Lindelien) og Finnevollen (under Ørgenviken) i Krødsherad. Attg 1738 i Krødsherad m Ola Johannessen.
 • 5. Lukkas Andressen f 1705 d mellom 1764 og 1777 g 1730 i Nes m enka Sunneiv Tolleivsdtr. fra Køtarud, Nes; budde der. Attg 1746 i Nes m enka Ragne Østensdtr. fra nordre Heie (vokste opp på øvre Kvie, d 1777 som enke på Heie); budde der til de i 1760 bygsla en plass under Tronrud i Rukkedalen. Lukkas og Ragne var skyldte i tredje ledd og hadde kongelig løyve for å gifte seg.
 • 6. Syver Andressen f 1707 d før 1741.
 • 7. Jon Andressen f 1709 d 1709.
Edited by Dylan Simon
Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Dylan Simon said:

1731: Finner ikke posten på digitalarkivet. Evt. dåp av Ole Finnsen. FamilySearch sier 1. januar

..

1734: Finner ikke posten på digitalarkivet. Evt. dåp av Jon Finnsen. FamilySearch sier 25. mars

1731

Second baptism from the top on the right page, Januar 1, 1731

Nes kirkebøker, SAKO/A-236/F/Fa/L0002: Parish register (official) no. 2, 1707-1759, p. 91
Quick link: https://www.digitalarkivet.no/kb20070314640518


1734
Just below center of right page,

Flaa d. 25 Marti ..

Eod. Knud ..

Eod. Find Evensens b. Joen

Nes kirkebøker, SAKO/A-236/F/Fa/L0002: Parish register (official) no. 2, 1707-1759, p. 101
Quick link: https://www.digitalarkivet.no/kb20070314640528
 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, Dylan Simon said:

1746: Forlovelse: #2 høyre side 05 Jan 1746; Norderhov, Buskerud, Norway; Even Findsen Rendalen ? og ? Kirsten Helgesdr https://media.digitalarkivet.no/view/8523/79

The Engagement is listed on page 67

Norderhov kirkebøker, SAKO/A-237/F/Fa/L0003a: Parish register (official) no. 3, 1740-1757, p. 67
Quick link: https://www.digitalarkivet.no/kb20070313650250

Even Findsen Reedalen fra Krydsherret (=Krødsherad) og Enken (widow) Kirsten Helgesd. 
 

The marriage on page 76, 

Norderhov kirkebøker, SAKO/A-237/F/Fa/L0003a: Parish register (official) no. 3, 1740-1757, p. 76
Quick link: https://www.digitalarkivet.no/kb20070313650259
Even Finsen BrekkeEie

Edited by Matthias Kolberg
Link to comment
Share on other sites

Takk Matthias for del I av kommentarene dine. Jeg hadde del II allerede, men takk for at du så! 🙂

Thank you Matthias for Part I of your comments. I had Part II already, but thanks for looking! 🙂

 

Jeg hadde håpet å få flere svar, men det er kanskje ikke flere poster der ute!

I had hoped to receive more responses, but there may not be any more records out there!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.