Jump to content
Arkivverket

Kari Haraldsdatter f ca 1756, viet Jevnaker, bosatt Norderhov i januar 1807


Thore Bakk

Recommended Posts

Hvor kom hun fra og når og hvor døde hun?

 

7/11 1788  på Jevnaker, finner vi Kari Haraldsdatter Moe trolovet med enkemann Lars Rasmussen fra Norderhov.

Forlovere var Ole og Hans Joensen Moes-eie. De ble viet 27/12 1788 Jevnaker.

https://media.digitalarkivet.no/view/9335/183

 

Lars Rasmussen (1749 Hvals-eie - 1805 Færden-eie) var tidligere gift med Inger Mikkelsdatter, som døde 38 år gammel på Hvals-eie i 1787.

Jeg kjenner til at de hadde barna Ole (1780-1781), Michel (1782-1820) og Rasmus (1786-1786). 

 

I ekteskapet mellom Kari Haraldsdatter og Lars Rasmussen kjenner jeg til barna Inger (1789-1793), Lisbeth (1792-1820. Hun ble gift i 1812 med Asle Olsen), Eli (1795 - ?), Rasmus (1798-1799),  Randi (1803-?) og Randi (1806-?) 

Ved de tre yngste barnas dåp bodde familien under Færden i Norderhov. 

 

Lars Rasmussen Færdeneie gravlegges i oktober 1805, men Kari må da nylig ha blitt gravid, for den 25/1 1807, finner vi døpt i Houg kirke,

pigen Randi av foreldrene Lars Rasmussen Færdeneie og Kari Haraldsdatter. Litt rart at presten da ikke opplyser at faren Lars Rasmussen er avgått ved døden.

Hvis aldersopplysningen ved folketellingen i 1801 stemmer (45 år), så var også moren en dame på over femti år da hun fikk sin yngste datter?

Finnes det andre forklaringer her?

https://media.digitalarkivet.no/view/8526/204

https://media.digitalarkivet.no/view/8526/128

 

Familien bodde ved folketellingen i 1801 under Færden.  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058270003788

 

Jeg har ikke funnet Kari Haraldsdatter døpt på Jevnaker eller Norderhov.

Jeg har heller ikke funnet henne som død på Norderhov. 

 

Er det noen som har noen gode innspill vedrørende Kari Haraldsdatter sin herkomst og død?

 

mvh

Thore

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det er to Kari Haraldsdatter som er døpt i Norderhov på omtrent riktig tid, 

én døpt 30.11.1755 med foreldre Harald Houg og Anne Christiansdatter.

Nede på høyre side:

Norderhov kirkebøker, SAKO/A-237/F/Fa/L0003a: Ministerialbok nr. 3, 1740-1757, s. 234
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070313650419
 

 

og én døpt 20.1.1759 med foreldre Harald Søla og Lisbeth Larsdatter

Høyre side, øvre halvdel:

Norderhov kirkebøker, SAKO/A-237/F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1758-1774, s. 20
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070313650484
 

 

den siste passer jo best med tanke på barn i 1806, og Lisbeth var jo også navnet til én av døtrene

Link to comment
Share on other sites

Hei Matthias.

Der kan man se. To par øyne ser bedre enn ett. 🙂 

Takk for den.

Om man kan tenke seg at Kari Haraldsdatter opprinnelig var fra Norderhov og hadde tatt seg tjeneste på Jevnaker, så er det to gode kandidater her.

Jeg får se hva jeg får ut av de familiekonstellasjonene.

Dåpen i 1755 stemmer kanskje best hva gjelder alder oppgitt i 1801. 45 år.

Jeg ser også at ved dåpen til hennes sønn Rasmus 21/1 1798, så har jeg notert at en av fadderne er Peder Hougs hustru, Kjerstie.

Det virker interessant.

 

mvh

Thore

Link to comment
Share on other sites

Ja, men husk på at Haug ligger rett ved Færden, så det er naturlig med faddere derfra uavhengig av hvor Kari kom fra. Og aldersopplysninger må alltid tas med en klype salt på denne tiden.

Link to comment
Share on other sites

Her er skiftekort etter Lisbeth Larsdatter på Søla under Somdalen i 1773

Ringerike og Hallingdal sorenskriveri, SAKO/A-81/H, 1672-1823, s. 3445
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224613451

Karen (Kari) oppgis her å være bare 9 år, samme som søsteren Berret, men skulle vært 14.

Berits alder stemmer med dåpen 16.10.1763, og hun var ikke tvilling med noen Kari.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070313650565

 

Jeg finner heller ikke at de får noen annen Kari/Karen mellom 1759 og 1773, så jeg tror 9 år må være en feil.

Edited by Matthias Kolberg
Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig i din konklusjon her om at det nok står Kari Haraldsdatter 13 aar gl.

 

Det er trolig henne som blir konfirmert 17 år gammel i Hovedkirken 22/10 1775, Kari Haraldsdatter Wejen.

https://media.digitalarkivet.no/view/8525/18

 

Ellers så blir Karen Haraldsdatter Haug konfirmert 1/10 1772 i Haug.

https://media.digitalarkivet.no/view/8524/245 

 

Jeg finner kun en Kari/Karen Haraldsdatter, (bosatt på Færden), i folketellingen for 1801 i Buskerud og Oppland.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

40 minutes ago, Thore Bakk said:

Jeg er enig i din konklusjon her om at det nok står Kari Haraldsdatter 13 aar gl.

Jeg tror skriveren glemte Kari, og skrev fierde datter Berret Haraldsdatter 9 Aar gl., så innså han feilen og rettet dette til Kari … 13 og tilføyde yngste datter Berret Haraldsdatter 9 Aar gl.

 

Men det er ikke riktig at Kari er fjerde datter, hun er også to år eldre enn «tredie datter» Aase 11 år, som ble døpt i 1761.

Link to comment
Share on other sites

I skiftet etter Lisbeth Larsdatter i 1773 nevnes syv barn.

Trolig er Hans Haraldsen som vi finner under Somdalen i folketellingen i 1801

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058270006540

 

og Berte og Maria Haraldsdatter under Aschildsrud, av denne søskenflokken.

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058270004268

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058270004361

 

Jeg har sett på dåpen til tolv av deres barn i tidsrommet 1786-1804 og ser at det ikke har vært en utstrakt bruk av søsken som faddere.

Kun ved dåpen til to av Hans Haraldsen sine barn, Even døpt 30/5 1790 og Torchild døpt 16/10 1791, begge i Wiger, finner jeg Berthe og Anne Haraldsdatter

som faddere ved hver sin dåp. Kari Haraldsdatter finner jeg ikke nevnt.

 

Ved dåpen til Kari Haraldsdatter sine seks barn er Berthe Haraldsdatter fadder ved datteren Elisabeth/Lisbeth sin dåp 6/5 1792.

Det kan også nevnes at mannen til Kari, Lars Rasmussen, hadde en bror Gulbrand Rasmussen Hovseie. Da han hadde datteren Marte til dåpen 20/2 1791

finner vi også en Berte Haraldsdatter blant fadderne. 

 

Som nevnt i første innlegg oppgis forloverne ved Kari Haraldsdatter og Lars Rasmussen sin vielse på Jevnaker til å være Ole og Hans Joensen Moeseie.

Samme sted som Berte og Maria Haraldsdatter bodde i 1801, Aschildsrud, Norderhov, finnes også ekteparet Ole Joensen og Kari Olsdatter.

Jeg kom over denne etterlysningen på slektsforumet til Slektogdata.

https://www.slektogdata.no/slektsforum/viewtopic.php?t=76266

Er dette bare en tilfeldig kuriositet eller er det en sammenheng her?

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Takk for opplysningen om Harald Evensen, Matthias.

 

Som nevnt fikk Lars Rasmussen og Kari Haraldsdatter en datter i 1806, som ble døpt Randi, den 25/1 1807.

Til tross for dette så levde også søsteren Randi, som ble døpt 26/2 1803, under Færden.

Randi f. 1803 ble konfirmert 11/10 1818 https://www.digitalarkivet.no/kb20070313670136

Som vi ser er hun da bosatt under gården Amundrud. 

Det opplyses om at både far og mor er døde.

 

Kari Haraldsdatter må således ha avgått ved døden i tidsrommet 1807-1818.

Allikevel har det ikke lykkes meg å finne henne gravlagt i Norderhov.

Heller ikke datteren Randi f. 1806 har latt seg oppspore.

 

Randi f. 1803, melder 29/4 1821 utflytting til Kjørven på Jevnaker.

https://media.digitalarkivet.no/view/8528/301

Det opplyses at hun er en 18 år gammel tjenestepike på Klækken, men født på Færdeneie.

Hun må ha kommet tilbake til Norderhov, for 21/8 1828 melder tjenstepike Randi Larsdatter Færdeneie utflytting til Christiania. 

https://media.digitalarkivet.no/view/8528/334

Her forsvinner sporene etter henne.

 

I bladet "Hringariki" 2-2016 s. 65 kan vi lese om Margrete Haraldsdatter (søskenbarn av Randi Larsdatter?) som meldte utflytting til Christiania 20/10 1821.

Hun var født 1794 av foreldrene Harald Olsen og Berte Haraldsdatter Aslaksrudeie.

Link to comment
Share on other sites

Det slo meg når jeg skrev forrige innlegg at kanskje Kari Haraldsdatter også forlot Norderhov til fordel for Christiania/Aker.

 

Det er vel henne som vi finner gravlagt 21/10 1810 i kirkeboken for Aker.

https://media.digitalarkivet.no/view/757/228

Oppgitt alder er "på viddene", men kan ikke se at det ikke er "vår" Kari Haraldsdatter.

Død på Børgen. Kan det være det samme som Borgen ved Smestad?

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg vil forsøke å lage en foreløpig oppsummering.

Etterlysningen etter Kari Haraldsdatter, viet i 1788 på Jevnaker, til Lars Rasmussen Hvalseie på Norderhov,

resulterte i to kandidater:

 

1. Kari døpt 30/11 1755 Norderhov, av Harald (Hansen) Houg og Anna Christiansdatter. Konfirmert 1/10 1772.

Jeg har funnet følgende barn etter Harald og Anna.

Ole døpt 11/9 1740 Kyta

Dorthe døpt 1/11 1741 Viul

Hans døpt 19/1 1747 Kyta

Anne døpt 1/10 1747 Kyta

Anne døpt 2/7 1749 Kyta

Sidsel døpt 2/2 1752 Kyta

Peder døpt 11/11 1753 Kyta

Kari døpt 30/11 1755 Houg

Marthe døpt 11/12 1757 Houg

Kirstine døpt 7/4 1760 Houg

 

2. Kari døpt 20/11 1759 Viker av Harald (Evensen) Søla og Lisbeth Larsdatter. Konfirmert 22/10 1775 Veien.

Ved skiftet etter Lisbeth Larsdatter Søla, 12/5 1773, er følgende barn i live.

Marie 21 år, Hans 19 år, Anna 17 år, Kari 13 år, Aase 11 år og Berte 9 år.

 

Sannsynligvis så er en av disse to den Kari jeg leter etter, men jeg føler at det er vanskelig å sette to streker under riktig svar.

 

Kari Haraldsdatter bodde først under gården Hval. Ved folketellingen 1801 finner vi dem under gården Færden.

Her dør også mannen Lars Rasmussen i 1805.

De hadde barna Inger 1789, Lisbeth 1792, Eli 1795, Rasmus 1798, Randi 1803 og Randi 1806.

(Lars hadde også sønnene Ole 1780, Michel 1782 og Rasmus 1786 fra et tidligere ekteskap.)

 

Med tanke på oppkallingsskikker er det Kari Søla f. 1759 som ligger best an med tanke på Lisbeth f. 1792.

At Kari Haraldsdatter føder datteren Randi så sent som 1806, favoriserer også Kari Søla.

 

Faddere kan ofte være en god indikasjon på slektskapsforhold, men av det jeg har sett har ikke etterkommerne til Harald Søla og Harald Houg

vært flittige faddere ved sine søskens barnedåper. Jeg finner kun en Kari Haraldsdatter og det er når Anne Haraldsdatter (f. 1747)

og Christopher Klekken-eie, døper sønnen Christian 2/1 1791.

 

Ved Kari Haraldsdatter og Lars Rasmussen sine barns dåp en en Berte Haraldsdatter fadder når Lisbeth døpes i 1792.

Når Kari og Lars har sønnen Rasmus til dåp i 1798 er Peder Haraldsen Houg (f. 1753) sin kone, Kjerstie en av fadderne.

 

Etter dåpen av yngste datter Randi 25/1 1807 forlater enken Kari Haraldsdatter Norderhov (min konklusjon) og bosetter seg under Børgen i Aker. 

Dette er trolig Borgen i Vestre Aker. Her blir hun gravlagt allerede 21/10 1810. Det opplyses at hun kommer fra Klækken på Norderhoug, Ringerige.

Aldersangivelsen er 40 år gammel, men her har nok presten bommet med noen år.

https://media.digitalarkivet.no/view/757/228

 

Peder Haraldsen Houg f. 1753 blir trolovet 8/10 1791 og viet 4/1 1792 i Aker, med Kirsti Iversdatter Lyse fra Sørkedalen. 

I 1801 bor de under Houg i Norderhov. Her dør også Peder i 1808.

 

Gården Askildsrud har vært nevnt.

Her finner vi i 1801 søstrene Marie Haraldsdatter f ca. 1752 og Berte Haraldsdatter f ca. 1764 fra Søla, i hvert sitt ekteskap.

Antagelig så er også forloveren til Lars Rasmussen og Kari Haraldsdatter, Ole Joensen, bosatt her i 1801.

Også Marthe Haraldsdatter Houg f. 1757, gift med Knut Larsen, er bosatt her.

 

Er det noen som har forslag til løsning og konklusjon på denne "påskegåten" ?

Kari Haraldsdatter Søla eller Kari Haraldsdatter Houg?

 

Link to comment
Share on other sites

Første datter, Inger, er oppkalt etter Lars’ avdøde kone, så andre datter skulle man tro var oppkalt etter Karis mor.

Dette, og siste datter så sent som 1806, taler for at Kari f.1759 fra Søla er rett.
Ved dåpen til Lisbet Larsdatter i 1792 er også trolig Lisbet Sølas datter, Berte Haraldsdatter, fadder.

 

Jeg ser ikke hva som skulle tale for at Kari f.1755 fra Haug er rett, bortsett fra kort avstand mellom Haug og Færden.

Oppgitt alder i folketellingen kan ikke brukes som bevis for å skille mellom de to. 

Edited by Matthias Kolberg
Link to comment
Share on other sites

Så lenge det ikke foreligger et absolutt bevis, så vil man jo gjerne fjerne eventuelle distraksjoner og tvil,

men som man sier i disse påsketider, lytt til "erfarne fjellfolk med lokalkunnskap".

Konklusjonen er altså at Kari Haraldsdatter, gift med Lars Rasmussen Færden-eie i 1788 er Kari Haraldsdatter Søla, født 1759 av Harald Evensen og Lisbeth Larsdatter.

Takk for alle gode råd og henvisninger.

Link to comment
Share on other sites

Helt sikker kan man ikke være, så man må beholde et åpent sinn og revurdere teorien dersom nye spor skulle dukke opp, men så langt mener jeg Kari fra Søla er den klart mest sannsynlige kandidaten.

 

Jeg finner bare én av de to ved folketellingen i 1801, så man skulle forvente å finne den andre død mellom 1772 og 1801. 

Edited by Matthias Kolberg
Link to comment
Share on other sites

Martha Haraldsdatter Houg f. 1757, var som nevnt bosatt under Askildsrud ved tellingen i 1801.

Hun ble gift med Knut Larsen Viul 28/12 1784 Haug. 

De fikk barna:

Røjen døpt 22/7 1787 Haug

Anne døpt 7/3 1792 Haug

Harald døpt 9/11 1794 Haug

Gulbrand døpt 1/7 1798 Norderhov

 

I kirkeboken for Aker finner vi en Gulbrand Knudsen konfirmert den 17/4 1814, 15 år gammel.

Det sies at han er født på Ringerige og bosatt på Bymarken i Aker.

https://media.digitalarkivet.no/view/757/165

(Bymarken i Aker var også hvor Margrethe Haraldsdatter f. 1794, datter av Berte Haraldsdatter Søla, bodde)

 

Randi Larsdatter f. 1803, datter av Kari Haraldsdatter og Lars Rasmussen, meldte utflytting til Christiania i 1828.

 

I kirkeboken for Aker finner vi viet 8/8 1828, ekteparet, ungkar Gulbrand Knudsen, 30 år gammel og pige Randi Larsdatter, 25 år gammel.

https://media.digitalarkivet.no/view/7719/367

 

20/9 1829 døpes datteren Carine samme sted.

https://media.digitalarkivet.no/view/7693/281

 

Man begynner å forstå hvorfor det føles vanskelig å skille de to familiene Søla og Houg fra hverandre.

 

Som påpekt forsvinner den ene av de to Kari Haraldsdøtrene før tellingen i 1801.

Å fastslå hvor hun ble av er kanskje nøkkelen til et endelig svar.

Anne Haraldsdatter Houg f. 1747, har sønnen Christian til dåp 2/1 1791.

Her er Kari Haraldsdatter en av fadderne.

Hvis hun er søsteren født 1755, så vil det si at hun blir borte mellom 1791 og 1801.

(Om teorien med at "vår" Kari Haraldsdatter er født 1759 på Søla er riktig)

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.