Jump to content
Arkivverket

Skannet dokument vises i MH men ikke i DA


Hanne Astad

Recommended Posts

Posted (edited)

Hvorfor er det slik at man kan se flere skannede dokumenter med abonnement i MH enn hva man kan på Digitalarkivet sine sider?
Noe av det viktigste jeg gjør, spesielt etter at AMF slapp inn i arkivene våre, er å sjekke at de skannede dokumentene stemmer overens med avskriften. Denne muligheten har man altså i flere tilfeller kun hvis man betaler for et abonnement på MH. 


Her er et eksempel; Nils Størkersen i FT 1801; i Digitalarkivet ser man at lenke til skannet dokument er inaktiv: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058427005361

 

Med abonnement i MyHeritage, derimot, får man opp det skannede dokumentet:

 https://www.myheritage.com/research/record-10814-699872/nils-storkersen-in-1801-norway-census#fullscreen 


Samme mann, samme oppføring. Derimot mangler man i MH den første personen som er oppført i nr 79,  Ejner Ejnersen, som står i DA. Nok et bevis på at det er viktig å ha det skannede dokumentet tilgjengelig, spesielt når det er MH som står bak avskriften… 

 

Beklager til alle dere som da ikke ser dette, og dermed går glipp av å kontrollere det skannede dokumentet. 

Slik skal det vel ikke være?? 

 

Edited by Hanne Astad
Link to comment
Share on other sites

 • Hanne Astad changed the title to Skannet dokument vises i MH men ikke i DA

Dette er ei folketelling som ble transkribert først - vel allerede på 1970-tallet - og skanna lenge etterpå. Digitalarkivet har derfor ikke hatt koblinger fra personpost til skanna bilde. Som en del av samarbeidet, har AMF koblet personpostene til skanna bilder, og jeg mener bestemt at Arkivverket har mottatt disse dataene, men det har vel så langt ikke vært kapasitet til å legge disse inn i Digitalarkivet. Folketellinga 1920 har trumfet "alt" når det gjelder prioriteringer på dette feltet.

 

Fullstendig fritt for koblinger er det likevel ikke, for nederst til høyre på personsidene (jf. ditt Nils Størkersen-eksempel), er det lenke til den skanna 1801-tellinga for - i dette tilfellet - Kvernes prestegjeld. Hvis du klikker "Vis innholdsside", kan du deretter velge Kirkelandet i Kristiansund og bla deg fram til riktig side.

 

Så Digitalarkivet har 1801-tellinga i skanna versjon. Bildene ble publisert i 2014; se https://media.digitalarkivet.no/ft/browse?censuses[]=13

 

Hvordan og hvorfor MH mangler Ejner Ejnersen, må de svare for selv. Jeg har ikke MH-abonnement, så jeg får ikke sett nærmere på det.

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for svar og tips 🙂 


Jeg er mest opptatt av at kommersielle selskap har publisert mer innhold enn hva man kan få sett på Digitalarkivet som vanlig bruker. Det burde være et ufravikelig prinsipp at det skal være omvendt. 

Jeg trodde det kanskje fantes en klausul i avtalen(e) med AMF om tidspunkt for publisering av materiale for å forhindre sånt, men det gjør kanskje ikke det? 
Det er forsåvidt også et rødt flagg at MH ikke er kildetro, men det er A) ikke overraskende, og B) heldigvis enklere å kontrollere når det skannede dokumentet er (lett) tilgjengelig 🙂 

 

Jeg skjønner godt at Digitalarkivet er pressa på ressurser, og jeg er opptatt av at dette ikke skal framstå som et angrep på DA og dere som jobber der. Jeg vet dere er flinke fagfolk som gjør en kjempejobb!👏🏼

Jeg tenker at vi brukere (og de organisasjonene vi er medlem i) kunne ha gjort enda mere på et overordnet plan for å løfte hele denne problemstillingen.
Flinke frivillige har lagt ned utallige timer for å forsøke å bøte på problemet, mens det grunnleggende problemet består; manglende innsyn hos de som bevilger penger til å ta vare på og tilgjengeliggjøre arva vår. 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, Hanne Astad skrev:

Takk for svar og tips 🙂 


Jeg er mest opptatt av at kommersielle selskap har publisert mer innhold enn hva man kan få sett på Digitalarkivet som vanlig bruker. Det burde være et ufravikelig prinsipp at det skal være omvendt. 

Jeg trodde det kanskje fantes en klausul i avtalen(e) med AMF om tidspunkt for publisering av materiale for å forhindre sånt, men det gjør kanskje ikke det? 
Det er forsåvidt også et rødt flagg at MH ikke er kildetro, men det er A) ikke overraskende, og B) heldigvis enklere å kontrollere når det skannede dokumentet er (lett) tilgjengelig 🙂 

 

Jeg skjønner godt at Digitalarkivet er pressa på ressurser, og jeg er opptatt av at dette ikke skal framstå som et angrep på DA og dere som jobber der. Jeg vet dere er flinke fagfolk som gjør en kjempejobb!👏🏼

Jeg tenker at vi brukere (og de organisasjonene vi er medlem i) kunne ha gjort enda mere på et overordnet plan for å løfte hele denne problemstillingen.
Flinke frivillige har lagt ned utallige timer for å forsøke å bøte på problemet, mens det grunnleggende problemet består; manglende innsyn hos de som bevilger penger til å ta vare på og tilgjengeliggjøre arva vår. 

 

 

 

Hei

Det finnes ingen klausul i avtalen om at ting ikke skal publiseres på DA, eller at vi må vente med å publisere på DA noe av det arbeidet som AMF har gjort. Alt som er utført av AMF er avlevert for publisering på DA før AMF publisere dette på sine nettsider. 

Når vi publiserer det materialet vi har mottatt fra AMF er styrt av andre oppgaver de ansatte har. Det jobbes daglig med publisering og bearbeidelse av materiale som DA mottar fra våre bidragsytere. 

 

Du nevner penger i din kommentar. Dette er ikke noe som Arkivverket har betalt for, eller en jobb som Arkivverket har satt bort til utenlandske aktører.

Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket skrev:

Hei

Det finnes ingen klausul i avtalen om at ting ikke skal publiseres på DA, eller at vi må vente med å publisere på DA noe av det arbeidet som AMF har gjort. Alt som er utført av AMF er avlevert for publisering på DA før AMF publisere dette på sine nettsider. 

Når vi publiserer det materialet vi har mottatt fra AMF er styrt av andre oppgaver de ansatte har. Det jobbes daglig med publisering og bearbeidelse av materiale som DA mottar fra våre bidragsytere. 

 

Du nevner penger i din kommentar. Dette er ikke noe som Arkivverket har betalt for, eller en jobb som Arkivverket har satt bort til utenlandske aktører.

Jeg nevner ressurser som et svar på det svaret jeg fikk om manglende kapasitet hos Arkivverket for å få lagt ut materialet. I min enfoldighet trodde jeg da at økte ressurser kunne avhjelpe dette noe, og ønsket å mane til større blest om problemstillingen. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Lignende problemstilling, denne gangen med skjermbilder i stedet for lenker:

image.thumb.jpeg.9705e9b7cfbb25836f10630090eac895.jpeg

 

 

Et skannet bilde som er "sperret for innsyn grunnet personvern eller andre klausuler" vises i MyHeritage for de som har betal-abonnement. Er dette fordi MyHeritage har ressurser til å skjule kolonnen for dødsårsak og derfor kan omgå disse klausulene? Kan DA få lagt ut disse redigerte bildene i stedet, som vel fremdeles er DA/Riksarkivets eiendom? Eller har AMF, i tillegg til (den mangelfulle) transkriberingsjobben også tatt nye avfotograferinger av kildene? Hvem har eiendomsretten til disse? 


Det er altså uomtvistelig slik at dersom man betaler dyrt til kommersielle selskaper så får man tilgang til materiale som er utilgjengelig for offentligheten. Jeg tror de fleste er enige i at det ikke burde være sånn? 

Jeg presiserer igjen at dette ikke er et angrep på noen eller noe, men problemstillinger som må løftes til et nivå der prinsipielle avgjørelser kan tas.
Det er nettopp dette som er interessant å diskutere, og ikke nødvendigvis enkelteksempler. 

Link to comment
Share on other sites

Dette har blitt diskutert før. Digitalarkivet skal kunne vise sperra materiale til tilsette i Arkivverket eller offentleg forvalting som den vanlege brukar ikkje har tilgang til. I dette tilfellet må ein difor ha to sett med bilete, eit sett utan sladd med klausul og eit anna sett med sladd utan klausul. Det er ein del arbeid med å sy dette saman, og med knappe ressursar i Digitalarkivet tek ting tid. Dette ekstraarbeidet slepp Ancestry, Familysearch eller MyHeritage å ta omsyn til, sidan dei berre har settet med sladd utan klausul.

 

Sidan bileta uansett er tilgjengelege på nettet er mi personlege meining at det er andre ting Digitalarkivet heller bør prioritere å bruke dei knappe ressursane på. Viktigast er nok å få publisert folketeljinga 1920 for Kristiania, slik at den blir komplett for heile landet. Eg ynskjer meg elles at ein får skanna resten av futerekneskapa frå 1718 og framover. Det er mange ting eg heller ynskjer meg enn at Digitalarkivet skal bruke ressursar på å publisere ting som uansett allereie er tilgjengeleg andre stader.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Her er forresten lenke til diskusjonen der dette vart nemnt:

 

Eg siterer frå @Kristian Hunskaar (Arkivverket)sitt svar:

 

Sitat
 • Fra 1928 oppstår imidlertid en ny situasjon: Statistisk sentralbyrå har supplert listene over døde med tilleggsinformasjon fra medisinske dødsmeldinger, og det er denne tilleggsinformasjonen som faller inn under Statistikkloven og utløser 100 års taushetsplikt. Følgelig er rapportene over døde klausulerte i 100 år f.o.m. 1928.
 • Så har Arkivverket samarbeidet med Ancestry, MyHeritage og Familysearch (AMF), som har transkribert rapportene over døde f.o.m. 1928 og sladdet tilleggsinformasjonen. AMF er i ferd med å legge ut transkripsjonene med lenke til sladda bilder. Arkivverket er også i ferd med å legge ut transkripsjonene, men vi har en større jobb å gjøre med å få lagt ut de sladda bildene, fordi vi skal "matche" usladda og sladda bilder i par, slik at rettigheter knyttet til brukerkonto avgjør om du får se usladda eller sladda bilde.

 

Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Hanne Astad skrev:

Det er altså uomtvistelig slik at dersom man betaler dyrt til kommersielle selskaper så får man tilgang til materiale som er utilgjengelig for offentligheten. Jeg tror de fleste er enige i at det ikke burde være sånn?

 

Vel og merke ser eg at FamilySearch (som er gratis) ikkje har lagt ut materialet enno. Så då har du (iallefall enn så lenge) faktisk rett i dette.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Ja, vi har mottatt de sladda filene i retur fra Ancestry, men vi har ikke de verktøyene og de funksjonalitetene som er nødvendige for å få publisert de sladda filene på en effektiv måte. Dermed prioriterer vi andre og løpende oppgaver.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.