Jump to content
Arkivverket

Slekten(e) fra Klingen i Svorkmo


Eiliv Sørhus

Recommended Posts

Min forfar Nils Ellingsen Klinge skal være født i Svorkmo 1775. Jeg har sittet på opplysninger fått av andre slektsforskere vedrørende hans stamtavle, men oppdaget nylig på geni at her har ulike granskere forskjellige konklusjoner og antagelser om hva som er rett. Starter denne tråden i håp om at vi sammen kan klare å kartlegge familiene under gården Klingen i Svorkmo, samt alle husmannsplassene med de ulike navn: Klinggraven, Klingmoen, Klinglykken, Klingeøyen, Klingløkken, Klingbruen, Klingbachen mm.

Jeg antar at min Nils Ellingsen at det er han som ble døpt 19 mars 1775, som sønn av Elling Andersen. Kona ble introdusert 17. april 1775. Om jeg tolker hvem fadderne er riktig, skal det være Erik Jonson med kvinde, Ingeborg Ingebrigtsdatter, Nils Christensen og Peder Nilsen Dåp 

 

Ved folketellingen i 1801 bor han med familien på en av husmannsplassene under Klingen i Orkdal Folketellingen 1801
Her blir far oppgitt ved navn Erland, som avviker fra andre kilder. Familiemedlemmer oppgitt er husfader husmand Erland Andersen, kone Ingri Olsdatter, og barna Ole og Guru. Se egen post for denne kjernefamilien.

 

Niels Ellingsen fikk en sønn utenfor ekteskapet med Ingeborg Bynildsdatter, mulig gårsdatter på Klinge.

 1. Jacob Nilsen Klinge (1801-) Dåp

 

Niels Ellingsen giftet seg i 1807 med Ane Hansdatter Sæter, og omtalt som Krogmoe og Moe,  den 14. mai 1807 i Domkirken i Trondheim. Vigsel Ane var datter til Hans Ingebrigtsen Krogmoe og Gjertrud Jonsdatter. Hun var født januar 1778, døpt 29 desember 1778 i Domkirken i Trondheim. Hun døde 14 oktober 1856.

 

Han jobbet i Trondheim som høker, hvor han døde 25 oktober 1840 av brystsvakhet, begravet 2 november ved Vor Frue kirke Begravelse

 

Nils og Ane fikk følgende barn:

 1. Elling Andreas Klinge (1807-1807) Dåp
 2. Nils Andreas Klinge (1811-1811) Begravelse
 3. Elen Andrea Klinge (1812-1814) Dåp
 4. Hans Klinge (1815-1864) Dåp
 5. Ellen Andrea Klinge (1817-1818) Dåp
 6. Elen Ericka Klinge (1820-1891) Dåp
 7. Joen Andreas Klinge (1822-1890) Dåp

 

Ei ved navn Anne Jørgine Klinge født ca 1805 har av noen blitt plassert som datter i denne familien. I 1875 bor hun med Elen Erickas familie Folketelling 1875 og ved giftemål med pottemaker Andreas Lund i 1843 er far oppgitt å være Niels Klinge. Vigsel. I kildene står to forskjellige fødselssteder: Trondheim og København. Kan Niels ha hatt en datter fra tidligere, og ha oppholdt seg i Danmark, eller er det en annen slektning ved navn Niels?

Link to comment
Share on other sites

I 1840 satte enken inn en dødsannonse hvor hun forteller at Niels hadde skjenket henne 8 barn, hvorav 4 var gått ham i forvegen, og 4 fortsatt levde. https://www.nb.no/items/9a0822fcf32a830533601aef7ca10dc1?page=1&searchText="Niels Klinge"
Har du funnet ut hvem det 8.de barnet var? Og hvilke 4 barn som levde i 1840? For meg ser det ut til at det mangler et som skulle være i livet i 1840.
 

Link to comment
Share on other sites

Nils Ellingsen Klinge antar jeg som nevnt at er Nils Erlandsen omtalt i folketellingen i 1801 for Klingen i Orkdal. Her finnes en rekke familier, og jeg gjør nå et forsøk på å sammenfatte disse familiene fra denne kilden:

Klingen hovedgård

 1. 007 Brynel Jacobsen Klingen. Kårmann. Født ca 1721
  & 008 Marit Olsdatter. Kårkone. Født ca 1730
  1. 005 Jacob Brynildsen Klingen. Født ca 1757
  2. 010 Beret Brynelsdatter Klingen. Født ca 1760
   & 009 Peder Nilsen. Født ca 1766. Husmand. Sønn av 014 Nils Christensen
   1. 011 Nils Pedersen Klingen. Født ca 1786
   2. 012 Jacob Pedersen Klingen. Født ca 1791
   3. 013 Christen Pedersen Klingen. Født ca 1799
  3. 001 Ole Brynelsen Klingen. Husbonde. Født ca 1766
   & 002 Agneta Olsdatter. Født ca 1770
   1. 003 Marit Olsdatter Klingen. Født ca 1796
   2. 004 Gunil Olsdatter Klingen. Født ca 1799
  4. 006 Ingebor Brynilsdatter Klingen. Søster, tjener. Født ca 1773


Klingmoen, husmandsplass

 1. 015 Erland (Elling?) Andersen Klingmoen. Husmand. Født ca 1726
  & 016 Ingri Olsdatter. Født ca 1734.
  1. 017 Ole Erlandsen Klingmoen. Født ca 1771
  2. 019 Guru Erlandsdatter Klingmoen. Født ca 1774
  3. 018 Nils Erlandsen Klingmoen. Født ca 1776

Klinggraven, husmandsplass

 1. 020 Simen Pedersen Klinggraven. Husmand. Født ca 1732
  & 021 Kari Thordsdatter. Født ca 1740
  1. 022 Thord Simensen Klinggraven. Dagleyer. Født ca 1769
   & 023 Guru Sivertsdatter. Født ca 1767
   1. 024 Simen Thordsen Klinggraven. Født ca 1800

Klinglykken, husmandsplass

 1. 025 Thore Arntsen Klinglykken. Husmand. Født ca 1757
  & 026 Kirstina Olsdatter. Født ca 1767
  1. 027 Marit Thoresdatter Klinglykken. Født ca 1799

Klingøyen, husmandsplass

 1. 034 Marit Toresdatter Klingøyen. Fattig. Født ca 1734
  1. 028 Daniel Jacobsen Klingøyen. Husmand. Født ca 1751
   & 029 Ane Ericsdatter Klingøyen. Født ca 1754
   1. 030 Ingbor Danielsdatter Klingøyen. Født ca 1785
   2. 031 Jacob Danielsen Klingøyen. Født ca 1789
   3. 032 Ane Danielsdatter Klingøyen. Født ca 1793
   4. 032 Maren Danielsdatter Klingøyen. Født ca 1796


I kildene varierer det om de bruker husmannsplass navnet, Klingen eller patronymet.

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Inger Hohler skrev:

I 1840 satte enken inn en dødsannonse hvor hun forteller at Niels hadde skjenket henne 8 barn, hvorav 4 var gått ham i forvegen, og 4 fortsatt levde. https://www.nb.no/items/9a0822fcf32a830533601aef7ca10dc1?page=1&searchText="Niels Klinge"
Har du funnet ut hvem det 8.de barnet var? Og hvilke 4 barn som levde i 1840? For meg ser det ut til at det mangler et som skulle være i livet i 1840.
 


Jeg har som nevnt Anne Jørgine stående hos meg. Ved ekteskapsinngåelse står det at høker Nils Klinge er far. Og som nevnt i 1875 bor hun med Elen Ericka's familie. Så skal ikke se bort i fra at dette er barn nummer 8 i familien, men om hun er biologisk til de begge, eller noen av dem i det hele tatt, er ennå uvisst. Fant hennes død til å være 6 august 1877, begravet 11 august 1877 i Vår Frues Kirke, Trondheim. Her oppgis hun å være født 27 juli 1805.

Link to comment
Share on other sites

Etter det eg har registrert var foreldra til din Nils Andersson Klingmoen f. 1775 Ellend (tidvis skrive Erlend eller Elling) Andersson Klingmoen f. ca. 1731 og kona Inger/Ingrid Olsdotter Mjøen (Nermjøa) frå Meldal.

 

Ellend har eg ikkje funne døpt (lakune i kyrkjeboka?), men han vart konfirmert i 1749, 18 år gamal.  Foreldra var Anders Nilsson Klingmoen og kona Anne Christensdotter. Skiftet etter sistnemnte i 1752 omtaler ektemannen, tre sønner (Nils, Christen og Ellend) og ei dotter Agnethe. Faren Anders Nilsson vart f. 1703 og var son av Nils Olsson Klingen d.y. (ca 1669-1733), bergknekt på Svorkmo. Han var gift med enkja atter Frantz Hartug, og dei hadde i tillegg til Anders i alle fall tvillingane Ole og Frantz f. 1696. Anders Nilsson Klingmoen vart gift på nytt i 1757 med Eli Svendsdotter.

 

Inger Olsdotter var f. ca. 1727 som dotter av Ole Olsson Nermjøa (f. 1705) og kona Anne Fredriksdotter Berbu (d. 1778). I skiftet etter Anne er nemnt ektemannen og deira gjenlevande sju born, m.a. "Ingrii Olsdatter gift med den Velagte dannemand Elling Andersen Svorchmoe".

 

 

Link to comment
Share on other sites

På 14.9.2023 den 12.09, Eiliv Sørhus skrev:

Jeg antar at min Nils Ellingsen at det er han som ble døpt 19 mars 1775, som sønn av Elling Andersen. Kona ble introdusert 17. april 1775. Om jeg tolker hvem fadderne er riktig, skal det være Erik Jonson med kvinde, Ingeborg Ingebrigtsdatter, Nils Christensen og Peder Nilsen Dåp 

 

Fadderane er Erik Jonsøn og qvinde, Agneta Ingbrigtsdatter, Nils Christensøn og Peder Nilsen.

 

Erik Jonsson er nok han som tidvis er nemnt som Erik Jonsson Klingmoen eller Svorkmo, og kan vere den Erik Jonsson smelter som døyde på Svorkmo 1797. I så fall var han gift med Anne Ingebrigtsdoter som vel kan vere syster av:

Agneta Ingebrigtsdotter: f. 1751 som dotter av Ingebrigt Knutsson og Ingeborg Olsdotter på Svorkmo. Seinare gift med Hans Jørgen Henriksson Langengkeiv i Meldal

Nils Christensson var nok han som òg er f. ca 1726, tidvis omtalt som Nils Christensson Klingen og Svorkmo, og er soneson av Nils Klingen d.e. Han var i så fall gm. Lisbet Pedersdotter og truleg foreldre til siste fadder

Peder Nilsson f. 1756. Om dette er han vart han seinare g.m. Berit Brønnølsdotter Klingen.

 

Link to comment
Share on other sites

22 hours ago, Håvard Moe said:

(....)  Nils Olsson Klingen d.y. (ca 1669-1733), bergknekt på Svorkmo. Han var gift med enkja atter Frantz Hartug, og dei hadde i tillegg til Anders i alle fall tvillingane Ole og Frantz f. 1696. (....)

Og hun som var gift med Frantz og deretter med Nils, kalles Agnis (Agnis S. Franses, altså Frans’ enke) da hun og Nils (en dreng af Nederplatz, altså Svorkmo) ble trolovet 24. søndag etter tref. 1693 på Grutseter: 

Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, SAT/A-1456/672/L0848: Ministerialbok nr. 672A01, 1682-1698
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906680449

Barnebarna Agnethe er nok oppkalt etter henne.

 

Nils og Agnis hadde også dattera Mette, som var gift med Lars Eriksen Svorkmo (ved skiftet etter Anne Christensdatter Klingmoen i 1752 fikk dattera Agnette sin fasters mann Lars Erichsen Svorkmo som formynder).

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for alle innspill. Gjør da et forsøk på et oppsett av de to familiene etter Niels Olsen, begge omtalt som Klinge og Svorkmo om jeg har forstått det rett.)

 

A. Niels Olsen Klinge, den yngre (ca 1668-1733). Gift med enke etter Frantz Hartung, Agnis, trolovet 24. søndag etter tref. på Grutseter

 1. Frantz Nilsen (1695-)
 2. Oluf Nilsen (1695-)
 3. Mette Nilsdatter (1699?-)
 4. Anders Nilsen Klingmoen (1703-)

A.1. Frantz Nilsen. Døpt 1 januar 1696.

 

A.2. Oluf Nilsen. Døpt 1 januar 1696. Potensielt identisk med Ole Nielsen Skiødskiftmoe, som ble gravlagt 27 februar 1746. Potensielt den Ole Nilsen som ble trolovet med Berit Brønjulsdatter 20 september 1716. Hun kan være identisk med Berit Juulhuusbacken gravlagt i Meldal 8 oct 1841. 

 

A.3. Mette Nilsdatter. Trolig født 1699. Gift med Lars Erichsen Svorkmo.

 

A.4. Anders Nilsen Klingmoen. Født 1703. Gift med Anne Christensdatter. Hun døde ca 1752

 1. Nils Andersen Klingmoen (ca 1723-1795)
 2. Christen Andersen Klingmoen (1727-1797)
 3. Elling Andersen Klingmoen (1730-)
 4. Agnethe Andersdatter (ca 1732-)

A.4.1 Nils Andersen Klingmoen. Gift og bosatt på Svorkmo i 1752. Død 12 januar 1795 i Svorkmo

 

A.4.2 Christen Andersen Klingmoen. Tiende i Trondheim i 1752. Han dør 1797. Gift med Margrethe Valentinsdatter (1729-1782)

 

A.4.3 Elling Andersen Klingmoen. Døpt 2 februar 1730 i Svorkmo. Gift 21 januar 1764 i Svorkmo med Ingri/Inger Olsdatter Årli. Født ca 1727. Hun var datter av Ole Olsen Nermjøa (1705-) og Anne Fredriksdatter Berbu (?-1778). Mulig han er identisk med Elling Andersen Svorchmoe begravd 26 desember 1803.

 1. Anders Ellingsen Klingmoen (ca 1764)
 2. Anne Ellingsdatter Klingmoen (1766-1839)
 3. Anne Ellingsdatter Klingmoen (ca 1767-) (identisk med den forrige?)
 4. Ole Ellingsen Klingmoen (ca 1771-etter 1801)
 5. Elie Ellingsdatter Klingmoen (ca 1771-1838)
 6. Nils Ellingsen Klingmoen (ca 1775-1840)
 7. Elling Ellingsen Klingmoen (?-) Har selv ikke funnet dette dokumentert
 8. Guru Ellingsdatter Klingmoen (ca 1777-1821)

A.4.3.1 Anders Ellingsen Klingen. Han jobbet som snekker. Gift 1798 i Trondheim Domkirke med Olava Olsdatter Lindberg. Hun var født ca 1771. 1801-tellingen

 1. Ane Andersdatter Klingen (ca 1797-)

A.4.3.2 Anne Ellingsdatter Klingen. Døpt 1 april 1766 i Svorkmo. Begravd 17 november 1839 i Hølonda. Hun skal ha vært gift med Even Sivertsen Grønli (1764-1810) i 1797. Senere gift med John Erichsen Berbu (1778-) 14 juli 1816 i Hølonda. Hun skal ha hatt 7 barn

 1. Sivert Evensen Sundsethaugen (ca 1788-)
 2. Inger Evensdatter Sundsethaugen (ca 1799-)
 3. Anders Evensen Sundsethaugen (1809-)

A.4.3.3 Anne Ellingsdatter Klingen skal i følge noen kilder være datter til dette ekteparet, og har av noen vært oppgitt å være gift med Esten Nilsen Reksås(haugen) (1763-1838) 

 

A.4.3.4 Ole Ellingsen Klingen. Gift med Catharina Nicolaisdatter Schjølberg

 1. Elling Olsen Kllingen (1807-)
 2. Nicoline Olsdatter Klingen (1811-)

A.4.3.5 Eli Ellingsdatter Klingen. Død i 1838. Gift med Erik Jonsen Trotland. Noen oppgir at hun også har vært gift med Per Olsen Estenstadsåsen (1781-1851) og Jon Mikkelsen Kolbrandstad (1774-1815). Mulig det er korrekt.

 1. Kierstie Eriksdatter Trotland (1795-)

A.4.3.6 Nils Ellingsen Klinge. Døpt 19 mars 1775 i Svorkmo. Døde 25 oktober 1840 i Trondheim, begravet 2. november samme år. Jobbet som handelsmann og høker. Døde av brystsvakhet. Bodde ved sin død i Tarraldsgaardveien. Fikk i 1801 en sønn utenfor ekteskapet med Ingeborg Bryndelsdatter.  Gift 14 mai 1807 i Trondheim Domkirke med Ane Hansdatter Krogmoe (1778-1856)

 1. Jacob Nilsen Klinge (1801-). Uekte
 2. Anne Jørgine Klinge (1805-1877). Påstått barn, men oppgitt at født i København, så høyt usikkert)
 3. Elling Andreas Klinge (1807-1807)
 4. Niels Andreas Klinge (1811-1811)
 5. Ellen Andrea Klinge (1812-1814)
 6. Hans Klinge (1815-1864)
 7. Ellen Andrea Klinge (1817-1818)
 8. Elen Ericka Klinge (1820-1891)
 9. Joen Andreas Klinge (1822-1890)

A.4.3.7 Elling Ellingsen Klinge

 

A.4.3.8 Guru Ellingsdatter Klinge. Døde etter 1821. Gift 31 mai 1804 i Orkdal med Johan Olsen Trondvold (1776-). De skal ha fått 3 barn

 1. Elling Johannesen Svorchmoe (1806-)
 2. Olava Johannesdatter Johnlie (1821-)

A.4.4 Agnethe Andersdatter

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke gått like grundig til verks på den eldres gren.

 

B. Niels Olsen den eldre. Født ca 1658

 1. Ole Nielsen Klingen (ca 1694-)
 2. Knut Nielsen Klingen (ca 1696-)
 3. Lussie Nilsdatter Klingen (1699-)
 4. Christen Nielsen Klingen (ca 1701-1745)
 5. Kirsten Nielsdatter Klingen (ca 1704-)

B.1 Ole Nielsen Klingen 

 

B.2 Knut Nielsen Klingen 

B.3 Lussie Nilsdatter Klingen. Døpt 5 februar 1699 i Svorkmo. Fikk barn med  Erik Metlie

 1. Ole Erksen (1735-)

B.3.1 Ole Eriksen. Faddere: Christen Nilsens kvinde og Ole Nilsen

 

B.4 Christen Nielsen Klingen. Skutt død i gruven. Mulig det er han som er gift med Malene Olsdatter

 1. Maren Christensdatter (ca 1722-)
 2. Niels Christensen (ca 1726-)
 3. Inger Christensdatter (ca 1728-)

B.4.1 Maren Christensdatter

 

B.4.2 Niels Christensen. Gift med Lisbeth Pedersdatter

 1. Peder Nilsen (1756-)

B.4.2.1 Peder Nilsen Klingen. Soldat. Gift 20 oktober 1785 i Orkdal med Berit Brønjulsdatter Klingen (ca 1760-). Datter til Brynel Jacobsen Klingen (ca 1721-1802) og Marit Olsdatter (1731-1814). Nils betaler 2 spd i sølvskatter i 1816.

 1. Nils Pedersen Klingen (ca 1786-)
 2. Jacob Pedersen Klingen (ca 1791-)
 3. Christen Pedersen Klingen (ca 1799-)

 

B.4.3 Inger Christensdatter

 

B.5 Kirsten Nielsdatter Klingen.

 

 

Vær obs, oversiktene kan inneholde feil.

Link to comment
Share on other sites

På 18.9.2023 den 20.09, Bjørn Olav Åsvold skrev:

Og hun som var gift med Frantz og deretter med Nils, kalles Agnis (Agnis S. Franses, altså Frans’ enke) da hun og Nils (en dreng af Nederplatz, altså Svorkmo) ble trolovet 24. søndag etter tref. 1693 på Grutseter: 

Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, SAT/A-1456/672/L0848: Ministerialbok nr. 672A01, 1682-1698
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906680449

Barnebarna Agnethe er nok oppkalt etter henne.

 

Nils og Agnis hadde også dattera Mette, som var gift med Lars Eriksen Svorkmo (ved skiftet etter Anne Christensdatter Klingmoen i 1752 fikk dattera Agnette sin fasters mann Lars Erichsen Svorkmo som formynder).

 

Notisen om Agnes si truloving hadde eg gått glipp av, takk!

 

Eg har kikka litt nærare på Lars Eriksen Svorkmo. Her har to mann med same namn og omtrent same alder i omløp: I manntalet frå 1701 er det to røstvendere som heiter Erik Ingebrigtsson på verket: Ein er nemnt på Grutsætra, er 60 år gamal og har ein son Lars på 1 år, den andre er nemnt på Svorkmo, er 38 år gamal og har ein som Lars på 2 år.

 

Ein av desse vart gift før 1731 og døyper i tur og orden borna Erik (1733-1733), Agnete (1734-1735), Eli (Ellen) (1736-) og Nils (1739-) fram til 1739. Eg har gått ut frå at dette er han som var på Svorkmo i 1701.

 

Den andre vart i 1743 gift med Siri Christensdotter. Han er kalla L. E. Grutsæter ved dåpen til borna Marit (1743-1744), Berit (1745-) og Maren (1748-1750) mellom 1743 og 1748. Han er død i 1751 når "Enchen Sahl. Lars Erichsen Grutsætter" døyper dottera Maren (som dør året etter). Enkja Siri Christensdotter vart gift på nytt i 1762 med enkjemann Peder Eriksson.

 

Ein Lars Eriksson Svorkmo døyper òg sonen Daniel i 1747. Om dei har vore konsekvente med namninga burde han vere son av fyrstnemnte, men ein kan ikkje så langt utelukke at det er Grutsæter-Lars heller (m.a. er ein fadder Maren Christensdotter, ei potensiell mor-syster).

 

Det som er heilt sikkert er at vi i 1762 finn Mette, enkje etter Lars Eriksson, i listene for ekstraskatten på Svorkmo. Det er da nemnt tre born: Bergarbeider Daniel, Marit og Ellen. Denne Marit har eg ikkje noko dåpsinnførsel for (kan hende frå før 1730 når kyrkjebøkene starter?), ellers finn vi att Ellen og Daniel (15 år og allerede "bergarbeider") frå over.
 

Edited by Håvard Moe
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

21 timer siden, Eiliv Sørhus skrev:

Takk for alle innspill. Gjør da et forsøk på et oppsett av de to familiene etter Niels Olsen, begge omtalt som Klinge og Svorkmo om jeg har forstått det rett.)

 

Detet er nokså gjennomgåande for kjeldene når det gjeld folk som budde på eller nære plassen på Svorkmo. I tillegg er det fleire variantar med t.d. plassnamn i tillegg til gardsnamn. I tillegg til dei plassane du nemner over frå 1801 har eg òg registrert folk på Klingbakken. 

 

 

21 timer siden, Eiliv Sørhus skrev:

A.4.1 Nils Andersen Klingmoen. Gift og bosatt på Svorkmo i 1752. Død 12 januar 1795 i Svorkmo

 

Konfirmert i 1741, 16 år gamal. Gift 1747 med Maria Elisabeth Andersdotter (foreldre ukjent) og i alle fall fire born: Anders (1748-), Lars (1749-1813), Andreas (1752-1756) og Nils (1755-)

 

 

21 timer siden, Eiliv Sørhus skrev:

A.4.4 Agnethe Andersdatter

 

Døypt 1732.  Konfirmert 1749, 17 år gamal. Gift 1756 med bergarbeider Arnt Lovitsson Grutsæter (1731-), fem born: Ludvig (1757-), Anne (1759-), Anders (1761-c.1815), Alexander (1763-1814) og Ermegaard (1768-1822).

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Håvard Moe said:

 

Notisen om Agnes si truloving hadde eg gått glipp av, takk!

 

Eg har kikka litt nærare på Lars Eriksen Svorkmo. Her har to mann med same namn og omtrent same alder i omløp: I manntalet frå 1701 er det to røstvendere som heiter Erik Ingebrigtsson på verket: Ein er nemnt på Grutsætra, er 60 år gamal og har ein son Lars på 1 år, den andre er nemnt på Svorkmo, er 38 år gamal og har ein som Lars på 2 år.

 

Ein av desse vart gift før 1731 og døyper i tur og orden borna Erik (1733-1733), Agnete (1734-1735), Eli (Ellen) (1736-) og Nils (1739-) fram til 1739. Eg har gått ut frå at dette er han som var på Svorkmo i 1701.

 

Den andre vart i 1743 gift med Siri Christensdotter. Han er kalla L. E. Grutsæter ved dåpen til borna Marit (1743-1744), Berit (1745-) og Maren (1748-1750) mellom 1743 og 1748. Han er død i 1751 når "Enchen Sahl. Lars Erichsen Grutsætter" døyper dottera Maren (som dør året etter). Enkja Siri Christensdotter vart gift på nytt i 1762 med enkjemann Peder Eriksson.

 

Ein Lars Eriksson Svorkmo døyper òg sonen Daniel i 1747. Om dei har vore konsekvente med namninga burde han vere son av fyrstnemnte, men ein kan ikkje så langt utelukke at det er Grutsæter-Lars heller (m.a. er ein fadder Maren Christensdotter, ei potensiell mor-syster).

 

Det som er heilt sikkert er at vi i 1762 finn Mette, enkje etter Lars Eriksson, i listene for ekstraskatten på Svorkmo. Det er da nemnt tre born: Bergarbeider Daniel, Marit og Ellen. Denne Marit har eg ikkje noko dåpsinnførsel for (kan hende frå før 1730 når kyrkjebøkene starter?), ellers finn vi att Ellen og Daniel (15 år og allerede "bergarbeider") frå over.
 

Takk for dette! Jeg er enig i betraktningene dine om de to Lars-ene.

Ettersom L. E. Grutsæter var død allerede i 1751, må det være den andre L. E. Svorkmo som nevnes som formynder i skiftet på Klingmoen i 1752.

Lars Eriksen Svorkmo ble begravet 2. mars 1760 på Svorkmo: 

Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, SAT/A-1456/671/L0840: Ministerialbok nr. 671A02, 1756-1794, s. 55-56
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660141

Link to comment
Share on other sites

På 20.9.2023 den 21.39, Eiliv Sørhus skrev:

B.4.2 Niels Christensen. Gift med Lisbeth Pedersdatter

 1. Peder Nilsen (1756-)

B.4.2.1 Peder Nilsen Klingen. Soldat. Gift 20 oktober 1785 i Orkdal med Berit Brønjulsdatter Klingen (ca 1760-). Datter til Brynel Jacobsen Klingen (ca 1721-1802) og Marit Olsdatter (1731-1814). Nils betaler 2 spd i sølvskatter i 1816.

 1. Nils Pedersen Klingen (ca 1786-)
 2. Jacob Pedersen Klingen (ca 1791-)
 3. Christen Pedersen Klingen (ca 1799-)

Nils Christensson og Lisbeth Pedersdotter hadde i alle fall tre born: Christen (1754-), Peder (1756-) og Kirsten (1758-). 

 

Brønnel Jacobsson Klingen meiner eg må vere frå plassen Homoen under Rønningen. Brønnel Jacobsson er nemnt på Homoen fram til 1752, så på Berbu frå 1753. Det er mulig at Marit var av Berbu-folk, muligens dotter av Ole Berbu d. 1761, 70 år gamal? Ole Berbu er i alle fall fadder til dei to eldste borna til Brønnel og Marit. Dei hadde i alle fall seks born som eg har registrert. Dei to eldste døyde unge, dei fire gjenlevande finn ein på klingen i 1801-tellinga.

 

 

På 20.9.2023 den 21.39, Eiliv Sørhus skrev:

B.4.3 Inger Christensdatter

Inger Christensdotter fikk i 1750 dottera Christianne Simensdotter. Far var Simen Arntsson Svinsøydal. Dottera vart berre 2 mnd gamal.

 

Link to comment
Share on other sites

Brynel, Brønnel, Brynel, Brynhild osv. Kjært barn mange navn. Familien på hovedgården i 1801 flettes inn i slekta til Nils Olsen Klingen den eldre, så her kommer et lite forsøk på å sette den familien sammen også.

 

C. Brønnel/Brynel Jacobsen Klingen. Skal være født ca 1718, og død 18 desember 1802. Begravet 26. desember 1802. I skifteprotokollen er 6 levende barn oppført. Han skal være nevnt under Homoen fram til 1752, og på Berbu fra 1753. Gift med Marit Olsdatter. Muligens datter av Ole Berbu som dør i 1761. Marit skal være født ca 1730, død 3 februar 1814. Begravet 20. februar 1814. Brønjul var fadder til Jesper Tellefsen Dalen, født 1779. Brønjul er forlover i bryllupet til enkemann Sivert Homøen og Margrete Andersdatter Homøen i 1779. Brønhild er forlover i bryllupet til sergeant Johan Petter Bruun og Berith Olsdatter Homoe i 1783. Brynhild er forlover i bryllupet til Ingeborg Olsdatter Klingen og Peder Eriksen Sworkmoe i 1788. Brynhild  er trulovar i bryllupet til Jonas Jonassen Grusætter og enken Anne Arentsdatter Svorkmoe i 1792.

 1. Jacob Brynildsen Klingen (ca 1757-)
 2. Berit Brynildsdatter Klingen (ca 1760-)
 3. Berit Brynhildsdatter Klingen (ca 1762)
 4. Ole Brynildsen Klingen (ca 1766-)
 5. Marit Brynhildsdatter Klingen (ca 1768-)
 6. Ingeborg Brynildsdatter Klingen (ca 1773-)

C.1 Jacob Brynhildsen. Født ca 1757. Led av sindssvaghed i 1803.

 

C.2 Berit Brynhildsdatter Klingen. Født ca 1760. Gift 20 oktober 1785 med B.4.2.1 Peder Nielsen Sworkmoe, også kjent som Klingen. Forlovere var Anfind Sitter og Sivert Homoe. Bor på et bruk under Klingen i 1803.

 1. Nils Pedersen Klingen (ca 1783-
 2. Jacob Pedersen Klingen (ca 1791-)
 3. Christen Pedersen Klingen (ca 1799-)

C.2.1/B.4.2.1.1 Nils Pedersen Klingen. Født ca 1786. Konfirmert 28 juni 1801 i Svorkmo. Gift 15. juni 1815 i Orkdal med Catrine Nicolaisdatter Klingen/Schjølberg. Hun var enke etter A.4.3.4 Ole Ellingsen Klingen.

 1. Ole Nilsen Kllingen (1823-1853)

C.2.1.1 Ole Nilsen Klingen. Født 1823. Død 2 desember 1853. Gift 1850 med Marit Andersdatter Storkvikne. Hun var født i 1827.

 

C.2.2/B.4.2.1.2 Jacob Pedersen Klinge. Født ca 1791. Konfirmert 1805

 

C.2.3/B.4.2.1.3 Christen Pedersen Klingen. Født ca 1799.

 

C.3 Berit Brynhildsdatter Klingen. Født ca 1762. Bor som ugift, losjerende hos murermester Ole K på Baklandet ved skiftet i 1803.

 

C.4 Ole Brynildsen Klingen. Født ca 1765/1766. Konfirmert 28 oktober 1781 i Orkdal. Gift 25 mai 1795 i Orkdal med Agneta Olsdatter Riise. Lars Knudsen Walstad og Peder Nielsen Klingen er forlovere. Hun er også registert som Ejnetta. Hun er født ca 1770. Ole er forlover i bryllupet til Knud Eriksen Kvikne og enken Anne Arentsdatter Svorkmoe i 1795. Ole er trulovar i bryllupet til Ole Jonsen Qviknan og Marith Olsdatter Riise i 1797. Bor på Klingen i 1803. Ole betaler 7 spd i sølvskatten i 1816.

 1. Marit Olsdatter Klingen (ca 1796-)
 2. Gunhild Olsdatter Klingen (1800-)
 3. Kirsti Olsdatter Klingen (1807-)
 4. Ole Olsen Klingen (1812-)

C.4.1 Marit Olsdatter Klingen. Født ca 1796.

 

C.4.2 Gunhild Olsdatter Klingen. Døpt 23 februar 1800.

 

C.4.3 Kirsti Olsdatter Klingen. Døpt 30 august 1807.

 

C.4.4 Ole Olsen Klingen. Døpt 8 mars 1812.

 

C.5 Marit Brynhildsdatter Klingen. Født ca 1768. Konfirmert 31. oktober 1784 i Orkdal. Marit døde 30 oktober 1857, begravet 8 november 1857. Gift 26. september 1797 i Svorkmo med soldat Ingebrigt Eriksen Svorkmoe. Forlovere Ole Nielssen Klingen og Peder Nielsen Klingen. Bor på en plass under Svorkmo i 1803. Han døde før 1857.

 1. Eric Ingebrigtsen Svorkmo (ca 1797-)
 2. Jacob Ingebrigtsen Svorkmo (ca 1800-)

C.5.1 Eric Ingebrigtsen Svorkmo. Født ca 1797.

 

C.5.2 Jacob Ingebrigtsen Svorkmo. Døpt 9 mars 1800.

 

C.6 Ingeborg Brynildsdatter Klingen. Født ca 1771/1773. Konfirmert 10 desember 1786 i Orkdal. Oppholder seg i ektestand på gården i 1803. Gift 4 juni 1807 i Orkdal med enkemann Anders Halvorsen Svorkmoe. Anders døde 6 november 1807. Giftet seg på nytt med Erich Simensen Estenstad.

 1. Anders Erichsen Svorkmo (1811-)
 2. Bryndel Erichsen Svorkmo (1816-)

C.6.1 Anders Erichsen Svorkmo. Døpt 8 desember 1811.

 

C.6.2 Bryndel Erichsen Svorkmo. Døpt 10 november 1816. Konfirmert 31. oktober 1830

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Eiliv Sørhus skrev:

C.6 Ingeborg Brynildsdatter Klingen. Født ca 1771/1773. Konfirmert 10 desember 1786 i Orkdal.

 

På 20.9.2023 den 21.08, Eiliv Sørhus skrev:

A.4.3.6 Nils Ellingsen Klinge. Døpt 19 mars 1775 i Svorkmo. Døde 25 oktober 1840 i Trondheim, begravet 2. november samme år. Jobbet som handelsmann og høker. Døde av brystsvakhet. Bodde ved sin død i Tarraldsgaardveien. Fikk i 1801 en sønn utenfor ekteskapet med Ingeborg Bryndelsdatter.

Kan det her være snakk om samme Ingeborg?

 

1 minutt siden, Eiliv Sørhus skrev:

C.4 Ole Brynildsen Klingen. Født ca 1765/1766. Konfirmert 28 oktober 1781 i Orkdal. Gift 25 mai 1795 i Orkdal med Agneta Olsdatter Riise. Lars Knudsen Walstad og Peder Nielsen Klingen er forlovere. Hun er også registert som Ejnetta. Hun er født ca 1770. Ole er forlover i bryllupet til Knud Eriksen Kvikne og enken Anne Arentsdatter Svorkmoe i 1795. Ole er trulovar i bryllupet til Ole Jonsen Qviknan og Marith Olsdatter Riise i 1797. Bor på Klingen i 1803. Ole betaler 7 spd i sølvskatten i 1816.

 1. Marit Olsdatter Klingen (ca 1796-)
 2. Gunhild Olsdatter Klingen (1800-)
 3. Kirsti Olsdatter Klingen (1807-)
 4. Ole Olsen Klingen (1812-)

Det finnes Berit Olsdatter Klingen som skal være født i 1804, konfirmert 1818. Kan det være hun hører til her?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.