Jump to content
Arkivverket

Skifte etter etatsråd Hans Meyer i København - brev fra Høyer i Odense datert 1733


Gry.Onarheim.Dahlmo

Recommended Posts

I dette skiftet på 127 sider er det blant mange "pengesaker" et brev fra en Høyer, der han nevner på side 50 en Sr Munck, på neste side 51 skipper Rasmus Hansen, borgemester Bonde Simonsen samt Sr Jens Dreyer.

 

(I et p:s skriver han om sin brors hustru's død, så håpet nevnte personer og Meyer var i slekt/nære venner  - leter meg frem om evt dette i danske kilder).

 

Undres hva dette brevet gjelder?

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21397667#343690,68191206

 

image.thumb.png.b4aaa07c7b1b9553e7edfef7bbd8ff34.png

 

 

Edited by Gry.Onarheim.Dahlmo
Link to comment
Share on other sites

 

Det kan se ut som skriveren ønsker etatsrådens hjelp til å inndrive et beløp hos Sr. Munck.

Men såpass ullent formulert at jeg slett ikke er sikker på ‹sakens gang›.

Vel:

 

 

 

01 Høyædle og Velbaarne Hr. Ettats Raad

02 Gunstige Hr. Patron!

03 Ved dette nye Aar ønsker ieg nye lycke

04 og alt hvad han sig self af Himlen til

05 beste kand ønske! Som mine Sager

06 nu i saalang tiid har henhvilet og ieg

07 seer ingen begyndelse derpaa, Langt

08 mindere kand vente nogen ende:

09 uden saa er at deres Velbaarenhed

10 vil behage / : det jeg og vil udbede mig

11 at formaae Sr. Munck til samme at mani-

12 ere. Jeg har og med nærværende skrift(?)

13 ved Sr. Munck self til, det jeg beder deres

14 Velbaarenheds tienner hannem

 

[ny side]

 

01 maatte overlevere, og hannem paaminde

02 Sagerne at med første at see foreta-

03 get. De 7 Rd 2ort kand leveres til Skipper

04 Rasmus Hansen, saa kand han igien over-

05 levere dem til Hr. Borgermester Bon-

06 de Simonsen eller Sr. Jens Dreyer her

07 af Byen saa faaer ieg dem visstnok.

08 Næst Min og Kones respective Hilsen. Og

09 alt velstands ønske(?) leve(?)

10 HøyEdle og Velbaarne

11 Hr. Ettatz Raads

12 ydmyge

13 tienner

14 Høyer

 

[til venstre:]

 

Ottense den 15 Feb

Ao 1733

p:s: Min Broder Hr.

Christian Høyers hustrue

er dend 11 (??) ved Døden

afgaaen, det jeg vil

haabe hand har givet deris Velbaarenhed

tilkiende. Vale(?)

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hjertens takk- atter en gang - Even S 😀

 

- og liker din signatur: «Tiden fortoner seg unektelig en smule annerledes for oss som har hatt litt mér av den» – (sitat: Ukjent)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.