Gå til innhold
Arkivverket
Carsten Schanche

Noen som ønsker oppslag i Norges læger 1800-1967?

Recommended Posts

Carsten Schanche

Andreas Svan Dick Synnestvedt, søn av corpsmajor Niels Didrik S. (f.16.octbr. 1815, død i Trondhjem 31.juli 1863) og Augsuta Vilhelmine Dick (f.31.octbr. 1818, død 23.mai 1882), er født i Bolsø 5.aug. 1844, tog, dimitteret fra Trondhjems Kathedralskole, 1861 artium, juni 1863, anden examen og 30.mai 1870 medicinsk examen.

 

I 1869 vandt han Prof. Skjelderups guldmedaille for besvarelsen av nedenstaaende prisopgave. Fr 6.novbr. 1869 til 6.marts 1870, var han ansat som kandidat ved fødselsstiftelsen. Fra 1.juni 1870 var han i 2 mndr. og fra 1.mai 1872 i 3 mndr. constitueret som companichirurg ved Trondhjemske ridende jægercorps's rekrutskole paa Rindenleret.

 

Fra 1.aug. til 15.septbr. 1870 constitueret som distr.læge i Levangers distrikt og som overlæge ved Nordre Trondhjems amtssygehus i Skogn. Fra 29.marts til 17.aug. 1871 fungerede han som læge ved et midlertidigt koppelazareth i Trondhjem, men var forøvrigt fra 1.octbr. 1870 til 22.novbr. 1883 bosat i Værdalen, først som fattiglæge og fra nytaar 1882 som fast lønnet communelæge. 3.novbr. 1883 blev han udnævnt til distr.læge i Rollag med bopæl i Nore.

 

8.april 1890 blev han befordret til Inderøen distr.lægeembede. Han døde paa Inderøen 8.aug. 1909 (myokardit med deraf følgende nyre- og lungesygdom).

 

Synnestvedt var en mand, hvis varme hjerte og store personlige elskværdighed havde skaffet ham mange venner; overalt hvor han virkede som læge, blev han i sjelden grad afholdt. I det selskabelige liv var han en meget velset mand, og i sin ungdom spillede han en ret betydelig rolle i studenterverdenen. (Av Morgenbladets nekrolog 9.aug. 1909).

 

Gift i Værdalen 10.aug. 1877 med Hildur Koch, f. i Hammerø i Nordland 10.juli 1853, død 2.april 1910, dtr. av provst, sogneprest til Værdalen Truls Krog K. (f.18.juli 1808, død i Christiania 13.janr. 1884) og Cathrine Cecilie Holm (f.4.marts 1812, død i Værdalen 17.mai 1869). - Ingen børn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Vibeke Lund Åhling

Til post 25:

 

Unskyld "svorsken" - har lite tid og prioriterer innhaldet istedenfor rettskrivingen...

 

 

Reidar Dick Henriksen var venn av min bestefar. De gikk på Skien gymnas sammen, og kjente sannsynligvis hverandre allerede för det.

Slik kledene var dengang, var kraven sterket, rund og höy, og Reidar var höy og tynn med uvanlig tynn, "skranglete" hals, og noen syntes at han lignet på en giraff som stikker hodet opp av en skorsteinspipe. Dette var nokk litt overdreven - men navent giraffen blev hengende i hvert fald gjennom gymnaset.

 

På gymnaset var det noen elever som begynte med en sjakk-klubb der Reidar var en av de ledende. Bestefar og noen til fra Porsgrunn var også med. Sjakk-klubben fikk til å begynne med bruke et klasserom, og det var helt greit når det bare var noen få elever som var med og der mertallet dertil var kjent for å vaere rolige og ofte litt av bokormer. Det var veldig praktisk å kunne treffes like efter skoledagen, da flere av elevene fra Porsgrunn gikk hjem til fots hvis vaeret var bra nokk, og ellers åkte tog. (Mange familier hadde vondt om penger, og det var gratis å gå. For noen av dem blev det mer poteter og mindre kjött, sukker og liknende hvis de drog for ofte med toget.) Å dra frem og tilbake en gang ekstra var ikke å tenke på. Dessverre steg sjakk-klubbens popularitet over alle grenser, og gymnasets ledelse fant at så mange elever gikk det jo slett ikke an å ha löpende i skolen etter undervisingstiden, så de måtte finne seg et annet sted å väre på. Sjakk-klubben, som ikke hadde noen ökonomiske resurser, klarte ikke det, så den blev lagt ned, kvalt av sin popularitet.

 

Reidar og min bestefar delte en billig vindshybel i Oslo i midten av tyveårene tils Reidars far fikk en ny jobb og bedre råd, og Reidar flyttet ut.

 

I post 23 står 1978 som dödsår, men Gravminner sier 1987, som jeg tror mere på...

Reidar var syk og låg på sykehus de siste årene. Bestefar besöket ham en gang i uken, og hadde ofte med smakpröver av Bestemors kakebakst. Hvis han var bortreist skrev han et brev isteden.

 

Og Gudrun f. Smedvik var nokk f. 1902.... Se FT 1910 og Gravminner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helga Reinhardsdóttir

Carsten,

 

Du skal ha en stor "klem" og tak for al information du har sendt mig både angående advokaterne Heiberg og lægerne Henriksen og Dick-Henriksen. Slægtforskning kan være så meget meget mere en navn og datoer. Tak for at beskrive din bedstefars venskab med Reidar Dick Henriksen. Du beskriver ham så levende at det er som at man har kendt ham selv.

Min mand er slægt med den - langt tilbage. Anfaderen er rebslager Hans Petersen Dich (1735-1816) i Trondheim som fick 11 barn med 2 koner. Det har været en glæde at opdage dette forum som jeg har haft stor glæde av i min forskning. Til min overraskelse har jeg også opdaget rebslager Hans Dichs herkomst. Han kommer fra Bornholm ( har fundet hans födelse i kirkebogen i Svaneke) og hans anfader i 5 led er skotten Alexander "Sander" Dich f. ca. 1570 i Dysart, Skotland og som kommer med sin bror (de er skippere og köbmænd) fra Skotland til Bornholm. Min mands direkte linje er sådan: Rebslager Hans Dich - koffardi captain Peder Svane Lichtman Dich (barn no. 6) (som bosatte sig i Köbenhavn med sin danske kone) - Hansine Vilhelmine Dich g. Senstius (f. í Köbenhavn) - faktor i Island Carl Gottlieb Senstius - Hansine Marie Senstius (f. i Island) - Benedikt Benediktsson d.ældre - Benedikt Benediktsson den yngre (min mand!

Da jeg begyndte at forske i Dich familjen fra Trondheim vidste jeg ikke at det skulle blive så her intressant. Men at fölge de 11 börn f. i perioden 1774-1779 tills ca. mitten av 1950-erne (nærmere end så vil jeg ikke "blande" mig) får jeg med en stor del Norgehistorie og det er meget spændende!

Endnu en gang hjertelig tak for din personlige beskrivning av din bedstefars venskab med Reidar og tak for al hjælp, jeg håber at jeg også i fremtiden få få yderligere info fra dig!.

 

Kærlig hilsen

Helga

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arne B. Kristiansen

Finner en noe om dr. Gustav Klem f. 1855(?) ???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Nilssen

Hei.

 

Jeg håper jeg nå ikke ber om for mye. Men jeg vil gjerne ha hjelp til oppslag om følgende leger.

 

Nils Raknerud, født 1905 på Hamar.

Jens Fr Galtung, født 1898, bylege i Moss.

Lauritz Paulsen, født 1842.

Otto Torleif Solberg, født 1885, stadslege i Hamar.

Anton Magelsen, født 1848.

Johan Gram Holst Stang, født 1850.

Hilmar Strøm, født 1890.

Christian Peder Munch Lerche Dahl, født 1843.

Immanuel Waage, født 1867.

 

Hilsen Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Arne

 

Det er to Gustav Klem. Den ene er født i Larvik 11-12-1858 av foreldre havnefoged Peder Grønbek Klem og Sophie Magdalena Lewetzau Schafalitzky de Muckadel Klem. Den andre er født i Lesje 21-7-1866 av foreldre sogneprest Johannes Michael Klem og Gjertine Henrikke Walløe.

 

Hvem vil du ha?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Tore

 

Jeg får begynne med den eldste.

 

Lauritz Christian Fritzner Paulsson, søn af skolelærer, senere klokker Frantz P. og Synneve Eide, er født i Trondhjem 20-12-1842, tog, dimittered fra Trondhjems skole, 1862 artium, juni 1863 anden examen og 29-5-1869 medicinsk examen. Høsten 1869 var han i ca. 3 maaneder constitueret som distriktslæge i Tønset; fra slutningen af 1869 til midten af october 1870 var han ansat som canidat ved Rigshospitalets hovedafdeling og practiserede fra decbr. 1870 til october 1872 som læge i Drøbak.

 

Derpaa nedsatte han sig i Gausdal, hvor han var ansat som communelæge først for det hele herred og fra 1878 ved herredets deling for Østre Gausdal. I denne stilling forblev han, indtil han 22.12.1884 blev udnævnt til distriktslæge i Sauland. Han blev i 1864 secondlieutenant og gjorde som saadan en tid tjeneste ved Søndmøre battillon. Ved sin fraflyttelse fra Gausdal modtog han fra bygdens folk et gulduhr som erindring.

 

19-12-1898 blev han kgl. konst i Hollen distriktslægeembede, fra hvilket han meddeltes afsked 5-11-1912 fra 1-1-1913 at regne. Han døde paa Gvarv 10-10-1917.

 

Gift 1) i Christiania 1-7-1872 med Grethe Alethe Brantzæg, f. i Christiania 27-3-1848, død i Gausdal 1-1-1874 af lungesvindsot, datter af overretssagfører Casper Henrik Barth B. og Severine Margrethe Julie Anziøn. - Ingen børn.

 

2) i Christiania 27-8-1875 med søsteren Valborg Brantzæg, f. i Christiania 2-11-1849, død 11-6-1933. - 5 børn, af hvilke en datter døde 27-2-1887, 4 3/4 aar gammel, af sukkersyge.

 

Fra første halvdel af decbr. 1883 til midten af januar 1884 laa han syg af exanthematisk typhus, paadraget ved smitte i en plads i Svatsums annex til Vestre Gausdal. 4 af børnene har lidt af mæslinger og kighoste.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Christian Petter Munch Lerche Dahl, søn af provst, sogneprest til Valle, Johan Lausen Koren Dahl (f. 21-1-1803, død 21-12-1850) og Hanna Edvardine Søegaard (f. 16-11-1809), er født i Valle i Sætersdalen 20-4-1843, tog, privat dimittered, 1863 artium, decbr. 1864 anden examen og 29-5-1872 medicinsk examen.

 

Fra 6-4-1864 til 1-4-1874 var han ansat som lieutenant i Trondhjemske brigade, hvor han gjorde tjeneste ved Trondhjems Jægerbattaillon under rekrutskolen og bataillonssamlingen i 1866 og 1867 og under over- og underofficerssamlingen i 1868.

 

Fra midten av juli 1870 til 1-2-1871 var han ansat som assistentlæge ved Gaustad asyl, fra 6. marts til 6. juli 1872 som candidat ved fødselsstiftelsen og børnehospitalet, og derpaa til aarets udgang ved Rigshospitalets medicinske afdeling A og chirurgiske afdeling A.

 

Januar 1873 nedsatte han sig som practiserende læge i Drøbak, hvor han forblev i 10 aar. Han var her fra 1876 ansat som fattiglæge i byen og som læge ved Drøbaks hospital, fra samme aar til i 1880 ansat som fattiglæge i Aas og i 1882 tillige som fattiglæge i Fron.

 

Fra mai 1882 var han tillige constitueret som garnisonslæge (compagnichirurg) ved Oscarsborgs fæstning. 1-3-1883 blev han ansat som distriktslæge i Skjærvø, men maatte paa grund af sygdom tage afsked fra embedet 1-4-1887. Han døde i Drøbak 18-5-1889 af morbus brighti (uræmi).

 

Gift i Vestre Aker 21-4-1879 med Hildur Henriksen, f. i Christiania 9-12-1852, død i Oslo 22-8-1933, datter av capitain Adolph Henrik H. (f. 21-1-1821, død 30-4-1882) og Antonette Cathrine Jensen (f. 27-2-1830). - 3 børn (2 sønner og 1 datter).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Anton Martin Magelssen, søn af provst, sogneprest Hans Gynther M. (f. 10-6-1806, død 20-7-1886) og Drude Cathrine Haar Daae (f. 8-12-1815, død 13-6-1888), er født i Østre Moland 10-10-1848, tog, dimittered fra Aars og Voss' skole, 1868 artium, 1869 anden examen, studerede først i 3 aar philologi, fra 1872 medicin og tog 22-12-1879 medicinsk examen.

 

Som student var han først i 5 aar lærer ved forskjellige skoler i Christiania, væsentlig i naturfag, udførte senere, fra 1875 til 1881, en række arbeider i embryologisk og anatomisk retning for Universitetets anatomiske samling og vicarierede 1878 i 3 maaneder som prosector i anatomi.

 

Fra nyttaar 1880 var han ansat som candiat ved Rigshospitalets chirurgiske afdeling B og medicinske afdeling A, derpaa fra 1-9-1881 til aarets udgang ved sammes hudsygeafdeling. Siden høsten 1880 har han været bosat som privat practiserende læge i Christiania, var 1881 i henved en maaned constitueret som compagnichirurg paa Gardermoen, sommeren 1880 og 1881 assistentlæge ved Sandefjord bad. Fra 1882 overtog han ledelsen av Hankø bad. April og mai 1888 var han constitueret som reservelæge ved Rigshospitalets hudsygeafdeling.

 

I 1882 opholdt han sig i en maaned i England, væsentlig i London, hvor han særligt fulgte Prof. Listers og Prof. Woods hospitalskliniker, 1883 foretog han en kortere reise for at sætte sig ind i ordningen og driften ved flere badesteder langs Sveriges vestkyst, høsten 1884 en reise paa 1 1/2 maaned til Sverige, Danmark og Nordtydskland (Nordeney, Helgoland) i lignende øiemed, octbr. 1885 til april 1886 opholdt han sig i 6 maaneder væsentlig i Berlin og Wien for at studere meteorologi, balneologi og gynækologi m.m. Han døde i Oslo 8-5-1935 (pneumonia crouposa).

 

Gift 3-3-1894 med Rebekka Lydia, f. Frøen, f. 12-1-1870, datter av gårdbruker Hans Evensen Frøen (f. 9-1-1825, død 22-4-1873) og 2. hustru Petrine Olava Aas (f. 12-3-1833, død 23-4-1921). 1 sønn og 1 datter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Johan Gram Holst Stang, søn af distriktslæge Christian August Stang og Christiane Augusta Leganger, er født i Stavanger 29-7-1850, tog, privat dimittered, 1870 artium, juni 1871 anden examen og 22-12-1877 medicinsk examen. Fra febr. til septbr. 1878 var han amanuensis hos distriktslæge J. Heiberg paa Ørlandet og practiserede derpaa fra octbr. 1878 til octbr. 1882 i Ekersund med undtagelse af tiden fra 22. marts til 2. octbr. 1880, da han var constitueret som distriktslæge i Sogn¨dal i Stavanger amt.

 

Octbr. 1882 flyttede han til Sandnæs, hvor han fra 25. april til 3. novbr. 1883 var constitueret som distriktslæge i distriktet af samme navn og fra 17-10-1882 fungerede han som jernbanelæge. 13-7-1887 blev han udnævnt til distriktslæge i Sæterdalen med bopæl i Bygland. 25-2-1899 kgl.konst. i Namsos distriktslægeembede. Han døde i Namsos 16-6-1911 af apoplexi.

 

Gift i Bø i Nedre Telemarken 22-9-1878 med Elisabeth Marie Daae, f. i Haram i Søndmøre 23-9-1854, søster av Dr. Anders Daae og datter af sognepræst Jens Kobro Daae og Nicoline Friis Daae. - 3 børn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Immanuel Waage, søn af bestyrer af Bergens døvstummeinstitut Nils Christian W. (f. 1-1-1831, død 3-3-1892) og Cecilie Benneche (f. 7-5-1833, død 13-6-1905), er f. i Bergen 22-7-1867, tog eks. art. ved Bergens katedralskole i 1886, i decbr. 1887 anden eks. og i decbr. 1894 medic. eks. 11-1-1895 overtog han kommunelægeposten i Tingvold, hvor han blev til 1911. Flere gange bestyrte han i denne tid Sundalen distriktslægeembede, bl.a. i 1. halvaar 1906.

 

I 1912 bestyrte han først Surendalen distriktslægemebede under ledighed, var saa fra 1. novbr. assistentlæge ved Rotvold asyl og blev 28. decbr. s.a. kgl. konst. distriktslæge i Vikten. I Tingvold var han formand i fabriktilsynet og medlem af vergeraadet. Vintersemesteret 1888-1889 studerte han anatomi i Würzburg.

 

Efter sin avskjed bosatte han sig i Trondhjem, hvor han døde 15-11-1936 (hjertesykdom, apopleksi). Gift i Tingvold 24-9-1896 med Helga Beate Sæther, f. der 4-4-1872, datter af gaardbruger John S. og Bridt Talgø. 2 døtre, 1 søn død af kikhoste.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Otto Solberg finner jeg ikke ut av (noe som ikke stemmer?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Hilmar Strøm, søn av sogneprest, prost Han Anton S. (f. 27-7-1852, død 11-2-1911) og Bergljot Vanelius (f. 12-11-1854, død 9-11-1926), er f. i Hjelmeland 31-10-1891, tok eks. art. i 1910 og i decbr. 1922 medic. eks. Han blev utsk. san.sek.ltn. 11-8-1919, utsk. san.pr.ltn. 31-1-1923. Han var kandidat ved Dr. Heyerdahls røntgeninst. 1-11-1919 til 1-7-1920, med.avd. 1-1 til 30-4-1921 og assistentlæge ved Aalesunds sykehus 1-1-1923 til 14-2-1924. Fra 15-2 s.a. har han praktisert privat i Skien.

 

Gift i Kristiania 28-12-1922 med Birgit Helene Wiig, f. der 20-3-1898, datter av ingeniør Wilhelm Andreas W. (f. 19-1-1867) og Aagot Anthonie Mørk (f. 19.7.1876). 2 sønner. Han døde 16-4-1951 i Skien iflg. studentbiografien hans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Jens Fredrik Galtung, var ikke lege, men skipsreder og høyesterettsadvokat i Moss, f. 17-2-1898 i Moss, sønn av stadslege Jens Fredrik G. (f. 24-9-1848 Jondal, død 23-5-1928) og Dagny Hansine Andrea Logn (f. 3-2-1859 Moss, død 6-10-1918). Gift 20-5-1937 med Marie (Tupsi) Kleven, f. 9-3-1910 i Steinkjær, dtr. av revisjonssjef Andreas K. og Olaug Jacobsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Nils Raknerud, sønn av lærer Andreas R. (f. 6-5-1860, død 1918) og Ellen Røhne (f. 27-12-1869, død 1945), er f. i Hamar 21-12-1905, tok eks.art. i 1924 og i juni 1934 med.eks. Han vikarierte for distriktslegen i Gausdal 10.aug.-10.des. 1934, praktiserte derefter i Hamar til 20-3-1935, da han overtok et vikariat for kommunelegen ved Hamar komm.sykehus fra 1-1-1936, var så kandidat ved Halden komm. sykehus 1.mai-1.des. 1936 og vikarierte for bylege i Trondheim fra 1.jan. 1937. Fra 1.febr. 1938 er han kandidat ved Stokmarknes sykehus. Han døde i Hamar 26-10-1946.

 

Gift 1) i Trondheim 25-3-1937 med Torborg Strand, f. 20-11-1908 i Trondheim, død. Datter av kjøbmann Lars S. og Olaug Finness. Gift 2) med operasjonssøster Aagot Momark, f. i Trondheim.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Nilssen

Carsten,

 

Fantastisk! Takk for all hjelp. Jeg blandet visst sammen to stk Galtung. Og Solberg skal være Søberg, altså: Otto Torleif Søberg, stadslege i Hamar.

 

Hilsen Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arne B. Kristiansen

Det er den første Gustav Klem som jeg er interessert i og som døde i 1899..

 

Ellers så har det dukket opp et lite mysterium. Såvidt jeg fikk vite i dag fikk Gustav og konen 4 barn, 3 sønner og 1 datter. Dog så har jeg kommet over en datter til og som ikke er født samme sted som de andre og hennes dåp har jeg ikke funnet i noen norske eller danske kirkebøker. Fant hans kone med alle barnene i folketellingen i 1910. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036392068054

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Otto Torleif Søberg, søn av gaardbruker Gudbrand Enersen S. (f. 20-1-1846, død 15-2-1915) og Emilie Søberg (f. 13-12-1844, død 6-8-1921), er f. i Løten 16-3-1885, tok eks.art i 1902 og i juni 1910 medic.eks. Han blev vpl. sek.ltn. i armeens sanitet 3-3-1909, utsk. san.pr.ltn. 1-1-1914; fra 1-4-1912 beordredes han i fastlønnet premierløitnants stilling (avd.læge ved Nordfjord bataljon), frabeordredes 1-1-1915 og var beordret san.pr.ltn. 1-1-1915 til 1-3-1916.

 

Fra okt. 1910 til mai 1911 var han assistent hos distriktslæge Mejlænder, Trysil, gjorde kandidattjeneste ved Trondhjems sykehus i 2. halvaar 1911 og blev derefter fattiglæge i Hurdal, Feiring og Eidsvold samt ordfører i Hurdals helseraad - med bopæl ved Minne. 1-9-1913 fratraadte han disse stillinger og var til 30-4-1914 kandidat ved Ullevaal sykehus' kir. og med. avd., 4 mndr. ved hver, hvorefter han i juli s.a. nedsatte sig som praktiserende læge i Hamar.

 

Fra 1915 er han jernbanelæge, fra 1923 læge ved Hamar off. døveskole. I 1923 var han under ledighet i 7 mndr. konst. læge ved Hamar komm. sykehus. Han var medlem av Hamar lægeforenings styre 1921-22 og er valgt paany fra 1925, er formand i 8. distrikt av Norges Røde Kors, har indehat flere kommunale tillidshverv, medlem av bystyret i perioderne 1920-1922 og 1926-1928.

 

Gift i Verdal 8-7-1912 med Magnhild Rostad, f. der 28-2-1889, dtr. av brukseier Bernhard R. (f. 1-7-1853, død 20-3-1921) og Gøran Bruun (f. 5-8-1860, død 2-10-1904). 2 sønner og 2 døtre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Arne

 

Gustav Klem blev discipel ved apoteket "Ørnen" i Larvik i 1874, tog medhjælpereksamen i 1878 og apotekereksamen i 1880. Efter at have tjenstgjort ved apotek i Larvik og Tønsberg til mai 1881 tog han i 1882 eks.art., i 1883 anden eks. og i decbr. 1891 medicinsk eks. I studietiden var han en søgt manuduktør i kemi og botanik.

 

Fr anytaar 1892 blev han assistent hos doktor S. Munk i Porsgrund, og den følgende vinter begynte han i kompaniskab med Munk sin selvstændige praksis. Fra 1895 var han skolelæge og læge ved byens og omegns 9 sygekasser. Han var medlem av d.n.l.f. Han døde i Kristiania 8-4-1899-efter at være operert for appendicit.

 

Gift i Kragerø 15-12-1893 med Elisa Gierløff, f. 22-3-1868, dtr. av skibsreder Gustav Klem G. og Marie Sofie Hassel. 3 sønner og 1 datter.

 

I studentbiografien, utgitt 1907 står også bl.a.: Kirurgi interesserede ham særlig og flere store og farlige operationer udførte han med held. Hans siste arbeidsdag (den dag han maatte gaa tilsengs for aldri mere at staa op) behandlede han 30 patienter paa kontoret, men maadte gaa ifra den siste, da kræfterne ikke strak til.

 

Klem tog ivrig del i alt velgjørenhedsarbeide. Det hørte til dagens orden, at han kom hjem med forsultne børn, der skulde pleies med mad og stel, og var moderen syg, beholdt han dem i røgt om nætterne. Han omgikkes stadig med tanken paa at oprette et asyl for børn fra daarlige hjem; men døden kom ham i forkjøbet.

 

Efter hans død er det nu sat igang af andre og bærer til minde om ham navnet: "Dr. Gustav Klems barnehjem".

 

Enken lever i Kristiania med de fire børn: Eva, født 9-12-1893, Per Gottfries Gierløff, født 16-4-1895, Johannes Michael Godberg Gierløff, født 23-11-1896, og Gustav Gierløff, født 7-1-1898.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Nilssen

Litt sent, men likevel: Takk for hjelpen, Carsten. Hilsen Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Eric Swane

Hei igjen Carsten,

 

Har du noe på Knut Dyvik 1905-1985? Takk på forhånd!

 

mvh eric

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Eric

 

Knut Dyvik, sønn av bankkasserer Einar D. (f. 28-3-1862, død aug. 1935) og Laura Marie Christoffersen (f. 30-9-1879, død jan. 1936) er f. i Bodø 17-10-1905, tok eks.art. i 1924 og i des. 1930 med.eks. Han vikarierte i hele året 1931 for stadslægen i Bodø, var ass.læge ved Hedmark fylkes sinnssykeasyl, Sanderud, 1.jan. 1932 - 25. mai 1934, vikarierte for distriktslægen i Alstahaug 28. mai - 28. juli og for distriktslægen i Dverberg til årets utgang. Under Lofotfisket febr. - april 1935 var han fiskerilæge i Reine, vikar for distriktslægen i Øksnes 20. april - 30. juni s.å. og er fra 1. juli 1935 praktiserende, kommunalt ansatt læge i Hadsel med bopel Melbo.

 

Gift i Harstad 28. aug. 1934 med Ingeborg "Elsi" Hagen, f. i Larvik 27. april 1909, datter av kasserer Per H. (f. 9-12-1883) og Thora Mathisen (f. 17-5-1888, død 26-8-1917). Ingen barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jostein Riseth

Hei !

 

Jeg undres på om du finner en doktor Henriksen ( vet ikke fornavn) som er født 1875 og som var lege på Leka i 1910. Han har en del barn som er født i Kristiania og en sønn Ivar som skal være født i Kjærnes Bundefjorden. Vet du noe mer om denne familien ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Jostein

 

Carl Henrichsen, søn af spilkortfabrikant Herman H. og Marie Christiansen, er født i Kristiania 9-3-1875, tog i 1895 eks.art. og i decbr. 1896 anden eks. Derefter gik han ind i sin faders forretning (H. Henrichsen & søns spilkortfabrik), som han drev til 1900, da forretningen solgtes til Kristiania litografiske aktiebolag; han fortsatte som dens bestyrer til 1905.

 

I 1902-03 gjennemgik han Kr.ania ortopædiske instituts kursus og tog der eksamen som massør (karakter meget godt). 15-3-1904 blev han vpl. sekondløitnant i armeens sanitet og i juni 1907 tog han medicinsk eksamen. Derefter vikarierte han en tid og gjorde kandidattjeneste ved Kr.ania komm. sygehuse.

 

15-6-1908 blev han ansat som kommunelæge i Leka og Gravik, hvormed er forbundet stillingen som fiskerilæge paa Gjæslingerne. Siden 1-1-1909 er han tillige ordfører i Leka helseraad og fra 1-5 s.a. ogsaa i Gravik helseraad samt fra janr. 1911 fiskerilæge paa Sklinna. Ble 10-11-1916 beskikket til distriktslæge i Leka distrikt og 8-9-1917 befordret til Ørlandet distrikt. Han døde 26-5-1930 (plutselig apopleksi).

 

I 1895-96 opholdt han sig i Amerika for at studere ved Rush medical College, Chicago, og i 1899 et halvt aar i Tyskland, England og Amerika i forretningsanliggender. Medlem av D.n.l.f.

 

Gift i Boston 7-5-1899 med Kristine Marie Colberg, f. i Kristiania 27-8-1880, datter av kjøbmand L. Colberg og Julie Paulsen. 4 døtre og 2 sønner.

 

1910

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036893000429

 

Skal se om jeg finner flere opplysninger om familien

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Studentene fra 1924, utgitt 1952:

 

Hjørdis Moxness, f. Henrichsen. Lærerinne, Trondheim, f. 19-4-1902 Oslo, dtr. av distr.læge Carl H. og Kristine, f. Colberg. Gift 1939 med disp. Arne M., f. 28-10-1988 T.Heim. (Her er nevnt en datter).

 

Kv. industriskole, Oslo 1924-25, 1928. Eks. fra Oslo lærerskole 1927. Statens gymnastikkskole ned.avd. 1934. Spesialutdannelse i engelsk. Studier i språk og gymnastikk i England 1938. Vikar ved T.heim folkeskole 1930-39. Ansatt ved Strinda folkeskole 1939-46, ved T.heom folkeskole fra 1946. Tilsynslærerinne i håndarbeide. Særinteresser: Sport og idrett. Sang og musikk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.