Jump to content
Arkivverket

Kva blei Torkild Asbjørnsen Tonstad dømd for i 1877


Morten Tjørhom

Recommended Posts

Botsfengslet, RA/S-1539/D/Db/Dbb/L0017: 21f - 314f, 1877-1878, s. 18
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db10101603141022

 

Eg ser han blei dømd for "Forbrydelse mod Crim. Cap. 15. 11 eft.(?) 10, 20 ilagt Strafarbeid i 1 Aar og 3 Maaneder." Resten greier eg bare enkelte ord av. Handler det om eit barn han er far til? "ved at trekke hende ved Haaret og slage [...], saa Blod er flydt"

Link to comment
Share on other sites

Slik jeg tolker det stemmer tallangivelsene.
Jeg leser da:
Forbrytelse mot Crim. Cap. 15 gjalt Fornærmelser på legeme eller helbred.
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016112127008?page=53

§11 forteller at det gjalt en saksløs person, altså at volden var utøvet uten forutgående grunn.
§10 forteller at det dreiet seg om liten fysisk skade, eventuelt bare skade på vedkommendes klær.
§20 forteller at volden ble utøvd mot et nært familiemedlem, og derfor skulle ses på som mer alvorlig enn vold overfor andre. 

Direkte sitat er plassert mellom '', annet er parafrasering.

Arrestanten hadde fått to barn med en kvinne. Det første ble født våren 1875. Han forsøkte å bryte ut av forholdet, men ser ut til å ha latt seg overtale til noe annet, siden de levde sammen fra før Jul(?) 1875 til Paaske 1876. Høsten 1876 flyttet de sammen igjen og giftet seg. De fikk et nytt barn 8. januar (jeg er ikke sikker på hvilket år.)

Allerede før de giftet seg hadde han vært 'haard' mot henne,
'men hun håbede at Forholdet skulde bli bedre. Men det blev ikke bedre. Han har flere Gange [...?] hende ved at trække hende ved Haaret og [slage?] hende overende(?), saa Blod er flydt. [Anledningen?] har gjerne været, at han har [tugtet?] paa [?] Børn saa hardt, at hun maate lægge sig derimellem. Hun har [.........?]. Han har [...?] voldsom, upaalidelig og løgnagtig.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

54 minutter siden, Inger Hohler skrev:

'men hun håbede at Forholdet skulde bli bedre. Men det blev ikke bedre. Han har flere Gange [...?] hende ved at trække hende ved Haaret og [slage?] hende overende(?), saa Blod er flydt. [Anledningen?] har gjerne været, at han har [tugtet?] paa [?] Børn saa hardt, at hun maate lægge sig derimellem. Hun har [.........?]. Han har [...?] voldsom, upaalidelig og løgnagtig.

 

'men hun håbede at Forholdet skulde bli bedre. Men det blev ikke bedre. Han har flere Gange mishandlet hende ved at trække hende ved Haaret og [slage?] hende overende(?), saa Blod er flydt. [Anledningen?] har gjerne været, at han har villet? [tugtet?] sine smaa Børn saa hardt, at hun maate lægge sig derimellem. Hun har været et letsindigt Menneske, men skildres af Naboerne som godmodig. Han har Ord for at være voldsom, upaalidelig og løgnagtig.

 
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Takk for god hjelp. Å ha noko å gå ut ifrå gjorde det lettare å forstå resten av teksten og. Men nå lurer eg på eit par ord på høgre side.

 

I enden av første avsnitt står det:

Quote

Har en afbidt Næse, som en Kamerat i ? har paasørget(?) ham.

 

Neste avsnitt er om eit brev fra kona:

Quote

19/1 78 skrev Konen et Brev til ham, hvor hun siger at hun vil
skildes ved ham, og tilade han at reise hvor han vil "Jeg savner ikke din ? det
mindste." ? hun "Jeg befinder mig tvertimod meget lykkelig, med den Tid, ? vi var sammen.
Du maa derfor gjerne forblive der hvor du nu er. Det er mig det samme"

 

Første setning i neste avsnitt. Kva slags stolar var det han lagde?

Quote

Har den hele Tid været Snedker og fordetmeste gjort ?stole


Så er det to avsnitt om sagbruket han dreiv utanfor Stavanger:

Quote

 

Har skrivet 2 Brev til Konen og lest 2 fra hende. ? ved Løsladelsen
om at Sagen ? tages op igjen og at han i den ? ? ? sig til Jaabo?
Dette er ? for ham.
 

Konen bor paa Fjeldenden lige ud fra Stavanger og undgaar ham. Det
? paa han at komme hjem for at tage Sagen op, sige han. Upaaklageligt
? Forhold , men ? at ? en stridig, ubehagelig Person

 


Og så ei melding frå sognepresten i Sirdal. Spesielt lurar eg på kvafor eit ord som er brukt for å beskrive piken:

Quote

Skal jeg tilate mig at
anmærke at han ? fremdeles fører et vildt og ?løst Liv, saa han er en Forargelse
for Menigheden. Skjønt gift Mand er han netop i disse Dage udlagt som Faderen
til et uægte Barn, hvis Moder er en ? Pige, der er paa Fattigcassen

 

Link to comment
Share on other sites

Det er neppe Torkilds sagbruk det er snakk om.
Hans søster Ingeborg er gift med en sagmester .... Knudsen i Hetland.
Men Sagen refererer nok til rettssaken, som han ønsker å ta opp igjen.
 

Quote

Har skrivet 2 Brev til Konen og lest 2 fra hende. ? ved Løsladelsen
om at Sagen ? tages op igjen og at han i den ? ? ? sig til Jaabo?
Dette er ? for ham.

Og det ligger vel under, uten at det sies direkte, at for å ha noe håp om å få et bedre resultat, er det sannsynlig at han vil presse konen til å endre forklaring. Han er ivrig etter å komme tilbake, hun synes hun har det bedre uten ham.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Noen forslag, med solide forbehold:

 

3 timer siden, Morten Tjørhom skrev:

"Jeg savner ikke din ? det
mindste." ? hun "Jeg befinder mig tvertimod meget lykkelig, med den Tid, ? vi var sammen.

 

Tilværelse[?]

 

Tid da vi var sammen

 

3 timer siden, Morten Tjørhom skrev:

Har den hele Tid været Snedker og fordetmeste gjort ?stole

 

Taburætstole

 

3 timer siden, Morten Tjørhom skrev:

Har skrivet 2 Brev til Konen og lest 2 fra hende. ? ved Løsladelsen
om at Sagen ? tages op igjen og at han i den ? ? ? sig til Jaabo?
Dette er ? for ham.

 

Taler ved Løsladelsen

om at Sagen skulde tages op igjen og at han i den Anledning skulde henvende sig til Jaabæk[?]

Dette er charakteristisk for ham

 

3 timer siden, Morten Tjørhom skrev:

Skal jeg tilate mig at
anmærke at han ? fremdeles fører et vildt og ?løst Liv, saa han er en Forargelse
for Menigheden. Skjønt gift Mand er han netop i disse Dage udlagt som Faderen
til et uægte Barn, hvis Moder er en ? Pige, der er paa Fattigcassen

 

meddele at han dessverre fremdeles fører et vildt og ryggesløst liv

 

hvis Moder er en fjollet Pige

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Morten Tjørhom skrev:

I enden av første avsnitt står det:

Sitat

Har en afbidt Næse, som en Kamerat i ? har paasørget(?) ham.

 

 

Har en afbidt Næse, som en Kamerat i Sjend har paadraget ham.

Sjend feilskriving for Skjend?

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.