Jump to content
Arkivverket

Jernbane i Rendalen


Stig Heggelund

Recommended Posts

Den første jernbanen i Norge ble anlagt mellom Kristiania og Eidsvoll, og denne sto ferdig i 1854. I 1862 ble jernbanen videreført til Grundset (Elverum). I 1871 ble Rørosbanen forlenget videre oppover Østerdalen til Rena og den åpnet videre i etapper inntil det var sammenhengende forbindelse Hamar - Trondheim i 1877.

 

Da Rørosbanen skulle anlegges startet diskusjonen om hvilket dalføre banen skulle legges gjennom. Glomma-dalføret hadde spredt bebyggelse, et trangt dalføre, og relativt lite dyrkbar jord, og det var således mye som pekte i retning av at jernbanen skulle bli lagt gjennom Rena-dalføret.

 

Problemet var bare - rendølene ville ikke ha jernbane! Da kommunestyret skulle drøfte saken var det bare et lite mindretall som forstod hvor viktig saken var for bygda. Resultatet ble at kommunestyret uttalte seg mot jernbanen, og at de fikk det som de ville!

 

Finnes det mer detaljert informasjon (f.ks. planer eller kart) om alternativet gjennom Rendalen som ikke ble noe av?

Link to comment
Share on other sites

Vi vil tro at det kan finnes materiale om dette i Stortingsarkivet.

Avisene(som nevnt over) er nok den enkleste inngangen til å finne ut av hva som skjedde i denne situasjonen. Kommunearkivet kan også inneholde opplysninger. Så gammelt materiale er trolig avlevert IKA Opplandene.

Hos Arkivverket har vi arkivene fra NSB. Hva som fins av forberedende materiale der veit jeg ikke, men du finner kataloger til Arkivene her:

https://www.arkivportalen.no/search/1?unitType=1000&text=NSB

Der er et eget arkiv for NSB sine kart og tegninger. Katalog her:

https://www.arkivportalen.no/entity/1a786ed0-88cf-4bc6-a000-6a6724edbc28?ins=AV

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.