Jump to content
Arkivverket

Nordl.handler Morten Jacobsen Rehner (f.c1650), 'svoger' av Oluf Nielsen (c1629-c1705) i Lill-Selsøyvik, Rødøy ?


Per Nermo

Recommended Posts

Morten Jacobsen Rehner (f. ca. 1650-) var trondhjemsborger og utliggerborger i Viksjøen (Steinsjø), Sømna, og gift med Else Christensdatter. I et skifte i Trondheim 7 Mar 1685 etter Jens Pedersen Schancke og hans 3. hustru Maren Hansdatter Kruse er Morten J. Rehner formynder for to av barna (Nils og Ingeborg) til Jens P. Schanche's datter Synnøve, som hun hadde med ektemannen Oluf Nielsen. Morten Jacobsen Rehner skal i skiftet være omtalt som 'svoger' av disse to umyndige barnas far (Oluf Nielsen).

 

Jeg har 'et annet sted' sett at Morten Jacobsen Rehner i skiftet skal være omtalt
som 'svoger' av Niels Olsen, som var far til nevnte Oluf NielsenDette er vel dermed feilaktig ?

 

Oluf Nielsen (ca.1629-ca.1705) var trondhjemsborger, nordlandshandler og utliggerborger i Lill-Selsøyvik, Rødøy, og altså gift med Synnøve Jensdatter Schancke (ca.1640-ca.1671), datter av trondhjemsborger Jens Pedersen Schancke (ca.1605-1684) på Frelsøya, Vikna (Nærøy) og hans 1. hustru Ingeborg Olufsdatter (av Schancke-ætt).

 

I dette utsnittet av Hornemans samlinger (https://media.digitalarkivet.no/view/187403/52) (høyre side) ser Horneman ut til å angi at
Synnøve Jensdatter Schancke først giftet med
 Oluf Niels[en] og deretter med Morten Jacobsen [Rehner]Stemmer dette, eller er det feil ?

 

Jeg har tidligere notert at Synnøve's ektemann Oluf Nielsen giftet seg pånytt med en Margrethe C.datter Grøn,
(en mulig søster av ovennevnte Else Christensdatter (g.m. Morten Jacobsen Rehner) ?). Dette får jeg ikke lenger til å stemme.

 

Jeg ville være takknemlig for hjelp til å rydde opp i dette, bl.a. ved å få klarlagt følgende :

 • var Synnøve Jensdatter Schancke gift en 2. gang, etter ekteskapet med Oluf Nielsen, og i så fall med hvem ?
 • var Oluf Nielsen ev. gift en 2. gang, etter ekteskapet med Synnøve Jensdtr. Schancke, og i så fall med hvem ?

 

Hos Horneman (https://media.digitalarkivet.no/view/187403/52) (høyre side) er det oppført en

 • A6  Ingeborg, g. (i DomKirken ?) 3-4-1709 m. Peder Torbersen , Sk--- (?)

Er denne  Ingeborg en datter av Synnøve Jensdatter Schankce, og dermed altså ett av de to umyndige barna som Morten Jacobsen Rehner var verge for i 1685 ?

 

(Se forøvrig mitt forsøk søndag 3-3-2024 på en gjengivelse av Hornemans opplisting av Jens' Pedersen Schancke's barn/etterkommere).
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Per Nermo skrev:

Synnøve Jensdatter Schancke først giftet med Oluf Niels[en] og deretter med Morten Jacobsen [Rehner]Stemmer dette, eller er det feil ?

Fant dette på Geni https://www.geni.com/people/Synnøve-Schancke/6000000007435176165

hvis Synnøve døde ca 1671 da giftet hun seg nok ikke om, men Oluf Nilsen giftet seg med Margrethe Grønn

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Per Nermo skrev:

 

 

I dette utsnittet av Hornemans samlinger (https://media.digitalarkivet.no/view/187403/52) (høyre side) ser Horneman ut til å angi at
Synnøve Jensdatter Schancke først giftet med
 Oluf Niels[en] og deretter med Morten Jacobsen [Rehner]Stemmer dette, eller er det feil ?

 

 

Står jo "A Synnøve * Oluf  B Niels B g(?) * Morten Jacobsen"

Min tolkning er at Synnøve er gift med Oluf og har barna Niels og en ikke navngitt datter som var gift med Morten Jacobsen.

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
2 timer siden, Erlend E. Mæhlum skrev:

Står jo "A Synnøve * Oluf  B Niels B g(?) * Morten Jacobsen"

Min tolkning er at Synnøve er gift med Oluf og har barna Niels og en ikke navngitt datter som var gift med Morten Jacobsen.

 

Ja, det blir jo noe ganske annet ...

 

På denne måten blir altså Morten Jacobsen en svigersønn av Synnøve (Jensdatter Schancke) og Oluf (Nielsen (Storch ?)).

Dette baserer Horneman kanskje på det omtalte skiftet i 1685, som omtaler Morten Jacobsen (Rehner ?) som 'svoger' av Oluf (Nielsen) ?

 

Synnøve Jensdatter Schancke og hennes ektemann Oluf Nielsen hadde såvidt jeg forstår følgende barn :

 • Karen  (g. før 1684 m. Hans Christensen Sundøy),
 • Niels    (g. ca.1692 m. Alhed Pedersdatter Klæboe),
 • Maren  (g. ca.1684 m. Anders Adriansen Hamland/Hombland) og
 • Ingeborg, som (i likhet m. broren Niels) var umyndig v. skiftet i 1685, og hadde som formynder farens 'svoger' nordl.handler Morten Jacobsen (Rehner ?)),

men ingen av døtrene kan sees gift med noen Morten Jacobsen.   (Morten Jacobsen Rehner skal som nevnt være g. m. Else Christensdatter).

 

Hvordan skal man tolke Horneman's opplisting med hensyn til hvem som er foreldre til nedenstående søskenflokk ?

 • A2  Jørgen
 • A3  Margrethe
 • A4  <ikke navngitt datter>, g. m. Claus Olsen 
 • A5  Anna, død 1732, g. m. Knud  ?'ett eller annet ...'
 • A6  Ingeborg, g. (i DomKirken ?) 3-4-1709 m. Peder Torbersen , Sk--- (?)
Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
5 timer siden, Nina Tiller skrev:

 

Ja, dette må jo være den samme søskenflokken, siden alle fem er med :  (i tillegg til  nr. 1. Elias, nr. 5. Hans, nr. 8. og nr. 9.)

 • Jørgen                                (nr. 7. / død 1750)
 • Margrethe / Margaretha   (nr. 4. / 1677-1761)
 • <ikke navngitt> (Gidsken) (nr. 2. / g.m. Claus Olsen)
 • Anna                                   (nr. 3. / død 1732, g. m. Knut (Hansen))
 • Ingeborg                             (nr. 6. / g. m. Peder Torbersen)

Disse er iflg. boka alle barn av 'arklimästare' Jonas Jørgensen (Göransson) Schancke (ca.1640 Hackås - 1697 Trondheim) og hans

 1. hustru   Birgitte Einersdatter Darre     (barn nr. 1. og 2.) og
 2. hustru   Karen Hansdatter Rold/Cold  (barn nr. 3. til 9.),

og dette uten at barnas foreldre i det hele tatt ser ut til å være nevnt i utsnittet fra Hornemans samlinger (høyre side). Merkelig.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
På 5.3.2024 den 17.01, Per Nermo skrev:

Morten Jacobsen Rehner (f. ca. 1650-) var trondhjemsborger og utliggerborger i Viksjøen (Steinsjø), Sømna, og gift med Else Christensdatter. I et skifte i Trondheim 7 Mar 1685 etter Jens Pedersen Schancke og hans 3. hustru Maren Hansdatter Kruse er Morten J. Rehner formynder for to av barna (Nils og Ingeborg) til Jens P. Schanche's datter Synnøve, som hun hadde med ektemannen Oluf Nielsen. Morten Jacobsen Rehner skal i skiftet være omtalt som 'svoger' av disse to umyndige barnas far (Oluf Nielsen).
.....

 

Jeg må erkjenne at jeg selv ikke har sett dette skiftet 7 Mar 1685 i Trondheim etter Jens Pedersen Schancke og hans 3. hustru Maren Hansdatter Kruse.

 

Er det noen som har tilgang til skiftet, og ev. kan se eksakt hva som står om

'svogerskapet' mellom Morten Jacobsen Rehner og Oluf Nielsen, hvis to umyndige barn Morten altså skal ha vært formynder for ?

 

Slik vi (tre innlegg ovenfor) tyder utsnittet av Hornemans samlinger så blir altså 
Morten Jacobsen svigersønn  av Synnøve (Jensdatter Schancke) og Oluf (Nielsen(Storch ?)).

 

Men hvem var denne datteren av  Synnøve og Oluf (ikke navngitt hos Horneman), som ev. var gift med Morten(se deres 4 barn tre innlegg over her)

 

Jeg håper at et nærmere innblikk i skifteteksten fra 1685 kan bidra til å avklare hvor en ev. misforståelse her ligger begravet ...

 

 

Jens Pedersen Schancke (i Namdalen)  skal ha vært gift tre ganger    [hos Horneman er Jens oppført med kun to ekteskap]

 1.  g.  [Ingeborg Olufsdatter Schancke (c1615-c1644), nevnt (død ?) 2 Mai 1644, overformynderiprotokollen i Trondheim]
 2.  g.  [Maren Nicolausdatter, skifte 1650, etterlot seg tre umyndige barn]
 3.  g.   Maren Hansdatter (Kruse ?) (død 1684)

Jeg har notert meg følgende barn, som 'skal' (?) høre hjemme i flg. av Jens' tre ekteskap :    [hos Horneman er kun barna Synnøve og Jens oppført]

 1. - Synnøve  (g. ca. 1662 m. Oluf Nielsen (Storch ?) (4 barn c1664-c1668, se ovenfor), Oluf giftet seg pånytt m. Margrethe C.d. Grøn (4 barn))
 2. - Maren      (g. ett. 1672 m. baker Peder Lauritsen Green) (datter Sara 1696)
  - Siri           (g. 2/4-1670 m. Petter Hansen Leth (sønn Hans c1670) og ca. 1677 (?) m. Jon Mentzen (sønner Jens c1685 (?) (og Joen ?))
  - NN          (død før 1685)    (nr. 3. av de tre umyndige barn i 1650)
 3. - Jens         [utliggerborger i Namdal]   (stud. theol. ved skiftet 7 Mar 1685)  (gift to ganger)
  - John  (??)
Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Kjapt utkast til transkribering: 

 

[...] it Rigtigt arfue

skiffte at forrette Efter Bem[eldte] Sahl[ige] Mand og Hans Sahl[ige]

Hustrue Erl[ig] dydig og Gudfrychtig quinde Maren hans 

datter, mellom den S[a]l[ige] Mandtz Efterlatte børn 

Saasom Hederl[ige] og vellerde Studioso Jens Jensøn 

Schanke Veed denne Sin afdøde Sal[ige] Hustru Maren 

Hansdatter aulit, Jttem med sin förste Sl: quin[-]

de auglid, Siri Jensdatter, Joen Mendtsens 

quinde, Maren Jensdatter Peder bagers quinde 

paa deris vegne deris Mend nu var tilstede 

og Sah[lige] Synneue Jensdatter, Olluf Nielsens Hendis 

bören, saasom Niels Olless[en] Hiem[m]e Hos sin fader 

olle Niels[sen] g[amme]l 19 aar, Maren ollisdatter Anders 

Adriansens quinde og Ingebor ollisdatter hos Christen 

anders[sen] paa Herøe g[amme]l 18 aar paa huis veigne de[-]

ris fader olluf Niels[sen] Nu var Neruerende [...]

 

 

Edited by Lars Rottem Krangnes
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Tusen takk, Lars !

 

Lenger ut i skifteteksten nevnes antakelig Morten Jacobsen (Rehner) ('svoger' av barnas far Oluf Nielsen (g. m. Synnøve Jensdatter)),

som er formynder for de to barna Niels Olufssøn (f. ca. 1665) og Ingeborg Olufsdatter (f. ca. 1668).

(I tillegg fantes, som nevnt i avskriften, datteren Maren Olufsdatter (gift) og

dessuten (ikke nevnt ?) Karen Olufsdatter (vel nylig gift med Hans Christensen (Sundøy), bosatt på Helgeland i 1685).

 

Forøvrig:
I Skanke ätten (Roger de Robelin) (Tab. 296)

angis det at skiftet etter Jens Pedersen (Schancke) ble avh.  den   7. Mar 1684  og etter hans 3. hustru Maren Hansdatter Kruse den 7. Mar 1685.


Det ser ut som at skiftet etter Jens Pedersen (Schancke) er datert 7. Mar 1685.                     Finnes det i tillegg et annet skifte, datert 7. Mar 1684 ?

 

 

Kan utliggerborger på Viksjøen i Sømna, Morten Jacobsen (Rehner) sin hustru  Else Christensdatter  (ca. 1660 ? - etter 1724) (g. ca. 1685)

være en søster av Oluf Nielsen (Storch ?) sin 2. hustru  Margrethe C.datter Grøn (Grønn)  (M.C.D.G.)  (ca. 1645 - 1712 ?)           (g. ca. 1672)  ?

 

Dette ville jo gjøre Morten til svoger av Oluf !

 

Et slags 'svogerskap' mellom Morten Jacobsen og Oluf Nielsen ville det jo også bli dersom Mortens hustru Else Christensdatter (g. på Viksjøen, Sømna)

skulle være en søster av Oluf og Synnøve Jensd. sin sv.sønn Hans Christensen  på Sundøy (ca. 1654 - ca. 1719) (fra Helgeland ?) (g. m. Karen Olufsdatter).

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.