Jump to content
Arkivverket

Bruk Historisk befolkningsregister, HBR, histreg.no som felles plattform!


Kjell Inge Tomren

Recommended Posts

På 15.3.2024 den 12.00, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg oppheld meg då sånn ca i same båt som Ellen. Medan eg ventar på at dette skal bli enklare å forholde seg til, løyser eg dagleg slektsgåter ved hjelp av nettstaden som eg eingong skydde som pesten - geni.com.  Med dokumentasjon og låsingar er dette eit godt alternativ. 

 

Eg støttar denne. Eg brukar Geni, og prøver å pepre kvar profil med kjelder som kan vise korleis ein har tenkt. Mange kjelder (f.eks. skifte) er ikkje transkriberte, og dei transkriberte AMF-databasane pleier som kjent å innehalde mange feil. Når det gjeld kyrkjebøker pleier eg difor å lenke til skanna versjon. Diverre har også Geni utfordringar. Der HBR har robotar har Geni Gedcom-importørar som i verste fall lar gamle "slektsvirus" skrive over korrigert informasjon. Som Aase skriv er det mogeleg å unngå dette ved å gjere enkeltprofilar til hovudprofil/masterprofil og låse dei for redigering.

 

Men eg ynskjer dykk som jobbar i- eller med HBR lukke til, og systemet vil nok ganske sikkert bli betre med tida.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Kjell Inge Tomren skrev:

Jeg har ingen direkte erfaringer med hverken geni.com eller MyHeritage, men jeg leser i sosiale medier om de problemene som andre har. Jeg har merket meg følgende: Geni.com og MyHeritage har samme eiere. De driver aggressiv og useriøs markedsføring. Prisingen er basert på lokketilbud og gradvis dyrere tjeneste til aktive brukere. Som med sosiale medier gir brukerne bort sitt innhold til tjenesteleverandøren. For min egen del så er disse punktene mer enn tilstrekkelig til at jeg ikke vil støtte ved å betale eller bruke. Jeg setter stor pris på det som er gjort hittil både av det offentlige og av frivillige for å gjøre innhold fra primærkildene tilgjengelig. Jeg ønsker at resultatene av min registrering av slekt skal bli gratis tilgjengelig for alle, og jeg velger derfor å bruke mye tid på å lenke i histreg.no

 

(Mine uthevingar)

 

Poenget med eit samarbeid om lenking av personar og/eller eit stort slektstre/verdenstre er vel nettopp at resultatet blir tilgjengeleg for alle. Om ein brukar på Geni gjer "sine" profilar "offentlege" blir informasjonen tilgjengeleg for alle og einkvar, også dei som ikkje har brukar der. Det er også mogeleg å ha brukar på Geni utan å betale, men funksjonaliteten vil då ha nokre avgrensingar.

 

Kan du @Kjell Inge Tomrenpå noko tidspunt velje å trekkje tilbake alle dine bidrag på HBR, eller har du "gitt frå deg" rettane til det du har gjort til HBR?

Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, Torbjørn Igelkjøn said:

 

(Mine uthevingar)

 

Poenget med eit samarbeid om lenking av personar og/eller eit stort slektstre/verdenstre er vel nettopp at resultatet blir tilgjengeleg for alle. Om ein brukar på Geni gjer "sine" profilar "offentlege" blir informasjonen tilgjengeleg for alle og einkvar, også dei som ikkje har brukar der. Det er også mogeleg å ha brukar på Geni utan å betale, men funksjonaliteten vil då ha nokre avgrensingar.

 

Kan du @Kjell Inge Tomrenpå noko tidspunt velje å trekkje tilbake alle dine bidrag på HBR, eller har du "gitt frå deg" rettane til det du har gjort til HBR?

Hvis en person har lenket sammen forekomstene A og B, og senere har flere andre lagt til C, D og E til samme person. Det er da ikke lett å ta bort A og B. Det er derfor ikke mulig å trekke sine bidrag i histreg. Det er tilsvarende i de fleste andre dugnader. Hvis man har delt sin lenker i Geni med andre, vet jeg ikke om det er mulig å ta bort disse senere.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Kan du @Kjell Inge Tomrenpå noko tidspunt velje å trekkje tilbake alle dine bidrag på HBR, eller har du "gitt frå deg" rettane til det du har gjort til HBR?

Mine bidrag til HBR er frivillig dugnadsarbeid som eg gir frå meg i trygg forvissing om at resultata mine blir gratis tilgjengelig for andre (public domain). Veldig mange før meg har også gjort gratis dugnadsarbeid med transkribering og anna. For meg er det heile poenget med denne hobbyen at andre, og spesielt våre etterkomarar skal få glede av ei rik samling med lett tilgjengeleg kjelder om dei som levde før oss på tilsvarande måte som eg no har glede av innhaldet i digitalarkivet. Håper du vil ta deg tid til å høyre på presentasjonen min om dette som ligg på YouTube?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Men eg ynskjer dykk som jobbar i- eller med HBR lukke til, og systemet vil nok ganske sikkert bli betre med tida.

For at systemet skal bli betre og tilpassa til brukarane sine behov og arbeidsmåtar, så er vi avhengige av aktive brukarar som gjev tilbakemeldingar til utviklarteamet. Det var heile poenget mitt med å starte denne tråden: fleire aktive brukarar og konstruktive tilbakemeldingar til dei som er ansvarlege for systemet. Eg syns vi har kome godt i gang og kjenner no at vi er i ferd med å etablere ein felles arena for aktive brukarar. Fleire vil innan kort tid få ei oppfordring til å bruke dette forumet og takk til dei som alt har gjeve sine bidrag.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hvorfor får Histreg - Personside en rekke navn som ikke finnes i kildene? Det samme med hennes bror Hans Ansgar. Er det resultat av en opprydning av feillenking, der navn blir hengende igjen i personposten?

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Ketil Firing Hanssen skrev:

Hvorfor får Histreg - Personside en rekke navn som ikke finnes i kildene? Det samme med hennes bror Hans Ansgar. Er det resultat av en opprydning av feillenking, der navn blir hengende igjen i personposten?

Ja, dette er et typiske eksempler på at personprofilene har blitt splittet, men at det ikke har blitt ryddet opp i navnene. Skikkelig opprydding krever nok naturlig, menneskelig intelligens. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Ketil Firing Hanssen said:

Hvorfor får Histreg - Personside en rekke navn som ikke finnes i kildene? Det samme med hennes bror Hans Ansgar. Er det resultat av en opprydning av feillenking, der navn blir hengende igjen i personposten?

Det stemmer. Dette er høyst sannsynlig en person som har blitt feillenket og så delenket ved automatiske algoritmer. Våre delenkingsalgoritmer fokuserer på personforekomstene i livsløpstabellen og oppdaterer ikke disse navnene for alle personene som er med i en spitt.

 

Når jeg først skriver et innlegg kan jeg informere om følgende: 

1. På forsiden av histreg.no fortelles det om dette forumet og vi oppfordrer til å bruke det. 

2. Alle forslag til forbedret funksjonalitet i histreg som kommer i dette forumet, blir vurdert. Vi har laget en liste over endringer som vi planlegger å gjøre før sommeren. Den viktigste begrensningen er utviklingskapasitet. 

3. Noen kommende endringer i histreg: 

   A. Arkivverket har lagt ut et og et fylke fra folketellingen 1920. Nå gjenstår bare Kristiania. Vi håper den kommer før sommerferien. Så snart et fylke er lagt ut, lager vi familierelasjoner i hver husholdning og vi lenker til 1910 folketellingen basert på navn, fødselsdato, familiemedlemmer og kommune.

B. Vi planlegger å inkludere SIKTs oversikt over norske politikere og Krigsseilerarkivet tilsvarende som fanger.no i løpet av sommeren.

C. Vi planlegger å forbedre visningen av komplekse familier  (steforeldre etc) før sommeren. 

 

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

På 17.3.2024 den 19.23, Kjell Inge Tomren skrev:

Jeg har ingen direkte erfaringer med hverken geni.com eller MyHeritage, men jeg leser i sosiale medier om de problemene som andre har. Jeg har merket meg følgende: Geni.com og MyHeritage har samme eiere. De driver aggressiv og useriøs markedsføring. Prisingen er basert på lokketilbud og gradvis dyrere tjeneste til aktive brukere. Som med sosiale medier gir brukerne bort sitt innhold til tjenesteleverandøren. For min egen del så er disse punktene mer enn tilstrekkelig til at jeg ikke vil støtte ved å betale eller bruke. Jeg setter stor pris på det som er gjort hittil både av det offentlige og av frivillige for å gjøre innhold fra primærkildene tilgjengelig. Jeg ønsker at resultatene av min registrering av slekt skal bli gratis tilgjengelig for alle, og jeg velger derfor å bruke mye tid på å lenke i histreg.no

Jeg bruker MH aktivt. For tiden slipper jeg unna aggressiv markedsføring ettersom jeg kjøpte et 5-års abonnement. Men jeg gruer meg litt til det går ut. Her bygger jeg opp slektstreet mitt og kan samarbeide med andre både i Norge og utlandet. Jeg har tatt en DNA-test og får opp mange treff. Noen av disse treffene hjelper meg til å finne forfedre. Jeg er også en aktiv bruker av histreg, og jeg bygger profiler for alle jeg legger inn i mitt slektstre hvis personene finnes i histreg, og for noen få lager jeg en profil slik at jeg kan binde familier sammen. Med DNA-treffene kan jeg også med god sikkerhet lenke sammen noen aner som jeg ellers ikke ville funnet ut av. MH har flere ulemper, men de ser jeg bort i fra. En trenger ikke bruke all funksjonalitet i programmet. Men MH kommer stadig med tips, og de bruker jeg aktivt til å forbedre opplysningene i treet mitt. Dette gjelder spesielt personer i USA. Der vil histreg i svært liten grad hjelpe meg. Men, tipsene må undersøkes. Mange tips er direkte feil og forkastes. Uten MH, og Ancestry, ville jeg nok ikke klart å finne ut av slekten min fra utlandet.

Link to comment
Share on other sites

På 14.3.2024 den 22.00, Lars Holden skrev:

Er det mulig at søkesiden kan huske hvilke kommuner du har valgt - ved nye søk innenfor en innlogget sesjon? Så slipper man å velge dette på nytt hver gang man søker på ny person.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hei,
Jeg vet ikke om jeg nå har landet på riktig sted for diskusjonen om histreg.no.
Såvidt jeg forsto på e-post fra Lars Holden, så kunne vi her komme med kommentarer til funksjonalitet i histreg.no.

Jeg har følgende utfordring:

 

Jeg har et eksempel der det automatisk har blitt generert en feilaktig familierelasjon i Histreg ved at familierelasjonen ved digitalisering av en klokkerbok-registerting har vært feil.

Jeg har selv prøvd å gjøre rettelsen ved hjelp av funksjonaliteten i "Feilhåndtering", men dette har ikke lykkes.

 

Her er mitt eksempel:

 

Det finnes en klokkerbokregisterering (https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000010990241) fra 1928 for ekteskap mellom Egil Arstal (https://histreg.no/index.php/person/pf01036372009125) og Henninge Juel (https://histreg.no/index.php/person/pv00000010990242).
I denne registreringen står Kristian Juel (https://histreg.no/index.php/person/pf01036392078659) oppført som brudgommens (Egil Arstals) far og Aksel Arstal (https://histreg.no/index.php/person/pf01038027048403) står oppført som bruras (Henninge Juels) far. Dette skaper feilknytninger fordi det skal være omvendt. Jeg vet imidlertid ikke hvordan jeg skal utføre feilrettingen.
 
Kan noen hjelpe meg med rettelsen?
 
Et annet problem:
Det finnes en folketelling fra 1865 med Agsel Andersen (https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038027048403) i Stolmagergaten.  Han har imidlertid ingen ting med Aksel Andersen Arstal (https://histreg.no/index.php/person/pf01038027048403) å gjøre. Jeg klarer imidlertid ikke å fjerne Agsel Andersen fra Aksel Andersen Arstal, selv om jeg mener jeg har prøvd ved å fjerne både person- og familietilhørighet.
 
Kan noen hjelpe her også?
 
Med vennlig hilsen Christian Rolfsen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Jonny Berg skrev:

 

Hold inne CTRL når du klikker på SØK. Da vil treffene åpnes i en ny arkfane.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

36 minutter siden, Christian Rolfsen skrev:

Hei,
Jeg vet ikke om jeg nå har landet på riktig sted for diskusjonen om histreg.no.
Såvidt jeg forsto på e-post fra Lars Holden, så kunne vi her komme med kommentarer til funksjonalitet i histreg.no.

Jeg har følgende utfordring:

 

Jeg har et eksempel der det automatisk har blitt generert en feilaktig familierelasjon i Histreg ved at familierelasjonen ved digitalisering av en klokkerbok-registerting har vært feil.

Jeg har selv prøvd å gjøre rettelsen ved hjelp av funksjonaliteten i "Feilhåndtering", men dette har ikke lykkes.

 

Her er mitt eksempel:

 

Det finnes en klokkerbokregisterering (https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000010990241) fra 1928 for ekteskap mellom Egil Arstal (https://histreg.no/index.php/person/pf01036372009125) og Henninge Juel (https://histreg.no/index.php/person/pv00000010990242).
I denne registreringen står Kristian Juel (https://histreg.no/index.php/person/pf01036392078659) oppført som brudgommens (Egil Arstals) far og Aksel Arstal (https://histreg.no/index.php/person/pf01038027048403) står oppført som bruras (Henninge Juels) far. Dette skaper feilknytninger fordi det skal være omvendt. Jeg vet imidlertid ikke hvordan jeg skal utføre feilrettingen.
 
Kan noen hjelpe meg med rettelsen?
 
Et annet problem:
Det finnes en folketelling fra 1865 med Agsel Andersen (https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038027048403) i Stolmagergaten.  Han har imidlertid ingen ting med Aksel Andersen Arstal (https://histreg.no/index.php/person/pf01038027048403) å gjøre. Jeg klarer imidlertid ikke å fjerne Agsel Andersen fra Aksel Andersen Arstal, selv om jeg mener jeg har prøvd ved å fjerne både person- og familietilhørighet.
 
Kan noen hjelpe her også?
 
Med vennlig hilsen Christian Rolfsen

Vdr problem nr 1:

Velg faren til den ene og skriv inn riktig navn. Velg deretter den andre faren og skriv inn riktig navn. Koble dem så sammen med andre kilder for de samme personene. Hvis noen i ettertid får frem disse personene ved  et søk vil de se at navnet er korrigert. For denne kilden er det ikke mulig å rapportere inn feil. Det betyr at kirkeboka venter på korreksjon. Nå den blir korrigert vil det sannsynligvis stå korrekt og det du har skrevet inn vil være likt det som er transkribert.

Vdr problem 2:
Du må gå inn på denne siden: https://histreg.no/index.php/person/pf01038027048403

Husk at du må være logget inn.
Helt nederst på siden velger du Redigering. Så krysser du av for den linjen du vil fjerne og lagrer det. Da fjernes denne linjen.

NB: Den linjen du nå ønsker å fjerne står som HP. Da vil nok linker etc følge med denne personen når linjen slettes. De må legges inn på nytt og slettes fra den personen som fjernes.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Feilkodede kilder, hvor f.eks forlovere er oppført som ekteparets foreldre, mor er oppført som far eller både mor og far er oppført som far (har sett den varianten og), er en hodepine på histreg.


Men jeg har lagt meg på en litt annen løsning enn deg, Arild Maka. Selv om jeg vet hva som er riktig, er det jo ikke det kilden (=digitalarkivet, ikke nødvendigvis den originale kilden) sier. Når Moses Pettersen er oppført som mor til Karine Kristine Johannesdatters far, kan jeg ikke bare omdøpe ham/linke ham til den riktige faren Johannes Pettersen, selv om jeg vet godt hvem det var. Jeg ønsker heller ikke å ta bort ekteskapet som kilde til Karine Kristine Johannesdatter, for det dokumenterer jo tross alt korrekt hvem mannen hennes var.

Så det jeg har valg å gjøre i stedet, er å omdøpe akkurat denne forekomsten av Moses Pettersen til (forlover feilaktig oppført som far). Og absolutt IKKE linke den til Johannes Pettersen. Så på personprofilen til Karine Kristine Johannesdatter står det
 

Quote

 


far: (forlover feilaktig oppført som far)

far: Johannes Pettersen

 

 

Det er det beste jeg får til. For å gi histreg/digitalarkivet maksimal fleksibilitet i hvordan de velger å rydde opp i slike ting, tror jeg det er viktig å linke feilaktige personforekomster så lite som mulig (men jeg vil altså ikke helt ignorere kilder med kjente kategorifeil)

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

I de tilfeller hvor koblingene er fullstendig feil i digitalarkivet, eller kilden ikke har blitt transkribert enda, så legger jeg linken under «Referanser» med en forklarende tekst.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Jonny Berg said:

 

Dette er et godt forslag som vi har høyt på prioriteringslisten. Jeg tør ikke love noe tidspunkt eller eksakt uforming. Nå er det tungvindt å gjenta samme geografiske valg mange ganger etter hverandre. 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

52 minutes ago, Renate Hagen said:

I de tilfeller hvor koblingene er fullstendig feil i digitalarkivet, eller kilden ikke har blitt transkribert enda, så legger jeg linken under «Referanser» med en forklarende tekst.

Jeg har ikke noen fasitløsning for hvordan dette best skal håndteres bortsett fra at det bør beskrives i teksboksen. Vi planlegger å implementere en løsning der bruker kan oppheve familieforhold i en bestemt hendelse i en kirkebok. Men det er litt komplisert fordi det må gjelde alle personen i hendelsene og må kunne slåes på og av i et enkelt grensesnitt. Det tar derfor litt tid før vi kan implementere dette. Heldigvis er det ikke veldig vanlig.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Christian Rolfsen said:

Hei,
Jeg vet ikke om jeg nå har landet på riktig sted for diskusjonen om histreg.no.
Såvidt jeg forsto på e-post fra Lars Holden, så kunne vi her komme med kommentarer til funksjonalitet i histreg.no.

Jeg har følgende utfordring:

 

Jeg har et eksempel der det automatisk har blitt generert en feilaktig familierelasjon i Histreg ved at familierelasjonen ved digitalisering av en klokkerbok-registerting har vært feil.

Jeg har selv prøvd å gjøre rettelsen ved hjelp av funksjonaliteten i "Feilhåndtering", men dette har ikke lykkes.

 

Her er mitt eksempel:

 

Det finnes en klokkerbokregisterering (https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000010990241) fra 1928 for ekteskap mellom Egil Arstal (https://histreg.no/index.php/person/pf01036372009125) og Henninge Juel (https://histreg.no/index.php/person/pv00000010990242).
I denne registreringen står Kristian Juel (https://histreg.no/index.php/person/pf01036392078659) oppført som brudgommens (Egil Arstals) far og Aksel Arstal (https://histreg.no/index.php/person/pf01038027048403) står oppført som bruras (Henninge Juels) far. Dette skaper feilknytninger fordi det skal være omvendt. Jeg vet imidlertid ikke hvordan jeg skal utføre feilrettingen.
 
Kan noen hjelpe meg med rettelsen?
 
Et annet problem:
Det finnes en folketelling fra 1865 med Agsel Andersen (https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038027048403) i Stolmagergaten.  Han har imidlertid ingen ting med Aksel Andersen Arstal (https://histreg.no/index.php/person/pf01038027048403) å gjøre. Jeg klarer imidlertid ikke å fjerne Agsel Andersen fra Aksel Andersen Arstal, selv om jeg mener jeg har prøvd ved å fjerne både person- og familietilhørighet.
 
Kan noen hjelpe her også?
 
Med vennlig hilsen Christian Rolfsen

Jeg har delenket Agsel. Det gjøres ved å trykke på "Vis Redigering" under livsløpstabellen. 
Feilhåndtering brukes for å fjerne familierelasjoner (f.eks. far istedenfor stefar) og som ikke skyldes at det er lenket inn en feil person i livsløpstabellen. Feilhåndtering klarer ikke å håndtere feil familiforhold i en kirkebok. Foreløpig har vi ingen løsning for dette. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Harald Korneliussen skrev:

Feilkodede kilder, hvor f.eks forlovere er oppført som ekteparets foreldre, mor er oppført som far eller både mor og far er oppført som far (har sett den varianten og), er en hodepine på histreg.


Men jeg har lagt meg på en litt annen løsning enn deg, Arild Maka. Selv om jeg vet hva som er riktig, er det jo ikke det kilden (=digitalarkivet, ikke nødvendigvis den originale kilden) sier. Når Moses Pettersen er oppført som mor til Karine Kristine Johannesdatters far, kan jeg ikke bare omdøpe ham/linke ham til den riktige faren Johannes Pettersen, selv om jeg vet godt hvem det var. Jeg ønsker heller ikke å ta bort ekteskapet som kilde til Karine Kristine Johannesdatter, for det dokumenterer jo tross alt korrekt hvem mannen hennes var.

Så det jeg har valg å gjøre i stedet, er å omdøpe akkurat denne forekomsten av Moses Pettersen til (forlover feilaktig oppført som far). Og absolutt IKKE linke den til Johannes Pettersen. Så på personprofilen til Karine Kristine Johannesdatter står det
 

 

Det er det beste jeg får til. For å gi histreg/digitalarkivet maksimal fleksibilitet i hvordan de velger å rydde opp i slike ting, tror jeg det er viktig å linke feilaktige personforekomster så lite som mulig (men jeg vil altså ikke helt ignorere kilder med kjente kategorifeil)

Når det gjelder forlovere som er feiltranskribert som foreldre så har jeg ikke funnet noen løsning, så de har jeg ikke rørt og på ingen måte slått dem sammen med parets foreldre. Stort sett har jeg heller ikke gjort noe forsøk på  å finne andre forekomster av disse forloverne. Det gjelder relativt få personer, og det spiller liten rolle om de er koblet opp til riktig person. For hvis du kobler de opp til riktig person vil du også få inn "søsken" etc som skaper fullstendig kaos. Jeg sjekket Moses Pettersen, og måten du har løst det på ser helt grei ut. Det er faktisk bare en Moses Pettersen i Norge.

I dette tilfellet oppgir ikke kildene navnene på foreldrene, så det ville være misvisende å legge inn foreldrenes navn.

Noe helt annet er tilfellene der foreldrenes navn faktisk er oppgitt. F. eks. står morens navn først i mange kilder der det er snakk om uekte barn. Da har transkribenten noen ganger tolket dette som far, og således byttet om på farens og morens navn i transkripsjonen. Da ser jeg ikke noe problem å rette opp navnene. Og når kirkeboken senere blir korrekturlest, så blir det riktig.

Jeg finner ikke i farten noe eksempel der foreldrene har byttet plass, men her er et eksempel der det må ha skjedd noe rot i Excel-arket etter transkriberingen:
https://histreg.no/index.php/person/pd00000024903020

Plutselig heter Mathias Nilsen Ole Larsen. I kirkeboka står det utvilsomt at Mathias Nilsen er far til barnet, og da har jeg valgt å legge inn riktig navn og koble det sammen med andre forekomster av Mathias Nilsen.

Flere steder har jeg sett at det må ha skjedd en feil i Excel-regnearket etter en transkripsjon. Det kan se ut til at noen har lagt inn (evt slettet) ett eller flere navn uten å rette opp hele linjen. Så plutselig kan det være en hel kirkebokside der foreldrenes navn er hentet fra barnet på linjen over eller under.
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har begynt å plu(n)dre litt med Histreg, og regner med at det er greit å bruke denne tråden til å få oppklart ting jeg lurer på. Først ut er:

 

Gunnar Firing har foreldrene Anton Firing og Hanna f. Eriksen Firing, men Anton har ikke sønnen Gunnar. Hva skyldes dette, og hvordan får jeg koblet dem?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

40 minutes ago, Ketil Firing Hanssen said:

Jeg har begynt å plu(n)dre litt med Histreg, og regner med at det er greit å bruke denne tråden til å få oppklart ting jeg lurer på. Først ut er:

 

Gunnar Firing har foreldrene Anton Firing og Hanna f. Eriksen Firing, men Anton har ikke sønnen Gunnar. Hva skyldes dette, og hvordan får jeg koblet dem?

Det er en bug. Vi vet at dette skjer for noen få personer. Alle familierelasjoner skal gå begge veier automatisk. Vi skal rette opp dette samtidig som vi endrer noe på visninger av familien. Du behøver dermed ikke å gjøre noe nå. Jeg la imidlertid inn familierelasjon manuelt en gang til og da vises den riktig

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg forstår ikke hvordan jeg får koblet barna til Arnt Hanssen til riktig mor. Han hadde tre barn med første hustru og tre barn med andre hustru. Andre hustru var dermed også stemor til de tre eldste barna. De to eldste barna har nå oppført begge hustruene som mor, mens de fire yngste har andre hustru oppført som mor.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

42 minutter siden, Ketil Firing Hanssen skrev:

Jeg forstår ikke hvordan jeg får koblet barna til Arnt Hanssen til riktig mor. Han hadde tre barn med første hustru og tre barn med andre hustru. Andre hustru var dermed også stemor til de tre eldste barna. De to eldste barna har nå oppført begge hustruene som mor, mens de fire yngste har andre hustru oppført som mor.

Ser ut til at jeg fikk det til ved å legge hvert av kullene i en familikurv sammen med foreldre og stemor og velge relasjon.

 

Jeg kunne definitivt ønsket meg en raskere måte å fylle familiekurven.

Edited by Ketil Firing Hanssen
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Ketil Firing Hanssen skrev:

Ser ut til at jeg fikk det til ved å legge hvert av kullene i en familikurv sammen med foreldre og stemor og velge relasjon.

 

Jeg kunne definitivt ønsket meg en raskere måte å fylle familiekurven.

Det burde være en mulighet for å åpne en familie direkte i familiekurven. La oss si at jeg har koblet sammen mor far og 4 barn i en familiekurv og lagret innholdet. Da burde det i ettertid ha vært mulig å åpne kurven på nytt og fjerne et barn. Det burde også vært mulig å legge i f. eks. mor, far, stefar og 4 barn samtidig og koble dem. Slik det er nå må en først koble mor, far og 4 barn. Deretter må en legge inn mor, stefar og 4 barn for å koble inn stefar. Så alle som skal inn i en felles familiekonfigurasjon burde være mulig å legge inn samtidig og koble sammen.

Link to comment
Share on other sites

26 minutes ago, Arild Maka said:

Det burde være en mulighet for å åpne en familie direkte i familiekurven. La oss si at jeg har koblet sammen mor far og 4 barn i en familiekurv og lagret innholdet. Da burde det i ettertid ha vært mulig å åpne kurven på nytt og fjerne et barn. Det burde også vært mulig å legge i f. eks. mor, far, stefar og 4 barn samtidig og koble dem. Slik det er nå må en først koble mor, far og 4 barn. Deretter må en legge inn mor, stefar og 4 barn for å koble inn stefar. Så alle som skal inn i en felles familiekonfigurasjon burde være mulig å legge inn samtidig og koble sammen.

Vi skal tenke igjennom om vi kan forenkle dette. Men dette er komplisert både å utvikle og å lage egnet design. Ressursene er begrenset. Det er viktigere å kunne fjerne familierelasjoner enklere enn i dag hvor man ofte må fjerne alle familierelasjonene på en gang ved å bruke feilhåndtering. I histreg markeres bare foreldre og to foreldre i en familie oppfattes som de er partnere. Det fungerer derfor dårlig å håndtere mor, far og stefar på en gang.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.