Jump to content
Arkivverket

Tyding av et Tinglyst skjøte av 1852 - Klokkerhaugen i Alvdal


Frank Rusten

Recommended Posts

Jeg er på leting etter et testamente og eventuelt et arvebrev som ifølge bygdeboken for Alvdal, ble skrevet/datert i 1803, og ble stadfestet av Christian VII‘s regjering. Denne opplysningen må forfatterne av bygdeboken ha funnet et eller annet sted, men jeg vet ikke hvor. Det betyr kanskje at dokumentet er tinglyst, men jeg har ikke klart å finne denne tinglysningen i digitale protokoller.

 

Testatorene var ekteparet skoleholder Simen Arnesen Klokkerhaugen (1755-1809), gift med Sofie Jonsdatter (1750-1837). Simen Arnesen døde i 1809, og da kona og enken Sofie døde i 1837, ble hennes formue overført til hennes brordatter Abelone Bersvendsdatter. Gården Klokkerhaugen fulgte med iht. det gjensidige testamentet. Det ble i forbindelse med eiendomsoverdragelsen bestemt at Abelone Bersvendsdatter og hennes mann skulle betale 8 spesidaler til skolekassen i Tynset prestegjeld.

 

For å finne ut av hvilke arkiv og protokoller dette testamentet/arvebrevet ligger, trenger jeg litt hjelp til å tyde et Skjøte og en dødsfallsprotokoll der dette testamentet/arvebrevet er nevnt med datoer. Tinglysningen datert 6.9.1852 inneholder eiendomsoverdragelsen fra Abelone Bersvendsdatter og hennes mann sønnen Peder Simensen Klokkerhaugen. Jeg har heller ikke klart å finne overdragelsen av gården i de digitale protokollene mellom Testatorene og de som arvet gården (Simen og Abelone). Denne eiendomoverdragelsen kan ha skjedd mellom 1809 og 1837-38.

 

I tillegg har jeg lagt ved en link til dødsfallsprotokollen fra 1837, der arvebrevet er nevnt ved skifte. Jeg har ikke funnet andre skifteopplysninger i digitalarkivet.

 

Kildehenvisninger;

Østerdalen sorenskriveri, J/Jd/L0004: Dødsfallsjournal, 1834-1843, s. 90, nr 2.

https://media.digitalarkivet.no/view/34536/85

 

Nord-Østerdal tingrett, SAH/TING-020/H/Hb/Hba/L0002/0002: Pantebok nr. 2b, 1852-1857, s. 476

https://media.digitalarkivet.no/view/13624/42

 

Frank Rusten

image.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det jeg får ut av innlegget i dødsfallprotokollen https://www.digitalarkivet.no/sk10211303140085


2. ...[?]

(ny kolonne)

Föderaadskone Sophie

Jonsdatter Klokkerhoug 87

Aar gl.

(ny kolonne)

do 11

(ny kolonne)

do 12

(ny kolonne)

Efterladt en Broder Bersvend

Johnsen

(ny kolonne)

- ||-  [antagelig repetisjonstegn som peker på 'faller' [event. feller] på innføringen over

(ny kolonne)

Foreviist et Testamente fra

Afdöde til sin Broderdatter Abe

lone Bersvendsdatter dat. 2. Feb. 1817 

(ny kolonne)

I B...[?] No 3 og ['og' ser ut til å være skrevet over et komma] 4 ['og 5' står overstrøket] ...[flere ord jeg ikke klarer å tyde] den

28 Februar 1837 -

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk.

Er det noen andre i forumet som har lyst til å forsøke seg på å finne ut av hva som står i panteboken?

 

FR

Link to comment
Share on other sites

Trenger du hele innlegget transkribert, egentlig? Jeg ser ingen dato tidligere enn 1817. Skriften er nokså utydelig til tider, men så utydelig at man ikke hadde kunnet se et årstall og dato er den ikke.

 

Det refereres til det samme 'Testamente av 2de Februar 1817'. Det er 'Underskrevne Simen Pedersen Klokkerhougen' som 'gjør vitterligt at have solgt og afhendet ligesom jeg herved sælger, skjöder og overdrager'. Kjøperen er hans sønn 'Peder Simensen' (Klokkerhoug i følge underskriften). Det gjelder 'Klokkerhougen med Huse og Herligheder beliggende i Lille Elvedalen'.

Link to comment
Share on other sites

Det jeg trengte egentlig er å vite hva som står referert i tilknytning til disse datoene, om det kan gi meg noen forklaring på hva disse datoene står for.

Så ja, jeg trenger egentlig ikke å få oversatt hele avsnittet avbildet her, men om noen ønsker å forsøke er jeg takknemlig for det. Det ligger også en link til panteboken, slik at teksten kan forstørres.

 

Det viktigste er hva som står mellom Peder Simensen ...... og Sofie Jonsdatter frem til 3 Ort 10 shilling Skyld af garden Løbenr 418 i første del av teksten.

 

Mvh

FR

Link to comment
Share on other sites

Mitt forsøk:

...Peder Simensen den meg ved Testamentet af 2de

Februar 1817 som för omtalt, 6 Januar 1827 fra Enken

Sophie Johnsdatter Eggen hjemlede[?], nu tilbage...[? Det eneste ordet jeg kan tenke på med en viss likhet er 'tilbagehendede, men jeg klarer ikke å lese at det står det.] De...[? Deel?], 3 Ort og 10 Skillings Skyld...

Link to comment
Share on other sites

Kan det være "Føderaad" som står foran 6. Januar 1827 i panteboken

Link to comment
Share on other sites

... Underskrevne Simen Pedersen

Klokkerhougen gjør vitterligt at have solgt og afhændet,

ligesom jeg herved sælger, skjøder og overdrager til min

Søn Peder Simensen den mig ved Testament af 2den

Februar 1817 confirmeret 6 Januar 1827, fra Enken

Sophie Johnsdatter Eggen hjemlede, nu tilbagehavende Deel 3 Ort 10 Skillings Skyld

af Gaarden Løbe Nr. 418 Klokkerhougen ...

 

Selgeren gjør altså rede for hjemmelen til den eiendommen han selger.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takker for all hjelp.

Da har jeg noen datoer å forholde meg til når jeg skal forsøke å finne testamentet på Stats/Riksarkivet.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.