Jump to content
Arkivverket

Ministerialbok Førde prestegjeld 1765-1780


Øyvind Berg

Recommended Posts

Treffliste for søk etter skanna kirkebøker - Skanna arkiver - Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

Hei. Er det noen som vet om det fins kirkebok for Førde prestegjeld i perioden 1765-1780? Når en søker på Førde kirkebok, får en ministerialbok a 3, periode 1749-1764 og ministerialbok a4 i periode 1781-1803, på skanna kirkebøker i digitalarkivet. 

 

Det eneste jeg har funnet er en link som kanskje sier at forfatter Einar Haarstad har laget en rekonstruksjon av Førde kirkebok 1765-1781

'

FamilySearch-katalog: Rekonstrukjon av Førde kirkebok 1765-1781 — FamilySearch.org

 

mvh 

 

Øyvind Berg

Link to comment
Share on other sites

Eg veit ikkje svaret, bortsett frå at når det er eit gap mellom to påfølgjande nummer (her A3 og A4) i Arkivet, så manglar det protokoll for desse åra.

 

Ei mogeleg kjelde for ein (delvis) rekonstruksjon, er oppgåver som sokneprestane sende inn til innrulleringskontoret/krigskommisariatet.

For Ulstein her: https://folk.ntnu.no/ivarse/avskr/innrull_Ulstein.htm

 

Det kan også vere snakk om "prostelister" - meir statistiske oppgåver, eller evt. grunnlag for slike.

Prestane sende lister til prosten, som samla og sende vidare, sjå t.d.

her: https://www.digitalarkivet.no/source/100352/documentation/3198

 

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det finst ikkje kyrkjebøker for Førde i denne perioden. Mi oppfatning er elles at det er mykje som manglar også i dei periodane der det er kyrkjebøker.

 

Eg prøvde for nokre pr sidan å finne ut kva som var kjelda for databasen til Fanilysearch, og eg meiner å hugse at materialet kom frå Einar Haarstad/Ættehistorisk institutt, men at eg elles ikkje kom nokon veg.

 

Digitalarkivet har ein database over konfirmerte i Førde, og der var vel kjelda opplysningar som var sendt frå prestegjeldet til eit anna organ.

Link to comment
Share on other sites

Og her er konfirmantdatabasen:

 

Sitat

Merknader (transkripsjon):

Konfirmantlister i en av protokollene prosten i Sunnfjord (Niels Lund, prest i Førde) førte rundt 1770. Trolig er minst en kirkebok tapt for perioden, selv om man kan mistenke at prestene ikke har ført bok i denne perioden (siden det delvis er ført i andre protokoller)

 

https://www.digitalarkivet.no/source/105449

Link to comment
Share on other sites

Takk for fyldige og gode svar.  Dette er veldig prisverdig, også for linken angående konfirmantlister. 

 

Kanskje det er en sammenheng at Indre Holmedal- og Førde prestegj sine kirkebøker er defekt/mangler i omtrentlig samme periode...

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Øyvind Berg skrev:

Takk for fyldige og gode svar.  Dette er veldig prisverdig, også for linken angående konfirmantlister. 

 

Kanskje det er en sammenheng at Indre Holmedal- og Førde prestegj sine kirkebøker er defekt/mangler i omtrentlig samme periode...

 

 

 

 

 

Akkurat det tvilar eg på. For Holmedal prestegjeld er kyrkjebøkene før delinga i 1755 tapt. Spørsmålet er om presten (som eg meiner å hugse var imot delinga) kan ha teke med seg kyrkjebøkene då han reiste frå prestegjeldet.

 

For Indre Holmedal/Gaular er den eldste kyrkjeboka sterkt fuktskadd, medan det for Førde i følgje dokumentasjonen for databasen truleg ikkje vart ført kyrkjebok i perioden 1763-1781. For Gaular manglar det stort sett opplysningar frå 1761 til 1763, då presten Schwarzkopf vart sjuk og døydde. Det var sjølvsagt ulike prestar i Førde og Gaular, så det er ingen grunn til å tru at det skal vere nokon samanheng. Også for Kinn/Flora er det lakune mellom 1780 og 1785.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.