Jump to content
Arkivverket

Noen som ønsker oppslag i Norges Apotek og deres innehavere?


Carsten Schanche

Recommended Posts

 • 3 weeks later...
 • Replies 91
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Carsten Schanche

  32

 • Karin Moen Oslo

  6

 • Carl

  5

 • Iver Mosvold

  4

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Knut   Steinkjer apotek.   Andreas Zacharias Aagaard, f.14-6-1883 i Hammerfest, død 20-8-1944, druknet i Steinkjerelven under laksefiske.   Foreldre: Overrettssakfører, konst. politimester Nicol

Hei Carsten   Ønsker opplysninger om Hans Cramer som var apoteker i Fredrikstad til sin død i 1735. Han var gift med Margrete Christensdatter. Cramer ble avløst av Andreas Larsen (Lauritsen) Thue,

Bøkene finner du på nb.no: https://www.nb.no/search?q=norges apotek og deres indehavere&mediatype=bøker&title=Norges&fromDate=19530101&toDate=19571231   Nå som det er utvidet

Jarl V. Erichsen

Hei! Er usikker på om det har vært fremme før, men jeg har en kusine av min oldemor som ble gift med apoteker Georg Adeler Treu Lærum 1904-1971. Finner du noe om dem?

Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Løveapoteket Fredrikstad:

 

Georg Adeler Treu Lærum, født 24-10-1904 i Dale i Bruvik. Foreldre: Fylkeslege Birger Lærum (f.26-1-1872 i Gjøvik, død 27-4-1953 på Voss) og Olly Treu (f.15-5-1873 i Holmestrand, død 28-1-1954 i Oslo).

 

Han tok middelskoleeks. ved Voss komm. realskole 1920, disiplinerte ved Vossevangen apotek 1.jan. 1924-25.juli 1926, tok farmasøytisk medhjelpereks. med meget godt høsten 1926, tjenestegjorde ved Apoteket Havfruen i Haugesund 1.jan.-1.april 1927, ved Elefantapoteket i Bergen 1.mai 1927-1.des. 1928 og tok apotekereks. med meget godt våren 1930.

 

En kort tid jobbet han ved Skillebekk apotek i Oslo, var ansatt ved Vossevangen apotek fra 1.sept. 1930 til 1952, de siste 8 år som bestyrer. Efter et vikariat ved Grefsen apotek i Oslo bestyrte han Randsfjord apotek i Jevnaker våren 1954 og arbeidet ved Elefantapoteket i Drammen ca. 1 1/2 år.

 

28.mai 1955 fikk han bevilling til å drive Løveapoteket i Fredrikstad og overtok det 1.sept. samme år med en husleie på kr. 300,- pr. måned i Brogaten nr.6. Apoteket skal få nye lokaler i Fredrikstad trygdekasses nybygg, som er under oppførelse. Flyttingen til Bryggeriveien nr.2 er godkjent av Departementet og Fredrikstad bystyre. I det nye lokalet vil apoteket få sentral beliggenhet like ved bussholdeplassen. Formann i Østfold krets av N.A.F. fra 1958.

 

Gift 20.juli 1933 i Oslo med Inga-Marie Bjørneboe, f.26-2-1911 i Boston, datter av skipskaptein Adolf Bjørneboe og Inga Andrea Andersen. 2 barn.

Link to post
Share on other sites
Karin Moen Oslo

Hei

Har du noe informasjon om Anne Regine Rogstad 1897-1944 gift med Einar Askeland 1894-1951

har notert at hun skal ha vært apoteker i Lærdal??

Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Karin

 

Da har du nok notert feil for det var Anne Øgle Rogstad som var ved Lærdal apotek. Hun var født 14-11-1897 i Oslo og var datter av redaktør Trond Rogstad og Anne Øgle.

 

Hvis du ønsker ytterligere opplysninger om denne Anne så må du si ifra.

 

Studentene fra 1914, utgitt 1939:

 

Einar Olai Olsen Askeland, lektor, Bergen.

 

Født 30-12-1894 i Bergen. Sønn av snekkermester Nils Olsen (15/4 1865-2/12 1938) og Elida Bernhardine f. Nord (14/5 1870-8/6 1927). Gift 14/7 1923 i Ullensaker med Anne Regine Rogstad, f.28/2 1897 sst., dtr. av gårdbruker Hans R. og Gerine f. Nielsen.

 

Cand.philol. Studiereise Tyskland 1927-28. England 1936. Bistilling som journalist under studiet i Oslo. Hovedstilling 1918-20 i Bergens Tidende. Adjunkt ved Haugesund høiere Almenskole 1922-28, lektor fra 1928, forflyttet til Tanks skole, Bergen, 1929.

 

Lærernes repr. i skolestyret, Haugesund 1926 og 1927. Medlem av Bergens fattigstyre fra 1933, f.t. varaformann, kommunevalgt medlem av Bergens Verneforening. Formann i komite' til utredning av ernæringsforholdene hos forsorgsunderstøttede, formann i komite' til utredning av folketannklinikk for Bergen. Medlem av en del andre komiteer og utvalg med socialt formål. Hobby: Farte i høifjellet. Social historie og politikk.

Link to post
Share on other sites
Karin Moen Oslo

Hei

Ja det har du sannelig rett i her blandet jeg Annene, men det var jo fint for begge er i slekten min, så den Anne Øgle Rogstad er som du sier datter av Trond Rogstad og Anne Øgle og henne vet jeg ikke mere om enn at hun var apoteker, så da sier jeg mange takk for informasjonen og spør om du da har info om rett Anne?? sannelig bra at noen holder orden på damene her!!!

Link to post
Share on other sites
Iver Mosvold

Hei Carsten.

 

-Flott med denne hjepen!

OTTO JOHANNES GRUNDTVIG f. i Danmark 1822. Apoteker på Lillehammer (og andre steder?). Faren (Enoch August Grundtvig) sitt yrke, og tidspunkt for Otto Johannes sin ankomst til Norge.

 

IM

Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Anne Regine har jeg ingen flere opplysninger om. Hun døde som du sier i 1944.

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=gr12801915&personpostnr=5549&merk=5549

 

Lærdal Apotek:

 

Anne Øgle Rogstad, f.14-11-1897 i Oslo. Foreldre: Rektor Trond Rogstad (f.13-5-1865 i Ullensaker, død 5-9-1943 i Ullern) og Anne Øgle (f.26-5-1860 i Åmot, Østerdal, død 10-9-1945 i Vestre Aker).

 

Hun var elev av Nordstrand skole og Katedralskolen i Bergen, disiplinerte 1915-18 ved Ullensaker apotek, Jessheim, tok farmasøytisk medhjelpereksamen 1918, tjenestegjorde ved samme apotek mai 1918-januar 1920 og ved Apoteket Falken i Oslo januar 1920-januar 1921, og tok apotekereksamen med godt våren 1922.

 

Deretter var hun ansatt ved Kviteseid apotek i 1/2 år, ved Ullensaker apotek mai 1923-april 1929, ved St.Halvards apotek i Oslo november 1929-februar 1951.

 

5. januar 1951 fikk Anne Rogstad bevilling til å drive Lærdal apotek, som hun overtok 1.april samme år. Hun leier lokalet i parsell nr.12, Lærdalsøyri, hvor apoteket har holdt til siden 3.mars 1940.

Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Iver

 

Otto Johannes Grundtvig, født 18-12-1821 i København, død 25-2-1908 i Oslo, begravet ved Lillehammer kirke. Foreldre: Snekkermester Enok August Grundtvik og Catharina Wilhelmine Soldan.

 

Han var elev av real- og latinskolen i København til 1826, var ansatt ved et handelskompani der 1 1/2 år, disiplinerte ved Københavns almindelige Hospitals medicinale Dispensationsanstalt fra 1.mai 1839 til 1.mai 1844, tok imens forberedende eksamen for farmasøyter i København høsten 1840 med karakteren godt, avla medhjelperprøve for professor dr. Hoppe 28.april 1844, og tok dansk farmasøytisk eksamen 11.oktober samme år.

 

Like etter reiste han til Norge som den første representant for sin slekt her i landet. Den første tiden var han ansatt ved Elefantapoteket i Kristiansand, fra juni 1845 til sommeren 1848 arbeidet han ved Svaneapoteket i Trondheim hos sin landsmann apoteker Rasmus Balsløw, som var født i Tommerup på Fyn.

 

Grundtvig besluttet å bli i Norge og måtte følgelig ta norsk eksamen. 22.mai 1848 avla han medhjelpereksamen for stadsfysikus Henrik Erdmann Finch i Trondheim og tok farmasøytisk eksamen med godt 5.februar 1849.

 

I bergen var det brudt ut en koleraepidemi, og da det var stor mangel på farmasøyter, reiste Grundtvig dit og arbeidet ved Svaneapoteket der 2 1/2 år. I 1851 kjøpte Grundtvig Lillehammer apotek for kr. 40 000,- uten varer og inventar, fikk bevilling 1.oktober og overtok det 1.november samme år. Han drev det helt til 1896, da han solgte det til sønnen Thorvald Grundtvig, og flyttet selv til Oslo.

 

Otto Johannes Grundtvig var Lillehammers ordfører i mange år, satt i kommunestyret og hadde mange tillitsverv. Særlig tok han seg av byens forskjønnelse og parkstellet. Skoleparken ble anlagt etter hans initiativ. Han var meget litterært interessert og i 1861 etablerte han Lillehammers første bokhandel. Lager og utsalg hadde han i et lite rom uten inngang fra gaten, ved siden av kontoret. Det var skilt fra apoteket med en gang tvers gjennom huset.

 

Publikumsinnrykket var ikke større enn at han greide å administrere begge yrker. At bokhandelen også var vel assortert fremgår av annonser i Lillehammer Tilskuer: "Paa Apotheket forfindes Lager af de mest brugelige Skolebøger, Bibler, Nytestamenter, Psalmebøger, Forklaringer o.s.v., ligesom ogsaa af forskjellige videnskabelige og æsthetiske Skrifter. Bestillinger modtages og udføres prompte."

 

Blandt nyankomne bøker i 1863 reklamerte han blandt annet med Hanna Winsnæs's Husholdningsbog til 36 skilling og H.Aabels Riimstubber til 30 skilling.

 

Apoteker Grundtvig var medlem av Den norske bokhandlerforening fra 1861 til han i 1863 solgte forretningen til Georg Stribolt. Den drives den dag idag under navnte "Stribolts Eftf." Grundtvig var meget avholdt i Lillehammer. Før han forlot byen ble det holdt en avskjedsmiddag for ham 28.september 1896.

 

Da hans båre ble ført hjem til Lillehammer vaiet flaggene på halv stang over hele byen fra både private og offentlige bygninger. På gamlehjemmet og på søndagshjemmet var det bespisning av mange gamle, som Grundtvig hadde kjent i sin ungdom.

 

Gift 22.oktober 1851 i Bergen med Julie Fredrikke Wingaard, født der 3.desember 1831, død 21.november 1896 i Oslo, datter av Hans Wingaard og Lucia Maria Pettersen.

 

Hvis det er av interesse, så er både hans sønn og sønnesønn omtalt i bøkene.

Link to post
Share on other sites
Karin Moen Oslo

Og tusen takk for informasjonen om Anne vedr. apoteket, det hender det går litt fort i svingene og denne Anne hadde jeg bare en linje om at hun var apoteker. Da fikk jeg informasjon om begge Annene og er strålende fornøyd....

Link to post
Share on other sites
Iver Mosvold

Hjertelig takk for den omfattende utskriften vedr. Otto Johannes Grundtvig. Jeg tar meg den frihet å lime innlegget inn i den pågående debatten vedr. den danske presten/dikteren N.F.S.Grundtvig sine norske forbindelser.

 

IM

Link to post
Share on other sites

Opplysninger om Heinrich Klein, apoteker i Tønsberg 1688 - ?

 

Margrethe Christine Heinrichsdatter Klein (1700-1744) var gift med gullsmed i Holmestrand Jens Anderssen Schielderup (1697-?)(han var sønn av Anders Michelsen Schielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft. Anders var første sogneprest til Tolgen fra 1735).

 

Fra "Norges Apotekere i 300 år" (RA 926.15.F1), side 183, Løveapoteket i Tønsbeg:

"Allerede af en Skrivelse dat. 31/5 1688 kan sees at en "Oculist og Bogsmider" Henrik Kleve har været bosat i Tønsberg; 21/7 1688 gives ham Bevilling til "overalt i begge Riger, i Byen og paa Landet, at drive sin Proffession og bruge til sine Patienter de Medikamenter han selv laver". Å få slik bevilling krevde vel gode forbindelser i København?

 

Kleve er nok en feilskriving av Klene, som vanlig på den tiden skrives etternavn forskjellig i forskjellige kilder: Klene, Kleen, Klyn, Klyen, Klien, Klein.

 

Kan være av dansk opprinnelse med hollandske (evt. tyske) aner, jfr. Personalhistorisk tidsskrift 1896 s. 135 - ?. Kan dette være forbindelsen som skaffet ham "bevilling til overalt i begge riger"? Her nevnes også familiens mulige forbindelse til tollere i Norge. Også at Kleinfamilien i København hadde forretningsforbindelser med Jochum Irgens (eier av Røros Kobberverk).

 

Tønsbergboka bind II s. 356:

 

"St. Laurenti kirke......Av de i 1685 nye klokker var....den tredje (eg. andre) , som henger i Tønsberg kirkes tårn lengst mot vest, skaffet ved sammenskudd av flere borgere", blant dem nevnt Henrik Klein.

 

En av faddrene til Margrethe Christine Henrichsdatter Klein, toller Mads Gregersen, er omtalt i "Norske toldere i 300 år" s. 72, men det gir heller ikke noe spor videre. Han døde i 1733, kanskje en slektning?

 

Skifte etter Henrik Kleins første hustru Mette Kjellsdtr. (død 4. juli 1697) i Tønsberg 5. okt. 1697 (Tønsberg byfogdembede, skifteprotokoll nr. 1 fol. 28a-32a), til fordeling 2000 rdl. Tegner bilde av Henrik Klein som relativt velstående. Kalles Mons. (Monsigneur) og han tituleres også som Doctor. Henrik Klein var apoteker i Tønsberg i siste halvdel av 1600-tallet, jfr skiftet etter hans første kone, Mette Kjellsdatter, i 1697. Takseringsmennene hadde ikke kompetanse til å vurdere apoteket og destilleringsinstrumentene, så det måtte doktoren gjøre selv (han satte det til 200 rd).

 

Noen som vet noe mer om Henrich Klein (herkomst, familie, historie....)?

Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Laila

 

Apoteket Hjorten i Oslo:

 

Carl Mathias Ulstrup Dahle, født 30-5-1867 i Kolbjørnsvik, død 3-11-1922 i Kristiania. Foreldre: Skolebestyrer Torjus Dahle (f.22-1-1832, død 5-7-1918) og Caroline Amalie Ulstrup (f.2-5-1841, død 19-11-1908).

 

Han gjennomgikk Arendal høyere skole, disiplinerte ved Løveapoteket der fra 22.juni 1883, avla medhjelperprøve 24.juni 1886, fortsatte der i 3 måneder og tok apotekereksamen med meget godt 24.juni 1887, tjenestegjorde ved Lillestrøm apotek i 5 år, studerte ved universitetene i Bonn og Belgia i 15 måneder, var ansatt ved Skien apotek i 4 år.

 

Var fabrikkbestyrer i Lofoten i 2 år, vikarierte flere steder, arbeidet ved Larvik apotek i 1 år, bestyrte filialapoteket i Fredriksvern i 4 år og forpaktet det fra 18.april 1904 til det ved kongelig resolusjon av 14.septbr. 1905 gikk over til selvstendig apotek, med virkning fra 1.novbr. samme år.

 

Da Henning Buch året etter fikk bevilling som apoteker 27.febr. uten å overta, fortsatte Dahle og fikk bevilling 12.juli 1906. For inventar betalte han kr. 2000,-, for varer kr. 3500,- og husleien var stipulert til kr. 625,- pr.år med 5 års leiekontrakt. Med departementets samtykke arbeidet han uten medhjelper. Apotekets årlige omsetning kunne dreie seg om kr. 6000,- til kr. 8000,-.

 

I 1914 fikk Ulstrup Dahle bevilling til å drive Svaneapoteket i Tromsø og 25.aug. 1922 fikk han bevilling til å drive Apoteket Hjorten i Kristiania, som han så vidt rakk å overta før han døde.

 

Han studerte flere ganger kjemi i utlandet, særlig næringsmiddelkjemi, og utga i 1911 "Haandbog i næringsmiddelanalyse og urinundersøkelse". Den farmasøytisk-kjemiske industri interesserte ham meget. Preparatene "Rostikon" og "Lofotemulsion" skrev seg fra ham.

 

I Tromsø var han medlem av Tromsø skoles forstanderskap, styremedlem i Tromsø Museum, i Det geofysiske institutt, medlem av representantskapet for Tromsø Privatbank, og viseformann i Nord-Norges krets av N.A.F.

 

Gift 1) 1895 med Ulrikke Eleonore Sigwardt Greve, f.26-5-1868 i Vang, Hedmark, død 1951 i Oslo, datter av direktør ved Rikshospitalet Mathias Sigwardt Greve (1832-1912) og Blancha Olivia Juell (1836-1918).

 

Hun disiplinerte hos apoteker H.S.Ditten, tok farmasøytisk medhjelpereksamen med godt våren 1891, var ansatt ved Lillestrøm apotek og Molde apotek, tok apotekereksamen med godt våren 1895, ble leder av Nordenfjellske Kunstindustrimuseums vevskole 1900. Ekteskapet ble oppløst i 1902. Hun var den meget kjente kunstveverske Ulrikke Greve.

 

Gift 2) 5-7-1902 i Larvik med Margaret Rutter Eberhardt, f.15-4-1873 i Skien, datter av grosserer Christian Wolfgang Eberhardt og Margaret Rutter.

Link to post
Share on other sites
Dag Aage Løkke

Iver

 

 

Hvis det er av interesse, så er både hans sønn og sønnesønn omtalt i bøkene.

 

Takk for den flotte informasjonen du ga oss om Otto Grundtvig på Lillehammer!

Jeg er veldig interessert i å høre hva som står om hans sønn og sønnesønn også.

Jeg håper bare at det ikke blir for mye skriving for deg, Carsten!

Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Itt'no problem det Dag Aage.

 

Lillehammer apotek:

 

Thorvald Grundtvig, f.24-6-1869 i Lillehammer, sønn av foregående apoteker.

 

Han gjennomgikk Lillehammer Latinskole, disiplinerte ved farens apotek 15.juli 1886-15.juni 1889, tok farmasøytisk medhjelpereksamen 24.april 1890, var medhjelper hos faren, tok apotekereksamen 4.juni 1892, tjenestegjorde ved Lillesand apotek 1.septbr. 1892-1.mai 1893, deretter ved farens apotek.

 

18.aug. 1896 fikk han bevilling til å drive Lillehammer apotek, som han kjøpte av sin far, og overtok der 14.oktbr. samme år. I 1899 flyttet han apoteket fra Mathiesens gate til egen gård, som han hadde latt oppføre i Jernbanegaten nr.55 på hjørnet av Kirkegaten ved Torvet. Gården er nå fullverdiforsikret for kr. 225 000,-.

 

Til apotekets 100-årsjubileum 10.febr. 1929 utga Grundtvig et vakkert, lite festskrift. Jubileumsdagen var det alminnelig flagging i hele byen.

 

Etter fellesavtalen i 1936 avsto Grundtvig privilegiet til Staten etter avtalens skjema I, inntatt under Svaneapoteket i Ålesund. Avståelsen trådte i kraft 22.juni 1936. Thorvald Grundvig ble suspendert 19.juni 1945 og hans sønn oppnevnt som bestyrer 29.juni samme år.

 

Apoteker Grundtvig var i flere år medlem av Lillehammer bystyre og formannskap, og var også varaordfører og overformynder der i flere år. Fra 1894 var han medlem av forstanderskapet i Lillehammer Sparebank, senere formann i styret.

 

Han var nestformann i Oplandenes krets av N.A.F. fra 1912-24, og formann 1924-34, og var medlem av foreningens landsstyre og hovedstyre og medlem av æres- og voldgiftretten. Medlem av representantskapet i A/S Apotekernes Fællesindkjøp.

 

Gift 18.juli 1894 i Grimstad med Aase Margrethe Bang, født der 21.jan. 1872, datter av skipsreder Jørgen Bang (1829-1908) og Anthonette Dorthea Huseland (1830-1912). I anledning av deres sølvbryllup i 1919 skjenket Grundtvig og frue kr. 25 000,- til fordeling mellom de Sandvigske samlinger og flere veldedige institusjoner i Lillehammer og Grimstad.

 

Fru Grundtvig har vært formann i Lillehammer Sanitetsforening fra 1905, nestformann i Norske Kvinners Sanitetsforening fra 1933 og er tildelt foreningens æresmerke. Hun var medlem av Lillehammer bystyre 1911-22, av formannskapet 1917-22. For sitt arbeide med å reise Lillehammer tuberkulosehjem ble hun tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull.

 

Nikolai Fredrik Severin Grundtvig, forgåendes sønn, f.4-3-1898 i Lillehammer.

 

Han tok middelskoleeksamen i Lillehammer 1913, disiplinerte hos faren 1914-17, tok farmasøytisk medhjelpereksamen med godt høsten 1917, tjenestegjorde ved Apoteket ved Vestbanen 1917-18 og ved Vinderen apotek 1918, og tok apotekereksamen med godt våren 1919.

 

Deretter arbeidet han et halvt års tid ved apoteket ved Vestbanen og reiste så til Paris, hvor han var ansatt et halvt års tid i Oversjøiske Kompani, så i Pharmacie Anglaise på Champs Elysees og hos apoteker Dechosal tilsammen 1 1/2 år.

 

1923-24 var han disponent for Apotekernes Fællesindkjøp i Bergen. Fra 1.juni 1924 har han vært knyttet til Lillehammer apotek og bestyrte det fra 29.juni 1945 til han 7.novbr. 1947 fikk bevilling til å drive det, og overtok det 1.jan. 1948.

 

Gift 7.mars 1925 i Oslo med Helga Aadnesen, født 8.juli 1897 i Holt, datter av kjøpmann og brukseier Adolf Aadnesen og Marie Augusta Gundersen. - 2 døtre.

Link to post
Share on other sites
Dag Aage Løkke

Tusen takk, dette var flotte greier!

 

At det ble født en gutt på Lillehammer i 1898 som fikk samtlige navn i oppkalling etter den store salmedikteren, det visste jeg ikke. Hans bestefar kjente helt sikkert "Den Gamle" (som han etter hvert ofte ble kalt). For N. F. S. Grundtvig var prest i København fra 1822, og da har den senere apotekeren Otto Grundtvig vokst opp med sin bestefars berømte fetter i nærheten.

 

Den berømte danske Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783 - 1872) var fetter av tippoldefaren til Nikolai Fredrik Severin Grundtvig (født på Lillehammer i 1898).

Link to post
Share on other sites
Laila Kornstad

Svar til #15:

 

Til Carsten Schanche!

 

Hjelp, jeg visste ikke at det var så mye!

Tusen takk for at du skrev alt dette!

 

Hilsen Laila Kornstad.

Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
Carsten Schanche

Tarjei

 

I bind IV er Apoteket Falken omtalt over 16 sider, så det blir vel mye å skrive, men det ble opprettet ved felles kongelig resolusjon av 22-12-1866.

 

Det er bilde av apoteket i Sagveien 26, 1867-1870, Sagveien 28, 1870-1904, Thv. Meyers gate 18, 1904-1942 og Øvre Foss 14 fra 1942.

 

Videre er det omtale av apotekets innehavere.

Link to post
Share on other sites
Bodil Brøgger

Kan du værsåsnill å skrive om grunnleggeren av Falken, Nicolai Lindgaard. Jeg har en del om ham, fra nekrologene i 1919, som en slektning hadde tatt vare på. Men vil gjerne høre mer.

 

Når solgte han Falken og overtok Idun, er også av interesse.

Link to post
Share on other sites

Tusen takk Carsten!

Jeg tar meg en tur innom et av bibliotekene som har bind IV her i Oslo og tar en titt.

 

BODIL:

Carsten har skrevet en del om Lindgaard tidligere (som svar til deg tror jeg?), bl.a at han overtok Idun 15-8-1897. Dette skrev han i 2008:

BodilApoteket Idun i Oslo.Jens Nicolai Lindgaard, f.23-11-1932 i Trondheim, død 9-8-1919 i Kristiania. Foreldre: Kjøpmann Jens Nicolai Lindgaard og Ingeborg Uglestvedt.Han gjennomgikk Trondhjems Borgerskole og senere Realskolen, disiplinerte fra 1849 ved Røros apotek til han 26-6-1852 fikk lærebrev. 12-5-1853 avla han medhjelperprøve for berglege Stengel, var 1/2 år medhjelper ved samme apotek, derpå ved Svaneapoteket i Tronheim til aug.1854 og tok pharm.eks. med meget godt 6-6-1855. Han ble student med haud 1856, tok 2.eks. med laud 1857, og ble samme år ansatt som amanuensis ved Universitetets kjemiske laboratorium. Guardien 1862-92.1-6-1867 fikk Lindgaard bevilling til å opprette apoteket ved Beierbroen, og åpnet det som Apoteket Falken 4-11 samme år i Sagveien nr.28. 25-7-1897 fikk han bevilling til å drive Apoteket Idun, som han overtok 15-8 samme år. Fra 1857 var Lindgaard sensor i botanikk og zoologi ved den pharmaceutiske examen. Han var medlem av direksjonen for Toftes gave, Grefsen bad, medlem av styret for Sagene Asyl og Industriskole, executor testamenti for de Biermanske legater, medlem av Kristiania fattigkommisjon. 21-7-1904 ble han utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden.Gift 28-7-1860 i Trondheim med Caroline Otilie Sotaaen, født der 6-3-1835, død på sin 88 års fødselsdag 6-6-1923 i Kristiania, datter av skreddermester Kristian Andreas Sotaaen og Pauline Henriette Hellesen. I 1910 feiret ekteparet gullbryllup. 4 barn.Vinderen apotekChristian Herman Ludvik Lindgaard, f.27-9-1866 på Lille Borgen i Vestre Aker, død 11-1-1943 i Oslo.Etter å ha tatt midd,skoleeks. i Christiania 1882, disiplinerte han der 1/2 år ve apoteket Falken og ved Elefantapoteket der 19-1-1883 til 7-12-1886, avla medhjelperprøve for stadsfysikus Bideskap 9-9-1886, tjenestegjorde i 5 måneder ved de 2 nevnte apotek og tok apotekereks. med meget godt 23-6-1888.Han studerte så i 4 år ved Universitetets kjemiske laboratorium under professor Hiortdahl, senere ved Den tekniske høiskole i Berlin, et par år ved universitetet i Basel, hvor han 5-9-1893 ble kreert til dr.phil. på avhandlingen 'über Diphenylamin derivate und Azine', Deretter gjennomgikk han et kursus i mikroskopi og farmakognosi hos professor Boehm i Leipzig. Etter hjemkomsten var han kjemiker ved Engene Dynamitfabrik, var provisor ved apoteket Falken i Christiania i 2 år, og arbeidet i flere perioder ved Elefantapoteket der.Med bevilling av 22-7-1897 forpaktet han Løveapoteket i Arendal, men fratrådte etter et års forløp. 7-1-1898 kjøpte han Elefantapoteket i Christiania, fikk bevilling til å drive det 1-7- samme år, og drev det til 27-1-1917. På vegne av samtlige reelle apotekinnehavere anla Lindgaard sak mor Staten, hvoretter byrettsdom ble avsagt 25-7-1914. Høyesterettsdommen av 31-1-1917 er inntatt i bind III side 347-49.I mars 1912 solgte han Elefantapotekts gård, Torvet nr.11, til Christiania Glasmagasin. 27-1-1917 solgte han apoteket til Carl Emil Sverre og bestyrte 1918-20 Apoteket Idun for sin far. 19-5-1923 fikk han bevilling til å drive Vinderen apotek, som han overtok 1-7 samme år. Apotekgården i Slemdalsveien nr.63 kjøpte han for kr.105 000,- pluss omkostninger. Han var sensor ved apotekereks. fra 1918.Gift 27-9-1900 i Christiania med Magna Andrea Bagge, f.27-8-1866 i Vestre Aker, datter av telegrafinspektør Conrad Bagge og Bolette Printz. 1 barn.

 

 

Mvh

Tarjei

Link to post
Share on other sites
Bodil Brøgger

Tusen takk Tarjei. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har lagret dette på min PC.

 

Litt mer om det første apoteket Falken i Sagveien: ”På det vesle torvet like ved Beyerbroen ligger en stilren murgård som skiller seg ut blant strøkets mange røde teglsteinsbygninger. De elegante medaljong-hodene langs fasadeveggen bidrar til å gi huset et standsmessig preg. Det dreier seg om Sagveien nr 28. Bygningen ble oppført i 1870 av apoteker Jens Nikolai Lindgaard. Første etasje ble innredet til hans apotek ”Falken” og annen etasje til bolig for ham selv og hans familie…

I 1924 kjøpte Hvitebånds-foreningen Sagveien 28. Det var en kvinnelig totalavholdsforening som arbeidet for å hjelpe kvinner som lå under for drikk. Den ble stiftet av den kjente islandske filantrop Olafia Johannisdotter som i mange år virket i Kristiania. ...(Alf Næsheim, Aftenposten 14.10.1980)

Link to post
Share on other sites
Bodil Brøgger

Sønnen til Nikolai, Christian, kjøpte tilslutt Vinderen apotek i Oslo. Apoteket er forlengst flyttet, men det lå i hans tid i det koselige, lille, hvite huset på hjørnet av Slemdalsveien og Rasmus Winderens vei, rett overfor bensinstasjonen. Fremdeles er det to buktende, forgylte slanger på gavlen over inngangen, såvidt jeg husker.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.