Gå til innhold
Arkivverket
Oddbjørn Johannessen

Hvem var Karen Aamundsdatter, g. 1805 i Holt m. hammersmed Søren Johannessen?

Recommended Posts

Oddbjørn Johannessen

Jeg henter fram igjen denne gamle tråden, ifall noen skulle kunne bidra med ny informasjon/nye hypoteser.

 

Siden det kan være litt brysomt å lese alle innleggene i det gamle forumet – her er en oppsummering av det viktigste:

 

15. april 1805 giftet Kari Aamundsdatter og Søren Johannessen Verket seg i Holt. Han var født 1777 og sønn til hammermester Johannes Sørensen (1750-1835) og Karen Hermansdatter (1746-1824).

Søren Johannessen hadde litt ulike funksjoner ved verket. Han var en periode hammersmed, men da han døde i 1828, arbeidet han muligens som milebrenner. I hvert fall er følgende dødsårsak innført i kirkeboken: 'Død ved at ligge i et med giftagtige Dunster opfylt Værelse'.

 

Men her er det kona det gjelder. Jeg har ikke - etter flere års leting - funnet noen dokumentasjon på hennes opphav.

 

Jeg kan ikke finne henne konfirmert i Holt.

Navnene på forlovere og faddere knyttet til henne og ektemannen Søren Johannessen er nesten utelukkende fra hans familie, noe som vel tyder på at hun må ha vært innflytter.

 

Noen kirkebokdata:

 

Vielse 15/4 1805 i Holt: Søren Johannesen Wket (Verket) og Kari Aamundsdatter ibid. Forlovere: Johannes Sørensen og Giert Sørensen.

 

Dåp 16/3 1806: Karen Marie Sørensdatter. Foreldre: Søren Johannesen og Karen Olsdatter (sic!). Faddere: Herman Johannesen Wket, Marte Aslagsd., Lisbet Johannesd., Daniel Iversen, Petter Johannesen, Ole Terjussen.

 

Dåp 27/11 1808: Johannes Sørensen. Foreldre: Søren Johannesen og Karen Aamundsdatter. Faddere: Herman Johanss. K. Marte Aslagsd., Lisbet Johannesd., Ole Sørensen, Petter Johannesen.

 

Jeg mangler også Karen Aamundsdatters dødsdato, men jeg har en mistanke om at hun kanskje kan være død etter 1828 (men er slettes ikke sikker; se nedenfor). Da Søren Johannessen døde under ulykkelige omstendigheter det året (se ovenfor), står han oppført etter Sivert Hansen (som døde i den samme ulykken). Foran Siverts navn står det 'Mand', noe som muligens kan tolkes som 'ektemann'. Foran Sørens navn står det noe jeg oppfatter som en gjentakelses-strek. M.a.o. kan det altså se ut til at han fremdeles var gift.

 

Jeg har registrert Karen Aamundsdtr. som fadder i Holt for barna til flere av ektemannen Søren Johannessens søsken:

10/5 1805 - fadder for Herman Johannessens datter Ingeborg Johanne.

 

23/8 1807 - fadder for Herman Johannessens sønn Johannes.

 

10/5 1811 - fadder for Petter Johannessens sønn Johannes.

 

2/6 1811 - fadder for Lisbet Johannesdatters (og Søren Olsens) sønn Ole.

 

10/1 1813 - fadder for Petter Johannessens sønn Johannes.

 

I tillegg er hun 7/4 1814 fadder for Sara Hermansdtr. Foreldre: Smed Herman Erichsen og Anne Rebecca Olsdtr.

 

 

-------------

 

Søren Johannessens søsken får flere barn (flere enn 10 til sammen) i perioden 1814-1826, men Karen Aamundsdatter er ikke nevnt som fadder for noen av dem. Hun er heller ikke fadder for noen av sine barnebarn, som blir født fra 1830 og utover. Dette KAN jo tyde på at hun muligens er død ikke så lenge etter 1814. Opplysningene ved Sørens død i 1828 er jo såpass uklare at vi ikke kan vite sikkert om han var enkemann.

 

Men hvor er i så fall begravelsen?

 

Jeg har nå (mener jeg) flere ganger søkt grundig gjennom begravede i Holt i perioden 1814-1866 - uten å finne Karen/Kari Aamundsdtr. Dermed mangler jeg fremdeles både fødsels- og dødsdata på henne.

 

Siste gang jeg har funnet henne nevnt i kirkebøkene for Holt, er altså 7/4 1814. Og – for ordens skyld: Jeg finner henne ikke noe sted i ft. 1865.

 

Konklusjonen bør vel derfor - så langt - bli at hun høyst sannsynlig er død etter 1828 (ektemannens dødsår) - men ikke i Holt. Hadde hun vært død før 1828, burde hun ha vært begravet i Holt, siden mannen fremdeles bodde på Nes Verk da han døde.

 

Et 'mysterium i mysteriet' er at Karen Aamundsdtr. kalles Karen Olsdtr. når dattera Karen Marie blir døpt i 1806. Hun kalles også det ved Karen Maries konfirmasjon i 1821 (både i ministerialboka og i klokkerboka). Men både ved vielsen i 1805, ved sønnen Johannes' dåp og i de andre sammenhengene der hun opptrer i kirkeboka, kalles hun Aamundsdatter...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Det finnes et eget verksmanntall for Nes jernverk fra 1832, hvor alle beboere på alle verkets plasser er listet opp. Der finner vi begge Søren Johannessens og Karen Aamundsdatters barn (Johannes og Karen Marie) med familier. Det ser ellers ut til at Karen Marie og ektemannen, malmbanker Anders Hansen, har boende hos seg flere slektninger uten egen bopel - bl.a. gamle Johannes Sørensen (Søren Johannessens far, 84 år). Karen Aamundsdatter er imidlertid ikke å se noen steder. Det leder meg til den konklusjon at hun må være død en eller annen gang i perioden 1814-1832, og jeg har ingen holdepunkter for å anta at hun er død noe annet sted enn i Holt - selv om jeg ikke kan finne noen begravelsesinnførsel.

 

En alternativ hypotese kan selvsagt være at hun var innflytter til Holt (fra et sted utenfor nærområdet) - og at hun kan være død på reise/besøk til familie på sitt opprinnelige hjemsted, og gravlagt der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Bjørn Darrud

Hei,

 

Har lett litt blant de konfirmerte i Holt og fant ei Karen Aanonsd Wastøe (17) konfirmert i 1803 og Karene Helene Olsd Joranstad (15) i 1804. Men du kanskje eliminert/knyttet disse til andre skjebner allerede?

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9532&idx_id=9532&uid=ny&idx_side=-57

 

Mvh

Ole Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Hei,

 

Har lett litt blant de konfirmerte i Holt og fant ei Karen Aanonsd Wastøe (17) konfirmert i 1803 og Karene Helene Olsd Joranstad (15) i 1804. Men du kanskje eliminert/knyttet disse til andre skjebner allerede?

http://www.arkivverk...ny&idx_side=-57

 

Mvh

Ole Bjørn

 

 

Takk for forslagene, men de er nok dessverre ikke aktuelle. Det er selvsagt her et alvorlig drawback at FT-1801 for Holt prestegjeld er kommet bort. Det er nok sannsynlig at Karen oppholdt seg i Holt da også, men jeg tviler på at hun var født der. Jeg har studert fadderne ved dåpen til hennes to barn, og (så godt som) alle kan på et eller annet vis relateres til ektemannen Søren Johannessen.

 

Det mest "mystiske" ved dama er imidlertid at det er umulig å finne henne død og begravet. For å oppsummere litt: Siste gang jeg altså har funnet henne nevnt i noen kilde er i 1814 (da som fadder). Hun er ikke blant fadderne til noen av barnebarna (det eldste av dem født 1827) - og hun er heller ikke å finne i den interne verkstellingen i 1832. Jeg vil derfor se det som sannsynlig at hun er død mellom 1814 og 1826 (har altså innsnevret perioden ytterligere).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Der er en interessant dåp i Øyestad 27/9 1778. Aamund Olsen Strømmen og Aase Jacobsdatter har da ei Karen til dåpen. Jeg har "snust" litt på henne tidligere, uten å kunne avgjøre om hun er aktuell, men det kan være forsøket verdt å prøve å finne ut mer om henne.

 

Her er dåpen i Familysearch:

 

https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NWP5-KZ9

 

Og slik ser den ut i kirkeboka for Øyestad:

 

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9896&idx_id=9896&uid=ny&idx_side=-19

 

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070702640136.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg fornyer denne etterlysningen, siden jeg fremdeles står i stampe her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg "liver opp" denne gamle tråden med et kirkebokfunn som kan være relevant.  Den 20. april 1828 dør ei Karen Sørensdatter Verket  i Holt, 51 år gammel..  Hun er kalt "Kone".  Jeg har en mistanke om at dette kan være den etterlyste damen (min tipp-tipp-tippoldemor), men at hun (nok en gang!) har fått feil patronym: Sørensdatter i stedet for Aamundsdatter.  Forklaringen kan i så fall være at hun er blitt utstyrt med sine barns patronym.

 

Et par momenter som kan styrke en slik hypotese:

 

1. Ved datteren Karen Maries dåp og konfirmasjon har hun også fått feil patronym - i de tilfellene Olsdatter.  Feilføringene kan tyde på at hun var innflytter til Holt, og at det derfor er blitt rot med farsnavnet.

 

2. Noen Karen Sørensdatter på Verket (f. ca. 1777) finner jeg verken født eller gift i Holt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Kinkig sak, Oddbjørn. Kan det finnes noen dokumenter eller registere i Holt kirke som ikke er publisert, og som kunne bidra til identifiseringen ?

 

Mvh

Helge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Det tviler jeg på.  I så fall måtte det være en klokkerbok som ennå ikke er digitalisert.

 

Jeg har heller ikke funnet noe skifte etter Karen (eller etter ektemannen Søren Johannessen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Bjørn Darrud

Hei,

 

har du sjekket rettergangsprotokoller og pantebøker i Holt?

Evt. skifteprotokoller/rettergangsprotokoller for Oberbergamt?

 

Mvh

Ole Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg har sjekket skifteprotokollene både for Holt og for Oberbergamtet - uten å finne noe.  Pantebøkene gir heller ingen informasjon, siden det her er snakk om jernverksarbeidere uten fast eiendom.  Rettergangsprotokollene har jeg ikke sjekket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Bjørn Darrud

Pantebøkene inneholder også festekontrakter, med litt flaks for verksarbeidere som bor på husmannsplasser ... 8-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Pantebøkene inneholder også festekontrakter, med litt flaks for verksarbeidere som bor på husmannsplasser ... 8-)

 

Jo, det er jeg klar over - men i tilfellet Næs jernverk er det dessverre få festekontrakter å finne i pantebøkene.  Jeg ser imidlertid ikke bort fra at det kan finnes noen relevante opplysninger i Næs jernverks privatarkiv (som i mange år kunne granskes i Aust-Agder-arkivet, men som nå er tilbakeført til familien Aall).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg løfter nok en gang fram denne etterlysningen, siden det nettopp er kommet fram interessant - og muligens relevant - informasjon i en annen tråd.  Karen Aamundsdatter giftet seg altså i Holt 15. april 1805 med hammersmed Søren Johannessen.  Samme dag giftet også Sørens bror, hammersmed Herman Johannessen, seg med Marthe Marie Aslaksdatter.  Den andre tråden jeg refererte til, dreier seg om Marthe Maries opphav.  Det viser seg at hun antakelig er identisk med den Marthe Marie Aslaksdatter som i 1801 var tjenestepike hos Peter Herlofson på Strømsbu i Arendal (også konfirmert i Arendal).  Herlofsons kone, Constance Aall, var søster til jernverkseier Jacob Aall på Næs Verk.

 

Her er den andre tråden: https://forum.arkivverket.no/topic/202053-hvem-var-marte-marie-aslaksdtr-g-1805-i-holt-n%C3%A6s-jernverk/

 

Marthe Marie Aslaksdatter ble født 1785 i Osebakken (Østre Porsgrunn) - og døpt i Gjerpen.

 

Jeg lette så litt videre i ft. 1801 for Arendal, og der fant jeg tjenestepiken Karen Omundsdatter (f. ca. 1777) hos tollkasserer Joachim Ebbell - og hun må kunne betegnes som en meget interessant kandidat.  Hvor kom hun fra?  Hun er ikke konfirmert i Arendal.  Det er for øvrig også interessant at familiene Aall og Ebbell antakelig kjente hverandre.  På et senere tidspunkt giftet Jacob Aalls sønn, Nicolai Benjamin Aall, seg med Joachim Ebbells niese, Augusta Ebbell.

 

Her er Karen Omundsdatter i ft. 1801:  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058322001580

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.