Gå til innhold
Arkivverket
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Prioriteringsutvalg for digitalisering i Arkivverket

Recommended Posts

Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Det er mange formaliteter som må tilfredsstilles før det er klart for kringkasting av beslutningene! De siste formalitetene falt på plass i formiddag.

 

Kirkebøker: I 2011 vil det bli foretatt systematisk skanning av kirkebøker som er avlevert på 2000-tallet, og som ikke har vært mikrofilmet. I Statsarkivet i Trondheim er det identifisert 278 protokoller, i Statsarkivet i Stavanger 39 protokoller. Nøyaktig kartlegging i øvrige statsarkiv har vi ikke rukket å foreta ennå, men Statsarkivet i Oslo er praktisk talt ajour. Forhåpentligvis vil det meste være indeksert innen utgangen av året.

 

Videre vil statsarkivene skanne registrerte manglende sider i kirkebøkene (og også i skifte-, tinglysings- og rettergangsmaterialet). Det er imidlertid mye som tyder på at vi ikke får innarbeidet disse bildene før i 2012, da dette vil være tidkrevende korrigering av indekseringstabellene våre.

 

Tinglysingsmateriale: Vi står til rest med om lag 60 panteregister og pantebøker, vesentlig storformat. Videre skal vi skanne grunnboksblader som ikke finnes på mikrofilm. Dernest kommer statsarkivenes avskriftsamlinger.

 

Folketellingsmateriale: I løpet av måneden er skanning av 1801, 1865, 1875 og 1900 komplett fra mikrofilm. Vi ønsker å legge disse bildene ut på nett ut over høsten, men det er ikke ressurser til å lenke bilder og transkripsjon sammen. Videre skanner vi folketellingen 1891 fra original. Vi tror vi rekker å skanne de 465 første eskene i 2011, dvs landkommunene til og med Sogn og Fjordane. Landkommunene i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge, samt alle bykommuner, vil vi ikke rekke å skanne i 2011. Publiseringsløsningen er fortsatt uviss, slik at jeg ikke vet når materialet kommer på nett.

 

Diverse materiale fra mikrofilm: Stiftamtstueregnskap, fogderegnskap (til 1690), dansk-norsk mikrofilm, Stattholderarkivet, genealogiske samlinger og ruller er satt opp. Hvor mye som etaten når å få ut på nett i 2011, er uvisst. Arbeidet med å indeksere stiftamtstueregnskapene har startet.

 

Privatarkiv: Arkivmateriale relatert til Fridtjof Nansen, regjeringsforhandlinger 1981-2001, materiale fra Det Norske Studentersamfund, materiale relatert til Eidsvoll og 1814.

 

Materiale til "vårslippet" 2011: Dette velger jeg ikke å si noe mer om - vent til 9. april!

 

I tillegg vil Arkivverket bruke en del digitaliseringsressurser på samarbeid med Domstoladministrasjonen og med Riksantikvaren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

I flere tråder i de gamle debattforaene er det blitt opplyst om at det er nedsatt et prioriteringsutvalg for digitalisering i Arkivverket, og at dette utvalget skulle ha sitt første møte i januar - se bl.a Tråd 75517 i Arkivforumet og innlegg 27 her Tråd 82271 i Brukarforumet (- det er første gang jeg prøver å legge inn lenker på denne måten, så bær over med meg om jeg ikke lykkes - lenkene blir vel uansett ubrukelige når de gamle debattforaene flyttes over til den nye løsningen).

 

Nå er det februar om etpar timer, så da må vi tro at utvalget har hatt sitt første møte. Kan man lette på sløret og fortelle hva vi har i vente av nye digitaliserte kilder? Er det f.eks. noe håp om at skifteregisterkortene fra statsarkivene blir scannet og lagt ut?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
Nå er det februar om etpar timer, så da må vi tro at utvalget har hatt sitt første møte. Kan man lette på sløret og fortelle hva vi har i vente av nye digitaliserte kilder? Er det f.eks. noe håp om at skifteregisterkortene fra statsarkivene blir scannet og lagt ut?

 

Møtet fant sted torsdag i forrige uke. Vi må få utarbeidet et internt referat fra møtet før jeg kan gå ut med noe konkret.

 

Det er en føring for prioriteringene at flere brukerinteresser enn slektsgranskere skal tilgodesees, slik at det blir større bredde i det digitaliserte materialet (geografisk, tidsmessig, emnemessig etc). Slektsgranskere kan imidlertid vente seg godbiter!

 

Skifteregisterkortene til Statsarkivet i Kongsberg er mikrofilmet, og disse har vi nylig lagt ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Takk for raskt svar en silde aftenstund!

 

Jo, jeg forstår at det kan være andre potensielle brukergrupper av Digitalarkivet, men jeg vil tro dere har et ganske godt bilde av hvem som faktisk bruker Digitalarkivet, bl.a. etter brukerundersøkelsen for et års tid siden, og jeg vil også tro at slektsletere utgjør godt over 90% av brukerne. Og når selv statskanalen NRK er opptatt av seertall - selv om det ikke har noen kommersiell interesse slik det har for de reklamefinansierte kanalene - så er vel også Digitalarkivet interessert i antall "klikk" på de forskjellige sidene? Og når jeg først har nevnt skifteregisterkort, så er de faktisk av vel så stor interesse for mange andre brukergrupper enn slektsforskere.

 

De første digitaliserte registerkortene fra Statsarkivet på Kongsberg er en god start. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
Og når selv statskanalen NRK er opptatt av seertall - selv om det ikke har noen kommersiell interesse slik det har for de reklamefinansierte kanalene - så er vel også Digitalarkivet interessert i antall "klikk" på de forskjellige sidene?

 

Det skal vel ikke underslås, men på den annen side genererer folketellinger og kirkebøker så vidt mange "klikk", at annet materiale kommer i skyggen uansett. Og så vil jo Arkivverket ha interesse av å drive opplysning gjenneom å gjøre publikum oppmerksom på materiale som er lite kjent.

 

Videre er det et viktig moment at digitaliseringsprosessen består av langt flere ledd enn kun skanning. For eksempel kan en del materiale ikke skannes uten til dels omfattende restaurering eller andre inngrep på forhånd, og indeksering i etterkant er temmelig tidkrevende for visse typer av materiale. Prioriteringene må derfor tilpasses de tilgjengelige ressursene i hvert ledd, slik at det blir færrest mulig propper og flaskehalser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Møtet fant sted torsdag i forrige uke. Vi må få utarbeidet et internt referat fra møtet før jeg kan gå ut med noe konkret.

 

 

Referatet fra møtet for tre uker siden foreligger sikkert nå, og det skulle være interessant å få vite mer konkret hva som blir prioritert av scanninger/digitaliseringer fremover.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Referatet fra møtet for tre uker siden foreligger sikkert nå, og det skulle være interessant å få vite mer konkret hva som blir prioritert av scanninger/digitaliseringer fremover.

 

Arkivverkets etatsledermøte behandlet utvalgets innstilling i går. Så snart jeg har fått tilbakemelding om hvorvidt innstillingen har passert, vil jeg "offentliggjøre" prioriteringene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Foreligger det et referat fra etatsledermøtet for en uke siden? Bifalt etatslederne prioriteringsutvalgets innstilling? Og er det således mulig nå å si noe om prioriteringene fremover?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Det er mange formaliteter som må tilfredsstilles før det er klart for kringkasting av beslutningene! De siste formalitetene falt på plass i formiddag.

 

Kirkebøker: I 2011 vil det bli foretatt systematisk skanning av kirkebøker som er avlevert på 2000-tallet, og som ikke har vært mikrofilmet. I Statsarkivet i Trondheim er det identifisert 278 protokoller, i Statsarkivet i Stavanger 39 protokoller. Nøyaktig kartlegging i øvrige statsarkiv har vi ikke rukket å foreta ennå, men Statsarkivet i Oslo er praktisk talt ajour. Forhåpentligvis vil det meste være indeksert innen utgangen av året.

 

Videre vil statsarkivene skanne registrerte manglende sider i kirkebøkene (og også i skifte-, tinglysings- og rettergangsmaterialet). Det er imidlertid mye som tyder på at vi ikke får innarbeidet disse bildene før i 2012, da dette vil være tidkrevende korrigering av indekseringstabellene våre.

 

Tinglysingsmateriale: Vi står til rest med om lag 60 panteregister og pantebøker, vesentlig storformat. Videre skal vi skanne grunnboksblader som ikke finnes på mikrofilm. Dernest kommer statsarkivenes avskriftsamlinger.

 

Folketellingsmateriale: I løpet av måneden er skanning av 1801, 1865, 1875 og 1900 komplett fra mikrofilm. Vi ønsker å legge disse bildene ut på nett ut over høsten, men det er ikke ressurser til å lenke bilder og transkripsjon sammen. Videre skanner vi folketellingen 1891 fra original. Vi tror vi rekker å skanne de 465 første eskene i 2011, dvs landkommunene til og med Sogn og Fjordane. Landkommunene i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge, samt alle bykommuner, vil vi ikke rekke å skanne i 2011. Publiseringsløsningen er fortsatt uviss, slik at jeg ikke vet når materialet kommer på nett.

 

Diverse materiale fra mikrofilm: Stiftamtstueregnskap, fogderegnskap (til 1690), dansk-norsk mikrofilm, Stattholderarkivet, genealogiske samlinger og ruller er satt opp. Hvor mye som etaten når å få ut på nett i 2011, er uvisst. Arbeidet med å indeksere stiftamtstueregnskapene har startet.

 

Privatarkiv: Arkivmateriale relatert til Fridtjof Nansen, regjeringsforhandlinger 1981-2001, materiale fra Det Norske Studentersamfund, materiale relatert til Eidsvoll og 1814.

 

Materiale til "vårslippet" 2011: Dette velger jeg ikke å si noe mer om - vent til 9. april!

 

I tillegg vil Arkivverket bruke en del digitaliseringsressurser på samarbeid med Domstoladministrasjonen og med Riksantikvaren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Tusen takk for grundig svar - her er det mye å se frem til!

 

Og fremdeles er det kanskje mulig for brukerne å komme med ønsker, forslag og innspill..?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Biberg Kristensen

Tusen takk til Kristian for denne lista, her er det mye å glede seg til. Samtidig konstaterer jeg at jeg på ingen måte er i stand til å holde tritt med alt som blir lagt ut. Det jeg gleder meg mest til er supplering av manglende sider i kirkebøkene, og for egen del et helt konkret ønske: Konfirmasjoner i Solum, Telemark i perioden 1792-1806 som jeg vet befinner seg i prestens diversebok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Spennende liste - mye å glede seg til. Og jeg er imponert over tempoet i arbeidet!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Mye å glede seg til her, men hvis det er lov å komme med et ønske: Kommunikantprotokollen(e) for Kongsberg. De inneholder antagelig løsningen på flere slektshistoriske nøtter enn mine :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Mye å glede seg til her, men hvis det er lov å komme med et ønske: Kommunikantprotokollen(e) for Kongsberg. De inneholder antagelig løsningen på flere slektshistoriske nøtter enn mine :-)

 

Ja, antakelig også et par av mine :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Ja, de protokollene er interessante. Det er det eneste stedet hvor bl.a. konfirmantene i Kongsberg 1766-1819 er innført, i tillegg til bokstavelig talt tusenvis av kommunikanter.

 

Pent ført er de også :rolleyes:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Geir Thorud

Kjekt å få vite dette- det er ikke så rent lite som skal gjøres.

 

Under Diverse materiale fra mikrofilm står det: ... genealogiske samlinger og ruller ...

 

Menes det her Millitære ruller?

 

Eller for å stille spørsmålet på en annen måte: Hva er planene for mikrofilmede millitære ruller?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
Eller for å stille spørsmålet på en annen måte: Hva er planene for mikrofilmede millitære ruller?

 

Kort og godt: I 2011 skanner vi det som finnes av militære ruller på mikrofilm. Mulige unntak er tilfeller der mikrofilmopptakene viser seg å være ukomplette eller for dårlige på andre måter. Men jeg garanterer ikke at vi rekker å legge bildene ut i løpet av 2011. De skal jo også indekseres og presenteres på en fornuftig måte, noe som også krever arbeid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

(...)

I tillegg vil Arkivverket bruke en del digitaliseringsressurser på samarbeid med Domstoladministrasjonen og med Riksantikvaren.

 

Spørsmålet eg stiller no har rett nok lite med skanna materiale å gjere, men eg prøver likevel. I tema nr. 37122: Databasen: Dødsfall i Norge 1995-april 2001 (1947-2001) seier Yngve Nedrebø følgjande om evt. oppdatering av databasen fram til dags dato:

 

Vi har rettet spørsmål til Domstoladministrasjonen i Trondheim om å få uttrekk fra skifterettenes database (slik vi fikk i 2001), men har dessverre aldri fått svar!

 

Veit du om det har vore gjort noko nytt forsøk på dette?

 

Mvh.

Torbjørn Igelkjøn

 

Edit: Sjå også dette innlegget.

Endret av Torbjørn Igelkjøn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Veit du om det har vore gjort noko nytt forsøk på dette?

 

Nei, det kjenner jeg ikke til. Samarbeidet mellom Seksjon for digitalisering og konservering og Domstoladministrasjonen dreier seg om skanning av jordskiftekart.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Materiale til "vårslippet" 2011: Dette velger jeg ikke å si noe mer om - vent til 9. april!

 

Då er det 9. april, og me ventar spent...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Då er det 9. april, og me ventar spent...

 

Av forskjellige årsaker har Riksarkivet valgt å utsette vårslippet til første halvdel av mai. Jeg husker ikke den eksakte datoen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Takk for svaret.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.