Jump to content
Arkivverket

Hadde Hr. Henrik Jensson Austråt og Philippa barn


Cathrin Jegersberg

Recommended Posts

Jeg tillater meg med å komme med spørsmål om Hr. Henrik Jensson og Phillipa Borkvardsdatter hadde barn?

 

Før noen kaster seg over meg, så har jeg lest de eldre temaene som ligger på DA, men ikke funnet noen svar der.

 

Det er nettsteder som mener de hadde en datter Elin som er født ca. 1445 i Asdal Øyestad.

 

Andre nettsteder nevner Elin Henriksdatter sin mor, som Elin Nicolausdatter Kane!

Nettsiden om slekter på matrikkegården Austrått skriver at Philippa Borkvardsdatter Krummedike i sitt 2. ekteskap med Henrik Jensson Gyldenløve (d. ca.1478), var barnløse.

 

Mulig dette er uavklart, men er Elin Henriksdatter hel eller halvsøster til Nils Henriksson (d.1523)?

 

Kan noen være meg behjelpelig med dette, da jeg er noe forvirret? :huh:

Link to comment
Share on other sites

Om en skal tro B 4 av Aschehougs Norgeshistorie, så hadde ikke Henrik barn med Filippa Borkvardsdatter (Krummedike). Men Filippa hadde en datter, Gjertrud med sin første mann, Narve Jacobsson. Gjertrud ble gift med Magnus Green (død 1473). Dette ekteparet hadde så to døtre, Filippa g.m. Benkt Rynning og Cecilia g.m. Per Brahe.

 

Etter at Filippa døde ble Henrik Jønsson (Gyldenløve) gift med Eline Nilsdatter Kane, søster til Gaute Nilsson Kane til Strøm (Kanestrøm på Nordmøre). Eline var så mor til Nils Henriksson (død 1523), mannen til Fru Inger til Austråt.

Link to comment
Share on other sites

Når vi først er inne i denne slektskretsen, henger jeg på et spørsmål:

 

I likprekenen til Peder Iversøn Baden/"Jernskjegg" til Fritsø, står at hans tippoldeforeldre var Karen Henriksdtr til Brunlaug og Henrik Friis til Oden i Judland. Disse var så foreldre til Ulvilde gift med Oluf Galde til Tomb. Hvem var i tilfelle foreldre til Karen Henriksdtr til Brunlaug?

Link to comment
Share on other sites

Arnstein (4): Dette er en klassiker som understreker at en ikke uten videre kan ta for gitt det som eldre likprekener skriver....

 

Man har trodd at denne Henrik Friis var av Friis`ene i Danmark(Haraldskjer), men han var altså lik den Henrik Friis som satt på Holma (Holmegaard)

Henrik Friis (Erlendsson), på Holme (Holmegaard), i Stangernes i Viken, nevnt -1489-1494-, væpner, død før 1514 (..arv transporteres dette året fra sønnen Engelbregt til Anne og svogeren Haakon Torsteinssønn på Egge, jfr D.N. 13, nr. 174

 

http://www.dokpro.ui...b=11314&s=n=

 

Henrik Friis var G.m. Katarine Engelbregtsdtr Maanestjerne, dtr av Engelbregt Maanestierne

 

Barn:

 

1.Ulvhild(død ca1523), g.m. Olav Galle(død1531)

 

2.Anne ( ), g.m. Haakon Torsteinsson på Egge.

 

3. Dtr, ikke navngitt.

 

4. Engelbregt Henrikssønn Friis, død 1543., væpner. Antagelig gm. Margareta Nilsdatter Krumme. (Hun bodde på Holme, Holmegård Margrete (Maritta) Nilsdotter (Krumme) skrev seg til Holme 1552-1557 (DN XVI:635, 646, 650).

 

Det står strid om arven etter Engelbregt Friis. Saken nevnes i NRR I, side 67 (1543)

 

 

Litt:

 

"Holma Säteri under äldre tid" skrevet av John Anders Nordström. (Vikarvets årsbok1970-71)

 

[Vigerust, Tore H] ———. 'Svar til spørsmål nr. 558 [Friis av Holme, Den hellige Birgitta].' NST 33 (1992): 337-339.

Link to comment
Share on other sites

Takk! Jeg har jo sett dette før (når jeg får tenkt meg om), men kan Henrik Friis ha vært gift to ganger? Hvorfor kobler de i likprekenen (i samtiden) mot Brunla - det må ligge noe her. Mellom Fritsø og Brunla er det forøvrig bare noen få kilometer.

 

Se på de to forskjellige våpnene som man tror skal forestille slekten Graa's, kanskje skal det ene være Månestjerne? Grå er antakelig i tilfelle dette der månen har "kuven" opp. http://no.wikipedia.org/wiki/Heraldikk_Hedrum_kirke

Link to comment
Share on other sites

Takker så mye Finn Gunnar for oppklaringen.

Jeg holder meg til B 4 av Aschehougs Norgeshistorie.

Elin Henriksdatter Gyldenløve f. ca 1445 i Asdal Aust-Agder og Niels Henriksen Gyldenløve f. ca 1458 på Austrått blir da helsøsken.

 

Det står en del om Gjertrud Narvesdatter og Austråttborgen på Wikipedia.

 

N.N. takker så mye for lenkene om våpenskjoldene, men jeg våger ikke ut på å spekulere i hvem som var foreldrene til Karen Henriksdtr til Brunlaug, men nå har Johan M Setsaas lagt ut lenke mye fint lesestoff, så her er det bare å begynne å lese.

 

Mange takk til alle sammen.

Link to comment
Share on other sites

Takk! Jeg har jo sett dette før (når jeg får tenkt meg om), men kan Henrik Friis ha vært gift to ganger? Hvorfor kobler de i likprekenen (i samtiden) mot Brunla - det må ligge noe her. Mellom Fritsø og Brunla er det forøvrig bare noen få kilometer.

 

Se på de to forskjellige våpnene som man tror skal forestille slekten Graa's, kanskje skal det ene være Månestjerne? Grå er antakelig i tilfelle dette der månen har "kuven" opp. http://no.wikipedia.org/wiki/Heraldikk_Hedrum_kirke

Nei, ingen av disse er Maanestjerne, se her http://www.svenskadel.nu/Danheralds/index.asp og legg inn "Maanestjerne"

Link to comment
Share on other sites

Månestjerne/Månestierne i mitt innlegg (6) over, skal selvfølgelig stå slik: (Månestjerne)

 

Arnstein: Våpenet du linker til over, er jo ganske åpenbart Månestjerne...

 

Når det gjelder giftemål vs Henrik Friis, så forholder jeg meg bla. til dette:

 

http://www.vigerust.net/redaksjon/adel2003_skakk.html

 

Dog ville en link mellom slekten på Austråt og slekten Friis på Holma kunne løse noen "floker".....

Link to comment
Share on other sites

Denne Elin Henriksdotter kan jeg ikke huske å ha hørt om. Hun kan uansett ikke være datter til Eline Nilsdatter Kane om hun var f. 1445. Filippa døde ikke før i 1453, så i tilfelle Eline Henriksdatter skulle være datteren til Henrik Jønsson, så måtte hun i tilfelle være frillefødt ev datter av Filippa og Henrik. Hva er egentlig kilden for Elina Henriksdatters eksistens?

Link to comment
Share on other sites

Eller, for å være sagt på en annen måte, hva skulle Graa gjøre ved siden av Friis, dersom våpnene henspeiler på Olav Galles datter sine foreldre ?

Link to comment
Share on other sites

Finn(12) og Arnstein(8): Det er jo skrevet mye merkelig om (Gyldenløve)opp igjennom tiden...

 

Mulig noen av disse opplysningene stammer fra "Samlinger til det norske folks sprog og historie" , antagelig volume 3.

Mener å ha sett en tavle i denne, som i det mindste kobler (Gyldeløve) med Henrik Friis på Holma....

 

I det hele tatt, burde det vel ha vært tatt en fullstendig ny gjennomgang av slekten på Ausråt, og da spesielt med tanke på (Gyldenløve)...<br><br>Her jeg sitter nå, har jeg ikke anledning til å sjekke kilden som jeg ref til over, desverre..<br>

Link to comment
Share on other sites

... (klipp)

 

Arnstein: Våpenet du linker til over, er jo ganske åpenbart Månestjerne...

 

... (klipp)

Ja, dette er Månestjerne, men det jeg mente å påpeke, er at det IKKE kan være Månestjerne som er avbildet på gravsteinene i Hedrum kirke (men to som ligner). Det ene eller kanskje begge GRAA.

Link to comment
Share on other sites

Denne Elin Henriksdotter kan jeg ikke huske å ha hørt om. Hun kan uansett ikke være datter til Eline Nilsdatter Kane om hun var f. 1445. Filippa døde ikke før i 1453, så i tilfelle Eline Henriksdatter skulle være datteren til Henrik Jønsson, så måtte hun i tilfelle være frillefødt ev datter av Filippa og Henrik. Hva er egentlig kilden for Elina Henriksdatters eksistens?

 

Det er fint at noen følger med i timen. Lenken jeg la ved om slekter på Austråt , står det jo klart at Philippa døde 1453, men i den forbindelse så er det hjemmesider som nevner Elin Henriksdatter født 1455 og 1445.

 

Jeg har ingen glede å føre inn oppkunstrerte personer, men jeg trodde faktisk at Elin Henriksdatter Gyldeløve var dokumentert og ikke vet jeg om hun er frillefødt.:unsure:

 

Følger spent med på hva dere diskuterer.

Link to comment
Share on other sites

Det er fint at noen følger med i timen. Lenken jeg la ved om slekter på Austråt , står det jo klart at Philippa døde 1453, men i den forbindelse så er det hjemmesider som nevner Elin Henriksdatter født 1455 og 1445.

 

Jeg har ingen glede å føre inn oppkunstrerte personer, men jeg trodde faktisk at Elin Henriksdatter Gyldeløve var dokumentert og ikke vet jeg om hun er frillefødt.:unsure:

 

Følger spent med på hva dere diskuterer.

 

 

For de som måtte være interresert: http://genealogi.no/kilder/Agder/agderdokumenter/index.htm#asdal

 

Asdalsakene er om hvorvidt Fru Elin(e) var uekte datter til en Henrik Gyldenløve, eller datter til Eilif Brynjulfson (keiker), sansynligvis på Asdal eller His?

 

En gjennomgang av saken og andre relevante dokumenter viser etter min mening at "de Galler" og folket på Fritsø forfalsket/unnlot å legge fram rettsgyldige dokumenter (se "slekts"-tavlene f.eks.)

 

Så kan vi se på andre ting etter hvert.

Link to comment
Share on other sites

For de som måtte være interresert: http://genealogi.no/kilder/Agder/agderdokumenter/index.htm#asdal

 

Asdalsakene er om hvorvidt Fru Elin(e) var uekte datter til en Henrik Gyldenløve, eller datter til Eilif Brynjulfson (keiker), sansynligvis på Asdal eller His?

 

En gjennomgang av saken og andre relevante dokumenter viser etter min mening at "de Galler" og folket på Fritsø forfalsket/unnlot å legge fram rettsgyldige dokumenter (se "slekts"-tavlene f.eks.)

 

Så kan vi se på andre ting etter hvert.

Her var det mye interessant, og jeg har i første omgang notert meg følgende fra lenken over (som jeg like gjerne kan legge ut):

 

"Dernest jndlagde, forbete: Key Kruse, Eett Schrifftlig Oedelstræ och Geanologia, paa de Gyldennløffuers herkomst, Vnnder welbete: Gunde Langis haannd, som var formeldendis, som nu schall effterfølge.

 

Disse effterschne: ere Her Henndrick Hendrichsenn Gyldenløffues, och frue Gyrete Raffnns effterkommere, Jens Hendricksønn Gyldenløffue, hanns hustrue var, Frue Inngeborrig Struss, hun førde Eenn struss, med Eenn Jernschoe Vdj Nebbet. Her hendrick Jenssønn Gyldennløffue, hanns hustrue var, Frue Elline Kane, Her Niels hendrichsønn Gyldenløffue, hans hustrue var frue Inger Remmer, Otte Matsønn Remmers daatter osv"

Link to comment
Share on other sites

Jeg takker så mye for lenken og det leses nøye igjennom.

 

Elin Henriksdatter vises klart i dokumentene som slegfreddatter og dermed er hun ikke en konstruert person.

 

Dog, jeg har ikke den kunnskap til å avgjøre om hun er datter til Eilif Brynjulfssøn eller Hr. Henrik Jensson Gyldenløve, men mye taler for at hun tilhører sistnevnte.

 

Legger ved D N b.XXI s.602

 

Sammendrag:

Assar Pedersson erkjenner at Peder Hanssøn på herr Gaute Galles vegne

har lovfestet hos ham den arven som ville falle etter avdøde hustru Sigrid

(Torbjørnsdotter), og at han har lovd Peder Hanssøn at godset skal være til

disposisjon inntil Gaute Galle og Bjørn Roarssons barn har fått sitt mellom-

værende lovlig oppgjort. Han erkjenner dessuten at godset ble lovfestet av

Eske Billes tjener Nils Bjørnsson før herr Gaute Galles bud kom til Asdal.

 

Kilde:

Avskrift i domsakt på papir fra ca. 1603 i Aust-Agder-arkivet, Arendal(A. A. nr. 750).

 

Nummer: 800.

 


 

b.XVIII s.36

 

Sammendrag:

Halvard Jonssøn, Sysselmanden Hr. Jon Darres Ombudsmand paa Agder,

kundgjør, at Brynjulf Eilifssøn fremførte Vidner, skjønt Hr. Gaute (Eriks-

søns) Ombudsmand, Aslak Askelssøn, der var indstævnt, ikke mødte; der

forklaredes, at dengang Andres Paalssøn og hans Hustru Ingegerd Anfinns-

datter gjorde Helmingsfelag paa Merden, blev det bestemt, at Hiserøen,

Halshaug og Ime ikke indgik deri men skulde være hendes Særeiendom,

hvorpaa Ingegerd skjænkede Halshaug til sin Frænde Eilif Brynjulfssøn,

hvilket Andres bifaldt, fordi Eilif gav sit Samtykke til Helmingsfelaget,

og da Hustru Ingegerd var død, overdrog Andres til Eilif Hiserøen med

underliggende Ødegaarde i Øiestad samt Halshaug og Ime i Mandal.

 

Kilde:

Indtaget i Lagmand Augustinus Olufssøns Dom p. Papir af 30 Septbr. 1640(efter en Afskr. fra 1599) i Arendals Museum. (Jfr. Saml. t. d. n. Folks Spr.og Hist. III S. 593 ff. og Dipl. Norv. I No. 385 og 516 samt Brev af2 Okt. 1453 nedenfor).

b.XVIII s.37

 

Nummer: 39.

 

Dato: 13 Marts 1400. Sted: Nidarnes.

Link to comment
Share on other sites

Jeg takker så mye for lenken og det leses nøye igjennom.

 

Elin Henriksdatter vises klart i dokumentene som slegfreddatter og dermed er hun ikke en konstruert person.

 

Dog, jeg har ikke den kunnskap til å avgjøre om hun er datter til Eilif Brynjulfssøn eller Hr. Henrik Jensson Gyldenløve, men mye taler for at hun tilhører sistnevnte.

 

Legger ved D N b.XXI s.602

 

Sammendrag:

Assar Pedersson erkjenner at Peder Hanssøn på herr Gaute Galles vegne

har lovfestet hos ham den arven som ville falle etter avdøde hustru Sigrid

(Torbjørnsdotter), og at han har lovd Peder Hanssøn at godset skal være til

disposisjon inntil Gaute Galle og Bjørn Roarssons barn har fått sitt mellom-

værende lovlig oppgjort. Han erkjenner dessuten at godset ble lovfestet av

Eske Billes tjener Nils Bjørnsson før herr Gaute Galles bud kom til Asdal.

 

Kilde:

Avskrift i domsakt på papir fra ca. 1603 i Aust-Agder-arkivet, Arendal(A. A. nr. 750).

 

Nummer: 800.

 


 

b.XVIII s.36

 

Sammendrag:

Halvard Jonssøn, Sysselmanden Hr. Jon Darres Ombudsmand paa Agder,

kundgjør, at Brynjulf Eilifssøn fremførte Vidner, skjønt Hr. Gaute (Eriks-

søns) Ombudsmand, Aslak Askelssøn, der var indstævnt, ikke mødte; der

forklaredes, at dengang Andres Paalssøn og hans Hustru Ingegerd Anfinns-

datter gjorde Helmingsfelag paa Merden, blev det bestemt, at Hiserøen,

Halshaug og Ime ikke indgik deri men skulde være hendes Særeiendom,

hvorpaa Ingegerd skjænkede Halshaug til sin Frænde Eilif Brynjulfssøn,

hvilket Andres bifaldt, fordi Eilif gav sit Samtykke til Helmingsfelaget,

og da Hustru Ingegerd var død, overdrog Andres til Eilif Hiserøen med

underliggende Ødegaarde i Øiestad samt Halshaug og Ime i Mandal.

 

Kilde:

Indtaget i Lagmand Augustinus Olufssøns Dom p. Papir af 30 Septbr. 1640(efter en Afskr. fra 1599) i Arendals Museum. (Jfr. Saml. t. d. n. Folks Spr.og Hist. III S. 593 ff. og Dipl. Norv. I No. 385 og 516 samt Brev af2 Okt. 1453 nedenfor).

b.XVIII s.37

 

Nummer: 39.

 

Dato: 13 Marts 1400. Sted: Nidarnes.

 

Denne historien starter i 1325, noe jeg har vært inne på i andre sammenhenger.

 

"Slegfredsdatteren" til Henrik er en etter min mening udokumentert påstand.

 

Godset viser fra uavhengige kilder (i forhold og tillegg til de to 1640-sakene) at hun må være en Eilifsdotter.

 

Foreløpig har jeg et manus på 40-50 sider som indikerer dette.

Link to comment
Share on other sites

Jeg bøyer meg i støvet for ekspertisen og takker så mye for all hjelp.

Da fører jeg inn Eilivsdatter.

 

Beklager så mye for bryderiet.

 

Igjen mange takk for oppklaringen.

Link to comment
Share on other sites

Har skummet gjennom stoffet om disse Asdalssakene" som Kristian lenket til i et tidligere innlegg, og uten å utrope meg selv som noen ekspert, så ble jeg skeptisk til påstanden i disse rettssakene at Eline skulle være en slegfredsdatter av Henrik Jensson (Gyldenløve). I tilfelle påstanden er usann, så må det vel ha blitt produsert noen falske bevis i denne saken? :unsure:

 

Ellers kunne det jo ha vært av interesse å vite om det finnes noe annet skriftlig som underbygger det som står om Henriks forfedre?

Link to comment
Share on other sites

Har skummet gjennom stoffet om disse Asdalssakene" som Kristian lenket til i et tidligere innlegg, og uten å utrope meg selv som noen ekspert, så ble jeg skeptisk til påstanden i disse rettssakene at Eline skulle være en slegfredsdatter av Henrik Jensson (Gyldenløve). I tilfelle påstanden er usann, så må det vel ha blitt produsert noen falske bevis i denne saken? :unsure:

 

 

 

Finn

 

Jeg har som nevnt ovenfor vært gjennom disse dokumentene.

 

Både "sakene" og uavhengige dokumenter viser at de forskjellige adelsslekters higen etter Asdalgodset svikter i dokumentasjonen.

 

Ved å kombinere "saken" og uavhengige dokumenter, og alt starter i 1325 http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=2439&s=n&str=

 

og fortsetter: http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=15377&s=n&str=

 

Det første brevet er uavhengig av Asdal-saken, det andre ble underkjendt av lagmannen og må etter min mening ansees for å være ekte siden det omhandler to av de samme gårdene som 1325-brevet, og disse havner hos folket på Asdal.

 

Allerede fra 1550-bevisopptakene, og særlig i Herredagsdommen på 1590-tallet er det klart at det produseres "bevis"

Link to comment
Share on other sites

Jeg har lett igjennom DN uten å finne dokumentet der patronymet Henriksdatter dukker opp, men uten hell.

Det eneste jeg har funnet er dette fra WikiSource.

 

Kanskje Kristian vet noe om dette!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.