Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Otto Jørgensen

[#77] Samspill Digitalarkivet og no.fritid.slektsforskin

Recommended Posts

Gjest Otto Jørgensen

Her kommer en rekke interesante innlegg. Det samme gjøres også i no.fritid.slektsforsking.etterlysing. Bør det lages et samspill mellom disse to media, slik at f.eks. alle innlegg i Digitalarkivet videresendes til no.fritid.slektsforsking.etterlysing. Målet må være at alle får svar på sine etterlysninger. Noen av brukerne her i Digitalarkivet er også i no.fritid.slektsforsking.etterlysing, men sansynligvis ikke alle.Skulle også ønske den andre vegen, men det anser jeg vel som et annen diskusjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anette Skogseth Clausen

Fint med innspill, men jeg overlater til Jan Oldervoll å svare når han er tilbake i begynnelsen av august.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Truls Songstad

Hvor finner vi denne siden? Kan vi få adressen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

Hvis du tenker på no.fritid.slektsforsking.etterlysing så er dette en av de tre norske nyhetsgruppene som berører slektsforskning og som tidligere heter no.slekt.etterlysning. De andre heter no.slekt og no.slekt.programmer. disse tre, no.slekt.* legges ned i løpet av juni/juli og erstattes av no.fritid.slektsforskning.*tilgangen er knyttet til at du har disse nyhetsgruppene tilgjengelige via din nettleverandør

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

Anette Skogseth Clausen, Digitalarkivet/SAB, 29.06.99 08:55 sa Fint med innspill, men jeg overlater til Jan Oldervoll å svare når han er tilbake i begynnelsen av august.vi er nå i slutten av september og snart er det jul :=))

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Det er då berre ein god månad sidan "begynnelsen på august", men vonleg meste tre månader til jul ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

Det er nå snart gått en måned til og fremdeles så mangler svar fra kompetent innstans om dette er mulig og/eller om Digitalarkivet er villig til å gjøre dette.Gerering av epost til News må jo skje i Digitalarkivet og jeg antar at alle innlegg her blir lagret i flat filformat, slik at fra en kompetent programmerer burde ikke dette være umulig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Beklager at eg ikkje har oppdaga dette innlegget før no.Det er truleg mogeleg, men me er ikkje viljuge til å gjera det. Debattforumet er ei ekstrateneste som ikkje tilhøyrer primæroppgåva til Digitalarkivet, knapt sekundoppgåvene. Me er ikkje viljuge å auka innsatsen på dette området; eg trur me kan bruka sparsom arbeidskraft på ein betre måte. Og, berre for å ha sagt det, Digitalarkivet har ingen programmerar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

Takk for svar, om det tok litt tid :=)Litt synd, da for de som har dette som sin store hobby, nå begynner å bli mange kontaktpunkter å forholde seg til når det gjelder spørsmål.Kildene er der de er og vil jo samordnes etterhvert, mens man nå på spørresiden, har mange nyhetslister, mailinglister og web-lister som behandler spørsmål om samme tema.En felles vegg f.eks Nyhetsgruppene vil være en plass som kunne nås av de fleste enkelt også etter at man har benyttet søkemaskiner til å lete opp slektsforskning eller tilsvarende ord

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Samd med deg. Men dette er ei oppgåve for nokon andre enn oss. Me leverer kjelder. Ein kan til og med sei at slektgranskardebatten er utanfor vårt område. Men sidan me gjerne vil ha eit debattforum for kjelder, er det nærast nødvendig å ha vårt eige slektgranskarforum, elles ville det blir for mykje spørsmål som ikkje gjeld kjelder i kjeldeforumet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Jeg er enig med de som foretrekker news for etterlysninger. Det vokser ettehvert opp en skog av etterlysningssider, og resultatet er at det blir få svar fordi de færreste orker å kikke på alle etterlysningsidene.Hva med å legge inn en link til no.fritid....etterlysing på siden som leder til det tredje forumet.Vennlig hilsenGeir Thorud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Mitt umiddelbare svar er nei. Me prøver å setja kjeldene i sentrum. Desse kjeldene har ei rekkje forskejllige bruksområde. Me vil helst ikkje gje inntrykk av eit bruksområde er viktigare enn andre. Eg synest me har gått langt nok med Slektsgranskardebatten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Mitt forslag var nettopp ment å redusere de negative konsekvensene av å "ha gått for langt". Jeg forstår ikke hvordan en henvisning skulle gi noe klart inntrykk av at dere prioriteterer slektsforskning, og jeg forstår heller ikke at noen skulle ha problemer med at dere evt. ga inntrykk av det. Og, på toppen av det hele vil det ikke forundre meg om mesteparten av oppslagene i arkiver benyttes til slektsforskning.Problemet er at selv om det tredje forumet løser et problem for Digitalarkivet mht uønskede innlegg i de andre fora, så har det for oss andre uønskede effekter pga spreding av etterlysningsflommen, og bruk av teknologi som etter min mening er lite egnet for diskusjoner.Jeg tror denne negative effekten er større enn den negative effekten av at dere kanskje kan komme til å bli tolket dithen at dere foretar en prioritering av det jeg antar er deres største anvendelsesområde.Ellers takk for en utmerket tjeneste.Vennlig hilsenGeir Thorud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Helge Seglsten

Nå er det siste jeg vil å mase på Digitalarkivet om ting som vil stjele fra kapasiteten til å gjennomføre det vi er mest opptatt av alle sammen, nemlig å få lagt ut mest mulig kilder på nettet. Men: Hvis det å videresende innlegg fra tredjeforumet til no.fritid.slektsforsking.etterlysing er en engangsoperasjon som ikke vil kreve oppfølging og påpassing, er et vel ikke tvil om at løste problemer for legmanns-slektsforskere, i neste omgang også kan ha en viss nytteverdi for profesjonelle forskere. Slik vi ser det i etterlysningene fra forfatterne av det kommende verket om innvandring til Norge. Videresending av innleggene behøver derfor ikke bare å være en priorotering av slektsforskerne, selv om det er dem det "vil regne på". For å si det sånn: Hvis alle landets husstander hadde hatt et kjemisett i flittig bruk, ville kjemiprofessorene vært nokså fornøyd med det. Historieprofessorene er vel de som er nærmest en slik utopi i dag, hvis vi bytter ut kjemisettene med anetavler.Per Helge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

I dag har me eit prinsipp; me har berre lenker til andre på ei side; Info-sida. Unntaket er instiutsjonar som har ovelate materiale til oss. Der har me lenke frå det overlatne materialet. PÅ Infor-sida har me tre kategoriar; interessante institusjonar, kjeldesamlingar og interessant litteratur. Dette er eit greitt prinsipp å halda seg til. Det me ikkje gjer, er å leggja lenker inn på søkesider e.l. Skulle me leggja lenker, vil det vera på info-sida. Men eg trur ikkje me vil. Det er mange som har lyst å ha lenker inn, fordi dei gjerne vil ha generert trafikk til sidene sine. Sei me ja til nokon, må me seia ja til andre. Dette kjem i tillegg til at me gjerne vil at sidene våre skal framstå eit eit tilbod til alle.Eg trur sikkert at brukarane for ein svært stor del er slektsgranskarar. Det har me sjølsagt ikkje noko som helst imot. Snarare tvert om. Men samstundes er det viktig for oss, og dermed for slekstgranskarar, at oppfatningane om oss er at me har ei teneste for alle? Kvifor er dette viktig for slektsgranskarar? Rett og slett fordi det blir lettare å skaffa midlar til DA når me kan visa til ei brei brukargruppe.Eg er lei for at eg kan synest vera vrang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Helge Johannesen

Behold Slektgranskardebatten og Digitalarkivet som det er! Utvid heller med "digital-pensjonatet", dersom dere får ledig kapasitet. Vi er mange som har begynt på registreringer, og vil ha noe å bidra med her. Det går kanskje an å ordne med korrekturlesning også (oss som registrerer imellom?). News-gruppene til no.slekt ef flotte de også, men ofte blir det EVIGVARENDE diskusjoner om de mest finurlige ting. Det er litt mer fredelig og "til poenget" her på Digitalarkivet.Det er et godt tilbud, det re ingen som MÅ søke alle steder, selv om jeg anbefaler det! En trenger dessuten ingen News-leser for å slå opp på Digitalarkivet. Det har jeg gjort både fra India og USA, og det fungerer like greit hver gang!Hald fram!BjH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Eg trur me er bra på linje, Bjørn Helge. Når det gjeld Digitalpensjonatet, trur eg ikkje det er langt borte. Målsetjinga vår er å få kyrkjebøkene på plass. Det er det heilt umogeleg for oss å gjera me eiga arbeidskraft innan rimeleg tid (50 år?). Men med dugnad kan det gå. Me lyt sjølsagt diskutera dette med korrektur osv. Men me er så mange som er interesserte at me burde klara ein god del.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Vil bare opplyse at news gruppene kan lese via WWW på Deja News, man trenger ikke noe eget news-program eller server.Men, å ha et eget newsprogram er selvsagt bedre enn å lese via WWW, enten det er i Deja News eller Digitalarkivet.Bruker man news kan alle få det på den måten man liker best, og de med newsleser kan f.eks. spare telleskritt.mvh Geir Thorud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Fram til en evt. "pensjonat-ordning" ser dagens lys, kan mine registreringer fra Nøtterøy finnes på: Lenke tror det er stor interesse for en dugnad i kirkebokregistreringen, og den vil nok slå ut i full blomst hvis man får et sted å publisere materialet på en hensiktsmessig form.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Granli

Det viktigste for oss som driver med slektsleiting er vel at kildene blir tilgjengelige, ikke at vi lettest mulig kan få lagt ut våre etterlysninger. Min ønskedrøm er at jeg kan gå inn på Digitalarkivet og finne alt som er registrert av FT eller kirkebøker i Norge på et sted. Jeg skulle også ønske det var mulig å få kjøpt alle FT (selv om det kanskje ikke hører til denne debatten).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Sjå lyrkjebøkene og bla ned til Austlandet og finn Sande. Då kjem du inn Digitalpensjonatet. Inntil vidare er dette ein prøve, men dette er slik me tenkjer oss å ta inn 'framandt' materiale.Salg av materiale har me eigentleg ikkje diskutert seriøst. Eg har innvendingar av ymse slag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.