Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kari Larsen

[#1075] Henric Greve schoutbinachts kierist

Recommended Posts

Guest Kari Larsen

I "Døde i Bergen 1668-1815" - ref 54597 (Divert Olsd.) står ovennevnte under Merknad. Hva betyr det?Jeg leste nemlig i Fossens bok om Thormøhlen at Ovennevnte Henrich Greve hadde vært gift med Divert Olsdtr, men det har jeg også lest at Bastian Reimers var (Henric og Bastian var svogre).Er det mange dødsfall og vigsler fra 1668 til 1700 som mangler i Digitalarkivet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Ordet "kierist" ble i eldre tid brukt om koner, eller helst "fruer", litt finere folks koner.Henrich Greve var gift to ganger, først med Divert Olsdatter, begravd 31. mai 1699, deretter med Mægtele Jørgensdatter Thormøhlen, som overlevde ham med mange år. Hun døde i 1743, Henrich Greve i 1707.Henrich Greve synes ikke å ha overlevende barn fra første ekteskap, for Diverte's søsken gav avkall i forbindelse med oppgjøret av boet.Jo, det mangler mange både vielser og dødsfall mellom 1668 og 1700. Bybrannen i 1702 herjet voldsomt med bergenske portokoller og arkiver, og dermed er det bare en liten brøkdel som er bevart. Informasjonssidene om de ulike kildene skal fortelle hva som er bevart - og dermed brukt - til DA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Takk for info. Men hva betyr "schoutbinachts"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Interessant med kierist. Er det same ordet som vår kjærest?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ebbe Bielefeldt

Schoutbynacht: (Hollandsk) betegnelse for en kontreadmiral, direkte oversat tilsynsførende om natten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Bruken av ordet "kæreste" eller "kiereste" for kone eller hustru, er ifølge Kalkar "Ordbog til det gamle danske sprog" et norsk fenomen. Til gjengjeld er ordet grundig dokumentert i eldre norsk litteratur, dels stående alene "blef min kiereste forløst med en datter", dels i sammenstilling "den gode frue er blefven hans hustrue oc kieriste".Det må være det samme ordet som moderne norsk "kjæreste".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Takk for svar. At Kontreadmiral betød det samme som en tilsynsfører om natten var jo litt rart..Ellers hørte jo Henric Greve til de mektige i Bergen, som de fleste av sine svogre som giftet seg med Thormøhlens døtre. Fossen skriver at Jørgen Thormøhlen nok betraktet sine døtre som verdifulle for å få tak i ektefeller som kunne være samarbeidspartnere. Så det var kanskje ikke så mye fritt valg av ektefeller.. Men det er en annen historie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Schoutbynacht var også i den dansk-norske flåten betegnelsen for kontreadmiral til i hvert fall langt ut på 1700-tallet. Det er jo veldig mange sjøuttrykk vi i Danmark og Norge har fått fra nederlandsk. Tordenskjold var schoutbynacht. Stedfortredende kommandant for marinen om natten er vel kanskje en bedre "oversettelse" av ordet. Dvs. når admiralen ikke var tilgjengelig (f.eks. sov) var det schoutbynachten som hadde kommando (førte tilsyn).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.