Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Tom Askerøi

[#2263] Slektsforskning i Tyskland / Schleswig-Holsten

Recommended Posts

Gjest Tom Askerøi

Finnes det sider som denne i Tyskland? Eller andre folketellingslister/kirkebokavskrifter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anette Skogseth Clausen

En vil ikke finne et enhetlig søkbart databaseprogram som Digitalarkivet i Tyskland. Derimot vil flere enkeltarkiv ha lagt ut en del av sitt materiale i søkbar form. Her må en nesten bruke litt tid på å lete seg fram til det aktuelle Bundes Archiv og/eller Stadt Archiv på nettet.En start kan være denne adressen [url="http://www.bundesarchiv.de/>http://www.bundesarchiv.de/ som bringer en til en oversikt over Bundes Archive i Tyskland, her finner en også linker til Stadt Archive, hvorav noen tilbyr online søkemuligheter.Lenke er direkte rettet mot slektforskere, men i stor grad tysk-amerikanere, her finner en likevel verdifulle linker til andre sider og arkiver, i tillegg til adresser til diverse geneaologi-nyhetsbrev.Til sist legger jeg ved adressen til byarkivet i Duderstadt som en kuriositet:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Jeg har ikke fått takket for overstående informasjon. 1000 takk! Så er det gjordt. Den fra Duderstadt var fantastisk interessant - selv om jeg bare fant løse tråder, mens de to andre gjorde meg ikke særlig klokere - jeg synes bare det var en evig vandring rundt og rundt OM informasjon (uten at noen ble gitt). Jeg "klikker" sikkert feil/dumt, men har du/andre noen tips om hvordan få noe ut av de sidene, eller andre sider som måtte ha dukket opp eller blitt funnet - med reell informasjon? På forhånd 1000 takk !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Lenge siden noe skjedde her. Jeg har søkt og søkt og søkt på "alle" de tyske ordene jeg kan - det er riktignok ikke så mange, men kommer fremdeles ikke noen vei. Er det noen som har oppdaget noe nytt sted her? Og med det samme: Er det noen som vet hvor Derb ligger? På forhånd 1000 takk... tom Askerøi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Minken

Har du forsøkt den svenske g-gruppen som er en underavdeling av Storstockholms genealogiske forening? G-gruppen driver slektsforskning på tyske aner. På deres hjemmeside http://home.swipnet.se/larscra/ggrupp finner du en egen Schleswig-Holstein side med kart, adresser til arkiver, oversikt over hva som finnes av kirkebøker og lenker til hjemmesider. Under nyheter vil du også finne FOKO som er en kontaktside hvor du kan søke på etternavn for å finne personer som har slektshistoriske opplysninger.mvh Anne Minken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kaare Bye

Have you tried the Danske arkive.Alott about Slesvig Holstein, I have several pages about this area, because my own family came out of here. Nissen, Matheson,Arentz etc

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

What Danske arkive...? Would love to find that.?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Britt Frank

Hallo Tom, Derb har jeg ikke kunnet finne noe om, hvor har du dette navnet fra? På "Ahnenforschung.net" ble det tidligere i år innrettet debattforum, også for etterlysninger. Disse sidene er riktignok alle på tysk, men du kan jo prøve der med en etterlysninger på engelsk. Ellers viser disse sidene noen bra lenker og informasjoner - bl.a. adresser til by-/Landesarkiv. Inngangssiden finner du under denne adressen [url="http://ahnenforschung.net>http://ahnenforschung.net (debattforum under

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Norsk Slektshistorisk Forening har dannet en arbeidsgruppe for personer med tyske og øvrige kontinentale aner. Gruppa skal ha et temamøte i Bergen 16 sept i tilknytning til Slektshistoriske dager, arr. av NSF og DIS-Hordaland. Dessuten har undertegnede startet et Innvandringsarkiv på NSFs internettside. Her vil bl annet tyske innvandrere etter hvert bli katalogisert. Norske slektsforskere står ovenfor mange store utfordringer mht innvandrernes bakgrunn, det slektsnavnet som Askeroi spør etter, er bare toppen av et stort isfjell. Det overrasker meg hvor kort vi egentlig er kommet i denne formen for slektshistorisk arbeid. Hilsen Tore H Vigerust, toreher@online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Thee Danielsen

Til Askerøi: “Derb” virker som en morfologisk umulighet for tyske stedsnavn, men det er kanskje Derben du leter etter? Det fins i så fall en landsby med dette navnet 30 km rett vest for Brandenburg (n.n.ø. for Burg og s.s.ø. for Stendal) og like ved Elben (som på dette stedet flyter rett nordover etter å ha gått tvers igjennom Magdeburg).Til Minken og Vigerust: Det virker nå som om man begynner å få — unnskyld uttrykket! — “ræva i gir” når det gjelder tyske innvandrere til Norge. Initiativene som Vigerust nevner, er svært prisverdige. Jeg har selv tidligere etterlyst noen presiseringer ang. prosjektet «Innvandring til Norge 1536-1814» [= debattnr. 218, jfr. 05.04.00], men mitt innlegg under «Barth, Herre i Bamble» [= debattnr. 880 av samme dato og med henvisning til 218] var nok en litt klønete måte å meddele seg på. Digitalarkivets debattfora har vel det til felles med fjernsynstekster at fotnoter og sidehenvisninger ikke forstås… Jeg skrev bl.a.:“Det jeg selv finner mest interessant når man tar for seg tyskere som kom til Norge innenfor tidsrammen til prosjektet «Innvandring til Norge 1536-1814», er f.eks.• Sosiokulturelle kår de kan antas å ha kommet fra i daværende “Tyskland”.• Hypoteser om hvorfor de emigrerte.• Hva utposten Norge kunne by på av bedre vilkår.[…] Jeg håper at dette svært lovende prosjektet tar høyde for slike problemstillinger — eller at de i det minste står på diskusjonsagendaen. Dermed kan man senere uærbødig skumme den fløten man trenger for eget bruk og innenfor egne rammer…”Jeg er enig i at den siste setningen kan virke provoserende. Jeg vil imidlertid presisere at prosedyren her — forskningshistorisk sett — er helt uangripelig. Vi står overfor et prosjekt som er eslet til å bli et referanseverk for innvandring til Norge. Fra et slikt verk vil man sitere “over en lav sko” når man prøver å gjødsle egne slektstrær.Det imidlertid Vigerust nå sier, er nettopp å belyse en av mine premisser: “Norske slektsforskere står overfor mange og store utfordringer mht innvandrernes bakgrunn.”Et slikt “Innvandringsarkiv” som han nevner, kan kanskje bidra til å systematisere endel data som i dag fortoner seg som ganske uoversiktlige samt legge premissene for atskillige slektsgranskere, premisser som jeg altså fremdeles ikke helt har forstått når det gjelder prosjektet «Innvandring til Norge 1536-1814».Den “g-gruppen” som Anne Minken nevner, er for øvrig en gullgruve for alle som er interessert i tysk innvandring — også til Norge.Til slutt — til Kaare Bye (som utvilsomt sitter på store genealogiske resurser): Det ville være fint om han kunne meddele seg på norsk, så slapp vi å gremmes over hans evinnelige radbrekking av engelsk. Dermed ville kanskje også presisjonsnivået i hans relativt hyppige bidrag øke en smule.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

"Derb" sto notert i et gammelt notat i forbindelse med min stammfars fødsel - jeg tenkte kanskje det var fødestedet. Takk for tipset.Et "innvandrerarkiv er sikkert vel og bra, men det jeg spurte etter var oppslagbare databaser fra folketellinger, kirke/borger/skifte/osv-bøker fra Tyskland - de innvandrede og deres etterslekt kjenner vi vel når vi søker deres forfedre i utlandet???????????????????

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Askerøi skrev: "de innvandrede og deres etterslekt kjenner vi vel når vi søker deres forfedre i utlandet?" Ja, såfremt vi allerede har brakt det på det rene at det faktisk er førstegenerasjons innvandrere. Min erfaring er derimot en annen: De fleste som leter etter forfedre (som tror det dreier seg om innvandrere) har ennå ikke kunnet dokumentere at personene faktisk var innvandrere. Og de vet ofte heller ikke hvor de kom fra. De leter på måfå i håp om å finne svar. Slektsforskere i Norge bør i større drag først - ved hjelp av norske kilder --påvise innvandringen før de leter utenlands. Men dette var generelle kommentarer, ikke merknader til Askerøis konkrete person.Hilsen Tore H Vigerust

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Beklager - det var ikke meningen å "krangle" med noen. Spesielt ikke deg, Tore Vigerust, som generelt gjør en kjempejobb. Jeg synes bare debatten hadde fjernet seg lovlig langt fra utgangspunktet. Jeg kan se mange fordeler ved et innvandrerarkiv, men det gir oss ingen databaser i utvandrerlandene, dessverre. Mein deutsch ist sehr slecht, ellers ville jeg selvfølgelig meldt meg på i den "tyskergruppen" i NSF. Min lommebok er sehr tom, så jeg har ikke anledning til å besøke alle disse tyske arkivene som Ggruppen uvurdelig forteller oss om eller engasjere proffesjonelle slektsforskere rundt i verden. Det siste ville jo også føles aldeles galt - en betaler vel ikke folk for å gjøre hobbyen sin for seg... Det er jo rart at det bare er Norge som har en Jan Oldervoll. Det er fint lite å finne på Internett i utlandet foreløpig. Hvis det ikke er jeg som leter på "feil" måte. Håper på fortsatt godt forhold til Tore og alle andre. Med vennlig hilsen Tom Askerøi.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Hei alle sammen! Ja, det er vel litt freidig å få innlegget opp på "Topp 50" på denne måten, men problemet med databaser i Tyskland er fremdeles like stort for meg - og forrige gang sporet debatten helt av. Så ha meg tilgitt... Tom Askerøi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Strande

Hei. Vet ikke om dette er et tips som hjelper deg, men jeg har fått bra med hjelp. Jeg søkt tyske stamfedre fra Hamburg/ Schleswig-Holstein. Sendte en mail til Schleswig Holstein, landsarkivet, tenkte dette kanskje var nesten rette området. Fikk hyggelig mail tilbake med adressen til det landsarkivet jeg skulle til, som var Hamburg. Sendte en mail til denne adressen og fikk mange opplysninger om tre ledd av slekten, samt adresser til tyskere som finner aner (de tar seg betalt). De opplysningene jeg har fått var svært kjærkomne. I forhold til språk, min tysk er sehr, sehr schlecht! Men jeg leste ett sted at du lettere fikk svar, selv med elendig tysk, enn på engelsk. Vet ikke om dette hjelper deg noe. Med vennlig hilsen Anne Strande (fersk innen feltet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det er påfallende at ingen tyske databaser er nevnt i den helt ferste oversikten: Handbook of International Historical Microdata for Population research, A Projact of IMAG, utgitt ved Minnesota Population Center, Minneapolis, august 2000. (En av redaktørene var forresten Gunnar Thorvaldsen, og boka ble lansert i Oslo for snart uker siden.) Såvidt jeg kan forstå av dette og av andre opplysninger, finnes det ingen tyske paralleller til RHD eller Digitalarkivet. Men det burde derimot være mange mindre databaser som dekker ulike tyske land og by(stater). Spørsmålet om tyske databaser kan kanskje besvarer ved å gjennomgå de tyske web-sidene, f eks Germant GenWebSite, Genealogy mfl, f eks den Datavarb.vereins og hinterpommern.de. Jeg har dessverre ikke alle webadressene for hånden. To av de fremste tyske genealoger som bygger web-tjeneter, og som kjenner alt som fins av tyske søkbare databaser med persondata, er Klaus-Dieter Kreplin og Gunthard Stübs. Prøv å finn dem på nettet, så ledes dere sikker til det som er å vite. Hilsen Tore PS Det er unaturlig at tyskerne skulle bygge opp databaser som dekker hele landet; i tysk tradisjon vil websidene følge de tyske gamle terretotielle inndelingene. Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Så er det gått ytterligere 1 1/2 år. Jeg har forlengst sluttet å gå inn på de gamle adressene som ikke gir noe nytt. Er det noen som har vært heldigere og kommet over reelle databaser for ¨kildeavkrifter¨ noe sted i Tyskland siden sist?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Heidi Lyshol

Har nok ingen spesielle gode råd - leter etter en kar som visstnok skal være fra Nürnberg, så jeg har satt meg til med gode atlas og funnet ut hvilke av alle som dukket opp på www.familysearch.com som kunne være min manns ane. Så det er jo én vei...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest may-karin henriksen

Schleswig-Holsten er noe som også opptar meg og flere med. Såvidt jeg vet var Schleswig-Holsten dansk til 1864. Før 1814, kan vi da snakke om inn vandring da vi var ett med Danmark? Det kom en del dansker til Norge, Fredriksværn var jo en inngangs port, mange som kom ble her. S-H. opptar meg mest, har leita mye. En bekjennt var innom Riksarkivet i Danmark og fikk vite at f. eks. Folketellingen i S.-H. 1803 nå er til kopiering for dem,i Tyskland. En kan få kjøpe mikrokort og mikrofilm fra kirkebøker og folketellinger.Sproget er en hindring for mange nå det gjelder kontakt på nettet. Kunne det være noe for Slektshstoriske foreninger å gå til innkjøp fra ¨ Filmingsentret¨ Statens Arkiver i Danmark? Jeg bare spør. M.- K.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest may-karin henriksen

Schleswig-Holsten er noe som også opptar meg og flere med. Såvidt jeg vet var Schleswig-Holsten dansk til 1864. Før 1814, kan vi da snakke om inn vandring da vi var ett med Danmark? Det kom en del dansker til Norge, Fredriksværn var jo en inngangs port, mange som kom ble her. S-H. opptar meg mest, har leita mye. En bekjennt var innom Riksarkivet i Danmark og fikk vite at f. eks. Folketellingen i S.-H. 1803 nå er til kopiering for dem,i Tyskland. En kan få kjøpe mikrokort og mikrofilm fra kirkebøker og folketellinger.Sproget er en hindring for mange nå det gjelder kontakt på nettet. Kunne det være noe for Slektshstoriske foreninger å gå til innkjøp fra ¨ Filmingsentret¨ Statens Arkiver i Danmark? Jeg bare spør. M.- K.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest may-karin henriksen

Schleswig-Holsten er noe som også opptar meg og flere med. Såvidt jeg vet var Schleswig-Holsten dansk til 1864. Før 1814, kan vi da snakke om inn vandring da vi var ett med Danmark? Det kom en del dansker til Norge, Fredriksværn var jo en inngangs port, mange som kom ble her. S-H. opptar meg mest, har leita mye. En bekjennt var innom Riksarkivet i Danmark og fikk vite at f. eks. Folketellingen i S.-H. 1803 nå er til kopiering for dem,i Tyskland. En kan få kjøpe mikrokort og mikrofilm fra kirkebøker og folketellinger.Sproget er en hindring for mange nå det gjelder kontakt på nettet. Kunne det være noe for Slektshstoriske foreninger å gå til innkjøp fra ¨ Filmingsentret¨ Statens Arkiver i Danmark? Jeg bare spør. M.- K.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest may-karin henriksen

Beklager at innlegget mitt fikk &umlhikk-hikk-hikke&umldet var forstyrrelse på nettet da det ble lagt inn.M.- K.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Rustad

Du kjenner vel den vedlagte adressen allerede? Det er en side for nord-tyske slektsgranskere med mulighet til å legge igjen etterlysninger og å stå på en ¨mailing-liste¨ Du må registrere deg - men det er gratis. Jeg har fått fin hjelp der og har knyttet mange forbindelser, bl.a. en ung tysk/amerikansk/norsk mann bosatt i USA; vi hadde felles bekjente på Sørlandet! Og selvsagt tyskere som er ivrige norgesturister og skriver en del ¨norsk¨ Men: Som andre har skrevet; det finnes lite digitaliserte arkiver,mye er ødelagt i kriger. Grenseforflytninger og ¨folkevandringer¨ vanskeliggjør arbeidet - og tyskernes generelle skepsiss til å utlevere opplysninger gjør det ikke enklere....Men - gi ikke opp!!http://list.genealogy.net/mailman/listinfo/famnord

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Takk til Tor. Jeg er innmeldt og har allerede fått en haug mail'er.Ellers har jeg et spørsmål til redaktøren: I innlegg nr 2 i denne debatten skrev du:(sitat)En start kan være denne adressen http://www.bundesarchiv.de/ som bringer en til en oversikt over Bundes Archive i Tyskland, her finner en også linker til Stadt Archive, hvorav noen tilbyr online søkemuligheter.(sitat slutt)Med min elendige tysk kan jeg ikke finne noen lenke til Stadt Archive - og slett ikke noen online søkemuligheter. Hvordan gjør du det? (mail er sendt for å gjøre henne oppmerksom på spørsmålet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anette Skogseth Clausen

Det er svært lenge siden jeg har vært inne på disse sidene, og hvordan jeg fant byarkiver med søkemuligheter husker jeg ikke. Men når jeg gikk inn idag, valgte jeg å gå på Links og deretter velge et Bundeslandarchiv, derfra vil du for de fleste finne lenker til Staatsarchive og gjennom disse sidene igjen kommer du til andre arkiver. Jeg kom f.eks. til noen interessante oversikter via Schleswig-Holstein, slik som denne: [url="http://www.schleswig-holstein.de/archive/index.html>Lenke men tyskere har ikke mye på engelsk... Du kan også finne mye nyttig via Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände e.V. (Lenke) eller denne samlesiden for genealogi-internettressurser:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.