Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jorunn Hjelle

[#3530] "Mechanikus Christian Olsen, Nylands mek. Værksted

Recommended Posts

Gjest Jorunn Hjelle

Dåpsattest frå Fødselsstiftelsen i Christiania viser at Johan Christian vart fødd 6. des.,1863, av foreldre Christian Olsen og Maren Christiansdatter. Koppeattest frå 1865 viser at Johan Christian då bur i Lier. Hos mors eller fars slekt? Han er seinare å finne som Kristian Kristiansen på husmannsplassen Løkka og tok etter kvart etternamnet Sørum. Men korleis kan eg finne ut meir om foreldra? I 1865-folketeljinga er der ingen mekanikus Christian Olsen. Er det mogleg å finne ut adressa hans i 1863, evt. kvar han var fødd? Fins det noko arkiv over tilsette ved Nylands mek.? Og kva med Maren, når det står "pige", tyder det yrke eller vil det seie at ho var ugift?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest sig sandsmark

I kirkebøkene er det egen rubrik for ekte og likedan for uekte,sjå der.Pige betyr at hun var ugift. sig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Hjelle

Eg prøver kome vidare med denne saka. Eit besøk på Riksarkivet gav eit nytt lite spor.24 år gamle Maren dør av barselfeber 03.12.1863 på Rikshospitalet. Iflg. dødsprotokollen hadde ho adr. Øvre (?) Vognmandgade 15. I FT1865 finn eg ingen på den adressa som ser ut til å vere familien hennar, men kanskje ho var der som tenestejente?Sonen Johan Christian hadde fadderane Andrine Olsdatter og Gustava Jonsen. I 1865 finn eg i Prindsens Gade ei Andrine Olsd., 52 år, med husfader Peder Christens. Eg ser at sønene deira har etternamn Christens. Kan dette vere Marens foreldre? Er det nokon som har høve til å sjekke dette i ei kyrkjebok?Iflg. FamilySearch gifte Andrine og Peder seg 26.02.1845, så Maren er i tilfelle fødd utanfor ekteskap.Og blant dei fødde på FamilySearch er det mange Maren Chr. , men ingen med Andrine Olsd. som mor. Derimot opptrer det ei Agar Larine Olsd, men kan hennar namn blir så feilskrive på Fødselsstiftelsen at det blir til Andrine? Hennar datter Maren Jorgine er dessutan f. 1835 og blir litt for gammal.Gustava er kanskje den same som i 1865 er registrert som Gustava Jans., ug 20 år gammal 'væverpige'. Eg finn ikkje ut kva tilknytning ho hadde til Maren.Eg har ved seinare og meir 'rutinert' søking i Digitalarkivet til slutt funne mekanikus Chr. Ols., 30 år g. Han bur i Sagveien og er gift med Pauline Ols. Dei har ein son Henrik på 3 år,så dersom dette er rette mannen, må han alt ha hatt familie på det tidspunktet Johan Christian vart fødd. Nokon som har idear om korleis eg skal få stadfest at han er faren?Mvh. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Hjelle

Hei igjen.Eg har ikkje lyst til å gje meg på denne saka. Er det nokon i Oslo som kan hjelpe meg å finne ut noko meir om enten Maren eller Christian?Dette er tippoldeforeldra til mannen min. I familien har det vore sagt at denne Christian visstnok hadde tyske aner.Eg tek imot alle tips med takk. Mvh. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei Jorunn !Skal prøve å få sett på dette neste gang jeg er på Byarkivet i Oslo, der har de også kirkebøker for Oslo, eller neste gang jeg er på Statsarkivet, om du ikke da allerede har fått svar. Marie Stephensen !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Hjelle

Hei Marie. Kjempefint om du gjer det! På førehand takk! Mvh Jorunn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei Jorunn !Har fått sjekket en del, jeg fant ikke noe nytt.Jeg fant Johan Christian født 24.11.63 døpt 6.12.63 , og det står i dåpen far Mekanisk arbeider i Christiania Christian Olsen, du nevner Nylands.mek. men hva med Akers.mek. Statsarkivet hadde ingen ting på Nylands.mek.Jeg har sjekket : Gamle Aker kirke (hvor de bodde i FT 1865) viede og døpte, for eventuelt at Christian da oppgir sine foreldre, og navn på faddere, men fant de ikke her. Lette også i Domkirken og VårFrelser, uten resultat. Fikk ikke tid til mer i dag, men jeg skal ha utskriften fra innlegget i permen min, og sjekke litt hver gang jeg tar en tur innom arkivene. Så får jeg håpe jeg finner noe.Marie Stephensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Hjelle

Takk for innsatsen så langt, Marie! Fins det på Byarkivet noko slags register over bortadopterte barn? Det må vel ha skjedd med Johan Christian, sidan han seinare er å finne på denne husmannsplassen i Lier. Kanskje det der kan stå noko meir om fars identitet, adresse osv. Mvh Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei Jorunn !Jeg mener det skal finnes oppfostringsprotokoller, for familiene fikk vel litt penger for å ta til seg disse barnene, men jeg kan spørre om dette på arkivet.Er det riktig at Christian Olsen ikke finnes i FT 1875 og 1900, jeg finner han ikke, men finner Pauline i 1900 gift i Kristiania uten at at mannen står oppført der, og det kan se ut som om hun har giftet seg på nytt, dette er også et spor. Om denne Christian er død kanskje et skifte vil fortelle noe mer om Johan Christian?Prøv å søk på Google, Christian Olsen Mekanikus, og se på side to, mener det er siste innlegg med emigranter. Bruk hurtigbufferen, og der kommer det opp Christian Olsen 30 år kone uten navn 24, barn ... 3 år, men jeg fant ikke ut hvilket årstall disse skulle ha emigrert, derfor er det verdt å sjekke.Marie Stephensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei Jorunn !Dette er helt med forbehold, og et forslag.Jeg har funnet en Christian Holberg Olsen gift med Pauline Juliane Therese Dobbertien 2 okt. 1862 Grønland menighet Oslo. Christian er født 17 mars 1835 Hordaland død 1922, din antatte Christian oppgir Bergen som fødested FT 1865. Christians foreldre er -Ole Georg Olsen f.8 sept 1788 død 17 april 1868 bor på Stord FT 1865 oppgir Bergen som fødested og -Ingebor Marie Juel f. 7 des 1793 død 27 des 1841. Foreldre til Ole Georg f. 1788 er -Erik Olsen og Antonette Marie Grundtvig. Foreldre til Ingeborg Marie f.1793 er -Christopher Munthe Juel og Mette Andrea Christine Munthe.Det er helt mulig at Christian Olsen kan ha fått barn med en annen, selv om han var gift. Det kan se ut som at forslaget er den Christian Olsen som er gift med Pauline Olsen i Oslo FT.1865 ut ifra når de giftet seg, når de fikk barn og hvor de oppgir som fødested ?Marie Stephensen !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Hjelle

Hei Marie! Tusen takk for hjelpa til no. Dette er spennande.Eg har funne meir opplysningar om mekanikus Christian Holberg Olsen. Han var instrumentmakar og oppfinnar, vart kalla 'Kikkert-Olsen' og fekk så seint som i fjor ei bok om seg, 'Jordbundet og himmelvendt' av oldebarnet Alf Cranner. Christian levde til 1921. Ved FT 1900 vart kona forsørga av barna, medan Christian, som hadde svært anstrengt økonomi og kreditorane stadig etter seg, visstnok var flytta på landet. Eg har ikkje funne han i FT 1900, men iflg. boka budde han i Sande, Vestfold i 1902.Som nemnt i eit tidlegare innlegg, har det vore sagt i svigerfamilien min at denne tippoldefaren kom frå Tyskland. I boka om C.H.G. Olsen blir det fortalt at han budde nokre år i Hamburg, der han arbeidde i ein verkstad som laga teleskop. Han fann også kona si i Hamburg og kom tilbake til Christiania i 1861.Men framleis undrast eg på om dette er rette mannen. Eg finn ikkje andre Chr. Olsen som titulerte seg mekanikus (eller andre variantar av mek. arbeidar) i 1865. Men Johan Christians dåpsattest seier at Christian er ved Nylands mek. Iflg. Cranners bok starta Christian H.G. Olsen sin eigen verkstad i Kirkegaten 1 etter at han kom tilbake frå utlandet.Eg håper framleis at det kan finnast noko meir om Johan Christians far i byarkivet, om han f. eks. betalar noko for oppfostringa av sonen. Om Chr. H. G. Olsen er 'vår mann', er det vel ikkje sikkert at kona og dei 8 barna han fekk med henne, ante noko om dette 'sidespranget'.Mvh. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei Jorunn !Ja dette er spennende, og morsomt ! Har du funnet Johan Christian i FT 1865 ? Om Johan Christian er i Lier allerede fra 1865, så er det mulig å finne han komfirmert og gift i kirkebøkene. Her kan det hende det står en del annen informasjon også. Jeg har ikke vært på Byarkivet ennå, men skal dit snart, Statsarkivet mente de hadde noe om Nylands mek. der, og jeg skal spørre om oppfostringsprotokollene. (Johan) Kristian Kristiansen hadde 3 familielogerende hos seg med samme etternavn, men hvilket forhold ? Skal se om jeg finner noe om foreldrene til Maren også.Marie Stephensen !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Hjelle

Eg har ikkje funne Johan Christian i FT 1865. (Om ikkje Christian John, pleiesøn 2 år hos fam. Taile og Bergitte Tygs. i Christiania kan vere han....) Derimot har eg ein bit av ein 'Kokoppe-indpodnings-Attest',(nr. 124), der det står at han som 1 1/2-åring er 'boende i Lier', den er datert 'aar 1865 den 9de......'. Etternamnet visest ikkje her, men det står 'født i Christiania af Forældrene Christian......'Dei 3 familielosjerande som bur på husmannsplassen Løkka saman med Kristian i 1900, er nok brørne til kona hans. Svigerfaren Kristian Thorsen og kona Ingeborg Johanne Kristiansdtr. brukte plassen frå seinast 1873, står det i den gamle bygdeboka for Lier. Iflg. den har dei barna Martin, Marte Karine (som er gift med 'vår' Kristian), Christian, Jørgen, Olaf, Karl, Karoline. Men Olaf, Karl og Karoline som bur der i 1900 må vere Kristian Kristiansens barn. Iallfall er oldefaren til mannen min, Olaf Kristiansen ,f. 28.04.1887.Mvh. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei igjen Jorunn !Har sett litt nærmere på FT 1900. Olaf Kristiansen er f.1887 og moren Marte er f.1875, litt tidlig for å bli mor? Enten må det vært ført opp feil fødselsår på Marte FT 1865 eller så må Kristian Kristiansen ha vært gift før som ikke er noen umulighet?Ha en god natt !Marie Stephensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Hjelle

Hei Marie!Du har så rett så rett! (Johan) Kristian var gift to gonger. Han vart skild frå den første kona si. Ho er mor til Olaf, Karl og Karoline; visstnok også ein Oskar som ikkje bur på Løkka i 1900. Ingen i svigerfamilien min kjenner namnet på den første kona, eller veit noko om kvar ho var frå, heller ikkje kvar (Johan) Kristian budde då han var gift med henne. Det var ikkje så godt forhold i familien p.g.a. denne skilsmissa, seiest det. Og det vart tydelegvis ikkje snakka så mykje om... Eg ser at eg må gå til kyrkjebøkene for Lier for å finne ut av dette. Det vert også sagt at den andre kona hans, altså Marte, var kven, dvs. av finsk avstamning.Det var så greit å ta utgangspunkt i Johan Kristian, sidan vi der hadde noko handfast i form av ein dåpsattest.... Elles er det meste ganske vagt.Eg er takksam for hjelp vidare. Mvh. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei Jorunn !Jeg vil tro at det vil stå noe i kirkebøkene når (Johan) Kristian gifter seg for andre gang, og ved dåpen til Olaf, Karl og Karoline vil stå navnene på foreldrene. Håper de finnes i Lier, så det kan bli ganske enkelt å finne dem. Er det vanskelig for deg å få sjekket kirkebøkene ? Jeg har gode muligheter og vil gjerne hjelpe deg med dette om du ønsker det. Jeg hadde tenkt meg dit på mandag, så gi meg et hint, så slipper vi å lete begge to. Skal sjekke Nylands mek. så fort jeg får mulighet til å dra til Byarkivet, hadde tenkt meg dit allerede, men alt har ikke gått helt etter planen.Ha en god natt !Marie Stephensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei igjen Jorunn !Har vært i kontakt med Byarkivet i Oslo, det finnes mest historiske kilder om Nylands mek. og lite av navnlister. Men fikk et tips til om og kontakte Arbeiderbevegelsens arkiv og biblotek, som jeg også gjorde. Ga opplysningene de trengte, så de skulle prøve så godt de kunne og lete i sine arkiver etter Christian Olsen, så gir de meg tilbakemelding til uka. Fikk enda et tips fra Byarkivet, ring og prat med Alf Cranner, han skulle bo nedover mot Kragerø. Da kan det hende du får vite om Mekanikus Christian Olsen i FT 1865 Oslo er den samme mannen som Kikkert Olsen, eller at han har andre opplysninger til deg.Marie Stephensen !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Hjelle

Hei Marie!Flott om du har tid til å sjekke desse kyrkjebøkene for meg. Alternativet for meg akkurat no er å bestille dei på mikrofilm og lese dei på biblioteket her. Mekanikus Chr. Olsen i FT 1865 er heilt sikkert den såkalla Kikkert-Olsen. Det stemmer med opplysningane i Cranners bok (f. eks. kona Pauline frå Hamburg). Spørsmålet er berre om han er den same 'Mechanikus Christian Olsen' som desember 1863 er oppgitt som far på Johan Christians dåpsattest. Kan Maren ha vore tenestejente hos familien Olsen etter at dei kom til Christiania? Dei budde i 1861 i Kirkegaten 1, like ved Akershus. I 1863 flytte dei til Nedre Voldgate 3. Kan det tenkjast at Adressebøkene for Christiania kan gje eit svar? Mvh. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei Jorunn !Nå blir det spennende, for jeg klarte ikke å dy meg så jeg ringte Alf Cranner for å høre hvilke opplysninger han satt inne med. Alf mente det var kun 1 mekanikus i Christiania i 1865. Men han mente det var en Christian Olsen til, men litt senere, men ikke mekanikus. Jeg fikk vite at en mekanikus er en instrumentmaker eller rettere sagt en tusenkunstner. Og vis jeg ikke forsto Alf Cranner helt feil, har Kikkert Olsen levert (oppdrag) til Nylands mek. Denne Kikkert Olsen var i en meget kristen familie ? Jeg har fått sjekket kirkebøkene idag, og har funnet mye interessant. Når Johan Christian Christiansen gifter seg i 1885 med Olava Olsdatter, står det helt klart oppgitt som far Mekanikus Kristian Olsen. Jeg tok kopi av det jeg fant:Fødsel/Dåp fra Rikshospitalet, Komfirmasjonen til Johan Christian 1879 Lier, Vielsen til Johan Christian i 1885 hvor du får navn på faren til Olava Olsdatter også, dåpen til Olaf, Karl og Karoline for at du kan ha faddernavnene og gårdsnavn. Jeg har litt dårlig tid akkurat nå, så vis du vil kan jeg få skrevet ned senere ikveld her, eller jeg sender det til deg via email eller post.Marie Stephensen !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei igjen Jorunn !Jeg begynner med komfirmasjonen : Johan Kristian Kristiansen komf. 4 mai 1879 Lier, født 25 nov 1863 Kristiania, Tveten står under Kristiania som fødested, døpt 6 des 1863, attest 8 des 1863 av Jul (Bruun?) av prost ved fødselsstiftelsen, foreldre unkar Mekanikus Kristian Olsen (Nylands mek) og Maren Christiansdatter.Vielsen : 27 nov. 1885 begge gift 1 gang, Johan Kristian Kristiansen f.1863 tjener på Hafskjold og Olava Olsdatter f.1863 komfirmert 1878 ,fødested Thorsrud. Foreldre Mekanikus Kristian Olsen og jernbanearbeider Ole Helgesen. Forlovere Jens Andreasen (Haslum?) Ole Helgesen (Sau...).Dåpen Olaf : født 28 april 1887, døpt 30 mai 1887, foreldre: jernbanearbeider Johan Kristian Kristiansen Hafskjold og Olava Olsdatter, faddere : Moderen Lovise Olsen Drammen, Lena Pedersen Hafskjold, arbeider Arnt Olsen Sør..., fyrbøder Marthin Guldbrandsen.Dåpen Karl : født 21 april 1889, døpt 2 juni 1889, foreldre: fabrikkarbeider Kristian Kristiansen (Bakkemeteren?)og Olava Olsdatter, faddere : Kone Helene Olsdatter (Bakke..?), pige Karoline Kristiansen (Bakke...?), Pige Bolette Larsdatter Thorsrud, fyrbøter Martin Guldbrandsen (Bakke....?), skomager Adreas Olsen (Blehrum?).Dåpen Karoline : født 18 august 1891, døpt 1 november 1891, foreldre: fabrikkarbeider Kristian Kristiansen Sjaastad og Olava Olsdatter, faddere : kone Marie Bentsen Sjaastad, pige Elise Hansen Sjaastad, fabrikkarbeider Jørgen Karlsen Sjaastad, fabrikkarbeider Enevald Hansen Sjaastad.Har prøvd å tyde etter beste evne, men du vil vel gjerne ha alle kopiene. Fant ikke Kristian Kristiansen gift i Lier med Marte Kristiansdatter, men kan ha oversett noe.Jeg vil tro at Johan Kristian har fått vite hvem som er hans far, og derfor skriver ved sin vielse far Mekanikus Kristian Olsen, bare en teori, men det kan se slik ut.Kikkert Olsen fikk sin første sønn Henrik 24 juni 1863, så de er faktisk født samme året, så ??? Rart om det skulle være to mekanikus og med samme navn ??Marie Stephensen !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Hjelle

Hei Marie!Du har gjort ein kjempejobb for meg! Tusen takk!!! Ja, eg vil gjerne ha kopiane av det du har funne. I kveld har eg hatt det litt travelt, men eg skal kome tilbake med kommentarar. Mannen min prøvde å ringe Alf Cranner i går, men han var bortreist.Mvh Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei Jorunn !Arbeiderbevegelsens arkiv og biblotek fant ikke noe på Christian Olsen på Nyland mek. Det ser ut til å bli vanskelig å finne ut av Maren Christiansen. Bare en tanke, det er mange faddere som har etternavnet Olsen eller Olsdatter, og den ene fadderen til Johan Christian var jo kone Andrine Olsdatter. Det er vel mest sansynelig at det er familien som tar seg av Johan Christian når Maren dør, og det er derfor han kommer til Lier ?Marie Stephensen !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Hjelle

Hei Marie!Takk for innsatsen!Mannen min har hatt kontakt med Alf Cranner. Han var tvilande til at det dreia seg om same Christian Olsen. Då han dreiv sine arkivundersøkingar i samband med boka han skreiv, kom han over ein annan Christian Olsen, som også var mekanikus. Han fann han i ein protokoll for eit Patentstyre, der han ville ta patent på ei stålpresse til å presse tobakk med. Det var i 1856. Han hadde visst nok også eigen verkstad. Cranner råda oss til å sjå i adressebøkene for Christiania, eg forstod det slik at det skulle finnast ei eiga adressebok for næringsdrivande.Eg har leita vidare på Digitalarkivet. I FT1875 finn eg ein Kristen Olsen, mekanikus Nylands mek. værksted, som bur i Klingenberggt. 20. Men då er i tilfelle namnet skrive feil. Denne er fødd i 1844. Eg finn han ikkje i Christiania i 1865. Og han er iallfall ikkje den Christian som søkte patent i 1856, sidan han då var berre 12 år...Eg lurer framleis på om Byarkivet kan ha oppfostringsprotokollar, der det kan gå fram noko meir om kven som tok seg av Johan Christian og kven som evt. betalte for han.Mvh. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei Jorunn !Fint at din mann fikk tak i Alf Cranner, en meget hyggelig og behjelpelig mann. Det finnes adressebøker for Christiania, men den forteller kun navn og hvor de bor, om det ikke er noe annet for selvstendige da ? Men finner vi Chistian Olsen vil det være større muligheter å finne ut mer om han i Christiania i FT 1883 om han da fortsatt er i Christiania. Jeg tror jeg skal prøve å lete litt mer i Lier kirkebøker på Johan Christian og se hvilke opplysninger som han oppgir, eller blir oppgitt om han, når jeg er på Statsarkivet igjen. Jeg prøvde å finne den 'Kokoppe-indpodnings-Attest',(nr. 124) men den fant jeg ikke, for der kan det stå mer. I min iver glemte jeg å spørre etter oppfostringsprotokollen, men det skal jeg få gjort. Sto det opplysninger om Maren Christiansdtr i dødsprotokollen f.eks fødested osv ?Marie Stephensen !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei igjen Jorunn !Har funnet protokoll for oppfostringsbidrag i Akershus amt 1863-1877, for Buskerud hadde de ikke på Statsarkivet her, om den i hele tatt finnes. Det var noen få Christian Olsen som betalte bidrag, men fant ikke din Christian Olsen. Dette var en protokoll som ga en del opplysninger, som flere burde benytte seg av ved barn født utenfor ekteskap.Marie Stephensen !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.