Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Sølvi Lerfald

[#3746] Anna Bugge Wittrup, Sogn og Fjordane

Recommended Posts

Gjest Sølvi Lerfald

Hun ble født i Gloppen i 1720. 12. juli 1754 ble hun gift i Gloppen med løytnant, senere major Andreas Didrik von Bech (1726 - 1797). Andreas ble i 1764 gift på nytt med Kristina Margretha Breche.Jeg har ikke funnet ut når Anna Bugge Wittrup døde og heller ikke om hun etterlot seg barn. Kanskje døde hun på Søndre Sunnmøre, der Bech en tid var stasjonert?Er det noen som har mulighet til å sjekke dette for meg? Mvh. Sølvi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Sunnfjord pantebok II.B. 6a, fol. 189b har henvisning til skiftet etter "salig Anna Bugge". Det framgår at skiftet ble administrert av auditør Christian Undall, og at det var begynt 17. november 1755. Daværende sersjant Andreas Bæch var eier av garden Myklebust i Askvoll, og det er grunnen til at ekstrakten av skiftet blir tinglyst i Sunnfjord. Det nevnes ikke arvinger i den tinglyste ekstrakten, og ekteskapets varighet var vel også så kort at det neppe har vært barn. Det vises heller ikke til barn født før 1765 på Sollieds kartotekkort for Andreas Bech.Ut fra dette ville jeg regne med at Anna Bugge Wittrop var død sommeren/høsten 1755 uten (overlevende) barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Lerfald

Tusen takk - da er den linjen på plass. Mvh. Sølvi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Stig Samuelsen

Forsker du på etterkommerne etter en Wittrup, eller var det bare en tilfeldig Wittrup du kom over?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eva Hadeler-Jacobsen

Maren Christensdtr. Withrup født 17/8-1702 død 1757 gift Ole Akselsen Røraas, Skredder på Elvebakken, er mine 5xTipp oldeforeldre. Har vi noe felles?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Stig Samuelsen

Maren C. Wittrup er også min 5xTipp. Jeg er etterkommer etter deres datter Kirsten Olsdtr Elvebakken g.m. Stephen Larssøn. (I heftet: "Nogen Vestlandske embedsslekter fra 1600-tallet" står det en del om Wittrup.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Lerfald

Til Stig: Mitt utgangspunkt for denne delen av slektsforskningen er slekten Celius. En datter av fogden Celius, Catharina Margrethe Celius, blir i 1707 gift med lensmann og gjestgiver Peder Baltzersen Wittrup. De får, så vidt jeg har funnet ut, 6 barn. Jeg har forsøkt å finne etterkommerne til disse så langt som mulig. Hvor passer Peder Wittrup inn i ditt bilde?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Stig Samuelsen

Peder var som du sier gift med Catharina og fikk 6 barn med henne + et døfødt begr. i Gloppen 8/1-1708. Han var senere gift med Gyda Nielsdtr. Kandal, som han fikk 2 barn med.Peder var sønn av Baltzer Sørenssøn Wittrup f. ca. 1644, begravet 18/6-1705. Han var sorenskriver i Nordfjord.Baltzer var sønn av Søren Christenssøn Wittrup, f. ca. 1610. Sorenskriver i Nordfjord. Denne var bror til Diderik Christenssøn Wittrup, som igjen var bestefar til Maren Christensdtr nevnt ovenfor.Deres far igjen var Christen Sørenssøn Wittrup, f. i Vittrup i Jylland 15/4-1576, begravet i Domkirken 21/6-1636. Fogd i Nordfjord, senere rådmann i Bergen. Hans kone Anna Albelsdatter, datter av sogneprest til Eid, Abel Olufssøn, gikk under tilnavnet "Blodbytta" fordi hun var en grisk og hard pengesamler. (Kilder: Nogen Vestlandske embedssleter fra 1600-tallet. (A.M. Wiesner) Kirkebøker (Digitalarkivet/Fylkesarkivet) Bygdebøker for Gloppen m.fl.- Stig -< Slektsbiblioteket 1300 kilder for oppslag - 72 etterlysninger m.m.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Stein Johannessen

Hei, dette var interessant. Jeg har i mitt slektstre en Christian Wittrup. ca( død ca 1730) Gift med Elisabet Sørensdtr Hiermand. Datter av fogd i Inderøy herred, bosatt på Sundnes (Søren Andersen Hiermand død 1674). Christian overtok Sundnes gård på Inderøy. Finner han nevnt på Inderøy i 1689 som Monsr. Christian Wittrop. I 1693 som Stifftamtmandtz fuldmegtig. Han er forøvrig ofte nevnt i tingbøkene fra Inderøy som Sissel Bruun Sørensen har skrevet av. I tingbøkene finner jeg også en fuldmegtig mons. Madtz Wittrop møter også på tinget på Inderøy i 1691 og 92 på vegne av Mag. Sebastian With, Pastor til Wor Frue Kirche i Thrundhiem och Inderøens meenigheder. Hvordan han passer inn i forhold til Christian vet jeg ingen ting omJeg går ut fra at det er en forbindelse med Wittrupene i Nordfjord og Christian, og jeg håper det er noen som har noe å bidra her. mvhStein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eva Hadeler-Jacobsen

Hei Stig. Kirsten Olsdtr. Elvebakke g. Stephen Larsen Kandal, deres søn Ole Stephensen Elvebakke g. Berthe Sophie Jonasdtr. : Mine 3 g. tipp. Deres datter Anna Christine Olsen f. 7/1-1797 g. Lars Andreas Hadler f. 15/2-1801. Mine tipp-tipp.Er disse også dine eller fra Kirsten Olsdtr. andre barn:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Stig Samuelsen

Jeg har Kirsten og Stephen sin sønn Ole Steffenson (1761-1841). Han var gift med Dorte Markusdtr Austrheim. I folketellingen 1801 er disse bosatt på Elvebakken. Begge i 1. ekteskap, og begge lever omtrent like lenge, så da hadde vell Kirsten og Stephen flere Ole/Ola.. Ikke første gangen det. På det meste har jeg sett tre Ole i samme barneflokk, som alle vokste opp.- Stig -< Slektsbiblioteket

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Teige

Det er også en familie Wittrup i Christiania på 16- 1700-tallet. Men jeg har ikke funnet noen forbindelse til bergen eller Trondhjem. Den satmmer muligens fra Aalborg i Danmark.Det var kjøpmann i Christiania Christen Christensen Wittrup (d. 1690) g. ca. 1675 m. Susanne Cortsdatter, deres sønn Niels Christensen Wittrup (1680-1736) regimentskvartermester og senere apopteker ved Elephantapoteket i Christiania. Han hadde en datter Anna gift med president i Christiania Wilhelm Frederik Wilhelmsemn.Kjenner noen til noen forbindelse mellem Christen ChristenseWittup og andre med samme navn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Jeg ser av Eva Hadeler-Jacobsens innlegg at Maren C. Wittrup var gift med "Ole Akselsen Røraas, Skredder på Elvebakken". Jeg regner med at dette er Elvebakken i Gloppen?Jeg tror jeg har funnet Ole i 1701-manntallet for Røros. Han var sønn av Axel Olsen Skredder (ca.1655-1740) og var født ca.1692. Er det noen som har opplysninger om hva som fikk Ole til å bosette seg i Gloppen? Var familien opprinnelig fra Nordfjord? Resten av familien til Ole ser ut til å ha blitt boende på Røros, - i alle fall faren som døde der i 1740 og brødrene Christen (f.ca.1690) og Johannes (f.ca.1693).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eva Hadeler-Jacobsen

Wittrup-slektene. Knut, Elvebakken i Gloppen er riktig. Fantastisk hvis du har funnet at hans far kommer fra Røros, det har så vidt jeg forstår vært tvil om dette. Vil anbefale endel litteratur om etterkommere jeg har hatt mye nytte av: Danielsen Egill - 1904, Bergenske Borgerfamilier Danbolt, Lars Johan. 929.2Danielssen, L. Joh. En Bergens Borgerslekt Jan Ludvig Olsen, hans forfedre og etterkommere, 1918 Bg. Universitetsbiblioteket. Kat.: XV 6.Lars Johan Danbolt, 1970 Bg. Danbolt-Familiens Slektsbok.Soga om Gloppen og Breim, Per Sandal,1988 G.nr.4, Elvebakken.Ulrik-slekten Bugge, Kjeld Bugge, Oslo 1948Slægten Bugge i Danmark og Norge, P.C.B. Bondesen,1909Kirsten Olsdtr.ca.1726-1807, g. Stephan Larsen Kandal hadde 3 sønner 1 datter, såvidt jeg vet.Ola 1761-1838,g.m. Dorte Marcusdtr. Austrheim 1770-1838, fikk skjøte på Elvebakken 1822.Lars Stephensen 1766-1807 Rode 24-84 Bergen g.m. Ahlet Margaretha Olsdtr. 1775Ole Stephensen Elvebakke 1770-1829, Slakter Rode 24-105 Bergen, g. Berthe Sofie Jonasdtr.Datter ukjent.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Irmelin Stensaker

Etter Didrik Wittrup brukte sønnen Kristen W.Elvabakken.I 1726 ga han Elvab.med Sjøkringla og Laksøyra fra seg til svigers.Ola Akselson fra Røros.Kristen D.W.fikk sjøte på gården i 1699.Brukte Elvab. sammen med Innigard på Mardalen.Opplysningene kommer fra Jacob Aaland sin bok om Nordfjord fra 1935.Forøvrig står det om flere fra Wittrupsl.på flere andre gårder bl.a.Eide,Søreide,Ryssdal og Stensaker. M.v.h. Irmelin.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R.Sæther

Når det gjeld Wittrup-namnet, har nok Aaland bomma eit par gonger i boka si. M.a. er Eli Ryssdal, som du sikkert refererer til, ikkje av Wittrup-slekt, sjølv om Aaland skriv det. Eg meiner å hugse at eg har sett eit liknande mistak ein annan stad i same boka óg, men det kan eg ikkje ta att.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Ettersom innlegget til Eva Hadeler-Jacobsen tyder på at mine opplysninger om Ole Akselsen ikke var kjent fra før, vil jeg trekke ut litt flere data fra kildene:I 1701-manntallet fra Røros (microfiche av originalen) fant jeg: Axell Schrædder (45) og sønner Christen Axels: (11), Olle Axelsen (9), Johannis Axels: (8)  I kirkeboka for perioden 1727-1766 (digitalisert av RHD) fant jeg bl.a.: Dpt. 11.9.1729: Christen Axelsens datter Margrete Dpt. 24.4.1735: Johannes Axelsens sønn Axel. Blant fadderne: Christen Axelsen og Maritte Axelsdatter Dpt. 16.3.1738: Johannis Axelsen datter Berte Kirstine. Blant fadderne: Christen Axelsen Dpt. 17.7.1740: Johannes Axelsens datter Kirsten Begr. 21. 2. 1740: Axel Ols. Skrædder, 89 Aar Begr. 29. 8. 1745: Enken Kirsten Svendsd., 93 1/4 Aar. Foresattes navn: Axel Ols.  Dette er kanskje ikke 100% vanntett, men er vel en rimelig god indikasjon på at skredderen Ole Akselsen Røros var sønn av skredderen Axel Olsen (ca.1655-1740) og Kirsten Svendsdatter (ca.1652-1745). Videre ser det ut til at Oles to brødre ble boende på Røros i alle fall til foreldrene døde. Hvorvidt Marite Akselsdatter var søster av Ole, er litt mer usikkert, men andre data i kirkeboka kan tyde på det. Der finner vi også en Kirsten Sophia Akselsdatter som trolig var en annen søster av Ole. Det må imidlertid tas høyde for at disse to kan være døtre av "Axel Garmager" som var omtrent jevnaldrende med Aksel Skredder. Andre med navnet Aksel fantes ikke på Røros i 1701.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.