Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rune Thorstensen

[#4100] Anne Martine Olsdatter ,Strusshavn,Askøy f.ca.1790

Recommended Posts

Gjest Rune Thorstensen

Anne Martine Olsdatter gifter seg 08.08.1818 i St.Jørgen , Bergen med matros Anders Nilsen fra Soggendal.Dessverre finner jeg ikke dette giftemålet i kirkebøkene,jeg har derfor ikke noe navn på hennes far.1815 synes å mangle i kirkeboken.I tellingen 1865 er ekteparet på De søfarendes fattighus.Da oppgis det at hun er fra Strusshavn og er 74 år.Anders er fra Soggendal og er 88 år.Han dør 24.10.1867 90 år gammel og Anne Martine 13.11.1876 også 90 år gammel.Men kan noen hjelpe meg med foreldrene til Anne Martine?Hun skal altså etter sigende være født på Strusshavn mellom 1787 og 1792.Mvh.Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Dei eg finn, både i mitt Årstad-register og under Bergen på DA, vert trulova 1006 og gift 0608 1815. Men i mitt, som er det same som ligg ute på DA, står det ikkje kven som er faren. Men om du spør på SAB, får du sikkert hjelp til å finne ut av dette. Eg finn henne heller ikkje døypt under det namnet i Askøy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ådne Tveit

Anne Martine og Anders er tipp-oldeforeldre til min svigermor, jeg vet heller ikke mer om opphavet deres. Har du funnet ut noe siden du la inn spørsmålet her, Rune?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hall Ådne. Jeg ble aldri helt klok på denne familien.Mitt beste alternativ var Ole Knutsen f.1751 på Skruppu i Gloppen- død i Strudshavn 29.10.1825 og hans hustru Helga Jacobsdatter f.07.05.1755 Naustdal - d.24.01.1813 i Strudshavn.De giftet seg i Førde 14.12.1790.Jeg vet at de fikk en datter Ane i Naustdal 27.06.1792 før de flyttet til Strudshavn.Der fikk de datteren Sicilia døpt 28.02.1796 ,samt et tvillingpar som døde i 1797/1798.Men i 1801 står det at denne Sicilia ver deres eneste barn.Kanskje det er et skifte etter Ole eller Helga. Anders Nielsen tror jeg kanskje var fra Sogndal i Sogn og ikke Soggendal.Men jeg har ikke forfulgt dette videre , da det ikke var mine aner.Skulle du ha noe å tilføye er jeg likevel interessert. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Der er konfirmert ei Anne Martine Olsdtr. i Årstad 1808, 15 år gamal. Men der står ikkje kor ho er ifrå - og eg veit det heller ikke, førebels.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ådne Tveit

Om din teori er riktig, kan Anne være satt bort? Det bor en Anne Marie Olsdatter som fosterbarn i Bergen i 1801, hun er 10 år og 'faaer fattigpenge'. Den sosiale statusen passer egentlig godt med hvor hun endte sine dager.....Om din teori er feil, her er en annen mulighet: Det ble døpt en Anna Martine Olsdatter i Domkirken 3.7.1791. Er det mulig at man har rodd inn fra Strusshavn til byen for å døpe henne?Dessuten tror jeg du har feil vielsesdato, Bjørn Davidsens informasjon stemmer med det jeg hadde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Jeg er klar over at datoen ved vielsen var feil i mitt innlegg i oktober 2000.Jeg har selv studert den orginale kirkeboken i håp om å finne svaret.Den dåpen du fant Ådne i Domkirken i 1791 , kan passe med den konfirmasjonen Bjørn nevner fant sted i Årstad i 1808.Men det var dette med tro og visshet.Har du sett om der er skifte etter foreldrene til den Anna Martine som blø døpt i Domkirken 03.07.1791? Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Jeg ser forøvrig at det i 1801-tellingen befinner seg en Ane Olsdatter som fosterdatter 8år hos Erich Erichsen og hustru Ane Nielsdtr. på Landaas-treet under Årstad.Det kan jo være den samme som konfirmeres i 1808.Finnes det noen fortegnelse over de som mottok betaling for å ha fosterbarn på den tiden,og som på det viset kan kaste lys over hvem hun var datter av ? Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ådne Tveit

Ja, men i 1865 er Anne 74 år, da er sannsynligehen stor for at hun er født i 1791, altså 10 år i 1801. Om dette er riktig, er det da mer trolig at det er henne som bor hos Berent Jørgensen i 12. rode 56 som er vår dame. Hun er også nevnt i listen over fattige i Bergen, skal da ha vært 9 år den 30. juli 1800, hvilket også stemmer med fødselsdatoen i juni 1791.Ane Olsdtr, fosterdatter på Landås 8 år i 1801 og konfirmert som 15-åring i Årstad 1808, høres ut som en og samme person, men en annen enn førstnevnte, som vi er ute etter.Jeg har følgende hypotese: Ole Ingebrichtsen og Anna Monsdatter får Anna Martine 29.6.1791. De bor i Strusshavn, barnet døpes i Domkirken sogn 3.7.1791. Omfatter dette sognet Askøy?Ole dør og gravlegges 25.1.1798, 60 år gammel. Vi finner at han er gravlagt i Domkirkens sogn, St. Jacobs kirkegård, Askøy.Familien får problemer, og Anna Martine settes bort til Berent Jørgensen i Bergen. Dette kan vi se fra fattiglisten fra 1800 og FT 1801, men hun kalles nå Anna Marie. Men for fattige forsterbarn var det gjerne ikke så nøye med mellomnavnet.Moren havner på fattighuset i Domkirkens sogn, vi finner Anna Monsdatter der i FT1801, da som 'Enke af 1. ægteskab'. Hun er da 60 år.Og historen forsetter da datteren gifter seg med Anders Nielsen 6.8.1815, da er hun Ane Martine Olsdtr. (Kirken er 'SJ', hvor er det?)Og historien ender for Anne og Anders på fattighuset i Domkirkes sogn, vi finner dem der i FT 1865. Anne er da 74 år, det stemmer med opprinnelsen.Noen som kan bekrefte eller avkrefte hypotesen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Den hypotesen høyres ikkje god ut. Frå 1742 hadde Askøy sokn ikkje noko med Domkjerka å gjere. Derimot hadde dei mykje med Hospitalskyrkja å gjere (St. Jørgen = SJ) tilliks med Årstad som òg sokna til SJ.Når dei nyttar Strusshamn i kyrkjeboka eller folketeljingar for å fortelje kor nokon var fødd, er det snakk om Strusshamn kyrkjesokn, ikkje garden Strusshamn. Dette soknet grensa opp til Årstad inne på Gyldenpris (Laksevåg høyrde til Strusshamn heilt til 1875 - og til Askøy kommune heilt til 1918).Ein annan ting som er viktig å ha i mente, er at Årstad fram til omlag 1850 (med ytterst få unnatak kring Møllendalselva), berre hadde gardsbruk. Det same hadde Laksevåg/Askøy (med unnatak av Alvøen). Dessutan var det i mange høve tett slektskap mellom gardbrukarane i Årstad/SJ- og Strusshamn-soknet frå midten av 1700-talet og langt inn på 1800-talet.Den Ane Martine som gifter seg i Årstad 1815, er mest truleg den Ane Martine som vert konfirmert der i 1808 - og mest truleg òg den vi finn som fosterdotter på Landåstreet i 1801. Så vidt eg minnes, finst det trulovingsbøker for SJ for den tida. Der vil ein kunne sjå kven som var vitne i høve ekteskapet. Men for å finne ut av det, treng vi hjelp frå SAB.Eg held det i alle høve for lite sannsynleg at den Anne Martine som vart gift i Årstad i 1815, kom frå Domkyrkjesoknet når det står at ho var fødd i Strusshamn.Sidan ho ikkje er å finne mellom døypte i Strusshamn, kan det ha den forklåring at anten var presten slurvut, slik at ho ikkje er ført inn i boka. Eller så kan ho ha vore dotter av eit par av dei mange innfluttarane som kom annan stad frå, og som på den tida 'mellomlanda' på Askøy før dei dro vidare til Årstad. Ho kan altså ha trudd ho var døypt i Strusshamn avdi ho hadde budd der, medan ho verkeleg var døypt i eit anna sokn, t.d. Jølster.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hallo igjen Bjørn. Ja,jeg heller også til teorien om at det er samme jente som er på Landaas-treet i 1801 og som konfirmeres i Årstad 1808.Og da er sannsynligheten stor for at det er samme dame som gifter seg der i 1815.Jeg mener at jeg i sin tid var inne og så på trolovelsen,men kan ikke i farta huske hva som sto der.Men dersom hun var fosterdatter i 1801, var der ikke opptegnelser som kan kaste lys over hvem denne Ane Martine var datter av? Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Nei, men dei kunne kanskje dokumentere om ho hadde samband med Erik Eriksen. Elles såg eg under døypte (Anders og ho budde på Nøstet) at fjerde ungen vart døypt Jakob! medan dei andre hadde namn som var avleda av namna eller patronyma til foreldra. Det kunne jo tyde på ...Eg skal sjå meire på Askøy i natt eller i morgon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Pass nå på at du får skjønnhetssøvnen din Bjørn.Den som sover synder ikke , i alle fall ikke så mye.Forøvrig har jeg registrert 6 barn på paret.Marie Carine,Oline Elisabeth,Marie Anniche,Niels Andreas,Ole Andreas og Jacob.Niels Andreas var forøvrig gift med Marthe Pernille Hansdatter , datter-datter til Tyri Andersdatter Kollevåg. Mvh. Rune

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ådne Tveit

Det ser ut som jeg tilhører mindretallet, jeg bøyer meg for overmakten. Lærte også mye om Strusshavn, det har nok vært mer betydningsfullt enn det nå er. Men husk at de som giftet seg i 1815 helt sikkert er dem vi har i FT1865 på fattighuset. Der er Anne 74 år, som skulle tyde på at hun var født i 1791. Og da er det to år feil på fødselsdatoen hos dere. Dette viser at hun både benevnes Ane og Anne, så disse går om hverandre. Hva er da grunnlaget for at dere er så sikker på at den Anne som gifter seg i 1815 er den som er født i 1793, 8 år i 1801 og konfirmeres 1808? Er det navnelikheten i familiene? Når det gjelder Anders, ser jeg at det er født to Anders Nielsen i 1779 i Sogndal. Kan man vite hvem av disse 'vår' Anders er?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Det siste kan det vere mogeleg å finne ut av, dersom alle gode maktar er med; dvs. at det t.d. finst eit skifte der inne som peiker mot 'vår' mann.Elles er eg sikkert på at det er dei to du har funne i ft1865. Dei var då på Sjøfarendes fattighus, avdi han hadde vore matros. Dette låg tvers overfor Katedralskulen inne i Kong Oscars gate den gongen, no ligg etterfølgjaren som ein raudbrun murblokk yst på Nordnes.Men når det gjeld alder, skal du ikkje hengje deg så mykje opp i det. Den går litt opp og ned i kjeldene på dei same personane. Ta t.d. Anne Martine. Då ho døydde 11 år etter folketeljinga, står det at ho var 90.Elles bør du merke deg at det i 1865 òg står at ho var fødd i Strusshamn sokn, så ho har nok hatt noko med det å gjera. Også skrivemåten av namn kan variere. Anne, Ane og Anna; det kom mykje an på han som skreiv.Til Rune: Eg plar alltid få meg 6-8 timar svevn i døgeret, men sjeldan om natta; då arbeidar eg nemleg best.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.