Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Alf Thynes

[#4112] Hans Erichsen Pens/Pentz, Trøndelag

Recommended Posts

Gjest Alf Thynes

I NST XIX-I s. 42 er Hans Eriksen Pens omtalt. Han ble født ca. 1721 og døde 25.07 1780. Det er oppgitt at han var gift første gang med Berethe Maria Høyer, død 1752. Det jeg lurer på er hvor Hans E. Pens kom fra? Er han den samme Hans Pentz som er oppgitt i FamilySearch, og som giftet seg 03.11 1746 i Strinda med Beret Andersdatter? Er han i slekt med Hans Pentz som er oppitt i FamilySearch og være født på Verdalen 22.08 1723? Foreldrene til denne Hans er oppgitt å være Simon Johanson og Malene Rasmusdatter. Kan noen hjelpe meg ?Alf Thynes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Hei. Det er en tid siden du la inn spørsmålet, og jeg lurer på om du har funnet ut av det.Hvis ikke bør du kanskje låne Verdalsboka bd. III, s. 197 - 207.Det spørs om ikke navnet Pentz kan komme fra Beitstaden, Skjevig grd.Ole Skjevig Beitstad gift med Berith Stor Bjerken. Sønnen Åge Olsen Skjevik gift med Ane Rasmusdt. Rostad. De fikk sønnen Rasmus Ågesen Hagen1648-1732.Så dukker den første med navnet Pentz opp i Verdal. Sønn av Rasmus Ågesen Hagen, Hans Pentz Hagen, + 26/3 1719, 22 år. Så har du søsteren til Hans, Malene Rasmusd. Hagen 1684-1756 som ble gift med kjøpmann Simon Johansen Hoff på Øren 1684-1756. De fikk en sønn Hans Pentz Simonsen Hoff 1723-1755. Denne Hans ble gift 8/8 1744 Bakke krk. med Beret Andersd. Tyholt eller Løvøen. Hans fikk så en datter Elen Andrea Hansd. Hoff 1749-179 som ble gift 1773 med Jens Eriksen Sanden. De fikk sønnen Hans Pentz Jensen Borgen f. 1774, og han døde vel ugift på Borgen eller Øren etter 1825.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

Tusen takk for opplysningene.Det var kjekt å få svar på et så gammelt innlegg. Jeg har nok fremdeles ikke funnet ut av det, men nå har jeg fått noen flere puslebiter. Det er som du sier mulig vi skal til Beitstad, det er også mulig at navnet kommer inn med konen til Rasmus Ågesen.Ellers er det mange udefinerte Hans`er på midten av 1700-tallet. Noen av dem er sannsynligvis de samme, og sannsynligvis er det bare to, men hvem er hvem ? Og er det ikke pussig at de gifter seg med Bereth alle sammen/begge to ? En annen kuriosia er at da sønnen til Hans Erichsen Pens er død, gifter hans enke seg med Morten Simonsen Hoff. Nå vet ikke jeg hvor han kom fra, men det kan jo antyde en forbindelse mellom disse to familiene. Samtidig kan jeg jo opplyse at det finnes en cornett Pens i manntallet for 1663 - 66. I 1665 er han nyrydder på gården Øfrhage (hvor nå det måtte være i Trøndelag)og et annet år er han oppgitt som nyrydder på gården Vdschind i Forrens ting-Werdals Præstegield. I henhold til Ovenstads Militærbiografier var det en Siffuert Pentz som var kornett ved N.fjeldske kompanier rundt 1662.Tusen takk igjen, jeg skal nå studere Verdalsboka litt nærmere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Gårdene du nevnte er nok Haga gnr. 108, s. 355 og Auskin østre s. 617 i bd. IV.Kornett Pens var opsitter på Haga, men bruker av Auskin østre ser det ut som. Men, jeg skjønner ikke hvorfor navnet kommer igjen i i Rasmus slekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

Vet du hvem Rasmus Ågesen var gift med ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Jeg vet ikke hvem Rasmus var gift med, men i skiftet etter hans svoger i Stod i 1689, er det oppgitt at Rasmus er bosatt på Verdalsøra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Rasmus var bosatt på Maritvold (gnr.19 bd.III) i Verdal. Rasmus Ågesen 1648 Skjevik Beitstad - 5/2 1732 Maritvold, 85 år. Gift med Siri Olsdt. Næs, + 7/1 1727 69 3/4 år. De fikk 7 barn.Siri Olsdt. var datter av Ole Evensen Næs som var 56 år 1665, og han ble vel gift med enka på Næs Magli Sivertsdt. Muligens enke etter Erik Ingebretsen som vel døde ca. 1650. Ole Evensen bygslet gården fra 1652 til midten av 1680-årene.Enka ble muligens gift for 3. gang med etterfølgeren, Ole Iversen visstnok fra Minsås søndre, som overtok. Det er hans etterslekt som fremdeles sitter med gården i dag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

Takk igjen til begge to.Det ser jo ikke umiddelbart ut som om det er noen forbindelse mellom f.eks.Siffuert Pens og noen av de personene som er nevnt her. Det eneste måtte jo være Magli Sivertsdatter, men hun blir vel for 'gammel'.Når det gjelder skifter: Jeg kan ikke se at det ligger noen opplysniger ang. skifter fra Verdal på nettet (hvor jeg kan finne dem, årstall etc.)Hvor finner jeg opplysninger om skifter fra Verdalen ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Det ser ikke ut som om det er så mange tilgjengelige kilder for Verdal på dette tidspunktet. En oversikt over kildene kan du finne her:LenkeHer er det ikke oppgitt skifteprotokoller, og så vidt jeg kan se er det ikke oppgitt oversikt over skifteprotokoller på Riksarkivets internettsider. Men du vil nok få en oversikt ved henvendelse til Riksarkivet. En annen mulighet er tingprotokollene. Rasmus var Trondheimsborger, og hyppig frampå i tingbøkene for Inderøy fogderi. Sannsynligvis har han også vært frampå i sitt eget fogderi, og det er mulig at du kan finne slektsinformasjon der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Nå har jeg gått igjennom diverse gen.samlinger på nytt pluss Verdalboka. Og nå ser det ut som om Hans Eriksen Pentz ble født 1722 i Trondhjem, og da er det bare å håpe på at det finnes kirkebøker der fra den tiden.Delgobe har: Erik Pentz, sønnen Hans ---Thj. 1722 - 7?/8 1780. Hans var 1.gift Birgitt/Birg M? 2.gift Karen/Maren Nielsdt. Morch 1731-1763, dt. av Niels M og Malen Erichsdt. (VF) =Vår Frue?- Barn av Hans dpt. i VF: Anne 30/12 49, Bereth Marie 12?/7 57, Niels Mørk 12/10 58, Magdalene Mørk 19/4 60-+etter 1801. Gift med klokker Hans Nicolay Gude, Jacob 16/7 62. Beklager det er så mye uklart, men for å si det pent så skrev Delgobe som en gris.Lassen igjen: Fant flere Pentz, men de er fra rundt 1780 og senere andre steder i landet. Fant 1: Serianna Pentz, gift med kirkeverge Peder Borgen (i Verdalen) hadde en sønn Zefanias Borgen f. Verdal 1840 26/7, og ...fra 1881..sogneprest til Saltdalen.Hornemans slektstavle: Erik Pentz, gift 17.... Barn: A1 Kirsten Eriksd. Pentz f. ---17-- + 6/11 1767, gift 112 1755 Jakob Pedersen Notlev? f. 29/10 1696,-----boede ved Torvet, + 1/6 1780.-----A2 Hans Eriksen P. f...1722, skibsf. + 7 1780, bgr. FK 2/8, gift 1. DK 18/2 1749 Bereth Marie Høyer 1725-11 1752 bgr. 1/12. 2.gift 20/1 1755 Karen Nilsdt. Marck, dpt. NK 9/10 1730-28/4 1763. Så er det vel barna til Hans.B1 Anne Hansdt.P. d.FK 30/12 1749-1822, gift FK 6/7 1775 Mourits A..(x?)en f, ---17--- skipsfører. B2 Nils Morch P. d. 12/10 1758, skipsf. + 1792, gift 17...Lorentze Gyth? f. 1757-20/3 1817, 60/69? år, 2.gift Morten Hoff. Barn: C1 Hans Pentz d. 5/9 1786-1/6 1788, bgr. FK 10/6 1 3/4 år. C2 Alexander Gyth P. d. DK 18/3 1790 tvill. + 10/6 1816. C3 Karen Marie P. d.NK 18/3 1790 tvill. + 20/2 1866, gift Nærø 27/8 1812 Henrik Jørgen Ferman 17/1 1787 kbd. Thjem. - 19/2 1836.B3 Mallene Mørch P. d. 19/4 1760- +, gift Kbh..? 14/5 1783 Hans Nikolai Gude d.NK 13/1 1750, stud., klokker på Molde + 14/2 1795. B4 Jakob Hansen P. d. 16/7 1762.Det var vel ikke dette du egentlig spurte om. Ellers fant jeg mange Pentz i Danmark, men ingen som kunne passe inn.I Hirsch fortegnelse over norske og danske offiserer fant jeg endelig Sifvert Pentz: (Pentz) Sivert var 20/4 1668 ltn. i Ritm. Ornings komp. av norske ryt.regmt. (Indk. Sag 67/1668) ble i 1672 ltn. i nordjyske(2.jyske) nat.(ryt?)inf.regmt - oppført som kpt. på Herman Meyers utkast fra juli 1675 som komp.sjef v/samme regmt. men mærket med et kryds (Indk.Sag 492/1675)-kpt. i Feltherrens regmt.(senere Prins Georgs) i juli 1675. - Han garnisonerede i 1675 under felttoget i Rendsborg og på Gottorp?- Han får x/2 1676 ordre til å marsjere fra Rendsborg til Itzehoe. Da han er hengiven til nydelse av brennevin og ikke passer sitt komp. innstilles han av Schack til avskjed, bevilges 14/10 1676.(Exped. 1570/1676).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

Atter en gang tusen takk. Jeg har 'havnet' ved Pentz-navnet via Fermann/Mørch/Gyth. Jeg har fått en god del nye spor som jeg må undersøke, så får vi bare håpe at kirkebøker, skifter o.l. fra denne tiden finnes, og kan gi noen svar. Utrolig hyggelig med så mye hjelpsomhet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

I skannet kirkebok for Tr.h. Domkirke 1729 - 69 finner jeg giftemålet mellom Hans Pens og Birgitte Maria Høyer. I kirkeboken er det referanser til Hans Majestet i København. Jeg er veldig dårlig til å lese den aktuelle skriften og lurer på om noen kan hjelpe meg med en oversettelse av teksten? Jeg har prøvd å legge ved et bilde av den aktuelle siden. Mislykkes det er linken Lenke. Julehilsen fra Alf Thynes

bilete8227.h. domkirke.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.