Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Agne Sjödin

[#4238] Modums församling i Norge

Recommended Posts

Gjest Agne Sjödin

Peder Engebretsen Amundrud född 1813 13 juli i Modums församling i Norge, gift med Gertrud Olsdotter född 1802 11 september från Norge. Finns det nån som har forskat i denna släkt? Var ligger Modums församling i Norge. Om denna församling finns i Norge, kan man få tag i mikrokort från denna ort? Tack på för hand!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Pettersen

Modum ligger i Buskerud fylke og Mikrokort for aktuelle periode kan du sikkert bestille på ditt nærbibliotek. Mvh.Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Thoresen

Hei Agne.Jeg var innom kirkebøkene fra Modum i kveld og fant dessverre ike hverken fødselen eller konfirmasjonen til Peder Engebretsen- Kanskje det var et annet år han ble født????.Det er ikke Microkort på den aktuelle tiden, mens det er kirkeruller på film.Jeg antar at Varberg er det "skjøna" Varberg ved Svenskekysten.Jeg var en sommerferie i Falkenberg og hadde det veldig "trevlicht".Jeg har ellers en oldefar fra Glava nær Arvika,mvhTormod Thoresen Drammen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Til Tormod Kan jeg spørre deg om noe siden du tydeligvis har litt peilig på Modum. En av mine aner er Paul Knudsen og Gunhild Christophersdatter som jeg finner i 1801 tellinga på Leversbye i Eiker. Jeg finner dem ikke som gift på Eiker. Men mormonerdatabasen sier at to med disse navnene er gift på Modum 11 feb 1792. Hadde du hatt mulighet til å hjelpe meg litt her, ville jeg blitt veldig glad. Vennlig hilsen Jon Torp. jon.torp@c2i.net

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Thoresen

Hei Jon.Jeg skal sjekke opp gifte i 1792 for deg. Enten imorgen eller på mandag kveld.mvhTormod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agne Sjödin

Hej Tormod!Tack för ditt svar, Inspektor Peder Engebretsen Amundrud och Gertrud Olsdotter fick en son som hette Elling Pedersen Amundrud född 1847 13 mars. Kan du se efter om dersas son finns i dopboken i Modums församling. Har du möjligen tid att kolla Gertrud Olsdotter det är kanske hon som kommer från Modum? Denna familj kom till Stenvikstrand i Fjällsjö församling i Jämtland. 1860 9/7.Ha de!Agne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Thoresen

Jeg fant Paul Knutsen som var geworden Soldat gift i Modum, antagelig Nykirke, 11,2,1792, Hans brud var Gunhild Christophersdatter. Forloverne var Simon Refsal og Niels Levarsbye.Etter hva jeg kjenner til er Levarsbye meget nær grensen til Modum. De forlovet seg samme sted 26.11.1791.Hej Agne! Dessverre fant jeg ingenting om Elling i 1847. Det var en annen Elling som var født i 14.mars 1847. Kan ekteskapet og dåp vært et annet sted??. Jeg var også innom utreiselistene i 1860 og der var det også negative funn. Ingen ting. De kan dog ha registrert utreise tidligere ,- til et annet sted i Sverige. Dette kjenner jeg ikke til.Ha en god week-endmvh Tormod Thoresen Drammen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agne Sjödin

Hej Tormod!Tusen tack än en gång! Jag undrar om det finns flera ställen i Norge som heter Modums församling, jag tänker i första hand i norra dellen av Norge? Jag undrar också om det finns nåt ställe som heter Amundrud, det kan ju tänkas att de har tagit sitt efternamn efter denna ort Amundrud.Ha de! Agne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Thoresen

i 1900 tellingen finnes det 21 steder som ble kalt Amundrud.Ingen av dem ligger i Nord Norge. Noen ligger i Hedmark og Opland. Kan hende det kan være noe der??mvhTormod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Pettersen

Hei. Har kanskje funnet foreldrene til Peder Engebretsen f 1813.I 1801 ft Amundrud,Houg,Anex,Nordrehoug, Buskerud.Engebret Ellingsen, 39 år. Gårdbeboer, nat Soldat Anne Pedersdtr 25 år. Eli, dtr 2 år. Røyen Engebretsdtr, 61 år, husbondens mor.Det er kanskje en mulighet at Peder er født/døpt i Nordrehoug ??Mvh. M.Pettersen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Tormod Tusen hjertelig takk for at du gant soldaten og fruens giftemål i 1792 - da vet jeg altså at jeg må lete videre i Modum. Går ut i fra at det intet stod om hvor i Modum de kom fra? Tusen takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Thoresen

Til: Jon.Som oftest står det en adresse på personer, men dessverre var det ingen stedsnavn knyttet til giftemålet. Men en av forloverne kom jo fra Levarsby, så sannsynligvis kom en av dem fra det stedet.Til: Agne!Jeg skal ta en sjekk i Norderhov kirkebøkene. Magne Pettersen fant mulig noe spennende der.Tormod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agne Sjödin

Magne och Thormod än en gång tack för all hjälp jag får i sökandet efter Peder Engbretsen. Jag har en fråga till Magne Du skriver I 1801 ft Amundrud,Houg,Anex,Nordhoug Buskerud. Om jag har fattat rätt så är Buskerud landskap. Nordhoug församling. Amundrud Houg by eller ställe som han var bosatt i Rätta mig om jag har fel. Förkortningen ft vad betyder den? jag förmodar att det är som vi i sverige menar mantalslängder eller? Kirkebøkene i Nordrehov finns dom på mikrokort.Mvh Agne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Hei Agne I Lagesen sin bok Ringerikske slekter bind 2 s. 21 står det: Peter Engebretsen Anundrud f. 1813 d. 1892, gaardbruker på Aasen i Norderhov. Han reiste til Sverige i 1860 årene som bestyrer av skoger for Gram paa Ask og begyndte senere egen forretning med skoghandel og arbeidet sig efterhvert opp til at bli en formuende mann. Han odde i Sollefteå og døde her våren 1892. Han var gift med Gjertrud Olsdatter Ringerud fra Aadal, og hadde med hende 5 barn hvorav 3 sønner og en datter nåde voksen alder. Sønnene var Andreas f. 1832 - d. 1917. Gårdbruker på Aasen gift 1. med Mathilde Lerberg og 2. med Marit Brattåker, fra Hol i Hallingdal, i siste ekteskap er der en datter. Engebret Aasen f. 1843d. 1908 gaardbruker på Brua gift med Karen Elisabeth Buringrud. I dette ekteskap er det 3 sønner og 5 døtre. Ole Amundrud f. 1845-døde som barn. Elling Amundrud f. 1847 d. 1877 skogeier i Sverige (bopel Sollefteå), gift med en svensk dame og etterlot seg 2 barn: Peter Isidor og Kate Marie som begge giftet seg og har barn. Gunhild Marie Amundrud f. 1837-død 1924 gift 1.Henrik Skougstad, gårdbruker på Skougstad og 2. med Gabriel Gundersby gaardbruker på Gundersby. I 1ste ekteskap var der 1 sønn som er død for flere år siden (boken er skrevet i 1930.--Min anmerkning) 2det ekteskap var barnløst. Mens Peter Amundruds efterslekt i Sverige har bibeholdt Amundrud som familienavn, er dette ikke tilfelle med hans etterkommere her til lands. Såvel hans 2 eldste sønner som deres barn har antatt Aasen som familienavn. Eierne av gårdene Branddalen, Aasen, Brua og Setra, som alle kaller seg Aasen, er således sønnesønner av overnevnte Peter Amundrud.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Til AGNE: Amundrud i Aasebygden, gl. matr.nr. 49, av skyld 10 lisp. tunge, nævnes allerede i biskop Eysteins jordebok over geistlig gods i Oslo bispebømme omkring aar 1400. Gaarden har nemlig fra lang tid tilbake tilligget Norderhov sogneprestembete som mensalgods, hvorover sognepresten hadde fuld raadighet og oppebar saavel landskyld som bygselavgift. I 1705 blev gaarden av sogneprest Jonas Ramus bortbygslet til Rasmus Iversen, far til Peder Rasmussen Skougstad, der ansees som stamfar for den nu-værende Skougstadslekt paa Ringerike. Rasmus Iversen var byg-selsmand paa Amundrud indtil 1741, da han gav avkald paa byg-selen, mot at den gik over til hans yngste søn Iver Rasmussen, ,som fik ny bygselkontrakt av den daværende sogneprest i Norderhov Hans Rosing. Iver Rasmussen efterfulgte saaledes sin far som bygselmand og var bruker paa Amundrud indtil 1781, da hans søn Anders Iversen efter ny kontrakt av sogneprest Balthazar Schnitler fik overdrat bygselen, som han hadde til sin død i 1793. Det var meningen, at hans enke Kari Olsdatter og ældste søn Iver Andersen saa skulde overta bruken av Amundrud, hvorom kontrakt ogsaa blev oprettet med sogneprest Borchgrevink, som hadde overtat prestembedet i 1793. Da imidlertid enkesætet Gagnum, hvorpaa Elling Olsen var bygselmand, ved presteskiftet ikke var bygselledig, hadde enken efter sogneprest Borchgrevinks formand, fru sogneprest Møller, ved en kancellibestemmelse fått tilladelse til at ta Amundrud i bruk og besiddelse som enkesæte "saalænge Elling Gagnum og hans hustru lever og bebor enke-sætet". Iver Andersen blev derfor tilpliktet ikke at befatte sig med bruken av Amundrud, saalænge gaarden bruktes som enkesæte. Fru Møller kom dog neppe til at benytte sig av den givne tilladelse. Rimeligvis har hun faat ordnet det saa, at Elling Gagnum gav avkald paa sin bygselret til enkesætet mot istedet at faa bruken av Amundrud, og saa er hun flyttet til Gagnum og han til Amund-rud, antagelig vaaren 1797, fra hvilken tid han sees at ha været bruker av Amundrud. Fra nævnte Elling Gagnum nedstammer Amundrudslekten paa Ringerike. Han var født paa Gagnum 1734 av forældre Ole Elling-sen Gagnum (1692-1740) og(hans 2. hustru - min anmerkning) hustru Marte, datter av Ole Lagesen Olla og Mari Pedersdatter Langengen. Elling var gift med Røyen Engebyetsdattey Sætrang og hadde flere barn, sønner og døtre. Da han kom til Amundrud efter at ha været bygselmand paa Gag-num i over en menneskealder, var de fleste av hans barn voksne og vistnok ogsaa tat ut fra hjemmet. Det var ialfald en av de yngste, Engebret, som blev hans efterfølger som bruker av Amund-rud. Elling døde paa Amundrud høsten 1797 og hans hustru 1823, 83 aar gl. Deres søn Engebret Ellingsen Amundrud f. 1772 d. 1838 var født på Gagnum vaaren 1772. I 1798 blev han gift med Anne Skougstad 1776-1857, datter av Peder Rasmussen Skougstad og Eli Palmesdatter Semmen. I dette ekteskap hadde de 9 barn som alle nådde voksen alder og blev gifte. Eli f. 1799, Inger Marie f. 24.12.1801, Marte f. 1804, Kirsti f. 1807, Elling f. 1810-d. 1868,Peter f. 1813-d.1892, Oline f. 1816, Hans f. 1818-d.1881, Erik f. 1821-d.1868

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

AGNE:Røien Engebretsdatter var fra THOEN. Det følgende er fra Lagesens bok Ringerikske slekter bind 2 (utgitt 1930): Toen i Haug, gl. matr. nr.11, er en meget gammel gaard; den var i sin tid ogsaa en av bygdens større gaarder, med en samlet skyld av 4 skipp. 12 1/2 lisp. tunge; herav -var 5 lisp. beneficert Norderhov og 7 i/2 lisp. Hole prestebord. I midten av 16oo-tallet var Anders Jørgensen opsitter paa Toen. Han var gift med Røien Haraldsdatter og hadde i sit ekteskap blandt flere barn 2 sønner Engebret og Harald, som blev gifte og bosat i Norderhov, den første som gaardbruker paa Hesteberg og den anden som gaardbruker paa Vaker. Fra Engebret Hesselberg nedstammer Hesselbergslekten paa Ringerike, med flere forgreninger, hvorav enkelte er vel kjendt ogsaa utenfor bygden (Walter, Moe m. v.). 2 døtre, Sara og Inger, (Ingrid) blev gifte henholdsvis med Engebret Amundsen Hval eller Thoen og Haagen Povelsen Sætrang. Efter dem kjendes ogsaa efterkommere, som i længere tid har hørt hjemme paa Ringerike. Anders Jørgensen Thoen var en tid lensmand i Norderhov. Efter prestens mandtal var han i 1664 en mand i 6o aars alder og skulde saaledes være født ca. 1604. I 1680 sees han at være død. Der blev nemlig da avholdt registrering i hans bo. Herunder blev løsøret specifisert og værdsat til ca. 170 rd. Videre opgas boet at være eier av adskillig jordegods; det hadde saaledes i Klette ødegaard 1/2 skipp. med bygsel, i Gjørud 1/2 skipp. med bygsel og i Auren i skipp. 3 sett. med bygsel, hvorav sorenskriveren paa Ringerike hadde i fjerding som pant for rettighet han hadde tilgode for aarene 1671-72, da Toen hadde været brukt som sorenskrivergaard. Efter Anders Jørgensen var svigersønnen Engebret Amundsen opsitter paa Toen. Han synes ikke at ha været eier av nogen del av Toen, hvorav det meste paa den tid tilhørte brødrene Jørgen og Christian Stockfteth, som hadde arvet tilsammen 3 skipp. 5 lisp. 3 sett. med bygsel efter sin far, raadmand i Kristiania Eggert Stockfleth (død 1698). Derimot var Engebret Amundsen eier av 1/ skipp. skyld i søndre Hval, som han dels hadde kjøpt og dels hadde arvet. Engebret Amundsen Thoen var antagelig født paa Hval ca. 1646 og døde paa Toen i begyndelsen av 17oo-tallet. Der blev avholdt skifte efter ham vaaren 1713. Enken hadde da i nogen aar sittet med boet uskiftet. Dettes rørlige og urørlige gods blev utlagt lagmand Hannibal Stockfleth, som hadde pantefordring paa boet paa henved 800 rd. Der blev saaledes intet til overs til de øvrige kreditorer eller til arvingene; disse siste hadde forøvrig "fragaat arv og gjeld" i henhold til N.L. 5-13-28. I sit ekteskap med Sara Andersdatter hadde engebret Amundsen Thoen 2 sønner. Amund og Otter, og 5 døtre Inger, Anne, Røien, Sara og Marte. Samtlige nådde voksen alder og blev gifte. Av døtrene var saaledes Inger gift med Halsten Bølgen, Røien med Jens Sætrang (Amundrud) og Sara med Henrik Weholt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agne Sjödin

Jon! Tack för all information om Peder Engbretsen. Jag får ta kontakt med biblioteket och låna denna bok av I Lagesen Ringersrikske släkter. Jag undrar om även Gertrud Olsdotter finns med i denna bok? hennes släkt? Om man vill titta i orgibnalböckerna "kirkebøkene" var kan man göra detta i Drammen eller Oslo stadsarkivet?Tack än en gång för den hjälp jag har fåttMvh Agne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Du mener Gjertrud Olsdatter Ringerud? Nei, hennes opphav er det intet om i bøkene.Men om du går inn på 1801-tellinga for Norderhov-til Ringerud..og ser på det paret der...han heter Ole....og han har en mor som heter Gjertrud.... Mormonerdatabasen sier dette:Ole FREDRICKSSON Sex: MEvent(s): Birth: Abt. 1772 Norderhov, Buskerud, NorwayParents: Father: Fredrick OLSEN Mother: Gjertru KNUTSDATTER ----------------------------- Frich OLSEN Sex: MMarriage(s): Spouse: Giertrud KNUDSDR Marriage: 9 Jul 1769 Norderhov, Buskerud, Norway ------------------------------

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Thoresen

Hei Jon.Du eller andre må ikke stole blindt på Mormonerdatabasen. Det er også der en mengde feil.For å være sikker på riktige personer må man være sikker. Det kan man med skifter på den tiden.Lagesen bøkene er dessverre svært mangelfulle. De tar beklageligvis kun med , og ikke altid det, brukerne av gårdene.Ellers er det en ny bok om Hole på vei , om ikke altfor lenge. Dessverre har man ikke tid til å gå grundig tilverks der heller. Jeg har fått signaler om at husmann o.l. ikke blir beskrevet så meget som de kanskje burde. Men alt har jo en pris.mvhTormodmvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Tormod Jeg er fullstendig enig med deg, hva angår mormonerdatabasens etterrettelighet - derfor oppgir jeg også alltid det som kilde. Jeg har erfaring for at denne databasen er god å bruke når en står fast..og gjerne vil ha hint om hvor en skal lete. Men som eneste kilde er den ubrukbar - enig med deg der. Lagesens bøker har jo også mangler - sant det. Har du noen som helst formening om NÅR Hole-bok nr. 1 går i trykken?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Pettersen

Hei alle sammen.Etter og ha snakket med Hole komune kommer boken (litt forsinket)vår/sommer 2001.Skulle først ha kommet jul 2000.Hilsen Bjørn Pettersen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agne Sjödin

Jon Torp, Nesodden.Du har inte möjligtvis en bild på Gården där Elling Pedersen Amundrud f 1847 13 mars. Gården Amundrud i Aasen Norderhov han var väl född där. Denne Elling var det som flyttade till Sverige med sina föräldrar 1860. Han var bosatt i Silsjönäs Fjällsjö sn. Jämtlands län och gift med Elisabeth Kristina Israelsdotter f 1845 1 juli Silsjönäs Fjällsjö sn.Tormod Thoresen, Drammen.Jeg skal ta en sjekk i Norderhov kirkebøkene.Var kan man hitta dessa någonstans i Drammen eller? Är dom mikrofilmade?MVH Agne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.