Jump to content
Arkivverket

[#4415] Kjell Tellsbø(en " Telebonden" fra Telemark


Guest Marianne Gjerdbakken Kultom

Recommended Posts

Guest Marianne Gjerdbakken Kultom

En gammel historie forteller om en gardmann, Kjell Tellesbøen fant garden sin nedbrendt en dag han kom hjem fra skogen. har tok så sin kone og deres store barneflokk med seg vekk derfra da han ikke hadde kapital til å bygge husene opp igjen. De la ut på en lang vandring. Etter sagnet skal det ha vært 14 barn. Etterhvert som de vandret østover ble flere av barna satt igjen på gårder der de påtok seg å fostre dem opp. De kom gjennom Valdres, og minst en av sønnene, Trond Kjellsen skal ha vært soldat i Valdres Kompani. En sønn, Ole Kjellsen skal ha blitt gift med ei jente fra Rud i Aurdal. Om de ble der vites ikke, men ... Ei Kjellsdatter skal ha blitt satt igjen på Lunde i Etnedal, Valdres. Denne omflakkende familien kom etterhvert til Torpa i Land først på 1700-tallet. Hvor mange de da var tilbake etter denne lange ferden vites ikke, men 5 gutter ble her i Torpa gift med odelsjentene på de gjeveste gårdene i bygda. Guttene var Trond, Ole, Johan( eller Jehans - som han ble kallt her ) Lars og Anders. saker og ting skjedde også innen denne familien, og det endte ikke bedre enn at Anders satte barn på dattra til Lars. Disse to rømte til Sverige, og siden har ingen hørt noe om hvordan det gikk de to. Men det fortelles at det finnes ei slekt i Sverige som kalles for Telebond, men om det har noen sammenheng, er uvist. En får da heller ikke forståelse av at disse guttene som i sin tid kom til Torpa hadde mye penger med seg, for gard og penger fikk de med giftemålet. Det er knuttet flere sagn og mystikk omkring denne såkallte "Telebonde-slekta" De var gjeve folk, var mørke i hår og øyne, flikne til å arbeide, og kunne mangt et håndverk. Flinke med hester og kreatur. De kunne være ville og litt "gale" , men ellers godt likt. Endel saker hadde de for tinget, å vandt fram med flere krav ovenfor bygdefolket. Det har i de senere år blitt hevdet at de kom fra gården Korsum eller Korsmo i Telemark, men ingen bevis for dette er funnet. Derimot kunne ei eldre dame fortelle at denne familien kom fra Tellesbø i Dale i Telemark. Der skal vist historien leve enda på folkemunne, emn kan noen bekrefte dette ?? Har du hørt denne historien, hørt den anderledes, har flere opplysninger enn dette, ønsker jeg å høre fra deg. Disse 5 guttene som kom til Torpa på tidlig 1700-tall har enorm etterslekt på Østlandet. Det hadde vært så morro om vi en dag kunne finne roten for deres vandring nettopp hit. Håper å høre fra deg om du vet noe, stort eller smått, alle tråer fører inn i samme nøste i denne saken.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Marianne :)Jeg løfter denne frem i lyset igjen jeg, for jeg er nemlig også veldig interessert i å prøve å finne ut om noen vet noe mer om disse karene/slekta.Sønnen Trond Kieldsen f...? (Ca 1688 Telemark?)d.20.11.1770. Han ble gift 1 g.1716 m. Guri hristophersdatter, d.før 1736. Trond skrev seg til gården Haug, Nordre Land. (Gjennom giftemålet m. Guri?) Fikk 7 barn i 1 e.skap m. Guri.G. 2 g. 18 november 1736 m. Berte Madsdatter, Øvre Hasli f.ca 1710. Fikk 6 barn i 2 e.skap m. Berte.Lars Kjeldsen (Telebond) f. før 1700 (Ca 1681 Tinn, Telemark?)d.20 mars 1764 Vinjar/Vinger Han ble gift ca 1715 1 g.m. Mari Andersdatter Ommelstad f.omkr. 1675 Ommelstad - d. 21.05.1731 Vinjar, Torpa. (datter av 'Kongen' på Ommelstad Anders Eriksen Ommelstad f. 1667 - d. 01.01.1748 Ommelstad, Torpa, Nordre Land. De fikk 7 barn i dette e.skapet. (Mari og Lars er mine forfedre.)Lars g. 2 g.1731 m. Olaug Rasmusdatter Øistad. De fikk 3 barn. Lars skrev seg til Vinjar.I en soldatrulle 1697 oppga Lars Kjellsen at opprinnelsesstedet var KORSOM (KROSSO) Tinn i Telemark. Lars Kjellsen var soldat i Johan Reinold von Hadelns kompani ved kjøpet av Haukedalen i 1712, og også oppgitt som soldat ved bygslingen av Vinjar i 1714.Anders Kjellsen f..?-d.før 1751 (?) Gift 1 g.m.? En sønn Ole dp.1716.(?) Gift 2 g...?(1721) m. Dordi Amundsdatter / Ingeborg Johannesdatter Væhle (?) De fikk 6 barn? Daardi 1719, Johannes 1722, Marit 1724, Ole 1729, Anders 1731. Anders skrev seg til Væhle. Anders var soldat ved leiermål i 1718 og vielsen 1721.Johannes Kjeldsen f..?-d..? gift 1714 m. Rønnaug Guttormsdatter Finden. 8-9 barn i dette ekteskapet. Johannes og broren Ole bodde vekselvis på Finden og Haug til Johannes fikk ' klort seg fast på Haug ' som det heter i papirer på Finden. Johannes var soldat ved vielsen i 1714. Johannes nevnes også i forbindelse med Klevmoen.Ole Kjeldsen f..?-d..? gift ca 1709 m. Berit Rud (Aurdal) 3 barn? I militærrulle for 1700 er anført at Ole Kjellsen var antaget som No.9Jeg sitter med en haug med løse papirer, og håper med tid og stunder at jeg kan klare å få satt det sammen til å bli noe fornuftig.Her kommer en fortelling om Ingeborg Larsdatter f. omkr. 1714 (dattera til Lars og Mari) og det tragiske som skjedde med henne og forholdet til onkelen Anders Kjellsen. (Skriver gårdene med store bokstaver i håp om at noen vet noe om de forskjellige gårdene.)Vi befinner oss på Vinjar pinsehelga 1731.Ingeborg Larsdatter hadde 1/2 tjeneste hos onkelen Anders Kjellsen på VÆHLE. Hun våket over moren 1 og 2 pinsedag 1731, altså mellom søndag 13 mai og mandag 14 mai 1731. Grytidlig 2 pinsedag mandag 14 mai tok hun farvel med faren for å gå til FRØYSÅK hvor hun også hadde 1/2 tjeneste. På FRØYSÅK var det Sigtrud Johannesdatter som var gårdkone.Hun var søster til Ingeborg Johannesdatter VÆHLE.(Anders Kjellsens kone!) Gårdbrukeren Peder Olsen FRØYSÅK hadde antagelig sin yngre bror Knut hjemme (Knut KINN) Knut bodde i alle fall hjemme da han giftet seg i 1735. Han satt og ventet på dugurd som aldri skulle bli tillaget av Ingeborg.Ingeborg overlot våkingen av moren til Johannes Johannessen SKINNERLIA (bror til søstrene hun tjente hos, Sigtrud og Ingeborg Johannesdtr.) Ingeborg gikk ikke til FRØYSÅK, men gikk inn i det andre våningshuset på gården (VINJAR)og fødte en sønn mandag 14 mai 1731. Denne fødselen visste ingen om iflg. historien, bortsett fra den 6 år gamle søsteren Berit Larsdatter.(min 4 tipp oldemor) Barna var kanskje plassert i dette våningshuset grunnet morens sykdom. Ved 12 tiden samme dag ber Mari Andersdatter sin mann Lars om å gå til den andre sidebygningen med et glass brennevin til Ingeborg. (Om Ingeborg hadde betrodd seg til moren vites ikke, men Lars var forundret over at hun ikke hadde gått til FRØYSÅK. Lars oppdaget da at datteren Ingeborg hadde født i dølgsmål. Lars gikk så til Knut VALHOVD, som ble med tilbake som vitne. Etter en tid kunne de to, samt to samt tjenestejenta Anne Olsdatter være vitne til at Ingeborg tilsto og fant frem det døde guttebarnet. (I realiteten var Ingeborg nå allerede dødsdømt.) Lars og Knut gikk inn til Johannes SKINNERLIA som satt og leste en bok for Mari Andersdatter, mens tjenestejentene Anne Olsdatter og Anne Mikkelsdatter ble satt til å passe på Ingeborg. De rådslo om hva som burde gjøres og bestemte seg for det som var det korrekte. Lars sendte bud med Jørgen Gudmundsen SKINNERUD til lensmannen på TOMLE.(Iver Nilsen Tomle)Johannes SKINNERLIA gikk hjem etter våkenatta si og Knut VALHOVD gikk også hjem.Lars VINJAR gikk tidlig på kvelden til prestens medhjelper Nils Nilsen på ØSTRE FINNI, for å få vite hva han skulle gjøre med det døde barnet. Da han kom hjem igjen var det blitt mørkt, og tid for å gå til sengs på Vinjar.Tjenestejenta Anne Mikkelsdatter la seg i stua for å våke over Mari, mens tjenestejenta Anne Olsdatter la seg i den andre stuebygningen for å passe på Ingeborg. Etter Annes eget ord, sto hun opp en tid senere og kikket ut fordi hunden gjødde. Hun så ingen som kom, men hørte Mari ynke seg i den andre stua. derfor gikk hun over dit og fant Anne Mikkelsdatter sovende. Hun vekket henne og ba henne gå over til Ingeborg for å passe på henne, men da hun kom dit hadde Ingeborg rømt, De to tjenestejentene lette da rundt omkring på Vinjar og jordene omkring, men fant ikke Ingeborg. Ingeborg hadde løpt rett til Anders på VÆHLE. Anders måtte flykte til Sverige fordi han hadde fått barn med brordatteren.Blodskammen ble meldt til lensmannen og det ble sendt ut folk for å fange dem. Det var Lars Kjellsen som ledet forfølgelsen, for på den tiden var det folk selv som hadde ansvar for å jage og fange 'forbrytere' og overlate dem til lensmannen.Anders og Ingeborg klarte å komme seg over til Sverige. Mnes Lars var ute og jaktet etter Anders og Ingeborg så døde i mellomtiden hans kone Mari (min 5 tippoldemor) mandag 21 mai 1731. Begravelsen måtte utsettes til søndag 3 juni 1731, til Lars var kommet hjem igjen.Ingeborg ble påtruffet på GRUNSET marken omlag 20 år snere, da Knut KINN hadde snakket med henne. Hun hadde da fortalt at Anders Kjellsen var død, og at hun selv bodde i Dalarne i Sverige sammen med en svenske, og at de reiste rundt og solgte ljåer.Ja, dette var et nytt tillegg til mysteriet om Telbondslekten.Det skulle vært så moro om det kunne ha dukket opp noe mer om disse Tinndølene. Vi får krysse fingrene Marianne. Hvorfra i Telemark kom disse guttene og faren Kjeld Andersen fra? Var det en brann som medførte at de dro fra Telemark og havnet på Torpa?*Smil* fra Rigmor

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Tor Rustad

Lars Kjeldsen er også min ane. Rigmor; forsøk å få lånt 'Boka om Land', bind X. Der er det en meget interesant betraktning om temaet på sidene 312-314 (forfatter: Svein-Erik Ødegård)

Link to comment
Share on other sites

Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Tor :)Da må jeg selvfølgelig få bestilt den boka på biblioteket. Har du forøvrig kikket på innlegg 21369?Enda bra at det meldte seg på en etterkommer til etter denne Telebonden. Det var bra!Det sies jo at halve Torpa skal stamme fra Kjeld Telebonde/Tellsbøe.Hvilken av disse Kjeldssønnene er det du stammer fra?Jeg har både sønnen Lars og Ole Kjeldsen som mine forfedre, gjennom Lars sin datter Berit og Oles sønn Niels.Det kan se ut som om vi stadig støter borti hverandre Tor ref. til ditt innlegg 22418 ang. Lunden.*Smil* fra Rigmor

Link to comment
Share on other sites

Guest Rigmor Waler Iversen

Hei !Dette var jo veldig spennende! Kanskje det er en forbindelse her med den opprinnelige Kjeld Tellebond/Tellsbøen?Er det kanskje noen som har noen bygdebok etc. for Røros, som kan fortelle noe mer om disse Tellebondene på Røros?Jeg vet også at det i Sverige skulle være noen som kalte seg Tellebond,og veien fra Sverige til Røros er vel ikke akkurat så avskrekkende.*Smil* fra Rigmor

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Rustad

Joda; Telebond er et slektsnavn; men om svaret på mysteriet er så enkelt hadde nok forfatteren av Boka om Land fått det med seg.Her er et foreløpig etterslektstre på 'min' gren (de siste gen. er utelatt)1. Lars (Laurtits) 'Telebond' Kjellsen, f. ca 1681 i Krosso, Tinn, Telemark. Han giftet seg med Mari Andersdatter Ommelstad, vielsen var ikke i land, f. ca 1690, (datter av Anders Eriksen Ommelstad og Anniken Kristensdatter) d. 1731. Barn: 2. i Nils Larsen Vinjar f. 1721. ii Ingeborg Kjellsdatter.2. Generasjon2. Nils Larsen Vinjar, f. 1721 i Torpa. Han giftet seg med Eli Mogensdatter, gift 1746, f. ca 1727 i Ringsaker, d. 1751. Nils døde 1813 i Torpa. Barn: 3. i Margrethe Nilsdatter Vinjar (I Torpa).3. Generasjon3. Margrethe Nilsdatter Vinjar (I Torpa). Hun giftet seg med Svend Syversen Åsen (I Torpa), f. 1745, (sønn av Syver Johannesen Åsen og Anne Svendsdatter Nørstelia). Margrethe døde 1801. Barn: 4. i Syver Svendsen Hovdelien u/Frøysåk.4. Generasjon4. Syver Svendsen Hovdelien u/Frøysåk, f. Bjerke ved vielse. Han giftet seg med Anne Olsdatter Smedhaugen u/ Grøtåsen, gift 13.08.1808 benevnt som 'Bjerke', f. 1786, (datter av Ole Paulsen Søndre Jøronlia og Marit Gulliksdatter (fra Valdres)). Barn: 5. i Svend Syversen (Hovdelien u. Frøysåk) f. 1826. ii Anne Syversdatter, f. 1812. iii Marit Syversdatter, f. 1839. Hun giftet seg med Torger Johannesen, gift 1839, f. i Bekk u/ Kinn. iv Ingeborg Syversdatter, f. 1819. Hun giftet seg med Ole Andersen, gift 1839, f. i Bordbakken u/Kinn.5. Generasjon5. Svend Syversen (Hovdelien u. Frøysåk), f. 1826. Han giftet seg med Anne Knutsdatter Odde, gift 1851, f. 1820, (datter av Knut Arnesen Odde og Anne Johannesdatter Frøysåk). Svend døde 1891. Barn: i Syver Svendsen Frøysli, f. 1851 i Frøysli i Torpa, d. 1914 i Steele County N.Dakota. ii Kristian Svendsen Frøysli, f. 1853 i Torpa, d. mellom 1910 og 1920? i Trempealeau County Insane Asylum i N.Dakota. iii Agnete Svendsdatter Frøysli, f. 1854 i Frøysli; Torpa, d. i USA. 6. iv Andreas Svendsen Frøysli f. 1856. v Mattias Svendsen Frøysli, f. 1858 i Frøysli; Torpa, d. i USA. 7. vi Anton Svendsen Frøysli f. 1860. vii Nils Svendsen Frøysli, f. 1860 i Frøysli, Torpa, d. i Torpa. viii Helene Svendsdatter Frøysli, f. 1865.6. Generasjon6. Andreas Svendsen Frøysli, f. 1856. Han giftet seg med Kristiane Johansdatter Øistad, (datter av Johan Nielsen (Bratlien) Øistad og Bereth Iversdatter Stuve). Barn: 8. i Anna Andreasdatter Frøysli f. 26.10.1883. 9. ii Inga Stenette Andreasdatter Frøysli.7. Anton Svendsen Frøysli, f. 1860 i Frøysli, Torpa. Han giftet seg med Hannah Hanson. Anton døde i USA. Barn: i Colin Froslid. 10. ii Ervin Froslid.7. Generasjon8. Anna Andreasdatter Frøysli, f. 26.10.1883. Hun giftet seg med Andreas Kind, gift 1911, f. 28.10.1884, (sønn av Peder Andreassen Kind og Anne Hansdatter Dahl) d. 21.10.1970. Anna døde 05.02.1963. Barn: 11. i Rønnaug Kind f. 28Jul 1924. ii Anlaug Kind. Hun giftet seg med Holger Wæhler, f. i Nordre Land, d. i Dokka; N. Land.9. Inga Stenette Andreasdatter Frøysli. Hun giftet seg med Hans Kind, gift 1915, f. 1890, (sønn av Peder Andreassen Kind og Anne Hansdatter Dahl). Barn: 12. i Arne Kind.10. Ervin Froslid. Barn: 13. i Ervin Froslid jr..

Link to comment
Share on other sites

Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen Tor :)Ja, da har vi ihvertfall en felles forfar i Lars Kjeldsen Vinjar. Det ser ikke ut til at han var født i 1681.Han sies å være 92 år når han dør 20.mars 1764, født ca 1672.Mari Andersdatter Ommelstad har jeg ført opp f. ca 1675, d. 21.mai 1731 Vinjar, Torpa, og gr.l 3.juni 1731.Har du noen som helst anelse om Ommelstad og Hommelstad kan/skal være samme gård??Jeg har ført inn at din Nils Larsen Vinjar giftet seg på nytt 12. oktober 1757 med Mari Olsdatter (Store Aadnes??) I dette ekteskapet fikk han ihvertfall 5 barn. Lars 1758, Mari 1761, Berit 1765, Niels 1767 og Ole (?) (Skolemester)Nils sine barn med Eli: Lars 1748, og tvillingene Mogens og Margrethe 1750, men alt dette hadde du sikkert fra før.For mitt vedkommende ser det slik ut:* Lars Kjeldsen Vinjar 1672-1764 & Mari Andersdatter Ommmelstad Ca 1675-1731* Berit Larsdatter Vinjar f. 27.april 1725 Vinjar - d. 21.mai 1807 Fossum nordre. Gift 30. september 1746 med Svend Hansen Fossum f. 1721 - d. 19.mai 1807. (Sønn av Hans Syversen Fossum & Marit Knudsdtr.)* Marit Svendsdatter Fossum f. 1751 (dpt. 27.des. 1751)- d. 1811 Gift 4.juli 1776 med Ole Gulbrandsen Esbjug f. 1753 (dpt. 25.mars 1751) - d. 1834(Sønn av Gulbrand Olsen Esbjug & Ingeborg Iverdtr. Tomle)

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Rustad

Takk skal du ha!Om du får lånt Boka om Land bind IX og X (Torpa)kan du foreta en sammenlignende kontroll av anerekken din.Forøvrig:I Torpa er det ikke noe Hommelstad-bruk. De barna som er nevnt etter Nils Larsen Vinjar og hans kone nr. 2 Mari (Maria) Olsdatter Store Odnes fra Fluberg er:Ole, dpt 1759 Vinjar, lærer. Mari dpt 1761, død uten livsarvinger innen 1814. Berit, dpt 1765 g 1791 m/ Søren Hansen Vålhovd Nils, dpt 1767, neste bruker

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Rustad

Tror nok vi kan glemme Tellebond fra Røros.Her er litt på den familien http://vestraat.net/iea-p/i89.htm#2516Hvorfra denne slekten kommer aner jeg ikke; men ettersom navnet brukes her i landet den dag i dag lar det seg jo gjøre å få svar på det. Sverige er jo en mulighet!Selv om mye er uklart om opphavet til 'vår' 'Telebond' slekt synes det klart?? at de ikke har kommet fra øst; dette pga 'sporene ' som ble lagt i bl.a. Valdres. Disse er riktignok ikke noe bevis på at de kom fra Telemark...At 'Telebonde'-ættlingen Ingeborg som flyktet til Sverige skulle ha bidratt til at navnet ble svensk synes usannsynlig.For det første har jeg forstått det som om 'Telebonde' IKKE ble brukt på den tiden; men av nyere slektsledd i forbindelse med sagnet om opphavet.Dernest synes det usannsynlig at et par som rømte pga blodskam skulle markere seg slikt.Forøvrig; ved søk i matrikkelen og folketellingene ser det ikke ut til at det er noen gard med det navnet (det er riktignok Tellesbøen i Surnadal)

Link to comment
Share on other sites

Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen :)Ja, ingenting hadde vært mere moro enn å få knekket denne 'nøtten' en eller annen gang.Personlig tror jeg vel at Telebonde eller Tellesbøe/Tellsbøe kan være et klengenavn som faren til disse guttene fikk.Det kan jo ha sitt utspring i at de kom fra Telemark, og gården Krosso/Krohus skal ha ligget under gården Bøen i Telemark.Fikk endel utklipp fra biblioteket på Røros for en god stund tilbake. Har planer om å få skrevet ned noe av det under innlegg 21369, som omhandler gårder i Telemark.Har ikke hatt noe overskudd til det i det siste da jeg ikke har vært helt bra, men håper å få ordnet det snart.(Mye å skrive ned)Der ble de forbundet med noe som het Husetyætten i Tinn. Kjeld skulle ha sagt i Torpa at i Telemark ble de kalt for 'Hustyet' 'Korshusin' o.lDe skulle visstnok også ha rike `skyldingar` i Heddal og at `skyldingane` deres eide grunnen der Notodden er bygd - altså Tinnefolki.Det sies at Kjeld nedstammer fra en tater, og taternavnet fulgte de lenge fram i tid.En datter skal visstnok ha blitt kalt 'Tater-Anne'. (Kanskje Kai Gurrik Larsen leser dette? Han er jo en mester her.)Nei, jeg får prøve å få satt meg ned å få skrevet det ned så fort jeg kan.*Smil* igjen fra Rigmor

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Rustad

Tatere eller 'storfolk'??Denne motsetningen viser også forfatteren Ødegård til i 'Boka om Land'.Her ligger det nopk mye sagn og ønsketenking bak.....En annen sak er at Ødegård påviser at det i hele Kjell's etterslekt IKKE finnes typiske Telemarks-navn; noe som er med å så tvil om sagnet at de var fra telemark.Uansett; det VAR spesielt at søskenflokken ble gift til bra garder alle sammen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen Tor :)Først en liten korreksjon til mitt innlegg nr.8 Lars f.1758 er ikke sønn av Nils og kona Mari. I samme innlegg skulle det stått etter * Marit Svendsdatter Fossum & Ole Gulbrandsen Esbjug, deres sønn:* Ole Olsen Esbjug 1786 - 1876 Gift 14.juni 1821 med Inger Marthea Olsdatter Ulshus 1796 - 1859 (Dtr. av Ole Nielsen Gaarder Ulshus & Mari Christoffersdatter Bardalen.Da kommer det bedre frem hvordan jeg er tilknyttet brødrene Ole og Lars Kjeldsen.Jeg har ikke lest hva Svein Erik Ødegård som du henviser til har skrevet, så derfor kan jeg heller ikke kommentere det.Opp igjennom tidene er det veldig mange som har forsøkt å løse gåten om disse 'Telebøndene' og deres opphav.En av dem var Hans Solberg som skrev ned slektshistorie på slutten av 1800 tallet.I Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag Nr. 3, 1986 er artikkel I `Om Telebøndene i Torpa´ av Arvid Stubberud.Han skriver bl.a: I 1883 hadde Hans Solberg endel opptegnelser om telebøndene i bladet 'Torpingen' under overskrifte ' Af Torpens Krøniker'. Ingeborg Sæther, Andreas Frøsager og O. Skolmen har nedtegnet muntlige overleveringer, og på grunnlag av dette finnes noen opplysninger i Boka om Land bind 2. I denne artikkelen skriver han også: Det har vært vanskelig å finne noe om 'telebøndenes' bakgrunn i Telemark. Navnet på gården har vært diskutert. O. Skolmen mener gården het Karhus eller Korshus, A.J. Frøsager nevner Korsheim eller Korshusin, i bygdeboka står det Korsom. Den som har gitt oss grunnlaget for vår viten om 'telebondeslekta' er Berit Larsdatter Fossum f. 1725, død 1807. Hun var nr.4 av Lars telebondes barn og gift med Svend Hansen Fossum. Hun har fortalt etter sin far og bestefar. Hennes far husket fra tiden i Telemark, og da Hans Solberg nedtegnet 'krøniken' var ikke avstanden så stor tilbake til vårt viktige vitne.Faren hadde fortalt henne at det en dag kom varme i noen filler under en benk ved ildstedet. Barna ble redde, de fryktet farens sinne. Så stakk de det brennende tøyet under låven, med det resultat at både låven og endel andre hus brant ned om natta. Kjell Larsen Korsom hadde av naturens side et hardt og vilt gemytt, og denne hendelsen gjorde ham nok ikke mildere. Han betegnes som en mindre hyggelig husfar.I kirkeboka for Land 1708 finner man Lars Kjeldsen 'telebonde' som fadder til Oluf Nilssøn Schockstads (Skogstad ?) barn, Niels. (Oluf Nielsen Schockstad (Skogstad?) var g.m Marit Gulbrandsdatter) I den samme dåpen var også hans svigermor Annichen Ommelstad faddder.Annichen Christensdatter Ommelstad er også en person jeg lurer veldig på. Tradisjonen sier om henne at hun var en fin dame av stor herkomst og at hun var kommet langveis fra. Hun ble gift med bygdas mektigste mann Anders Eriksen, som ble kalt 'Ommelstadkongen'. Han var født ca 1667, og man hører om ham for første gang 1691. I 1702 gir sira Henrik Lochman bygselbrev til Anders Eriksen Ommelstad på 9 skinn i hans påboende gård Ommelstad ---.I 1715 ble hovedbygningen på Ommelstad bygd. Huset hadde etter tiden et uvanlig utseende, kanskje et utslag av Annichens fremmedartede syn. Det er mulig hun var årsak til hele bygningen, og at Anders derved fikk kongsnavnet. Et annet sted antydes at hun i sin fine framtreden kunne minne om en dronning.Det blir videre fortalt at Anders bl.a hadde leid inn Lars 'telebonde' til snekker, og deretter følger hele den underlige historien om det dramatiske frieriet på Ommelstad.Slett ikke rart man blir nysgjerrig på denne familien.*Smil* fra Rigmor

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Rustad

Takk igjen. Ja; Annichen er også en spennende dame. I Boka om Land X side 325 bekreftes det du skriver; 'hun var ifølge familietradisjonen, gjennom et barnebarn av Telebond-slekta, 'av stor herkomst og langveisfra', og navnet Annikkken registreres ellers ikke i Land'Synd at det ikke er aktuelle folketellinger å lete etter Annikken Kristensdatter som ugift; slik at vi kunne spore henne.Og ettersom hun var født ca 1661 er det stor fare for at hennes opphav vil forbli i historiens tåkedis....Dog; det er 'von i hengande snøre': Kanskje skulle vi legge ut en etterlysning her på DA?

Link to comment
Share on other sites

Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen :)Som du vil se har jeg nå endelig fått på plass en artikkel under 21369 som jeg fikk tilsendt fra biblioteket på Rjukan. Puff-puff,der gikk piffen ut av meg.I den andre artikkelen jeg har om Husetyætten blir det nevnt at Kjeld Telebond kommer fra Skotland. Dette får jeg ta tak i senere.Ja, Annichen er en spennende dame helt klart, men står det virkelig i boka du nevner at hun er et barnebarn av Telebond-slekta??? Da ble det enda mer innviklet for meg syns jeg.Hva med denne dåpen jeg nevner hvor både hun og Lars er fadder?Hva med denne Lochmann som mannen Anders får bygselbrev av? Kanskje ligger det noe der? Kanskje navnene kan gi en pekepinn?En etterlysning spesiellt etter Annichen Christensdatter tror jeg ikke hadde vært dumt. Det er mange kloke hoder å møte på her i forumet. Annichen har jeg forøvrig notert at døde i 1734.*Smil* fra Rigmor

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Rustad

Beklager; jeg siterte ordrett og sitatet kan misforstås: Det var '....ifølge familietradisjonen, gjennom (altså fortalt av) et barnebarn....'En liten start på Henrik Lachmann:Vi har en her; toller i Drammen, død 1707 her [url="http://www.namiko.no/disen.htm>http://www.namiko.no/disen.htmDen samme her: LenkeDette må være en annen?? H.L.; levde 1712; skifte etter han 1717.

Link to comment
Share on other sites

Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen :)Ja det kan jo muligens være en av disse Lachman du henviser til,selvom det i artikkelen jeg refererte fra står skrevet Henrik Lochmann.Han har også betegnelsen SIRA. (Sira Henrik Lochmann)Kanskje må man gå omveier/bakveier og lete på anene til de andre nevnte herrer:Mikjel Fønhus, Asmund Enger, Hans E. Finck etc. etc.Kanskje det kan gi flere svar. Dette ser ikke ut til å være helt enkelt,men er det ikke sånn at problemer er til for å løses? jeg har en indre tro på at det vil lykkes til slutt.Stort *Smil* fra Rigmor

Link to comment
Share on other sites

Guest Rigmor Waler Iversen

Hei :)En liten tilleggsopplysning vedr. Lars Kjeldsen, kanskje det kan ha noen betydning. (Tenker fortsatt navn.)9.november 1714 tinglyses flg. bøxelseddel: ' Av herr Etatsråd Stockfleth til soldat Laurs Kieldsen på 2 huder udi gården Vinger i Torpen'.*Smil* Rigmor

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Rustad

Det stemmer; dette er også notert i Boka om Land under 'Vinjar'.Ettersom du har ætt fra Torpa MÅ du få tak i bøkene!Med vennlig hilsen fra Toten;tor

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen Tor :)Som du vil se har jeg nå skrevet ned artikkelen om Husetyætten under 21369.Bøkene du nevner har jeg bestilt, men ikke mottatt enda. Det blir vel mer spennende lesning da.*Smil* fra Rigmor

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...
Guest Berit Knudsen

Så dette innlegget som lenke under innlegg 30417.I Ryghs gårdsnavn finnes en gård som heter Telesbøen, Ranes, Surendal, Romsdal. Så har du Tellebondgården på Tolga, men den har du vel kanskje allerede sjekket ut. Så har du Telle i Åsnes Hedmark. Det finnes også noen få til som begynner på Tel...

Link to comment
Share on other sites

Guest Rigmor  Waler Iversen

Hei Berit :)Fint med nye innspill, og alt må vel undersøkes, men så er det dette da, at de bestemt hevdes å skulle komme fra Telemark. En av sønnene oppgir også dette i en militærrulle, og datteren til Lars Kjeldsen Vinjar og Mari Andersdatter, Berit skal visstnok også ha fortalt at faren kom fra Telemark. Men, så kommer jo dette med skottene, og tvilen der også da! Hmmmmm....Jeg har trålet det meste på kryss og tvers for å finne ut av dette, men det stopper opp ved Kjell Tellsbøen/Telebonde.Det aller dummeste er at jeg hadde datakrasj. Jeg hadde 2 sikkerhetskopier, men bare den ene virket og jeg fikk tilbake 6700 navn, men den andre på 9000 navn fikk vi ingen orden på.Her hadde jeg det som var aller viktigst for meg. Tenkte lenge på å gi opp alt sammen, men har nå funnet ut at jeg skal bite tennene sammen og prøve på nytt. Verst er det med alt som må lånes inn på nytt.Så du skjønner Berit, at all hjelp er velkomment.Jeg får ikke helt til å stemme med alderen til Mari Andersdatter ser jeg. Det er vel mest riktig det du skriver i ditt innlegg til Mary Farell i 30417.*Smil* fra Rigmor

Link to comment
Share on other sites

Guest Rigmor  Waler Iversen

Hei Berit :)Ja, han har jeg lurt veldig på. Jeg burde jo også ha henvist til nr. 21369 innlegg 3. Der nevner jeg denne lenken.LenkeDet er gått en stund siden jeg holdt på med ham. Jeg hadde egentlig lagt denne Telebonden litt på is, men nå ble han jo høyaktuell igjen.Takk for at du prøver å hjelpe til med gåten Berit.*Smil* fra Rigmor

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.