Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hans Mathisen

[#4475] Hans Larsen, f. på N. Lehne, Ringsaker, 1818

Recommended Posts

Gjest Hans Mathisen

Hans Larsen er en av mine aner. Han ble født på en husmannsplass under Nordre Lehne på Ringsaker 04.04.1818 og døde på Spigeren i Tune 29.11.1853. Han foreldre var Lars Haldorsen Lehne og Eli Johannesdatter. De ble gift i Ringsaker 21.08.1809.Problemet er Eli. Det har hittil ikke lykkes å finne ut noe som helst om hennes opphav eller alder. Noen som kan hjelpe med det? MVH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Iflg. Ringsaker Mini 4 1799-1810 5/7 s.164 var også Eli Johansdatter (slik er navnet skrevet i kirkeboken) også fra Lehne nordre i 1809. (Dragon Lars Haldorsen nordre Lehne og pige Eli Johansdatter ibid) Forlovere var forøvrig Lars Larsen nordre Lehne og Lars Syversen Mellom Lehne (men dette visste du kanskje allerede).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Hallo Geir,Takk for ditt svar. Jeg har også sett at Eli Johansdatter/Johannesdatter ved vielsen sies å være fra Nordre Lehne. Jeg har imidlertid oppfattet dette slik at hun bodde på Lehne nordre på dette tidspunkt, f.eks, som tjenestejente, men at hun ikke var derfra opprinnelig. Men kanskje tar jeg feil i dette? Finnes det noen mulig far til Eli blant folket på Lehne, d.v.s. en Johan eller kanskje en Johannes?MVH Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Hvis vi antar at: 1. Folketellingen 1801 er noenlunde riktig mht. Eli/Ehli/(e) Johan/Johannesdøtre og 2. At din Eli ikke "innvandret" til Ringsaker er det bare to alternativ; I) datteren til Johannes Olsen og Marthe Ericsdatter, døpt 10. februar 1793, dengang på Stolpestad. II)Datteren til Johannes Erichsen og Marthe Larsdatter, døpt 1. juli 1792, denang på Ulveneie.Ved 1801-tellingen er de bosatt på hhv. Løchen og Holoe.Ved konfirmasjon hhv. Løchen og Enger.Dessverre finner jeg ikke den "andre" Eli gift, derimot død 27 år gammel 15. juli 1819 som "pige". Adressen hjelper oss ikke. Jeg har en høyst udokumenterbar anelse om at din Eli er Løchen-Eli, men kanskje har du faddere til Lars Haldorsen og Eli Johannesdatters barn (med adresser).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Hallo Geir,Først av alt: takk for din interesse! Jeg er av samme mening som deg dersom vi forutsetter at den Eli Johannesdatter jeg søker, var fra Ringsaker. Det kan likevel være ting som gjør Eli på Holoe minst like (like lite?) aktuell som Eli på V. Løchen. Det vil jeg gjerne komme tilbake til noe nærmere. Kunne du gi meg din e-post-adresse, så kunne jeg gå noe mer i detalj, også om fadderne, som jeg har notert for Elis barn. Disse fadderne er i stor utstrekning fra Lehne og Mæhlum.Kjenner du forresten den relative beliggenhet av gårdene Lehne, Holoe og V. Løchen?MVH Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger-Lise Haga Aastad

Hei! Dette er antageligvis et skudd i blinde, men jeg kjenner til en liten husmannsplass i Gaupen som heter Hola. Kan dette være en alternativ skrivemåte for Holoe? Min mormor er født og oppvokst på Ringsaker, og bodde en stund som barn på denne plassen. Jeg er ikke så godt kjent med lokalmiljøet/stedsnavn, men Hola ligger mellom den gamle riksveien til Moelv og veien som går mellom Gaupen og Mengshoel.Vennlig hilsen I-Lise.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Til Inger-Lise: Jeg kjenner dessverre ikke til om Hola i Gaupen har noe med gårdsnavnet Holo/Holoe i Ringsaker å gjøre. Hvor ligger forresten Gaupen?Jeg er fortsatt interessert i å vite noe om hvorledes de tidligere nevnte gårdene i Ringsaker - Lehne nordre, Holo og Løchen vestre - befinner seg i forhold til hverandre, rent geografisk. Er kanskje noen av dem nabogårder eller iallfall i samme grendelag? MVH Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Lehne (Leene, Leine), Holo og Løken ligger begge innen et relativt lite område i Ringsaker. Grovt sett ligger de på en ca 10? km linje med Løken lengst nord, Lehne litt nord for midten og Holo i sør.Du finne alle gardene på et gammelt kart på www.slektshistorielaget.comHoloe ligger ved Heggindhougen, litt sør/øst, navnet er brukket i to av en vei, Ho-loe.mvh Geir Thorud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Jeg tar denne gamle nøtten fram igjen. Har dessverre fortsatt ikke funnet ut noe mer om Eli Johannesdatter, kona til husmannen Lars Haldorsen på Nordre Lehne i Ringsaker og mor til Hans Larsen, f. 04.04.1818. Mottar derfor fortsatt gjerne tips om måter å angripe denne nøtten på. Har bl.a. tenkt på at om jeg kunne finne Elis begravelse, så ville det kanskje være oppgitt hvor gammel hun ble. Og da ville iallfall antall 'kandidater' kunne bli noe redusert. Er det noen der ute som tilfeldigvis sitter med kirkebøkene for Ringsaker, som kunne se om de kunne slumpe til å finne hennes begravelse?Her er imidlertid flere spørsmål knyttet til Elis sønn Hans Larsen: Han er registrert utflyttet som ungkar 04.03.1835 fra Ringsaker til Fredrikstad-garnisonen. Er det noen som vet om folk som bodde såvidt langt borte som på Ringsaker, kunne bli kalt inn til kortvarig eksersis (60 dager, var det visst på den tiden?) i Fredrikstad-garnisonen, eller skal jeg heller tro at når han reiste så langt, så var det for å verve seg for et antall år? Var det kanskje slik at en som bare var inne til kortvarig eksersis, ikke ble henregnet til garnisonen? Og dersom Hans Larsen vervet seg, hvor mange år var det vanlig å verve seg for? Var det alltid/som regel et bestemt antall år, eller kunne det kanskje variere?( Mener å ha lest et sted at det vanlige var 5 år, men vet ikke noe sikkert om det).Faktum er iallfall at han ble boende i Østfold. Han giftet seg 25.06.1841 i Tune med Anne Marie Olsdatter, f. 06.12.1816, og skaffet seg hus i Kulpa ved Sannessund, idag i Sarpsborg. Det er også litt rart, synes jeg, at han da er skredder. Var ikke skreddere ganske ofte, men vel neppe alltid, folk med mindre legemskrefter, delvis uegnet til tyngre kroppsarbeid og/eller soldattjeneste? Hvorfor reiste han ikke tilbake til Ringsaker? Selv om han bare kom fra en husmannsplass, så var han nå eldste sønn der. Kanskje tok han skade av militærtjenesten? Var det ikke en kolera-epidemi omtrent på denne tiden også? Iallfall døde han tidlig, allerede høsten 1853, bare 35 år gammel. Vel, dette er slikt man kan spekulere på, noe svar finnes kanskje ikke. Men jeg hører gjerne andres tanker om de tingene jeg her har tatt opp.MVH Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Hei Hans ! Jeg kan gjøre et forsøk på å bekrefte Eli`s opphav for deg, så om du kunne sende meg navnene på de andre barna til Eli (for det var vel fler enn Hans ?) samt faddere. Ellers har vi i historielaget døde i Ringsaker sortert etter bosted, så hvis du har noen anelse hvor hun døde ? Lover intet men jeg kan jo prøve. Else Kari svenner@world-online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Hallo Else Kari!Tusen takk for kjapp respons! Jeg har nå sendt deg en e-post med diverse info om faddere etc. Overveier å legge alt sammen ut her i debattforumet også, for om mulig å inspirere flere til å hive seg med! Men nå tar jeg kvelden - får se på saken igjen i morgen.God natt!MVH Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Her er Eli Johannesdatters og Lars Haldorsens (Halvorsens) barn med faddere, så langt jeg har klart å tyde kirkebokens skrift:1. Karen, f. 22.10.1812 på Nordre Lehne-eie, døpt 25.10., faddere: 'Lars Larsen og Marte Monsd. Nordr. Leene, Hans Peders. og Ane Jensd. Mæhlum, Jens Larss. nord. Leene'. Karen døde 1816.2. Johanne, f. 08.10.1814 på Nordre Lehne-eie, døpt 06.11., faddere: 'Hans Pedersen Mæhlum og Gmd. Lars Larsen Lehne, Berte Haldorsd. Farberg Eie, Peder Hansen Mæhlum'.3. Karen, f. 17.11.1816 på Lille Stavs eie, 'd. 29de Blot hjemmedøbt'. I anmerkningsrubrikken er anført: 'Først abmeldt i dette Aar' (d.e. kirkeåret 1817.) (Døde hun den 29. november?).4. Hans (min ane), f. 04.04.1818 på Nordre Lehne-eie, døpt 10.05., faddere: 'Hans Pedersen Mæhlum, Mari Hansd. ibd., Mons Halvorsen (uleselig gårdnavn)-eie, Kari Halvorsdr. ibd., Peder Hansen Mæhlum'.5. Johannes, f. 24.11.1820 på Mæhlumseie, døpt 14.01.1821, faddere: Halvor Nilsen Stenhougeie (??), Hans Hansen ibd., Marte Andersdr. Snilsberg, Lars Larsen Farbergeie'.Alle de fadderne jeg har kunnet identifisere, er enten naboer eller de er Lars Haldorsens slektninger (søsken). Jeg finner ingen som synes å være Elis slektninger. Det har ledet meg mer og mer til å tro at hun kanskje ikke er født i Ringsaker. I så all er det flere kandidater, bl.a. har jeg festet meg ved Eli Johansdatter fra Sæter Nordre i Winger, 16 år i 1801, datter av Kari Christensdtr. i hennes første ekteskap. (Kari er i 1801 gift (2) med Ole Pedersen, 41 år, bonde og gaardbruger).Elis første barn/datter kalles jo Karen, som ikke er oppkalling etter farmoren, som het Kirsti, men eventuelt mormoren, om Eli altså er fra Sæter Nordre i Vinger. (I FT 1865 finnes faktisk en 85 år gammel Eli Johannesdatter, Lægdslem og enke, på Jølstad øvre i Ringsaker, som er født i 'Wingers Prgj.'! Selv om alderen ikke stemmer helt, er ikke avviket større enn hva man ofte ser når det gjelder riktig gamle mennesker). Når folk kalte opp mormoren før farmoren, skyldtes jo det ofte at morens slekt sto litt høyere på samfunnets rangstige, ikke sant? Og Eli Johansdatter fra Sæter Nordre i Vinger var jo gårdbrukerdatter, så slik sett kunne jo dette også passe.Oppsummering: Alle Elis barns faddere som er identifisert, er fra farens side eller fra nabolaget, ingen ser ut til å være fra hennes side. En gammel Eli Johannesdatter med fødested Vinger bor faktisk som enke i Ringsaker i 1865. Første datter kalles Karen, ikke Kirsti. Og navnet Karen gjentas på datter nr. 3, etter at den første Karen er død.Hvor den Eli Johannesdatter jeg er etterkommer etter, døde, se det vet jeg ikke. Som det fremgår av det ovenstående, bodde hun og mannen flere steder, slik husmannsfolk ofte gjorde. Lehne (Leine) er imidlertid sentralt i deres liv, ser det ut til. Kanskje døde hun på Jølstad (Gjølstad)? Eller Mæhlum? Farberg? Snilsberg? - Mulighetene er nok mange. Var hun virkelig på lægd, så ble hun vel flyttet rundt fra gård til gård på sine gamle dager. Men innenfor 'grenda' forble hun kanskje? En mulighet er også at hun døde i hjemmet hos et av sine gjenlevende barn. Jeg tror jeg har funnet sønnen Johannes Larsen som husmann på Smilbakken (slik står det i FT 1865). Og kanskje er det datteren Karen (om hun vokste opp?) som er ugift tjenestepige i 1865 på Stenseng? Alderen passer iallfall eksakt.Det skulle glede meg svært om noen klarte å få noe ut av alt dette!MVH Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Hvem Eli Johannesdatter, min ane og mor til Hans Larsen Lehne-eie, var datter av, er fortsatt et uløst mysterium. Jeg tror for tiden mer og mer på at 'min' Eli kan være identisk med legdsenken Eli Johannesdatter på Jøstad, 85 år i 1865 og født i Vinger. Jeg har nå funnet at hun døde 09.05.1874 på Jølstad, 95 år.Er det noen med tilgang til kirkebok for Vinger som har mulighet til å se om noen av følgende 4 Eli Johan(ne)sdatter i Vinger i 1801 giftet seg eller døde i Vinger? I så fall kan de sannsynligvis utelukkes både som identiske med legdsenken på Jølstad og som min ane, gift med Lars Haldorsen og mor til Hans Larsen, f. 1818. De 4 er:Eli Johannesdtr, 13, d. av husmann Johannes Johannesen og Anne Johannesd. på Taugbøl. Eli Johannesdtr, 14, tjenestepike hos husm. Hans Monsen og Berthe Hansd. på Liøner. Eli Johansdtr, 17, tjenestefolk hos bonde Siønne Hansen og Eli Embrethsd. på Forkerud. Eli Johansdtr, 16, d. av Kari Christensd i hennes første ekteskap. Hun er 1801 g(2)m bonde Ole Pedersen på Sæter Nordre.Med håpefull hilsen til alle kjente og ukjente hjelpere!Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.