Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Øyvind Gjervik

[#4732] Torbjørn Jensson Holst, omkring 1600, lensmann

Recommended Posts

Gjest Øyvind Gjervik

Lurer på hvem foreldrene til Torbjørn er. Han er muligens født ca. 1600. Han var i flere år lensmann (enten i Sogndal eller Hafslo).Han var gift med en Karen. De fikk en sønn, Jens, som ble gårdbruker på Ylvisåker i Sogndal. Hvem Jens`kone er, er usikkert, men han fikk datteren Margretha (ca.1650 - ca.1692) som giftet seg med Ole Ellefson Fjøsne (ca.1647 - ca.1718).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarleif Nordheim

I mitt slektstre har jeg notert Jens Person Holst f. ca 1560 som far til Torbjørn Jensen Holst Fardal. Sistnevnte f. ca 1595, d. 1648. Sønnen Jens Torbjørnson Holst (1630-1684) hadde også ei datter Kari Jensdtr Holst Ylvisåker (1659-1729). Du finner nok en del om disse i årbøkene fra Sogndal sogelag.Mvh Jarleif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øyvind Gjervik

Tusen takk for hjelpen Jarleif. Det stemmer det at Torbjørn opprinnelig kommer fra Fardal utenfor Sogndal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jo Rune Ugulen

Det kan i samband med denne ætta vera nyttig å lesa min artikkel i Norsk slektshistorisk tidsskrift i 1998."Bidrag til slekts- og personhistoriske utgreiingar i Sogn. I. Kring Amla-godset i Sogndal." Norsk slektshistorisk tidsskrift 36 (1998): 235-266.Med eit lite tillegg "Kring Amla-godset i Sogndal. Addenda et corrigenda." Norsk slektshistorisk tidsskrift 37 (1999): 88.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øyvind Gjervik

Tusen takk for hjelpen Jo Rune. Har allerede bestilt artiklene. Venter spent på å motta dem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

HeiEr det noen som vet om Torbjørn har søsken? Og så lurer jeg på om faren Jens Pederson er den samme som er nevnt først i Sogndal og deretter på Stedje. Iallefall fant jeg en ref. om en Jens Pederson som flyttet fra Sogndal til Stedje.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ottar Solberg

Torbjørn Jensson Holst hadde ei syster, Metta Jensdotter, som vart gift med presten i Sogndal Mikkjel Mikkjelson Due. Til siste setningen i innlegg 6: Garden Stedje var den største garden i Sogndal og har gjeve namn til soknet Stedje som m.a. omfattar Sogndalsfjøra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

HeiTusen takk for svar. Er det noen spesiell utgave av årboka til Sogndal som omhandler etterkommerne til Jens Peterson? Jens Peterson på Stedje eier i Hakestad i Ulvik, men det er sannsynligvis gjennom sin ektefelle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ottar Solberg

Det er årbok nr. VI av 'Heimbygdi vår Sogndal' (1935) som m.a. omhandlar garden Fardal og Torbjørn Jensson Holst. Futen Jens Pederson Holst var gift med Gudrun Torbjørnsdtr. Dal. Ho var dotter av Torbjørn Gauteson Dal (Dal-ætta) f. i Valen i Sunnhordaland. Det er vel truleg gjennom henne at Jens er eigar av Hakestad i Ulvik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Takk igjen. Ja, det stemmer nok. Men jeg ser nå at jeg skrev feil, jeg skrev Stedje istedetfor Steigen. Den Jens Peterson jeg fant i en kilde, flyttet fra Sogndal til Steigen. Kan det være samme person? Jens Peterson skal ha vært g. 2 gang med Ingebjørg, datter av Nils Hess på Voss. Jeg lurer derfor på om han også kan ha en sønn Nils Jenson Holst.Takk for ref. Skal se om jeg får lånt årboka gjennom biblioteket

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg har notert denne rekken etter Torbjørn Gautesen Dal og Gyrvil Olavsdatter på Fimreite i Sogn:1. Gudrun Torbjørnsdtr gm fogd Jens Pedersen Holst på Stedje.1.1. Mette Jensdtr gm Sogneprest i Sogndal Mikkel Mikkelsen Due d.y.1.1.1. Guri (el Maren) Mikkelsdtr gm fogd Morten Larss Amble1.1.1.1 Øllegard Mortensdtr gm Jenss Amble1.2. lensmann Torbjørn Jensen Holst gm Karen Fardal1.2.1 Mikkel Torbjørnsen (skrev seg en tid til Stedje og til Fardal) gm Anna Nielsdtr1.2.1.1. Torbjørn Mikkelsen1.2.1.2. Niels Mikkelsen1.2.2 Jens Torbjørnsen gm 1) Bergit E ØyreKilde: Christian Dag Spangen (1903-1976) Privatarkiv SAHMvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Karin (10), Ingeborg Nilsdtr Hess er min formor. Jeg har henne gm Jens Sørensen Landgrav, farens (Nils Henriksen Hess) etterfølger på Voss.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Christen Nilsson Fuhr i Luster f. ca. 1603 var gift med Karen Jensdtr. f. ca. 1610.Kan hun ha noe med denne Holst-familien å gjøre?Datteren Anna Christensdtr. Fuhr f. 1642 blir gift med Jens Torbjørnson Fardal f. ca. 1620 - sønnesønnen til Jens Pederson Holst.Hun kan umulig ha vært datter til Jens Pederson Holst da han skal ha vært død i 1601, men jeg har henne mistenkt for å ha blitt kalt Holst i en kilde - uten at jeg nå greier å frembringe den i hukommelsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Gilje Dale

Det fylgjande skriv eg etter minne.Viser til nr. 10.' Samuel Loss miste mor si ved fødsel på Eid prestegard i 1571. Han vart seinare oppfostra av ei kvinne av Dal-slekta. I ein herredag var Samuel fullmekt for denne Dalgreina. Han fekk rett i sakførselen sin. Då var ein frå Steigen også nemnd'.I farten kjem eg ikkje på når tid Herredagen vart halden.Helsing Ole Gilje Dale

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Takk for alle innleggene.Ifølge Jo Rune Ugulen, hadde Ingebjørg Nielsdatter Hess og Jens Sørensen Landgrav, sokneprest på Voss, følgende barn: Mads, Søren, Niels, Henrik, Karen og Eufemia.Karen Jensdatter, død 1600 var gift med Jens Pederson Holst, fut i Sogn,død 2108.1600. Jens Peterson Holst skal først ha vært gift med Gudrun Torbjørnsdatter,død 14 august 1585.Jens Peterson Holst skal ha hatt tre barn med Gudrun Torbjørnsdatter, det er da Torbjørn, og ovenfornevnte Mette og nn?.Ref. Jo. Rune Ugulen: Gamle Stedje kyrkje i Sogndal, dei forsvunne epitafia der, og ei løysing på eit genealogisk spørsmål. NSHT bind XL-hefte 3, Oslo 2006.Vedk. Hakestad, Ulvik.I 1567 møtte Torbjørn Olafson, Sandven, Kvam og Torstein Magnusson Øydvin,Ulvik, for Bergen lagting og klaget over at Torkjell (Visstnok Sæmundson) gift med Sunniva Ivarsdatter (Dallætten) og Per Jonson på Stedje i lang tid hadde forholdt dem en jordpart i Hakestad.Ref. Bygdebok for Ulvik, bind 2.Det er ikke usannsynlig at denne Per Jonson på Stedje kan være far til Jens Peterson Holst?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Gilje Dale

Karin. Du er alle tiders flink jente. Eg er berre amatør, men når ein har lese litt i materien, så ser ein snart når nokon gissar, eller byggjer på gamal gissing.Nils Henriksson og Eufemia Andersdotter hadde 2 born, ein gut og jente. Jenta heitte Ingeborg. Sjå Arnfrid(nr 12)Gamal teori, som støtt går att, er at Eufemia hadde tre arvingar. Truleg 'kan' dette vera feil?. Jens Pedersen Holst kan vera fullmekt for nokon. t.d. Karen. Karen har alltid hatt spørsmålteikn ved seg. Det er rart når ho aldri vert nemnd saman med dei andre syskena. Men dersom ho er dottera til Ingeborg, kan Jens vera mannen hennar? I 1601 møttes borna til Ingeborg og Jens Sørensen i Bergen for å drøfta skiftet etter foreldra sine. Det er papir på dette. Kan ikkje sjå at Karen sitt namn er nemnt. Ho var død då, men kven arva henne?.Eg synest du held deg på jordet. Dette med Knabenmåg er rein gissing. Ole

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei OleJeg lar meg begeistre over å bli omtalt som jente, selv om alderen nok tilsier betegnelsen kåna.Jeg har forøvrig funnet navnet på det tredje barnet til Jens Pederson Holst, i en artikkel av Jo Rune Ugulen: Bidrag til slekts-og personhistoriske utgreiangar i Sogn. 1. kring Amla -godset i Sogndal. NSHT.b.XXXVI -hefte 4. Navnet er Peter.Dvs at Jens Peterson Holst og Gudrun Torbjørnsdatter har 3 barn, Torbjørn, Mette og Peter.I denne sammenhengen 1567(Dallætten) ville jeg ha trodd at den nevnte Peter Jonson på Stedje, evt. kan ha opptrådt på vegne av Torbjørn Gauteson på Fimreite.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Karen Jensdatter (Landgrav) og Jens Pedersen Holst hadde, i flg Jo Rune Ugulen: Gamel Stedje kyrkje i Sogndal, dei forsvunne epitafia der; og ei løysing på eit genealogisk spørsmål. NSHT b.XL-hefte 3, Oslo 2006, ikke barn sammen. Karen døde en uke etter mannen, 14. august 1600. De skal ha vært gift fra ca 1596.Karen, som en eventuell datter til Eufemia og Nils Hess, har trolig oppstått etter Ugulens hypotese om at Jens var Eufemia og Nils' svigersønn, fra 1998, som han dementerer i artikkelen fra 2006. Jens Pedersen Holst var altså svigersønn til Eufemia og Nils' datter Ingeborg gm Nils Landgrav.De nye opplysningene til Ugulen stammer fra Kallsboken for Sogndals sogneprestembede fra 1800-tallet, som har en seksnjon 'Om prestegjeldets kirker'Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øyvind Gjervik

Takk for informasjon! :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Gilje Dale

Elias Loss, son til Samuel Loss, var talsmann for familien i m.a. Amla-saker. Han skreiv i eit klagebrev til kongen at slekta hans hadde hatt eigedomen frå Arilds tid. Dette tyder at Amla gods hadde vore i slekta frå gamle dagar.Då Eufemia Andersdotter( oldemor til Elias)og Bernt Guttormsson kjøpte Amla i 1586 'måtte' dei to høyra til 'slekta frå Arilds tid'. Det var mor til Elias, dotterdotter til Eufemia Andersdotter, som bar med seg denne arven.Ho var gift med Samuel Loss i Os.Dette byggjer på fråsegner, m.a. frå Gjert Miltzov, sokneprest på Voss, om at Eufemia var av ei kjend slekt og frå Færøyane. Dansk og Færøyisk litteratur og danske genealogar fortel oss kven dei trur Eufemia ættar frå på Færøyane.Teorien går ut på at Guttorm Nilsson frå Torsnes hadde tre uektefødde søner: Nils, Arnbjørn og Anders. Anders var far til Eufemia på Voss. Absalon Pedersen Beyer skriv om ein lagmann frå Færøyane som døydde i Bergen 1571. Han heitte Guttorm Andersson. Etter teorien ovanfor var denne Guttorm bror til Eufemia. kVA HAR DETTE MED AMLA Å GJERA?KARLSHOVED-ÆTTA på Fimreite og Kaupanger høyrer vel til dei frå Arilds tid. Me har Erlend på Voss i 1338. Likeeins Josef, som også er nemnd lagmann og opptrer på Voss i 1356. Men den direkte lina finn me på Norheim i Kvam, Hardanger.Brigida Petersdotter Sandvin var gift med Karlshoved Bårdsson på Norheim. Bård Karlshovedsson var gift med Magnhild Arnvidsdotter.Herborg Bårdsdotter Norheim(f. 1340) var gift med Sigurd Guttormsson Torsnes. Bård Sigurdsson på Torsnes var far til Herborg og Gyrid Torsnes. Jfr. det store skiftet etter desse systrene i 1497.Herborg var gift med Nils Rgnvaldsson og dei var foreldra til Guttorm Nilsson frå Torsnes.Slik eg ser det er det ovanfor nemnde einaste grunnen til at Elias Loss kan seia at 'Amla har vore i slekta frå Arilds tid'. Det står i sterk kontrast til Jo Rune Ugulen sin teori om opphavet til Eufemia Andersdotter. Eg kan hjelpa til med dokumentasjon. Elles er Torsnes-ætta kjend, likeeins slektene på Norheim. Men truleg vil genealogane stridast lenge enno om kor mange born Guttorm Nilsson hadde. Men det er ein stor dansk og Færøysk litteratur også om dette.Det er ein feleslått som heiter'Eg er liten eg, men eg vågar meg'. helsing Ole

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øyvind Gjervik

På side 263 i NSHT, bind XL - hefte 3, kan man lese at 1. konen til Jens Pederssøn Holst, Gudrun Torbjørnsdotter, døde 13.mars 1585.I ættetavlen på side 264 er Gudrun oppført med korssymbol etterfulgt av 14.august 1585 . Vil det si at hun ble gravlagt da, eller er det oppstått en trykkfeil et sted i forhold til dødstidspunkt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jo Rune Ugulen

Teksten er nok den rette her. 14. august i tavla er ein lapsus, og vel ei samanblanding. Jf. ellers kjeldeteksten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Gilje Dale

Karin og Arnfrid. Av deko(konena) som kan så mykje om slektene i Hardanger m.m. hadde eg vona reaksjon på siste innlegget mitt, nr 21. Kanskje de synest at det er 10% fromme ynskje og resten(90%) rein gissing?.P.R. Sollied og Henning Sollied skreiv eingong om 'Losna-ætten' i Slektshistorisk Tidskrift. Dette har de truleg lese mange gonger. Men finn det fram att og sjå innlegget mitt med Sollied-innlegget som utgangspunkt.Slektene på Torsnes og Norheim var sterkt inngifte. Karlshoved-ætta på Norheim hadde sterke røter på Voss og vidare til Sogn. Sollied gjer i artikkelen greie for rettsakene også når det gjeld Amla-godset. Frå før var det band med Færøyane. helsing Ole

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.