Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Christian Arentz

[#4854] Slekten Holck i Lillefosen (Kristiansund) og Trond

Recommended Posts

Gjest Christian Arentz

Ifølge en dansk hjemmeside: http://www.nose.dk/Norge/holk.html ser jeg at det fantes en Dorte Catrine Gabel i Trondheim som var trolovet med Peder Andersen Holck(har ant. senere blitt viet, f.eks. hjemme, da de fikk en sønn Henrich Pedersen Holck i år 1700). Denne Peder Andersen Holck var "rimeligvis sønn av kjøpmann i Trondheim Anders (Zachariasen Holck?)". "Efter Trondhjem Domkirkes Trolovelsesprot. begærede Peder Andersen Holck 6. dec. 1697 Trolovelse med Dorte Cathrine Gabel. Vidner var Thomas (Iul?) og Claus Fæster. To samtidige Kippere (Bødkere) og "Skruere" i Trondhjem, Zacharias Andersen og Anfinn Andersen (førstnævnte med sønnen Anfinn) var maaske hans Brødre".Er det noen med kjennskap til ovennevnte kjøpmannsfamilie Holck i Trondheim og/eller kjøpmannsfamilien Holck i Kristiansund, bl.a. Aage Christophersen Holck og hustru Johanne Christensdatter Mechelborg (datter av Christen Nilssen Mechelborg og Anna Arentsdatter) som kan fortelle noe om:1. Anna Arentsdatters bakgrunn 2. Dorte Catrine Gabels bakgrunnKan det tenkes at vitnet "Thomas (Iuel?)" var en slektning av Anne Cathrine Ovesdatter Juul - vicestattholder Friedrich Gabels hustru - slik at Thomas etternavn skal staves Juul istdf. Juel?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest runar juvang

Tror du finner mye (litt) om holckene i kristiansunds historie. Ellers har jeg nok endel om dette i min base, men desverre ikke noe om de nevnte damers bakgrunn.Anna var også gift med jens lauritzen hassel. det er også utgitt en bok om ole holcks slægt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

I E.Thurn-Christensens arkiv over slekter med tilhørighet til Kristiansund står det ikke noe om Anne Arentsdatters bakgrunn. Det står bare at det er skifte etter henne 7/8 1682.Om mannen står det: 'Her må først nevnes at fogden Jacob Mechelborg også må ha hatt en sønn ved navn Niels Mechelborg, hvis nærmere vita dog ikke kjennes. Vi vet bare at en sønn av ham, Christen Nielsen Mechelborg, levet på Nordmøre omkring midten av 1600-tallet. Der blev holdt skifte efter ham i 1670, så han er altså død på denne tid. Enken Anna Arntsdatter giftet seg på nytt med den foretaksomme skredder og kjøpmann Jens Lauritsen Hassel i Lillefosen, som bl.a. hadde stort fiskebruk. Christen Nielsen Mechelborg hadde en eneste datter, Johanne, som først blev gift med Aage Christophersen Holck og annen gang med Henrich Sander, begge kjøpmenn i Lillefosen. I første ekteskap var der 6 barn, muligens flere. Annet ekteskap var barnløst.' Mvh Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Hyggelig at dere har grepet fatt i et av mine 2 år gamle innlegg!Selv har jeg kommet til at det første vitnet som nevnes ved trolovelsen kanskje kan være nordlandshandleren Thomas Jensen Juel. I manntallet for Trondheim i 1687 heter det: Tommis Jensen oc hans huustrue, 7 børen, 4 i Nordland og 3 her i byen, 1 tienistpige oc en arbeidsdreng. 11 personer. (Trondhjems borgerskap 1680-1730 s. 26). Skiftet etter ham er gjengitt i NST XXIII s. 230: 21/4 1702. Eventuelt slektskap til Ove Juul er dermed ikke lenger sannsynlig.Når det gjelder Anne Arentsdatter kan hun kanskje være datter av nordlandsfarer i Trondheim Arent Brynildsen (sønn av Brynild Arnessøn og Guri Mortensdatter), hvis skifte ble holdt ved Borgerleiet Stokmarknes, Vesterålen 30. okt 1674. Arent Brynildsen var g.m. Margrethe (Martha?) Joensdatter Finvedgaard (datter av Joen Andersson Schancke og Margrethe Povelsdatter) f. ca. 1645 i Trondheim, skifte etter henne foregikk i Trondheim 19 feb 1672 (Trondheims overformynderprotokoll nr. 1, nr. 318, fol. 97 b).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Var Anne Cathrine Ovesdatter Juul (vicestattholder Friedrich Gabels hustru) datter av Ove Juul (1615-86) (fra Astrup, Villestrup, DK) og Kirsten Fredriksdatter Urne (1628-72) ? Kan Dorte Catrine Gabel måske være førstnevntes datter ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

For meg virker det som om Anne Arentsdatter hører hjemme omtrent i samme generasjon som Arent Brynildsen og Margrethe Joensdatter Finvedgaard, og at hun dermed 'passer dårlig' som deres datter. Annas første barn Johanna ble vel f. ca. 1660 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Arent Brynildsen døde ca 1674 (skifte 30 okt) og hustruen Margrethe (Martha) Joensdatter døde to år før (skifte 19 feb 1672). Datteren Margrethe var 8 år ved sin morfar Joen Andersson Schanckes skifte 20 okt 1674, m a o var hun født ca 1666. Margrethes bror Hans var res.kap. Ørlandet 1679-1701, og ant født ca 1655, eller omlag ti år tidligere enn sin søster. De kan derfor godt ha hatt en eldre søster (?) (Anna Arentsdatter) som døde ca 1682 (skifte 7 aug) etter å ha født datteren Johanne i ung alder i 1660. Disse to skiftene har begge forsvunnet. Annas første mann Christen Nielsen Mechlenborg døde ca 1670 (skifte 7 des), og de hadde tils tre barn. Senere fikk hun en sønn og tre døtre med Jens Lauritzsøn Hassel som overlevde henne. Sålenge vi egentlig ikke kjenner verken Arnt eller Margrethes alder eller bryllupsdag, kan heller ikke datteren Annas alder fastslåes særlig nøyaktig. Dessverre har jeg ikke notert noen referanse til opplysningen om Annas foreldre, men den stammer såvidt jeg husker fra en artikkel i NST.Det er riktig at Anne Cathrine er datter av Ove Juul og Kirstine Urne. Både Dorte og Cathrine er typiske Gabel-navn i tidligere generasjoner, men jeg kjenner kun 2 døtre av vicestattholder Fredrik Gabel og hans hustru: Ermegaard og Ovidia f. i tidsrommet 1675-90. Fredrik Gabel og Anne Cathrine Juul ble imidlertid gift allerede 25. april 1671, så det er ikke usannsynlig at også Dorte Cathrine er deres datter. Men hun kan jo også være født utenfor ekteskap -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Arent Brynildsens hustru Margrethe/Marthe Joensd. Finvedgaard (død 1671) fra Trondheim var såvidt jeg vet barn i Joen Andersen Schancke (skifte 1674) sitt 2. ekteskap (inngått 12 Mai 1642 i Trondheim) med Margrethe Povelsdatter (død 1672). Fra et tidligere ekteskap (?) skal Joen ha fått datteren Anne (ca.1640?), død 1699, g.m. Trondhjemsborger Steffen Steffenssøn Middelfart ('Staffa Juten') (død 1708), drev i Hamn, Senja.Hvis dette stemmer er Margrethe f. tidligst ca. 1642-45. Hun hadde de yngre søsknene Hans (1648-1718) (g. Sissel Pederd. Leth) og Anders (død 1687) (g. Maren Hansd. Nobel).Dette gjør det vanskelig å 'få til' at Margrethe skal ha fått sønnen Hans allerede ca. 1655 og enda vanskeligere Anna ca. 1640. Men det kan selvsagt være feil i den antydede 'kronologi'. Tips mottas med takk !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Kan det være en mulighet for at også Margrethe, i likhet med søsteren Anne, stammer fra Joen Andersen Schanckes første ekteskap, og således kan være født såvidt tidlig som 1630-40? Jon antaes født ca. 1610, og det er dermed ikke usannsynlig at han ble gift 1. gang allerede i 20-årsalderen. Som res.kap. 1679 kan vel dessuten Margthes sønn Hans godt ha vært 24 år gml., og ikke særlig yngre, eller hva? Nyttige referanser kan være: NST XVI, h. 2 s. 147, 148 og 150, og X, h. 4 s. 305.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg har ikke sett skiftet etter Margrethe Povelsdatter (Joen Schancke's 2. kone) (skifte i Trondheim den 18 Feb 1673). Margrethe var jo død to år tidligere (skifte i Trondheim 19 Feb 1672) , men hennes barn er vel nevnt. Kanskje dette gir svar på hvem som er hennes mor, og dessuten hva Joen's første kone het ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chrisatian Arentz

Skiftet etter Joen Andersens hustru (ant. Margrethe Povelsdatter) 18. feb. 1673 er gjengitt i NST XVI h. 2 s. 148, og morbroren Anders Joensen er oppgitt som barnas verge. Dette kan kanskje tyde på at Anders og Margrethe Joensdatter var helsøsken og ikke halvsøsken, men dette synes likevel ikke sikkert. 4 barn er også angitt. Margrethe Joensdatter er oppgitt med (!), kanskje p.g.a. navnet Margrethe istdf. Marta, men det beste ville nok vært å se etter i originalen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg skjønner ikke hvem denne Anders Joensen (vergen i 1673) er morbror til. Avdøde heter jo (ant.) Margrethe Povelsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Teksten lyder: 18/2 1673, Joen Andersen i Finduegrd., hans avdøde qv. 4 barn, brorlodd 328 Rd., Margrethe Arensd. i morens Margrethe (!) Joensd.'s sted, morfaren lagverge, sønnene er deres egne verger. Efter bestefarens død er morbroren Anders Joensen Margrethes verge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Anders Joensen (død 1687) (avdødes sønn) er altså verge til sin søsterdatter Margrethe Arentsdatter (død 1696) (d. av Margrethe Joensdatter) i skiftet, som startet i Feb 1673 og tydeligvis ikke var avsluttet før også avdøde (Margrethe Povelsdatter) sin mann, Joen Andersen Schancke på Finvedgaard også var død (før Okt 1674). Det er nevnt 4 barn (av avdøde?). Er dette rett tolket, mon tro ? Såvidt jeg vet hadde Joen barna Margrethe, Hans og Anders med kone nr. 2 (avdøde) og Anne med sin forrige kone.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Ja, jeg har tidligere kommet til samme konklusjoner. Men, avdøde kan ha hatt 4 barn, men hvem var isåfall den 4.? Det er vel også mulig at de fire barna var Joen Schanckes, fordelt på 2 ekteskap. Men isåfall ville ikke hans første barn normalt være arveberettiget etter stemoren, og skulle da kanskje ikke vært nevnt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.