Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Alf Thynes

[#5149] Etternavnet Hyppoph - Kongsberg

Recommended Posts

Gjest Alf Thynes

I 1747 gifter Jacob Bendixen Røraas seg med Elisabeth Sophia Hyppoph på Kongsberg. Er det noen som kjenner noe til hvor etternavnet Hyppoph stammer fra?Alf Thynes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Kanskje det samme som slektsnavnet Hypphof? Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

ja mye tyder på at navnet er det samme som slektsnavnet Hypphof/Hyphoff.Ekstraskattelistene for Fredrik Gaves kopperverk i Folldal, 1762, omtaler Jacob Bendixsen Hertel og Elisabeth Sophia Hyphoff, mens ekstraskattelistene for Lovises hytte i Alvdal omtaler Jacob Bendixsen og Elisabeth Sophia Abrahamsdatter. Dette sammen med bl.a. opplysninger i et samfrendeskifte fra Tr.h. 1787 etter Charlotte Amalia Walseth, født Hyphoff, hvor en av hennes sønner heter Abraham Hyphoff Walseth, tyder på at far til Elisabeth Sophia heter Abraham Hyphoff. En del opplysninger tyder på at han kan ha hatt opphold i Sør-Trøndelag, bl.a. er det registrert en Mad. Hyphoff som fadder på Røros i januar 1720, videre er det i Vital Records registrert fødselen til en Sophia i Meldalen i 1721, far er her nevnt som Hyphof. jeg kan også nevne at det i forbindelse med et geistelig skifte i 1704 i Mariager, DK, etter Johan Fredrik Hyphoff er nevnt at sønnen Abraham Hyphoff bodde i Bergen. Dersom noen har noe kjennskap til Abraham Hyphoff er jeg takknemlig for svar.mvh Alf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

ja mye tyder på at navnet er det samme som slektsnavnet Hypphof/Hyphoff.Ekstraskattelistene for Fredrik Gaves kopperverk i Folldal, 1762, omtaler Jacob Bendixsen Hertel og Elisabeth Sophia Hyphoff, mens ekstraskattelistene for Lovises hytte i Alvdal omtaler Jacob Bendixsen og Elisabeth Sophia Abrahamsdatter. Dette sammen med bl.a. opplysninger i et samfrendeskifte fra Tr.h. 1787 etter Charlotte Amalia Walseth, født Hyphoff, hvor en av hennes sønner heter Abraham Hyphoff Walseth, tyder på at far til Elisabeth Sophia heter Abraham Hyphoff. En del opplysninger tyder på at han kan ha hatt opphold i Sør-Trøndelag, bl.a. er det registrert en Mad. Hyphoff som fadder på Røros i januar 1720, videre er det i Vital Records registrert fødselen til en Sophia i Meldalen i 1721, far er her nevnt som Hyphof. jeg kan også nevne at det i forbindelse med et geistelig skifte i 1704 i Mariager, DK, etter Johan Fredrik Hyphoff er nevnt at sønnen Abraham Hyphoff bodde i Bergen. Dersom noen har noe kjennskap til Abraham Hyphoff er jeg takknemlig for svar.mvh Alf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Abraham Hyphoff var hytteskriver ved Grutseter Hytte i Meldal (Løkken Kobberverk) i alle fall fra 1724. Han døde trolig ikke så lenge etterpå. I 1727 ble nemlig hans ettermann, Mathias Høysager, ansatt og Abraham omtales da som 'afgangen'. Abraham Hyphof rakk likevel å erverve seg en del eiendommer for å spe på skriverlønna, bl.a. gården Ekli i Orkdal.Kilder: Løkken Verk (1654-1954) og Rentekammerets norske bestallinger (NST).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

Takk skal du ha Knut for opplysningene og kildehenvisningene. Du har ikke registrert om Abraham hadde noe virke på Røros ?mvhAlf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Nei, det kan jeg ikke huske. Jeg mener å ha støtt på ham et annet sted, men er ikke nå sikker på hvor. Du har vel sett i NST XI, s. 291-294? Hvis jeg finner noe mer, skal jeg 'slå på tråden'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Møller Nordby

I 1782 gifter en Bengt Emanuel Hypphof seg i Stockholm. Kan slektsnavnet være svenskt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Møller Nordby

Kom over noen svenske og danske varianter:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olle Elm

Alf Thynes nämner en uppgift om 'et geistelig skifte i 1704 i Mariager, DK, etter Johan Fredrik Hyphoff'. Har inga direkta uppgifter om denne, men möjligen en uppgift som kan komplettera 'Hyphoffare' i samma generation. I Elgenstiernas ättartavlor finner jag: Band VIII s 721 a, kh Gottfried Hyphoff gm Maria Block, har dottern Magdalena f. 1683 d. 1745, g m Lars Weidman, hovrättskommissarie u Göta hovrätt, mantalskommissarie i V och Ö Göinge, Villands, Gärds och Albo härader samt Kristianstad stad 1721. …. Död 1751 i Kristianstad. Band IX s 201 a, Catharina Maria Hyphoff g m Jonas Papke, häradshövding, barn i Kristianstad 1759Den äldsta uppgiften här är ju kh Gottfried Hyphoff och den geografiska anknytningen Skåne (f d DK). Kanske det vore något att gå på. Kan också nämna att namnet Hyphoff endast förekommer en gång på Släkt och Hävd-register CD och då Hyphoff, Elsa Sophia g Christen Mårtensson. Nämns i årgång 1965:2-3, sid 488. Namnet Hyphoff förekommer ej i Leijonhufvud, Ny svensk släktbok (1906), som har ett omfattande personregister.Mvh, Olle Elm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olle Elm

När Tore H Vigerust skriver 'Kanskje det samme som slektsnavnet Hypphof?', tänker jag att släkten möjligen redan är dokumenterad. Om ej fortsätter jag med tips:På Genealogiska Föreningen, http://www.genealogi.net, finner jag i det omfattande Släktnamnsregistret: Hyphauff, hänvisningskort och blått kort - ref till tryckta verk, se Hyphoff. Hyphoff, hänvisningskort och blått kort - ref till tryckta verk, se Hyphauff, GF släktarkiv. Hüphoff/Hyphoff, vitt kort - ref till handskrifter. Det går att skriva till GF och jag skulle tro att ett mail från Norge blir väl behandlat. Vet av egen erfarenhet att det finns en del ingångar i det här materialet som är särskilt nyttiga och annars svåra att hitta. Be dem också att extra kontrollera i Hintze-samlingen!En ytterligare prästuppgift från DK: Sognepræster ved Vroue-Resen præsteembede siden reformationen 1536. 1716-1722: Jacob Johansen Hyphoff Forflyttedes til Nykøbing på Sjælland.Och en annan typ av händelse av lite ovanligt slag som ni kanske sett: 19 december 1759: 'Förleden Onsdags blef här på stadsens Torg uphängde Graveuren Gustaf Hyphoff och Bundtmakaren Petterson ; För det de har giort falska Banco-sedlar.' (Carlscronas Tidningar lördagen 22 december 1759). Man kan läsa mer om Hyphoff i: Hultmark, Emil, Svenska kopparstickare och etsare 1500-1944 (Uppsala, 1944)F ö är ett 'kvarter' vid Lunds Universitet, Lund (Skåne) kallat Hyphoff. Man kan fråga sig vem det är döpt efter. Ingen Hyphoff förekommer i Hofberg, Svenskt Biografiskt Handlexikon (1906) där lärde män brukar hamna.Mvh, Olle,

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

Jeg må få takke for svar fra Knut, Nina og Olle.Til Knut, jeg gar registrert NST XI.Til Nina og Olle; Hyphoff er så vidt jeg har kunnet se noe vanlig navn i Norge. Jeg har derfor søkt litt i ulike baser i bl.a. Sverige og Danmark. Jeg hadde hittil ikke registrert alle som nå er dukket opp. Hittil har jeg bare funnet en Abraham, som kan knyttes til Danmark, men, som dere viser, her er flere muligheter.mvhAlf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Nå har jeg funnet noe om en Hyphof på Røros. I desember 1718 ble Røros invadert av svenske soldater. Det finnes en del dokumenter som forteller om denne tildragelsen, bl.a. en liste over hvordan svenskenes hester ble fordelt på de ulike staller m.m. På denne lista står at en Monsr. Hyphof mottok 16 hester. Dette er alt som sies, men likevel et bevis på at Abraham eller en annen med samme etternavn bodde på Røros i 1718.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Abraham Hyphoff dukker opp igjen. I siste nr. av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift har Ola Teige en artikkel om tollere i dansketiden. Der er en Abraham Hyphoff nevnt som tollvisitør på Sand (ved Drøbaksundet) i perioden 13.8.1705-17.7.1706. Vi har jo ingen sikkerhet for at dette er den samme Abraham som var hytteskriver ved Grutseter Hytteplass, men rent kronologisk er det vel ikke noe i veien for det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Tollan

Ikke sikkert dette har noen relevans for temaet, men et navn jeg jeg har støtt på noen ganger på Røros, - og virkelig stusset over, er etternavnet Hopop (med litt variasjon i stavemåten).F.eks.: Mantall Røros 1701: Peder Hopop 52 H Bergsell RøraasOg begravde Røros: 1727 1105 Enke Maritte Endrisd. 75 1/2 Aar K Forsørger Peder Joens. Hopop1747 1604 Niels Peders. Hopop 57 Aar MEttersom disse gruvefolkene gjerne forflyttet seg bergverkene i mellom, slo det meg da jeg så Hyppoph at det kanskje var en sammenheng her. Marie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Jeg kom nettopp over litt mer om en Abraham Hyphof. I domboka for Bergen Byting fra 1703 (s. 269ff) kan vi lese om en veksel som ble utstedt i København den 25 nov. 1702. Vekselen hadde flere påskrifter hvorav denne:«For mig at betalle til min kiære Broder Abraham Hyphof eller ordre udj Bergen. - Havnia ut supra. Ludvig Lorentzen Hyphoff»Dette viser at en Abraham Hyphof bodde eller oppholdt seg i Bergen i 1703, at han hadde en bror i København som het Ludvig og at sistnevnte (og sannsynligvis Abraham) var sønn av en Lorentz. Håper dette kan interesse.[Kilde: Dombok for Bergen Byting Lenke ]

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Jeg kom over noen flere opplysninger om familien Hyphoff. I skiftet etter kontrollør Rasmus Olsen datert Bergen 27. januar 1694 framgår at avdøde bl.a. etterlot seg en datter som het Charlotte Amalie. I Alfs innlegg (4) ser vi at dette navnet er brukt i familien Hyphoff på Røros og Trondheim, og forklaringen ligger i at den samme C. A. Rasmusdatter senere opplyses å være gift med Abraham Hyphoff (se Sollieds skifteutdrag Lenke ).Dette viser dessuten at Abraham Hyphoff som er nevnt i diverse Bergens-kilder fra rundt 1700, ganske sikkert er identisk med den Abraham Hyphoff som senere dukker opp på Røros og i Meldal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

Hei, det er lenge siden jeg har vært inne på denne siden, men den lever ennå, og her er dukket mange nye opplysninger. Spennende og takk til Knut for det. Jeg er enig i at alt tyder på at Abraham i Bergen senere dro til Røros og Meldal. Kanskje han også var en liten tur innom Drøbakområdet før han dro nordover. Vekselen fra 1702 som Knut nevner, og som tilsynelatende er fra hans bror Ludvig antyder jo at farens navn er Lorentz. Dette stemmer ikke med antagelsen av at Abraham er sønn av presten Johan Fredrik Hyphoff. Jeg har foretatt et google-søk på Johan Fredrik Hyphoff, og da dukket denne siden opp ([url="http://myweb.cableone.net/really/ods-hpx.htm>http://myweb.cableone.net/really/ods-hpx.htm). Her finner vi Jacob Hyphoff, som jeg har som en annen sønn av presten Johan Fredrisk Hyphoff.(

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

Jeg har vært i kontakt med Jan Hyllested i Danmark og bl.a. mottatt følgende opplysinger:Jo, han er søn af sognepræst i Mariager og herredsprovst Johan Frederik Hyphoff og Eva Margaretha Nielsdatter, kaldet Haberwalt. Han nævnes i det store præsteskifte efter faderen i 1704, og man får at vide, at han er i Bergen.Den bror Ludvig der bliver nævnt hed Ludvig Lorentz Hyphoff, og nævnes også i skiftet 1704. Selve navnesammensætningen Ludvig Lorentz går tilbage til hans mors stedfar, Ludvig Lorentz, gift med Elisabeth von Dort. Hun var gift første gang med Niels Olufsen i København, der døde tidligt.Sognepræsten var opvokset i Lund, søn af landsmedikus Johann Melchior Hyphoff/Hupfauff og Ursula Sophie von Denstedt/Dienstedt. Han var østriger, og stammede fra Horn v/Wien, men var flygtet under 30-årskrigen. Han studerede bl. a. i Leyden/Holland, og mødte på et tidspunkt - antagelig i Thüringen/Tyskland - Ursula Sophie von Denstedt/Dienstedt, der var ud af en gammel adelsslægt.Dette avklarer bl.a. at far til de to nevnte brødre i innlegg 16 var Johan Fredrik Hyphoff.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.