Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Christian Arentz

[#5191] Kirkebøker fra Stadsbygden i Fosen prosti, Nidaros

Recommended Posts

Gjest Christian Arentz

Jeg prøver med en kort appell til brukere i Trondheimsdistriktet:Er det noen som har tilgang til kirkeboka for Stadsbygd 1702, der min tipp(4) oldefar Fredrik Arentz, senere biskop over Bergens stift, ble døpt 22. september? Er spesielt interessert i navn på faddere, og om noen kjenner til enkelte av dem, bl.a. folkene på gården Brøskift hvor der 1708 døde en kone Marite Arentzdatter 57 år gl.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit H. Bergsrønning

Hei! Ser at det er lenge siden denne etterlysningen kom, men siden ingen har svart (og jeg har gjeldene film) har jeg forsøkt å finne denne dåp.Det står følgende: 22.sept. 1702 Var Presten Hr. Hans Peders: Arentz og hans k: hustru Susanna Ottosd: deres søn til daaben som blev kaldet Fredrich Hans faddere var Hans Excell:Vic_ =Stadsholder von Gubel, hans søn Gunter Gubel, og Mons~=Capt. Møllenfort, Inger? Hr. Michels paa Meelhuus og kone i Prestegaarden.Etter Vic er det klusset over en bokstav som ikke kan tydes og Inger er kanskje konen til Hr. Michels. Derfor spørsmåltegn. Mvh Marit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

(FADDERE) Inger, Hr. Michels (Michel O. Darre)paa Melhus - Inger Nielsdatter f. ca. 1664)datter av Niels Jørgensen Agersborg, sogneprest i Surnadal og kone Margrete Pedersdatter, f. Ruberg fra Kanestrøm i Straumsnes. Mvh. Endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Dette var en hyggelig overraskelse etter så mange år! Og fortsatt mangler jeg full oversikt over barna til sogneprest Hans Petersøn Arentz i Stadsbygden 1696-1720 som ble prost i Fosen 1718 og pers.kap. til Nykirken i Bergen 1694-96.Den filmen du nevner, Marit, 646.A01 1/2, dekker perioden 1700-08, og jeg har funnet dåpen til 6 av barna hans:2. Fredrik, 22 sept. 1702 som beskrevet over. Takk for opplysningen om fadderen fra Melhus, Endre!Hans faddere var Hans Excell:Vic(e)=Stadsholder (Fredrich) von Gabel, hans søn Junker (Woldemar?) Gabel, og Monsr Capt. Møllenfort (Caspar Friderich Diderichsen Mühlenphort d.e.), Inger? Hr. Michels paa Meelhuus og kone i Prestegaarden.1. Sara, 2 aug. (1701) ... Stadzb: ..et pige-barn till daaben kaldet Sara Johanne? Hr: Hans Peders: Arentz, .... Susanna Schrøder, faddere?: Major (senere oberst og kommandant i Trondheim Otto Friderich?) von (der) Osten, Capt. (Hans Jenssøn?) Emahus, Erasmus ..., Elisebeth Brandals??, Elsebe..., Marianna Emahus (samme som Maria Anna Emahus, f. ca. 1685 i Trondheim, senere g. (1705 i Lurøy, Nordland) m. Arnoldus Olsen Tønder og Peder Brønlund?)3. Otto, 12 Febr. (1704) ... paa Stadzb: ... Var Presten Hans Peders: Arentz og hans hustru Susanna Schrøder sin søn till daaben kaldt Otto. Døbe-faddere var: Hr. Anders Nielssen?, Hr. Niels Smith, Leut: Budde, Svend (Gjertsen) Busch, Ane (Jensdatter) Schreuder til salig Otto (Hanssøn) Schreuder, Ane (Knudsdatter?) Stud og Ane Lisbeth Stoud Rasmusdatter (Finde)4. Inger Maria, 26 Julij (1705) ... Stadzbygd: ..et pige-barn till daaben kaldet Inger Maria... Hr: Hans Peders: Arentz, .... Susanna Schrøder, faddere: Leut: (Vincents) Budde, Hans Brøskift, Maria ..., Gunild Brøskift, Ane ...5. Villum Worm, 10 Apr (1707) ... Stadzb: ... et drenge-b: kaldt Villum Worm, ... Hr: Hans Peders: Arentz, ... Susanna Schrøder, faddere: Leut: Budde, Sr. Ebbe Castensøn (Tønder), Ludvig? Indolfsen?..Malena Budde?, Lisbeth? Indolfsdtr?6. NN, 21 Junij (1708) ...drenge-barn till daaben ... Stadzb: ... Hr: Hans Arentz ... Susanne Schrøder, faddere: Leut: Budde, Hendrich? Schim? .......Ebbe Castensøn, hustru? og ....Det er fremdeles mange faddere jeg ikke har klart å tyde/identifisere, og jeg håper derfor på fortsatt hjelp fra dere til å få på plass faddere med spørsmålstegn og .... i de seks dåpsinnførslene jeg har forsøkt å transkribere.mvh Christian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kvernhusvik

Hei,Hiver meg på her med et forsøk på disse fadderne.s5a 1701 d 2 Aug: udj Stadzb: kk: pige-barn till daaben kaldet Sara, faderen hr: Hans Pederss Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: mag(overstrøket) Major von Osten, Capt. Emahus, Rasmus Krag, Elisabeth Brandahl, Elsebe In??s d:, Marianna Emahuss10 1702 d 22 sept: 1702 var præstens hr: Hans Pederss Arentz og hans k: hustru Susanna Ottisd: deris søn till daaben, som blev kaldet Friderich, hans faddere var hans excell: vic(e)=stadtholder von Gabel, handz søn Gunter Gabel og monsr Capt: Møllenfort, Inger hr: Michels paa Meelhuus, og Karen i Præstegaardens13 1704 d 12 febr: var gs tieniste paa Stadzb: da var præsten hr: Hans Pederss Arentz og hans hustru Susanna Schrøder deris søn till daaben kaldet Otto, døbe=faderen var: hr: Anders Nielss, faddere hr: Niels Smith, leut: Budde, Svend Busch, Ane Scheldrup sal: Mag: Otto Schrøders, Ane Stud og Ane Lisbeth Svend Buschiss17 1705 d 26 julij ved Stadzbygd: kirke et pige=barn till daaben kaldet Inger Maria, faderen hr: Hans Pederss Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: leut: Budde, Isach Brøskift, Maria Krags, Gunild Brøskift, Ane Bentzd: Scheis20 1707 d 10 Apr: ved Stadzb: kk: et drenge=b: kaldet Villum Worm, faderen hr: Hans Pederss Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: leut: Budde, h: Ebbe Castensøn, Fridrich Indahlen, Malena Buddis, Lisbeth Indahlens23 1708 d 21 Junij et drenge-barn till daaben udj Stadzb: kk: faderen hr: Hans Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: leut: Budde, h/fendrich? Schi???, Peder Pederss Selbechen, Ebbe Castensøns hustru og datteren Anemvh Leif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

En hjertelig takk til dere alle tre, Marit, Endre og Leif, for utmerket arbeide.For å oppsummere gjengir jeg nå Leifs versjon med de øvrige tres tilføyelser i parentes:s5a 1701 d 2 Aug: udj Stadzb: kk: pige-barn till daaben kaldet Sara, faderen hr: Hans Pederss Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: mag(overstrøket) Major von Osten (senere oberst og kommandant i Trondheim Otto Friderich?), Capt. (Hans Jenssøn?) Emahus, Rasmus (Knudsen) Krag (forpakter Reins klostergods 1689), Elisabeth (Pedersdatter?) Brandahl, Elsebe In??s d:, Marianna Emahus (samme som Maria Anna Emahus, f. ca. 1685 i Trondheim, senere g. 1705 i Lurøy, Nordland m. Arnoldus Olsen Tønder og Peder Brønlund?)s10 1702 d 22 sept: 1702 var præstens hr: Hans Pederss Arentz og hans k: hustru Susanna Ottisd: deris søn till daaben, som blev kaldet Friderich, hans faddere var hans excell: vic(e)=stadtholder (Friderich) von Gabel, handz søn Junker (Gunter??, Willum el. Christian Carl?) Gabel, og monsr Capt: (Caspar Friedrich Diderichsen?) Møllenfort, Inger (Nielsdatter f. ca. 1664, datter av Niels Jørgensen Agersborg, sogneprest i Surnadal og kone Margrete Pedersdatter, f. Ruberg fra Kanestrøm i Straumsnes) hr: Michels (Michel Olsen Darre) paa Meelhuus, og Karen i Præstegaarden (tjener?)s13 1704 d 12 febr: var gs tieniste paa Stadzb: da var præsten hr: Hans Pederss Arentz og hans hustru Susanna Schrøder deris søn till daaben kaldet Otto, døbe=faderen var: hr: Anders Nielss (Aalborg, kapellan Byneset 1702-05??), faddere hr: Niels Smith (sogneprest Fana 1684-1711??), leut: (oblt. Vincents?) Budde (Nordenfjellske dragonregiment 1704, g.m. vicestadtholder Gabels datter), Svend (Gjertsen) Busch, Ane (Jensdatter) Scheldrup sal: Mag: Otto (Hanssøn) Schrøders, Ane (Knudsdatter?) Stud og Ane Lisbeth (Stoud Rasmusdatter Finde) Svend Buschiss17 1705 d 26 julij ved Stadzbygd: kirke et pige=barn till daaben kaldet Inger Maria, faderen hr: Hans Pederss Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: leut: Budde, Isach Brøskift, Maria (Clausdatter Angel, Rasmus) Krags, Gunild Brøskift, Ane Bentzd: Scheis20 1707 d 10 Apr: ved Stadzb: kk: et drenge=b: kaldet Villum Worm, faderen hr: Hans Pederss Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: leut: Budde, h: Ebbe Castensøn (Tønder), Fridrich Indahlen, Malena Buddis, Lisbeth Indahlens23 1708 d 21 Junij et drenge-barn till daaben udj Stadzb: kk: faderen hr: Hans Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: leut: Budde, h/fendrich? Schi???, Peder Pederss Selbechen, Ebbe Castensøns hustru (Anna Henriksdatter Hornemann) og datteren Ane (Ebbesdatter Hornemann).Spesielt interessant er det å finne enken Ane (Jensdatter) Schjeldrup fra Bergen som fadder først hos datteren Susanne i Stadsbygden 1704, og senere i 1710 hos sønnen hr. Peder i Gloppen, Nordfjord.De fleste av fadderne til Hans Pederssøn Arentz og Susanna Ottesdatter Schrøders første barn er vel dermed identifisert, kanskje med unntak av Fridrich og Lisbeth Indahlen (ant. lokale gårdbrukere), Malena Buddis, h/fendrich? Schi???, Ane Bentzd: Schei og Peder Pederss Selbechen. For de øvrige fire barn mangler det innførsler i Stadsbygdens kirkebøker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Kalland Sterten

Hei,Fridrich og Lisbeth Indahlen er Fredrich Hansen Green og kona Elisabet Rasmusdatter. Fredrich var sønn av rådmann i Trondheim, Hans Jonsen Green og Margrete Hansdatter f. Klingenberg.Fendrich Schi??? kan være denne Peter Schinch som døde på Orkdalsøren i 1738. Kilde: http://astavne.net/Rennebu/index.htmSkifte den 26 september 1738 på Ørchedalsøren etter avgangne lieutnant Pedet Schench. Enken oppgis å hete Biathe Cathrine Bruns og barna nevnes Hans Pettersen Schench 18 år og Anne Maria Pettersdtr Schench 15 år gammel.Ane Bentzd: Schei er jeg litt usikker på, - hun kan være kona til Ole Klokker. Det ble holdt likpreken over Ole Klochers qvinde, Anne Bentsd. 28 mars 1708.Peder Pederss Selbechen er lensmann Peder Pedersen Grum, eier av gården Selbekken. Han var også forlover for Fredrik Hansen Green og Elisabet Rasmusdatter i 1705, sammen med leut. Budde. Peder Pedersen Grum er sannsynligvis nært beslektet med Peder Mortensen Grum, lagmann i Trondheim.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Kalland Sterten

Lenke til 'Oversikt over historiske hendelser i Stadsbygd' Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.