Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Christian Arentz

[#5318] Embetsmann- og militærslekten van Oosten, Trondhei

Recommended Posts

Gjest Christian Arentz

Jeg er interessert i familiene til van Osten (generaladjutant van O(o)sten? som kom til Bergen 2. juli 1685 sammen med kong Christian V, samt hoffembetsmann Christian Günther v. d. Osten, evt. hans sønn, virk. ob.løytnant Christian Georg von der Osten, el. ob.løytn. ved Trondhjemske inf.reg. Otto Friderich von der Osten),deres foreldre, og spesielt hustruenes navn og slektskapsforhold, samt eventuelle barn. Ovenstads militærbiografi ser dessverre ikke ut til å omfatte for mye av denne embetsmann- og militærslekten. En av de nevnte van Ostens var også fadder til min slektning Sara Johanna Arentz (f. 2/8-1701 i Stadsbygden, d. 3. juni 1766 på Lade) og/eller flere av hennes søsken i Stadsbygden i årene 1701-08. Andre faddere var en rekke av distriktets øvrige offiserer, bl.a. Myhlenphort, Emahusen, Budde og deres fruer. Flere av disse, også fruene, var i slekt med mine forfedre. Jeg er derfor spesielt interessert i fadder-registrene. Det ville også vært nyttig og sett den originale kirkeboka, eller avskrifter av den. Finnes slike avskrifter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Arntzen

I min database har jeg følgende: Otto Friderich von der Osten (Oosten?), død 17/2 1728, kommandant i Trondheim, av pommersk adelsslekt og med 15 barn, var gift med Margrethe Wibe, datter av kommanderende general nordenfjells 1683, vicestattholder 1708 og amtmann i Akershus, Johan Wibe (1637-1710) i hans annet ekteskap med Margrethe Maria Garmann (1663-1690). Sønn: generalmajor Johan Wibe von der Osten (1708-1800). Han var kammerherre, kommandant og stiftamtmann i Trondheim. Margrethe Wibes søster Maren Margrethe Wibe (død 1750) ble 1719 gift med stiftamtmann i Trondheim,Iver von Ahnen (ca.1660-1722). Han hadde tidligere, 1686, vært gift med Maria Hansdatter Lillienskiold, enke etter Bendix von Hatten (død 1685), og i 1705 med Ovidia Christine von Gabel (død 1709). Kilder: Militærbiografier II av Olai Ovenstad, Pers.hist.t.skr.I-II, PHTS III-3 E.A.Thomle, PHTS 6, Skogn historie B-IV a, Emb.menn i Nord-Norge 1536-1660 av Hasselberg/Dahl, Middelalder-familier i Flensborg/Nordfrisland, K.Gether, Norsk sl.hist. tidsskr. nr 5, Thaulows pers.hist.,

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Hjertelig takk påny for mange svært nyttige opplysninger (og litterturhenvisninger). Flott! Jeg trenger nok endel mer tid på å analysere slekts-forbindelsene her, for det ser nesten ut som en eneste stor familie, disse embetsmenn- og militærslektene: von Osten, Myhlenphort, Budde, Garmann, Lilienskjold, von Hatten, von Gabel, Wibe - etc. etc., og nesten verdt et studium i seg selv. Og for Arentz-slektens vedkommende ser det også ut til å ha være en enkelt slektslinje eller to tilbake mot tidligere generasjoner, antakelig til Peter Henrichsøn Arentz' mor, og jeg får nok konsentrere meg om dette.Vet du og/eller andre forøvrig hvem Margrethe Maria Garmanns foreldre var? Jeg vil tippe på Johan Garmann og Margrethe Christophersdatter Tønder. Isåfall, hadde de to sistnevnte flere barn? Jeg er også interessert i navnet på Johan Wibes første hustru, om dette er kjent.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Arntzen

Nei, din Johan var Margrethe Maries fetter.Kontribusjonsforvalter 1658og bosatt i Chra. Kgl.maj.toller i Thjm 1662, Johan Hermandsen Garmann, født ca 1637 i Bergen, død før 1681 på sin gård, Holden i Hevne, og Margrethe Christophersdatter Tønder, født ca 1635 i Trondheim, død ca 1684 på Holden gård i Hevne hadde datteren Margrethe Johansdatter Garmann, født ca 1655 i Trondheim, død 1733 i Bergen. Hun var gift ca 1698 med stempler ved tollboden i Bergen, Jacob Købke, død 1718 i Bergen. Kilder: PHTS III-3 E.A.Thomle, Emb.menn i Midt-Norge 1660-1700, Svein Tore DahlMargrethe Marie Garmann var datter av landkommisarius og stiftsskriver, toller i Christiania 1640, Johan Johansen Garmann den yngre, født ca 1608, død 1671 i Christiania, og Margrete Jespesdatter som jeg ikke vet noe om. De giftet seg i i huset uten trolovelse i København 23.01.1661. Johan var farbror til forannevnte Johan Hermandsen Garmann. Johan J. Garmann var først gift med Maren Willumsdatter Dop, begravd 29.10.1654 på Bragernes. Kilder: PHTS III-3 E.A.Thomle, PHTS 5-VI, Spørgsmaal og Svar, Hofj.mester Løvenskiold, PHTS 2-IV og PHTS 2-V.Johan Wibes første kone var (iflg Militærbiografier II av Ovenstad) Johanne Marie Sandrart (Sanderat, Sandcrat) født i Holland. De hadde datteren Johanna Joachima Wibe g.m. major Herman Christian Rosencrants, skutt ved Strømstad (Pers.hist.tidsskr. 1-I)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Dette blir bare mer og mer spennende, selvom jeg står i fare for at det kanskje fører meg litt ut på siden av mitt egentlige tema: Peter Henriksøns Arentz' foreløpig ukjente mor. Men ikke desto mindre, Herman Johansen Garmanns sønn, sogneprest til Os 1668 og senere prost i Sunnhordland Christopher Johansen Garmann var tross alt fadder for hennes datter Riborg ca. 28. des. 1671 i Kvinnherad, og mye tyder på at de var i slekt.Når du nevner Johan Johansen Garmann d.y kan dette bety at det også fantes en Johan Johansen Garmann d.e., men jeg har aldri sett at faren også hadde Johansen som patronymikon. Johan d.y's far het etter det jeg har sett kun Johan Garmann(1581-1651), (rådmannen i Haderslev, Jylland, senere faktor ved Kongsberg Sølvverk, og handelsmann). Jeg vet ikke hvem som offisielt er registrert som Johan Johansen d.y.'s far, men kanskje du har også ham i din database, Sølvi. Efter beretningen skal Johan Garmann d.e. være Fredrik II's sønn, og således halvbror av Christian IV. Et bilde av Johan Garmann d.e. viser at likheten mellom dem er påfallende.Hvis det finnes noe mer om Johan Garmann d.e. i Haderslevs foreldre, og etterhvert som vi nå fjerner oss fra temaet von Osten (3 generasjoner senere) mottar jeg gjerne svar direkte på E-mail hcarentz@aol.com

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Ref. innlegg 1:Nå da Stadsbygdens kirkebøker er scannet er fadderne til Sara Arentz (f. 2/8-1701 i Stadsbygden, d. 3. juni 1766 på Lade) og flere av hennes søsken i Stadsbygden i årene 1701-08 klare, bl. a. en rekke av distriktets offiserer s.s. Myhlenphort, Emahusen, Budde og deres fruer.For Saras vedkommende ser vi (Permanent bildelenke): [url="http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070905650006.jpg>Lenke Transkribert: s5a 1701 d 2 Aug: udj Stadzb: kk: pige-barn till daaben kaldet Sara, faderen hr: Hans Pederss Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: mag(overstrøket) Major von Osten (senere oberst og kommandant i Trondheim Otto Friderich?), Capt. (Hans Jenssøn?) Emahus, Rasmus (Knudsen) Krag (forpakter Reins klostergods 1689), Elisabeth (Pedersdatter?) Brandahl, Elsebe Jon?s d:, Marianna Emahus (samme som Maria Anna Emahus, f. ca. 1685 i Trondheim, senere g. 1705 i Lurøy, Nordland m. Arnoldus Olsen Tønder og Peder Brønlund?).For senere biskop Frederik Hanssønn Arentz ser vi (Permanent bildelenke): Lenkes10 1702 d 22 sept: 1702 var præstens hr: Hans Pederss Arentz og hans k: hustru Susanna Ottisd: deris søn till daaben, som blev kaldet Friderich, hans faddere var hans excell: vic(e)=stadtholder (Friderich) von Gabel, handz søn Junker Gabel, og monsr Capt: Møllenfort, Inger (Nielsdatter f. ca. 1664, datter av Niels Jørgensen Agersborg, sogneprest i Surnadal og kone Margrete Pedersdatter, f. Ruberg fra Kanestrøm i Straumsnes) hr: Michels (Michel Olsen Darre) paa Meelhuus, og Karen i Præstegaarden (tjener?).For Otto Hanssøn Arentz ser vi (Permanent bildelenke): Lenkes13 1704 d 12 febr: var gs tieniste paa Stadzb: da var præsten hr: Hans Pederss Arentz og hans hustru Susanna Schrøder deris søn till daaben kaldet Otto, døbe=faderen var: hr: Anders Nielss (Aalborg, kapellan Byneset 1702-05??), faddere hr: Niels Smith (sogneprest Fana 1684-1711??), leut: (oblt. Vincents?) Budde (Nordenfjellske dragonregiment 1704, g.m. vicestadtholder Gabels datter), Svend (Gjertsen) Busch, Ane (Jensdatter) Scheldrup sal: Mag: Otto (Hanssøn) Schrøders, Ane (...datter) Stud og Ane Lisbeth (Stoud Rasmusdatter Finde) Svend Buschis.Hvem kan denne Ane Stud være?For Inger Maria Hansdatter Arentz ser vi (Permanent bildelenke): Lenke.s17 1705 d 26 julij ved Stadzbygd: kirke et pige=barn till daaben kaldet Inger Maria, faderen hr: Hans Pederss Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: leut: Budde, Isach Brøskift, Maria (Clausdatter Angel, Rasmus) Krags, Gunild Brøskift, Ane Bentzd: Schei.For Villum Worm Hanssøn Arentz ser vi (Permanent bildelenke): Lenkes20 1707 d 10 Apr: ved Stadzb: kk: et drenge=b: kaldet Villum Worm, faderen hr: Hans Pederss Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: leut: Budde, h: Ebbe Castensøn (Tønder), Fridrich Indahlen, Malena Buddis, Lisbeth Indahlen.For NN Arentz ser vi (Permanent bildelenke): Lenkes23 1708 d 21 Junij et drenge-barn till daaben udj Stadzb: kk: faderen hr: Hans Arentz, moderen Susanna Schrøder, faddere: leut: Budde, h/fendrich? Schi???, Peder Pederss Selbechen, Ebbe Castensøns hustru (Anna Henriksdatter Hornemann) og datteren Ane (Ebbesdatter Hornemann).Hvem kan denne h/fendrich? Schi??? være?Takknemlig for svar på kommentarer til Ane Studs identitet Lenke samt identiteten til h/fendrich? Schi???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.