Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ragnhild Brænd

[#5396] Slekten Gasmann

Recommended Posts

Gjest Ragnhild Brænd

Slekten GasmannSøker opplysninger om slekten Gasman/nn/nd i Norge, spesielt 1600- og 1700-tallet. Min ane er Hans Gasman ved Egelands verk, død i Søndeled, Aust-Agder 1734 hadde sønnene Gilius og Peter. Peter kom til Fossum verk i Gjerpen, Telemark og døde der i 1754. Sønnen Christian 1702-1790 var gift med Karen Aslachsdatter i Gjerpen, og hadde barna: Hans f. 1736 (vel den samme H.G. som ble gift i Hurum 1774 og bor i Bothne (Holmestrand) ved FT 1801?), Peter 1739, Aslac 1741, Isaach 1743, Margrethe 1745 og Nils Egedius 1747. Etterkommere etter disse søkes.Hans Johanss. Gasmand, hammersmed, døde på Kongsberg i 1742, 32 år. Hans og Joen Gasman som bor i Moss 1801. Joen mottar pensjon fra Moss jernverk. Kjenner noen til et slektskap mellom disse og Hans Gasmann som døde i Søndeled?Mvh Ragnhild Brænd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Britt Frank

Det siste kan jeg jeg svare deg på, jeg har hittil ikke forsket nærmere på denne slekten. Men vi har trolig noen felles aner. Jeg har blant 'mine' Aslach Christiansen Ga(a)smand - g. juni 1776 med Anna Dorthea Meydel/Mejdell i Y. Holmedal, S&F. De fikk to døtre, Karen Sohphia, døpt 19/12-1776 - og Anna Dorthea f. 1779 i Bergen, som er min anemor. Aslach er da oppført som smed.I boka 'Slægten Meidell' (av A.T. Gløersen) står det bl.a. '... Bergverksbestyrer Aslak Christiansen Gasmann, f. ... 'paa Østlander' (rimeligvis Skienstrakten, ved hvis Jernverker han vel har erholdt sin praktiske Bergkyndighet)'. Anna D. Meydel døde i Bergen 1787, og de to døtrene ble oppfostret i S&F, så Aslach var nok død før henne.Jeg har litt om etterslekten til datteren Marie Dorthea - send gjerne en mail til Brikva@t-online.de

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løkkebø

Glemte å skrive at Hans Jacob er etterkommer av Nils Egedius.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ragnhild Brænd

Hans Jacob Gasman kjenner jeg allerede til, men takk allikevel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Heidi Karlsen

Hei Ragnhild. Jeg stammer antagelig fra Gilius Gasmann som emigrerte til Norge i 1690 årene og som var sønn av Hans Gilisson Gasmann som kom fra Sverige. Gilius kom fra Bråfall jernhytte i Silvberg i Sverige. Jeg har akkurat funnet ut at dette kan være min slekt. Har du noe mer om denne slekten så skriv gjerne til meg på heikarls@online.no så kan vi utveksle info.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

RagnhilsdI forbindelse med stiftelsen av Revierhavnens Baatforening i 1853 lager jeg noen minibiografier over pionerene.Jeg ser at du har mistet yngste sønn av konsul Jens Severin Gasman (1776-1850): August Gasman (1814-70)Gasman var en av båtforeningens stiftere og satt som styremedlem fra 1854 til 1859. I 1854 var han ført opp i medlemsregisteret med to båter: en ”Baad” dvs. en større seilbåt med fast stående rigg, kanskje en hvalerskøyte eller en annen dekksbåt på ca. 30 fot, samt en seilsnekke. Muligens brukte han den ene til langturer, mens den andre ble brukt til kappseiling og andre småturer på fjorden. Han var født i i Porsgrunn som yngste sønn av konsul Jens Severin Gasman (1776-1850) og Bodil Jørgine Zachariassen. Ved folketellingen 1865 var han ugift og logerende hos skomaker Andreas Johannesen i Poppes hus: Revierstredet 5. Hos skomakeren logerte også en ”Trompeter ved Kavalleriet”, en ” Oppasser” og en ”Snedker”. I medlemslisten var yrket oppgitt til ”Handelsfuldmektig”, og i folketellingen til ”Kasserer”. Begge disse titlene var ganske diffuse og brukt om hverandre med bestyrer og betegnet ansatte ledere av privat forretningsvirksomhet. Senere ble de ofte avløst av direktørtittelen. Broren Niels Egidius G.(1810-65) var kjøpmann i Kirkegaten og hadde sommervilla nær Ivar Rytterager på Bygdønes. Brødrene Gasman hadde han en viss maritim bakgrunn. Faren som var sønn av prokurator Niels Egidius Gasman, dro tidlig tilsjøs, blev skipper i 1798 og seilte i noen år for Jørgen Aall. I 1806 førte han «Knud Terkelsen» på 130 com. lester. Dette skipet var oppkalt etter skipsbyggmester Terkelsen, som Jørgen Aall ville hedre på denne måten, da han ble ansett som en av tidens dyktigste. (Jacob Aalls Erindringer). l 1812 tok han borgerskap som kjøpmann i Porsgrunn, ble britisk vice-consul i1818 og valgt som stortingsrepresentant for Skien og Porsgrund i 1824. I 1826 fik han bevilling som vare-, vexel- og skibsmægler i Langesundsfjorden, og i 1828 ble han også sjøindrulleringsbetjent og havnefoged. I 1833 blev han slått til ridder av Vasa-ordenen.Lit.: Aall, J. Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815. Christiania 1844-1845. Knudsen FC. ”Storgaden 131 - Gasmanngaarden - Victoria Hotell” i: Eidanger - Porsgrund. Porsgrunn 1932.s. 110 LenkeLeif Kåre Solberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løkkebø

Så vidt jeg har funnet ut, så langt bare på nett, er den første med navnet Gasman, Hans Giliussen Gasman, død i Søndeled i 1734. Men er det noen som vet hvor han kom fra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg legger en lenke til de forrige dabattene om Gasmann-slekt. Tema Nr. 28206 LenkeMvh. Gunn Huglen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løkkebø

Takk skal du ha. Har vært igjennom den debatten også. Men så langt ikke funnet noen spor, annet enn at jeg vil tippe at vi skal mot Sverige og vallonerslektene.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Du har langt på vei rett, Lars. Se Knut Thorvaldsens svar i innlegg 12 i denne debatten: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løkkebø

Hei og takk for lenken Oddbjørn. Da er jeg et lite skritt videre. Dette blir jo mer og mer interessant.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løkkebø

I tillegg til opplysninger om slekten Gasmann lurer jeg også på om det er utgitt informasjon om disse smedslektene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg er litt usikker på hva du mener med 'disse smedslektene', men hvis du tenker på en samlet oversikt over norske smedslekter, så finnes det ikke noe slikt. Svenskene har en egen CD-plate med masse informasjon om smeder der borte (Smedsläktskivan), så der har det vært jobbet mer intensivt og dyptpløyende om dette emnet.Når det gjelder Gasmann-slekten, må jeg jo ellers få føye til at det er ingen typisk 'smedslekt'. Den svenske stamfaren var 'bergmann' - dvs. at han drev sin egen virksomhet, ei jernhytte med masovn. De fleste i slektens tidligste generasjoner var da også masmestere eller masovnsarbeidere - ikke smeder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løkkebø

Hei Oddbjørn. Beklager men her er det jeg som har vært upresis i språket. Har tydeligvis mye å lære om de forskjellige yrkesgruppene fra forna dager. Har ellers med interesse vært innom anbytarforum i Sverige og sett på deres sider om valloner og smeder og annet i tilknytning til dette. Ingen tvil om at de har gjort en solid jobb i forhold til dette.Lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I 1734 døde Hans Gasmann på Egelands Verk i Søndeled. Kirkeboken påstår at han da var 106 år (sikkert ikke korrekt, selv om han nok var svært gammel). I 1701-manntallet finner vi ham som masovnsmester ved Hakadal verk. Opprinnelig kom han fra Bråfall i Silvberg sogn i Sverige, der familien hadde drevet ei jernhytte fra ca. 1630. Han var gift to ganger: 1) med Cecilia (død i Silvberg 1686); 2) i 1687 med Anna Larsdotter. Vi finner begge vielsene og dåpen til de fleste av hans 7 første barn i kirkeboken for Silvberg, og familien er med i husforhør fram til 1689. Siden er de ikke nevnt i svenske kilder.Følgende 7 barn blir født i Silvberg:(Fra 1. ekteskap)1) Margareta (f. 1671)2) Anna (f. 1673)3) Gutt (ikke navngitt) død i 16744) Johan (nevnt i husforhør 1688-89)5) Gilius (f. 1681)6) Petter (f. 1683)(Fra 2. ekteskap)7) Lars (f. 1689)Så dukker altså familien opp ved Hakadal verk i 1701 - og i manntallet nevnes følgende 'nye' barn, som sannsynligvis er født i Norge:8) Franz (9 år - f. ca 1692)9) Hans (6 år - f. ca 1695)Av sønnene f. i Sverige nevnes i manntallet Gilles (19 år), Petter (16 år) og Lars (13 år).En Jan (Hansen) Gasmann (født etter 1701-manntallet) kan også være sønnen, jf. innlegg 3 i tema nr. 13525.Jeg har nokså god oversikt over etterslekten til noen av barna. Gilius og Petter flyttet med faren til Egelands verk, sannsynligvis da driften kom i gang der rundt 1709. Gilius Hansen Gasmann var hammersmed (muligens mester) og fikk mange etterkommere, bl.a. på flere av de sør-norske jernverkene (Egeland, Baaseland/Næs, Moss, Vigeland). Petter Hansen Gasmann var Egeland verks første masmester, og rundt 1720 overtok han tilsvarende stilling ved Fossum verk. Stamfar for Gasmann-slekta i Grenlandsområdet (og USA). Jan Gasmann (noe uvisst om han er sønnen) fikk etterslekt bl.a. ved Moss verk. Ellers er det sannsynlig at Johan Hansen Gasmann er han som kommer til Dikemark verk i 1698 (se Lenke under 'Ascher Sogn'). Han er muligens far til den hammersmed Hans Johanss. Gasmand som, jf. innlegg 1 i denne tråden, blir begravet på Kongsberg i 1742, 32 år gammel.Er det noen som har tips m.h.t. følgende to problemstillinger:1. Hvor ble det av resten av barna? Og hva med Hans Giliussen Gasmanns hustru, Anna Larsdotter, - når døde hun? 1701-manntallet var i bokstavelig forstand et MANN-tall. Levde døtrene fremdeles? Den svenske slektsforskeren Sven-Eric Dahlgren hevder at to av barna fra første ekteskap døde i 1688 (det blir da betalt testamentspenger til kirken og til de fattige). Det kan ha vært døtrene Margareta og Anna. Tre av sønnene gjenstår: Lars Hansen Gasmann, Franz Hansen Gasmann og Hans Hansen Gasmann. Det er sannsynlig at noen av dem hadde etterslekt - men hvem og hvor?2. Familien må ha forlatt Sverige rundt 1690. Kom de da direkte til Hakadal - eller var de innom et annet verk - f.eks. Bærums verk - på veien? Johan er, som vi så, registrert på Dikemark verk i 1698. Det betyr ikke nødvendigvis at han da kom rett fra Sverige. 1698 er nemlig det året Dikemark ble etablert.Alle tips og hypoteser omkring disse problemstillingene er interessante.La meg nevne at slektsnavnet har flere stavingsvarianter. I Silvbergs kirkebøker skrives det Gatzman, i 1701-manntallet Gadzman. Ellers: Gastmand, Gasmand, Gasman og Gasmann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ved søk i Familysearch i dag dukket det opp en ny Gasmann jeg ikke klarer å plassere: Idius Gastman, døpt i Brevik 28/4 1775. Foreldre: Idius Gastman og Grete Langelow (Lenke). Idius er nok en forvanskning av Gilius - eller en kortversjon av Egidius. Nå er jo Gilius og Egidius varianter av samme navn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Kan den Idius Gastman som du har funnet her, være den samme som prokurator Nils Egedius Gasman som bor i Gjerpen i 1801, gift 2. gang.Husker ikke om navnet til 1. hustru har vært nevnt før?LenkeFant ikke flere opplysninger under Eidanger, men det er kort vei til Gjerpen, om navnene er skrevet litt forskjellig?Mvh. Gunn Huglen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Nei, nå fant jeg Nils Egedius Gasmans 1. ekteskap. 1775. Han var gift med en annen dame. LenkeDa var det til liten nytte.Mvh. Gunn H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Kan denne Johanna Langelov ha noe slektforbindelse med den Grete Langelow som dukker opp som hustru til Idius Gastmand?LenkeBegge ser ut til å høre hjemme i Eidanger-området.Johanna Lodvica Langelow gifter seg i følge F.S. 28 okt 1784, med Lars Bøe i Eidanger.Et mulig sted å lete i kirkebøker etter denne Idius Gastman ?Mvh. Gunn Huglen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

En Johan F. Langelow er nevnt på Vigerusts sider under personer 1717-1750 Skien med navn av mulig utenlansdk opprinnelse.http://www.vigerust.net/immigrant/skien_mm.htmlJeg fant også denne Johan F. Langelow nevnt under Porsgrunns historie 1. Hus og Folk.Dette kan vel være far til både Johanna og Grete?Mvh. Gunn. H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg legger inn en lenke til Porsgrunns historie der Johan Friderick Langelow, er nevnt som kjøpmann. Her er nevnt at han i 1743 flytter til Brevik .LenkeHåper dette kan være litt hjelp til å finne ut noe om ekteskapet mellom Idius Gastman og Grete Langelow og deres barn.Mvh. Gunn.H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er flere opplysninger om Johan Friderick Langelow. LenkeMvh. Gunn H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jo, det må opplagt være en slektsforbindelse mellom Johan Frederick Langelow og Grete Langelow. Det felles slektsnavnet - samt at begge ser ut til å ha bodd i Brevik - sannsynliggjør en far-datter-kobling.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.