Jump to content
Arkivverket

[#6394] Benkestok-slekten??


Guest Birger Forsmo

Recommended Posts

Guest Birger Forsmo

I forbindelse med registreringen av min mors slektsgren så dukker navnet Benkestok opp. Bror til min tip-oldemor, Hans Olai Olesen ble gift med Anne Birgitte Andersdatter, f. 1848. Hennes mor, Valborg Pedersdatter, var født på Sæter i 1818 og hennes far, Andreas Jensen, var født i Ursvika i 1815. I min videre søking bakover så dukker så Trond Torssønn Benkestok opp, f. ca. 1490. Benkestok navnet kjenner jeg jo fra Helgeland, men er der noen som vet om der har vært forsket noe på Benkestok-familien? Og er der noen som vet om der finnes noe på Interett om denne slekten? I utgangspunktet blir jeg alltid litt skeptisk når 'Adelen' dukker frem, derfor mitt spørsmål. På forhånd takk for all mulig hjelp! Mvh. Birger

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore Nordvik

Det er utgitt et hefte om slekten Benkestokk i forbindelse med Benkestokkseminaret på Meløy 14-15 august 1999, red. Tore H Vigerust. 1999. ISBN 82-91870-02-0. 112 s.Det kan bestilles fra kane.benkestokk.teiste forlag ved Tore H Vigerust, per telefon 47+22 57 11 89, post Sørligata 40A, e-post: toreher@online.noHeftet koster 150 kr.

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan Martin Mathisen

Wilhelmine Brandts bok: "Slægten Benkestok", som kom ut første gang ved start av forrige århundre, er trykt opp igjen senere. Jeg har en "kopi" fra 1997. (332 sider). Det er mulig den er å få kjøpt ennå (kr 398). Den finnes nok også på svært mange bibliotek. Mvh. Johan M.

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Pedersen

Om det er forsket på de Benkestoker? Ja, enkelte grener er meget godt beskrevet, andre dårligere.Om der er noe på internett om de Benkestoker? Nei, bare sporadisk.Spørsmål: Hvor er Sæther? Hvor er Ursvika? Hvordan er den linjen du har funnet bakover til Trond T. Benkestok?

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Seminarrapporten som jeg utga i 1999 til Benkestokk-seminaret, dekker slekten Benkestokks historie til ca 1660. Opplysninger om etterkommere på f eks 1800-tallet må søkes andre steder, som i Wilhelmine Brandts nevnte bok eller i bygdebøker. Hilsen Tore H Vigerust.

Link to comment
Share on other sites

Guest tom askeroi

Wilhelmine Brandts bok (nyopptrykket) er i hvert fall fremdeles å få kjøpt både i Cappelens og i Ringstrøms antikvariater her i Oslo. Og den inneholder MYE mer enn "bare" Benkestok-etterfølgere så den er vel verd prisen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Birger Forsmo

Hei. Tusen takk for svarene! Heftet fra Benkestokseminaret er allerede bestilt og på Bibloteket her har de Wilhelmine Brandts bok: 'Slægten Benkestok' fra 1907, men ikke til utlån. På spørsmålet om hvor Sæther og Ursvika er, så vet jeg ikke sikkert hvor Ursvik ligger, men Sæther ligger i Dyrøy i Troms. Den eneste plassen som jeg vet om og som heter Ursvik, er på Nesodden. Jeg skal kontakte antikvariatet. Til Terje: Hvis du fortsatt har den samme mail-adressen så kan jeg sende det du ber om hvis du kontakter meg. Takk til alle for god hjelp! Mvh. Birger

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Benkestok ætta er ofte blitt diskutert. Er det kommet ut noe nytte etter Benkestok seminaret? (Jeg har boka)Jeg har denne rekken bakover og skulle gjerne like å høre hva som er rett og hva som er galt.Min link til denne ætta går igjennom Kristines datter Sophia og hennes mann, Magnus Heinasson :igjennom deres datter Elsebe. 1. Kristine Trondsdtr Benkestok 1530-1572 2. Trond Torleifssonn Benkestok,(1)cir 1490 and died on 14 Feb 1558 in Bergen, Norge, at age 68. 3. Anna Jonsdtr Haar,(1)f. ca 1510, died on 27 Nov 1569 4. Torleif (1) Trondsson Benkestok. Nevnt 1502. 5. Adelus Eriksdtr Kruckow,nemd i 1505 6. Jon Olofson Haar,nemd i 1534 7. Elene Aslagsdtr Av Lund 8. Trond (2)Tordsson Benkestok,nemd 1440/1473 9. Bergiuth Torleifsdtr Kjællingmule, 10. Erik (Hr) Andersson Fet was born in Hafslo, Sogn. nemd 1471 11. Margrethe Iversdtr Aspa 12. Olof Pedersson Bøjerod . 13. Gunnil Laurentsdtr Sparre Haard . 14. Aslak Turesson Båt . 15. Ragnfrid Knutsdtr 16. Tord (2) Trondsson Benkestok 17. Ukjend 18. Torleif Ellingsson Kjællingmule 19. Ingeborg Ulvhildsdtr 22. Iver NN . 23. Kristin Toraldesdtr Hvit-Aspa 30. Knut Jonsson died in 1437. 31. Agnes Alvsdtr Bolt,1398 - 1472 32. Trond (1) Benkestok,Nevnt i 1399. 38. N.N. Ukjend 39. Ulvhilde Jonsdtr Smør. Nevnt 1548. 46. Toralde Sigurdsson Hvit-Aspa . 47. Adelus Erlingsdtr Hildugard ca 1370 - 1438, 62. Alv Haraldson Til Thom og Manvik Bolt. 1342 - 1412 63. Cathrine Jonsdtr til Sudrheim, ca 1378 - 1454 64. Tord (1) I Strand Benkestok . levde ca 1350-70. 78. Hr Jon Halvardsson Smør. Nevnt i 1375 Bergen 124. Harald Alvsen Til Tronstad Bolt d. ca 1346 125. Jorun Bjørnsdtr 126. Jon Marteinsson Stjerne. ca 1350-1405 127. Agnes Sigurdsdtr Sudreim. ca 1350 - 1424 156. Hallvard Jonsson Smør. ca 1310 - 1391 157. Ukjend Ølversdtr Generelle notater :Hun var en søster av Svale Ølversson 250. Bjørn Amundsen ca 1300. 251. Gro Thorleifsdtr 252. Martin Magnusson d. i 1347 254. Sigurd Havtorson Til Sudrheim, ca 1315 - 1393 255. Ingebjørg Erlingsdtr. Giske,d. ca 1400 312. Jon N.N. Smør was born in Rygge and died cir 1320-1350. 313. Ulfhild N.N. 314. Ølver Henningsson Rømer,cir 1285. Vet man noe mer? Kan noen av disse personene føres lenger bakover uten at det blir bare fantasi?mvh Kjellaug R.P.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Løberg

Det ser ut som om det allerede er lagt så mye fantasi inn blant de personene du nevner at det i hvert fall ikke er behov for noe mere. Begynn heller på nytt med nr 1, 2 og 3, se hvor mye dokumentasjon du kan finne på hver enkelt av dem og prøv så FORSIKTIG å legge til eventuelle andre navn.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Løberg

Jeg sier ikke at alle de andre personene er fri fantasi, men mange av dem har ingenting med benkestokkene å gjøre. Dessto viktigere er det å holde tunga rett i munnen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Birger Forsmo

Hei Kjellaug. Jeg har ikke tid nå til å gå inn på de Benkestok som jeg har fordi at jeg sitter midt oppe i en masse papirer som skal sendes ut og en møteinnkalling. Men det er neppe så mye jeg kan bidra med her. Jeg har kun forsøkt å finne hvilken av Benkestok familien som en slektning av meg giftet seg inn i. Se forøvrig inlegg 1.Jeg har både Wilhelmine Brandts bok: 'Slægten Benkestok og heftet fra Benkestokseminaret fra Meløy red. Tore H Vigerust. Men har ikke gått Benkestok slekten noe nærmere etter i sømmene.Mvh. Birger

Link to comment
Share on other sites

Guest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg har også heftet fra Benkestok seminaret og etter hva jeg har funnet ut der, er jo noe av dette rett. Men i heftet der er ikke alle side grenene studert. Det kommer jo ofte nye ting frem etter hvert.Mvh Kjellaug

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Det er riktig, som Kjellaug påpeker, at ny kunnskap kommer til etter hvert. Men jeg har ikke sett nye opplysninger om slekten Benkestokk forut for Trond Benkestokk (Torleivsson). Listen hennes (innlegg 8) inneholder en rekke feil selv for de 9 første numrene, og enda flere i de følgende. De forfedre til ovennevnte TB som gjenfinnes i seminarrapportens hovedtekst (ikke i likpreknene fra 1600-tallet som gjengis som kildetekst), ser fortsatt ut til å være riktige. Ved å holde seg til hovedteksten, og kun denne, står en per idag på forholdsvis trykk grunn.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest arne kvitrud

I A E Erichsens etterlatte papirer (Stavanger byarkiv, PA 110. pakke 12, side 427-428) skriver han om Lisbet Bryskes slegtebog i Det store kongelige bibliotek i København – referanse ''Gl. Kgl. Slg. Fol 1085''.Sitat:En stor prægtig Foliant. Paa Ryggen: ''Danske Slægte Book''.Paa Bogens første Side staar følg. Skrevet: ''Denne Slægtebog er antegnet og begynt fra Herr Tage Lunge Ridder og hans Hustru Fru Maren Basse og siden fremdeles deres Børn og Efterkommere med deres adelig Vaaben og Aner befattet og sammeskrevet af Lisebet Bryscke paa Stavanger Kongens Gaard i Norge 1625. Alle Mand til Maade er umulig. Lisebet Bryscke. Egen Hand''.Derunder er tegnet et Vaabenskiold, og nederst paa Siden har hun skrevet ''Denne Bog haver jeg Lisbet Bryske givet min kjære Datter Birgite Krabbe 1628 paa Stavanger Kongens Gaard i Norge. Lisbet Bryske Egen hand''.Bogen er fuld af adelige Slegtregistre. Som overskrift over et Afsnit staar disse Ord: ''Skrevet af den Vaaben Bog 1635 som Vaaben og Slegter staar skrevet sammen. Som var med forgylt Pergament om’’. Som overskrift over et andet af Hefter hvoraf Bogen er sammensat: ''Skrevet af en Bog, hvor udi stod 900 malen Vaaben, som havde staaet i Lunde Domkirke, før di blev overstrøgen med kalk''.Et steds staar skrevet: ''Ett Stor paapier stod 70 Røde Kringler udj war alle Norscke Slegter. Begøndes Aff Aslach Bolt, Ender Trond Benckestock. Et andet med 28 trinde Røde Kringler Begønnes paa Gunner Canne. Endes Trandt Benckestock.'' Kun en Forholdvis liden del af Bogen er skreven med Lisbet Brynkes egen Haand, det overveiende Antal af Hefterne er af andre Hænder, samtidige. Et er endog adskilligt ældre…. (jeg har forkortet litt her) … For Heraldikere maa denne Bog være af meget Vigtighet, da den indeholder mange hundrede smugt tegnede og fargede Vaabener, med Text.Sitat slutt.Er det noen som har vært og sett på denne det siste hundreåret? Er det noe nytt i det norske materialet?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest arne kvitrud

For å fortsette med Erichsen. I 1587 (A E Erichsen: Af Stegen ældste kaldsbog, Stavanger Byarkiv, PA110, III Norsk og Dansk Historie, B, pakke 16, side 206-207) hadde stiftsskriver Kirsten Jensen forklart velbyrdige Thore Benkestokk Steigens kirkeregnskapet for de siste tre år.Siste gang vi hører om Tord Benkestokk i live er 29.5.1587 (Bastiansen Gro Elisabeth: Bergen Rådstueprotokoll, Internett versjon, 2000). Lagmannen Tord Benkestokk i Steigen beseglet da et dokument.Normalt startet regnskapsåret 1. mai. Det tar normalt noe tid å avslutte et regnskap - så innførselen om kaldsboken er da trolig det siste eller det nest siste kjente dokumentet der Tord Benkestokk er omtalt i live.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Knut Hansen

Hei.løfter denne frem igjen, og viser til spørsmålet i innlegg 15 som var ubesvart.til innlegg 16, første avsnitt: 'stiftsskriver Kirsten Jensen' er det stiftskriveren selv eller enka til stiftskriveren?MvhKnut

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
Guest arne kvitrud

I Norske Rigsregistranter bind 1 side 474-475 er det et sammendrag av et dokument fra 7.10.1565. Kongen skrev at Aksel Gyntersberg har forklart at hans hustru og hennes medarvinger – Trond Benkestoks barn hadde mistet noen tomter i Bergen, som var lagt ut til allmenning. Kongen ba Erik Rosenkrans, Jørgen Då, Mats Størson og Jens Pederson – lagmann i Steigen å gi dem en av kongens eiendomer i Bergen som erstatning.I Rigsarkivet i København, 860, Håndskriftssamlingen 1, Terkel Klevenfeldt (født 1710 død 1777), Dokumenter vedr adelige familier, pakke 21 er det en omslag merket 'Benkestok'. Her er dokumentet gjengitt i sin helhet. Se nedenfor og neste innlegg:

bilete7761.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Helge Seglsten

Med fare for å virke pirkete: Dokumentet (ref. innlegg 19)er fra 1754 (om jeg tyder årstallet rett), og er - som du sier - en avskrift/sammendrag av et dokument fra 1565. Originalen eksisterer kanskje ikke lenger?

Link to comment
Share on other sites

Guest Helge Berntsen

Ref. (8): I denne anerekken fremkommer nr. 63 Cathrine Jonsdatter til Sudreim, som datter av nr. 126 Jon Marteinsson Stjerne. Er det klarlagt at denne Jon var ektemannen til Agnes Sigurdsdatter ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

I innlegg 18 og 19 får vi foto av Terkel Klevenfeldts avskrift av et dokument fra 1565 i Danske Kanselli, Register over alle Lande. Et utdrag av brevteksten fra Register over alle Lande er tidligere publisert i NRR I s. 474f.Register over alle Lande er en (serie) brevprotokoll(er) som er ført i samtiden, i dette tilfellet i 1565 over utgående brev fra Kanselliet.Det er kjent at NRR bind I-tekstene kun er utdrag. Det er alltid kjærkomment å få hele brevtekstene transkribert.

Link to comment
Share on other sites

Guest arne kvitrud

Om en ser på dokumentene fra Terkel Klevenfeldt som er lagt inn på tema 30831 (Lenke) så er det der også tilført et årstall og signaturen 'Kl' helt til slutt. I noen avskrifter bruker han bokstavene 'TK' - satt sammen i ett tegn.Så jeg vil tro at Klevenfeldt merket sine avskrifter med når han skrev dem av, og 'Kl' eller 'KT' for å vise at det er hans egen avskrift.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.