Jump to content
Arkivverket

[#7178] Anna Heljesdtr. f. ca 1757 Haus eller Fusa


Guest Heidi Slettemoen

Recommended Posts

Guest Heidi Slettemoen

Anna Heljesdtr. giftet seg i Fana 28.10.1781 med Nils Larsen Krokeide f. 1755. De får barna Maren, Syneve, Lars, Knud, Nils, Helje og Johannis mellom 1781 og 1800.Jeg har ikke klart å finne hennes Anna Heljesdatters opphav, men jeg vet hun var innflytter til Fana, og vet at da ektemannen Nils døde i 1837 var en Johannes Mieldem fra Arna formynder.Jeg har tro på at Anna også kan være født i Arna/Haus, men har ikke funnet mye hold i det - vet at en Helje Johannes. Miellem og Alida Jonsdtr. Indrearne ble gift 1747 og får barn på riktig tid, men har ikke funnet noen Anna blant dem.Det er også en Helje Olsen Storelid (fra Øvre Tufta) og Inger Johannesdtr. Storelid som gifter seg 1755 i Fusa. De får datteren Anna i 1756. Jeg finner ingen av disse igjen i Fusa i 1801, og synes å huske at Annas far står oppført som Helje Krokeide når hun gifter seg i Fana - kanskje har familien flyttet på seg?Er det noen som har gode kilder i dette området og kan hjelpe meg å bekrefte eller avkrefte hvem Anna er? Kan bygdebok for Fusa gi noen pekepinn på hvor Storelidene ble av?Hilsen fra Heidi, som krysser fingrene!

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Hatvik

Denne Helje / Helge Olson (1716 - 1770) kom ifølgje bygdesoga for Fusa frå Øvre Tufta i Ølve, Kvinnherad. Han gifte seg i 1755 med Inger Johannesdtr. Storlid (1733 - 1781), dotter av Johannes Nilsson f. Nerhus og Marita Pedersdtr. f. Ask. Dette tyder altså at Helje "gifte seg til gard" på Storli i Fusa.Den Anna du nemner er det eldste barnet deira, f. 1756. Helje Olsen flytta ikkje til Krokeide, han døyr i Fusa i 1770. Enkja Inger Johannesdtr. gifte seg oppatt året etter (1771) med Lars Larsson Opsal (1738 - 1815).Eg trur ikkje di Anna Heljesdtr. gift 1781 er den samme som den Anna Heljesdtr. som er fødd på Storeli i 1756. For ho frå Storeli får sonen Anders Andersson Rein i 1788 og er nok ikkje gift då - i alle fall ikkje med Anders Rein. Den ovanfor omtala Lars Larsson Opsal-Storeli gifter seg - kuriøst nok - med ei syster av nyss nemnde Anders Rein etter par år etter at Inger døyr; Guro Andersdtr. Rein (1754 - 1829).NB: Det er to matrikulerte Rein-gardar i Fusa kommune. Dette er Rein i Strandvik sokna og ikkje i Fusa.For ordens skuld tek eg med dei ulike giftarmåla eg her referérer til:Helgie Olsen Øvre Tufte/Uk//Ingier Johannesdatter Store Lie/pige/0207 1755/FuseLars Larsen Opsall/Uk// Inger Johannisdatter Storelie/pige*/3006 1771/Fuse* = nemninga 'pige' er feil, skal vera 'enke'.Lars Larsen Storelie/Enkemand// Gurru Andersdtr. Rejn/pige/1107 1784/FuseHåpar dette var til litt hjelp.Mvh., Terje

Link to comment
Share on other sites

Guest Geir K. Eide

En kommentar til Anne Heljesdatter Storelie.Den sønnen Anders (dp.4.6.1788)som hun får med Anders Andersson Rein ,er som Terje Hatvik antyder ,født utenfor ekteskap.Faren ,Anders Andersson Rein ,må forøvrig ha vært litt av en "rundbrenner" ,for drøyt et halvt år etterpå (28.11.1788), blir det i Os p.g døpt en Cicilia Andersdatter utenfor ekteskap.Faren er igjen Anders Andersson Rein ,moren er Martha Nilsdtr.Foer.mvh. Geir K Eide

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Hatvik

Eg gløymte visst å nemna at eg heller ikkje finn nokon link til Krokeide frå Storlid når det gjeld søskena til denne Anna Heljesdtr., f. 1756.Og halvsøsken har ho ikkje, for mora Inger fekk etter det eg kan sjå ikkje barn i det 2. og siste ekteskapet sitt. Derimot får den siste mannen hennar, Lars Larsson på Storlid; seks barn i sitt neste - altså med Guro frå Rein.Eg ser òg at eg vart litt påverka av 1700-talets heller vilkårlege måte å skriva stadnamna på, i dette høvet garden 'Store Lie'. Rett skrivemåten for dette namnet no, er Storlid.Terje Hatvik

Link to comment
Share on other sites

Guest Håkon Aasheim

Har sett litt på saken. Anna Heljesdtr. er benevnt Krokeide ved giftermålet. Tyder på hun har bodd en stund der før hun gifte seg. I 1801 er hun 44 år gml., dvs. fødd ca. 1746/47. Familien bodde på Krokeide, men hvorfor finnes de ikke i Fana-boken? Et viktig tegn er Johannes Mjeldheim som værge. Du får gå i kildene - dvs. kirkebøkene for fødde/døpte - og finne fadrene på barna. Og så får du se i kb. for Haus om du finner Anna Helgesdtr. fødd ca. 1746/47. Jeg fant henne ikke i Sjelereg. 1776 for Haus. Heller ikke fødd i Fana. Og ikke i Bergen. Forøvrig er det ikke mange far Helge å velge mellom. Skulle tro hun hadde med Mjeldheim å gjøre. I tillegg har en konfirmantene å se etter. Men prøv først fadrene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Heidi Slettemoen

Hei alle sammen,Takk for hjelpen! Det var greit å få "utelukket" Anna fra Storelid! Jeg må nok til kirkebøkene for å finne mer, ja, og å se på faddere er jo et godt tips, men det var dette med julestria da. Kanskje må jeg ha tålmodighet til utpå nyåret?! Forøvrig tror jeg du regnet litt feil, Håkon, hun vel heller født 1756-57? :-)Jeg er takknemlig for alle innspill, denne Anna har vært litt av en nøtt for meg!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Jeg leter fortsatt etter denne Heljesdatteren, og håper virkelig noen kan hjelpe!Hun er 76 1/2 år når hun dør på Krokeide i 1833, noe som tyder på at hun er født tidlig på året i 1757.Kan det stå mer om hennes opphav i originalkildene når hun gifter seg 28.10.1781?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.