Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Leif Erik Nilsen

[#8007] Lucia Fredriksdtr Nowoch, Kvinesdal

Recommended Posts

Gjest Leif Erik Nilsen

En av mine aner het Lucia Fredriksdatter Nowoch. Hun ble gift med Torkild Torkildsen Gjemlestad i Kvinesdal i 1716, og senere med Jakob Stålesen Versland i 1729. Er det noen som vet hvor navnet Nowoch kommer fra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

HeiI.f.m. med registrering av endel Kvinesdal aner, kom jeg for noe tid siden bort i en sidegren hvorpå jeg stilte samme spørsmålet. Du vil få svar ved å henvende deg til Irene Mast iemast@attbi.comMed vennlig hilsen Knut Fjogstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Erik Nilsen

Jeg har fått en god del informasjon om denne Lucia, uten at jeg enda vet hvor hun kom fra. Opplysningene stammer fra skifter, fra kirkeboken for Liknes, og fra diverse artikler. Jeg legger ut den informasjonen jeg har, slik at kanskje noen andre kan gripe fatt i dette og fortsette 'detektivarbeidet'.I ladestedet' Kleven i Mandal bodde det mellom ca. 1674-1677 og 1699 en meget rik toller som het Fredrik Novock. I følge boken 'Klevefolk' døde han som enkemann i 1699. Skifteprotokollen som inneholder dødsskiftet hans i 1700 er i følge boken nesten ødelagt. Boken nevner tre døtre; Christiane Charlotte og Martelene, samt datteren Margrete Elisabeth som døde før faren. Jeg vet ikke om opplysningene om barna kommer fra det nesten ødelagte skiftet eller ei.Fredriks foreldreløse døtre ble tatt 'til seg' av Tørres Christensen Nedenes og Anders Jensen. Tørres var en av samtidens største forretningsmann og benevnes ofte som 'kongen av Mandal'. I et dokument som var i en gammel protokoll som ble funnet i 1924, har Tørres skrevet en del opplysninger om seg selv og sin familie. Dokumentet er også omtalt i en egen artikkel i Norsk slektshistorisk tidsskrift (NST), nr. 12. I dokumentet finner man både Fredrik Novock og Lucie Novock nevnt. Fredrik står som fadder til Tørres datter Katarina i 1688, mens Lucie er en av seks(!) faddere til sønnen Gjert i 1698. Dette knytter navnet Lucie Novock til Mandal, der Fredrik Novock bodde. Men er Lucie den samme personen som senere bodde i Kvinesdal, og er det familiær tilknytning til tolleren Fredrik?To måneder før Lucie og Torkild ble gift, ble forlovelsen deres oppført i kirkeboken. Da er forloverne nevnt. Torkilds forlovere er hans to brødre Ole Torkildsen Rødland og Lars Torkildsen Aase. En av Lucies forlovere var Torkild Andersen Qvale (Slimestad), som var fetter til hennes mann. Den andre forloveren var den nygifte Herr Rasmus Jensen Schytte. Disse to, Torkild og Rasmus, var gift med hver sin søster: henholdsvis Mette og Anne, som var datter til prokurator og tollbetjent i Stavanger, Nils Kristensen Kiærulf, som også hadde vært fogd på Jæren. Det er altså kanskje enda flere tollere med i puslespillet. Hvorfor har disse vært forlovere for Lucie? Kan noen av hennes forlovere eller deres koner være i slekt med henne?Lucie og Torkild fikk to barn sammen, Martelene (Martha Helene) født i 1717 og Torkild født i 1721. Faddere til Martelene var prestens kone Anna Margarita Crone, fetter til barnets far Torkild Andersen Qvale (Slimestad) og barnets onkel Ole Torkildsen Rødland. Torkilds faddere er den samme onkel Ole, Stigan Ommundsen Egeland, som var en av de mektigste menn i bygda, og Mette Nilsdatter Kiærulf (Slimestad), som var gift med ovennevnte Torkild Andersen.Ekteskapet mellom Lucie og Torkild varte ikke lenge. Dødskiftet til Torkild i 1722 nevner barna Torkild (1 1/2 år), Martelene (5 år) og Anna (9 år). Anna var fra Torkilds første ekteskap. I skiftet nevnes jordeiendommer i Rødland og Li, begge gårder i Kvinesdal som stammer fra arven til Torkild.Torkild var født på gården Gjemlestad, men bodde senere på gården Rødland til ca. 1719, før han flyttet opp i dalen til Li. Datteren Anna var ikke Torkilds førstefødte, for i kirkeboken er det i 1711 registrert at sønnen Torkild ble hjemmedøpt og var 'svag'. Han døde nok veldig ung, da han ikke er nevnt i skiftene, samtidig som også neste sønn ble kalt Torkild.Lucie bar et uvanlig familienavn og hun giftet seg også inn i en familie utenom vanlig bondestand. Forfedrene til hennes mann Torkild Torkildsen er velkjente, og er nevnt i ett tosifret antall artikler i NST og i Agder Historielags Årsskrift (AHÅ). Torkild og broren Ole, giftet seg med hver sin søster, henholdsvis Abel og Anne Thomasdatter. Disse søstrene var av Willoch-ætten, der forfedrene deres var en rekke lensmenn og prester. Morfaren var Henrik Hansen som var sorenskriver for Jæren og Dalane og borgermester i Stavanger. Dødsskifte etter Abel ble holdt i 1715.Søstrene Abel og Anne er derimot ikke de eneste søstrene som er nevnt her, som hadde en morfar som var borgermester i Stavanger. Morfar til Mette og Anne Nilsdatter Kiærulf - Lucies forloveres koner - var Bent Svendsen. Utenom å være borgermester, hadde han også vært rådmann i Stavanger og fogd på Jæren og Dalane. Også forfedrene til Lucies forlovere, Torkild Andersen Qvale (Slimestad), og Rasmus Jensen Schytte, er nevnt i en rekke artikler i NST og AHÅ.Lucie var fadder i Kvinesdal flere ganger før hun giftet seg med Torkild. Hun ble gift for andre gang i 1729 med Jakob Stålesen Versland. Da de ble forlovet, var hennes forlovere brødrene til hennes første mann: Ole Torkildsen Rødland og Lars Torkildsen Aase.Lucie dør i 1744. I hennes dødskifte i 1744 nevnes at hun var gift med de to forannevnte ektemenn, Torkild og Jakob. Det nevnes kun de to barna fra 1. ekteskap, Torkild og Martelene. Jordeiendom finnes i Versland og Li. Hun eide altså ikke mer jordeiendommer enn de som kom gjennom hennes to ekteskap i Kvinesdal.Kirkebøkene for Liknes registrerer ikke døde før 1789, og jeg har ikke funnet at alderen hennes er nevnt noe sted. Den Lucie Novock som var fadder i Mandal i 1698, kan ha vært ung, men hun må ha vært konfirmert og derfor være født før 1684. Hvis man antar at Lucie i Kvinesdal er den samme Lucie som var fadder i Mandal, må hun derfor ha vært minst 32 år da hun giftet seg, mer enn 37 år da hun fikk sitt siste barn og minst 60 år da hun døde. Til sammenlikning nevner jeg her at mannen Ståle var født ca. 1688. Grunnen til at hun ikke fikk barn i andre ekteskap, kan være fordi hun var for gammel, minst 45 år i 1729. Konklusjonen er at det ut fra alder er fysisk mulig at Lucie Novock i Mandal og Lucie Novock i Kvinesdal er samme personen.Tidligere ble som regel barn oppkalt etter sine forfedre etter bestemte uskrevne regler. Normalt sett ville første datter (Martelene) i ekteskapet mellom Lucie og Torkild, hete det samme som Torkilds avdøde kone (Abel), men slik er det ikke her. Neste i rekken er oppkalling av farmor. Torkilds mor het Anna, så det er heller ikke denne datteren Martelene er oppkalt etter. Da er det mer sansynlig at datteren Martelene er oppkalt etter sin farmor, Lucies ukjente mor. Hadde Lucies mor fornavnet Martelene?Den tredje eldste datteren til Lucie og Torkilds sønn Torkild, het også Martelene. Deres førstefødte datter, Lucie, var oppkalt etter sin farmor. Andrefødte datter, Siri, etter sin mormor. Og da er som regel den tredje eldste datteren oppkalt etter sin oldemor, og da muligens Lucies mor.I boken 'Klevefolk' er det nevnt at konen til Fredrik Novock i Mandal het Margrete Elisabeth og var død før ham. Men det finnes også en tilleggsopplysning: 'Konas navn er også sagt å være Marte Elene Schlugenvalter', 'datter til sorenskriver Schlugenvalter'. Kanskje Fredrik Novock var gift to ganger, og kanskje den ene var mor til Lucie?En av døtrene til Fredrik het også Martelene. En teori kan være at Fredrik først var gift med Martelene Schlugenvalter, der de fikk datteren Lucie. Så dør Martelene, og Fredrik gifter seg igjen. Den første datteren blir så som korrekt er etter oppkallingsreglene, gitt navnet Martelene, etter sin fars avdøde kone.Det kan være nyttig å vite 'betydningen' av ett navn. Hva 'betyr' Novock og hvilket land kommer fra? Det er neppe et norsk gårdsnavn. Skrivemåten på navnet til Lucie er i kirkebøkene og i Tørres Christensens nedtegnelse: Lucie/Lucia (Friederichsdatter) Novock. Det står Lucia Nowoch kun i bygdeboken for Kvinesdal. Martelene er i kildene også skrevet Marta Elene og Marte Helene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Jeg må få gratulere deg med utmerket arbeid. Selv har jeg hatt denne saken noe nedprioritert.Hennes navn synes noe tysklignende. For å kvalifisere litt, tror jeg man må lete i hertugdømmene. Fridrichsdatter er litt pidgin mellom dansk og tysk, og Nowoch har litt slavisk (vendisk) schwung over seg. Man har støtt på lignende varianter blant annet i Slesvig-Holsten.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Erik Nilsen

Jeg kan nok ikke ta æren for arbeidet; dette er stoff som er sendt meg fra en annen etterkommer av Lucie (som ba meg offentliggjøre det slik jeg har gjort). Det som hadde vært spennende, var om noen kunne sjekke skiftet etter Fredrik Novock fra 1700. Som nevnt er det visstnok nesten ødelagt, men det kan jo være at det er nyttig informasjon å finne der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Erik Nilsen

En liten oppdatering: Jeg har nå hatt anledning til å se noe på skiftene etter toller Fredrik Novock. Skiftet skjer i tre etapper. Den første delen, som inneholder opplysninger om arvinger, er nærmest uleselig, men jeg har i alle fall funnet følgende:'Det som til huusholdningen og Begravelsen behøvedes, er bleven registrered, og de Tvende største af børnene Lucie Novock og Anne Cathrine Novock under Cautions Mændernes tilsyn.... ' (fortsettelsen forsvinner inn i blekkflekkene). I blekkhavet der arvingene tydeligvis er nevnt, kan jeg bare lese: 'Lucie Novock =20 Aar'.I en annen del av skiftet nevnes de fire minste barna: Salome, Christiana Charlotta, Ingeborg Augusta og Martha Elene Novock. Dessuten omtales begravelsen til datter Margrethe Elisabeth Novock. En 'Sal. Matrone Martha Elene Schlingevaeter' omtales også, og jeg antar hun er tollerens avdøde kone. Noen kone Margrete Elisabeth finner jeg ikke omtalt (slik det er fortalt i boka 'Klevefolk').En moster er også nevnt: 'Karen Sal. hr. Søren Friises'. Muligens er hun enke etter Kristiansands kapellan. Da er det også familelink til Kvinesdal, i og med at Sørens sønn Samuel ble sogneprest der i 1713. Samuel var gift med Anne Margrethe Crone, som jo er nevnt som fadder for et av Torkild Torkildsen og Lucie Fredriksdtrs barn.Det må vel være overveiende sannsynlig at den Lucie Fredriksdtr Novock som i 1716 gifter seg med Torkild Torkildsen, er tollerens datter. Men 100% bevist er det jo ikke.La meg også ta med at det i tollerens etterlatte papirer fantes - dersom jeg har tolket skriften riktig: 'Een Pacque med Tydske og hollsteenske Brever udi, angaaende Sal. Tolderens Jordegods udi Holsteen, som berettes at være soldt.' Dette, sammen med selve navnet Novock, tyder vel på at familien stammer fra Holstein.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Mange takk for denne viktige oppdatering.Nå vil det bli adskillig lettere å nøste opp mer i Holstein. Kommer tilbake med hva man forhåpentligvis finner videre.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Axel Braathen

Heisann!Jan H. Trelsgård har i et innlegg under tema 59876 vært så snill å gjøre oppmerksom på de interessante opplysningene fra Leif Erik Nilsen om Lucia Fredriksdtr Nowoch's forfedre. Jeg ville nå bare sjekke om 'forskningsfronten' skulle ha endret seg ytterligere i løpet av de siste 5 årene?Med vennlig hilsenNils Axel

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Erik Nilsen

Hei!Jeg har ikke gjort mer når det gjelder Fredrik Novocks bakgrunn. Jeg ser ellers at Per Torgersen under tema 44939 etterlyser Giert Schlingewater som trolig er tollerens svigerfar, men uten at det har kommet flere opplysninger.Mvh Leif Erik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Hei!Med risiko for å lede folk på vidvanke, så sier min språkhistoriske bakgrunn meg at Nowoch og Nowach etc fint kan være samme navnet og Nowach ser etter et søk på Google ut som om det i sin opprinnelse er jødisk, fx 'nuwach noo'-akh or nowach {no'-akh}; from 'nuwach' (5117); quiet:--rest(-ed, -ing place)' (se [url="http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstrongs/STRHEB51.htm#S5117>Lenke)Dessuten fx hos Ancestry.com: 'Nowack: German (of Slavic origin): Germanized spelling of Czech and Slovak Novak or Polish Nowak.' Lenke og fra samme kilde: 'Nowak: Polish and Jewish (eastern Ashkenazic): nickname for a newcomer to a district or someone new to a profession or occupation, from a derivative of Polish nowy ‘new’. This is an extremely common Polish surname.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Axel Braathen

Tusen takk til både Leif Erik og Gine!Vennlig hilsenNils Axel

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Erik Nilsen

Det jeg har sett, er at navnet Novock brukes i Schleswig-Holstein på 1600-tallet. Jeg har blant annet sett det i en oversikt over offiserer herfra: [url="http://home.foni.net/~adelsforschung/gottorferarmee.htm>Lenke, og det omtales en 'Landschreiber Balthasar Novock'; Lenke. Jeg har også sett at det bodde en Anne Margrethe Novock i Ribe i Danmark på 1600-tallet,

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.