Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hermod Moursund

[#8047] Claus Christensen (1679-1765) og Anne Maria Jonsdt

Recommended Posts

Gjest Hermod Moursund

Jeg leter etter forfedrene til Claus Christensen (1679-1765) fra Sør-Mjelde i Tromsøysund i Troms. Han var gift med Anne Maria Jonsdtr. (1702-82). Anne Maria var 80 år da hun døde i 1782, i følge 'gravlagte i Lenvik-Hillesøy, men folketellingen i 1769 forteller at hun var 78 år gammel og enke og dermed født i 1691. Jeg stoler imidlert mer på at hun var 80 år da hun døde i 1782.Navnet Hegelund/Heggelund går igjen i senere generasjoner helt fram til 1900-tallet, og min tanke har vært at dette er Hegelund'ere, men tvilen på dette feltet er meget sterk i dag.Har noen Claus' og Anne Marias foreldre i sine anerekker? Hermod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Gamle nedskrevne kilder (brev) hevder at Claus Christensens far het Christen Klavesen og bodde på Mjelde i Tromsøysund. Det er vel ingen som kan hjelpe meg videre her? (Det er jo langt tilbake i tid....)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei …Jeg vet ikke om det er noen hjelp i dette:Av det jeg har tilgjengelig av kilder klarer jeg ikke å knytte Claus Christensen til Mjelde før 1733, jeg finner ham derimot nevnt på Tisnes fra 1714 til 1733….I ei tingbok av 1714 er han nevnt med: ” Niels Nielsen sine folch saa og af Hans hansen Heggelund, Christen Larsen Heggel. og Claus Christensen Tisnes deris folch, var tilsammens 4 baader ”På 1720 tallet er han nevnt som lagrettsmann bosatt på Tisnes..I ei tingbok av 1733 er han nevnt med: ” … bøxselsædel udstædt af … 5) ? 1 ditto udstæd af bemte. Herr Junghans til Edias Christens: paa 18 markes leje udj Tisnes som Claus Christensen for hannem haver opladt. var datteret d = 26 Fbr: 1732. betalt til trundhiems tugthuus ? 8 sk:; ”På Mjelde i 1702 bor Jon Hansen (f ca 1653) og sønnen Peder (f ca 1695), Jon Hansen er antakelig far til Anne Maria Jonsdtr.. Da kan registreringene på Claus som er registrert på Mjelde i ekstraskatteregisteret for Tromsø av 1763, med kone og 2 sønner over 12 år.. og ”Claus Kristensen, Mjelde, (død) 1765, 86 år” i kirkebokavskrifta forklares med at paret flyttet til Mjelde til hennes familie? Eventuelt at de overtok hennes farsgård i 1732-33 da de sa fra seg bygselen på Tisnes…Jeg finner ikke Claus i Tromsø fogderi i 1702, så han kan antakelig være innflyttet etter dette…Når det gjelder Anne Marias alder er det ”ofte” ført feil alder ved død, sjeleregisterregistreringen i 1769 angir ”ofte” feil alder, jeg har selv funnet det enkleste å anta en alder/fødselsår mellom yterpunktene….Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Tusen takk, Knut. Dette var interessante opplysninger.Det høres riktig ut at det var Anna Maria Jonsdtr. som var fra Mjelde og at Claus Christensen kom fra Tisnes.Derfor kan Christen Klavesen være en gjetning i dette gamle skrivet uten dokumentasjon. Finnes det noen dokumentasjon for at f.eks Christen Larsen Heggelund kan være far til Claus på Tisnes (Heggelund-navnet er jo også interessant)?Takk igjen, Knut!Hermod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Kanskje jeg misforsto! Var Tisnes i det daværende Tromsø fogderi?Du mener kanskje at Claus kom fra andre steder enn Tisnes?Hermod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei ..Jeg har prøvd å fylle ut innlegg 3:på Tisnes: i 1702 på Tisnes: Oppsitter Jacob Hemmingsen (f ca 1656), sønner: Hemming Jacobsen (f ca 1686) og Lars Jacobsen (f ca 1691) – Oppsitter Ole Johansen (f ca 1666) (gm Tyri Torleifsdatter), fostersønn Jens Olsen (f ca 1693) og dreng Anders Larsen (f ca 1660).. Helgøy tingbok i 1707: ” her Eftter blef og i Retten læst et testemendt bref udgifvet af Olle Jons: tisnes, hvor udj hand Testementerer sin qvinde tyvig torlefsdatter Eftter sinne dage at Nyde for laadtz ud før Nogen arfveskulle? ? 40 Rxdr: hvilchet Testement var til vitterlig underskrefvet af Prousten ærverdige Hr: Olle Odensen, saa og Peer Anders:, og Bendt Ols: ” Helgøy tingbok i 1714: ” …. 2) En bøxsel Sedel forkyndt ….. 7) En ditto oplæst af hæderlig Hr. Olle Oudense Pastor til Tromsen udstedt Er d=1 May ? 1712, paa 1/2 vog fiskis landskl: Jord udj Tisnæs udj Helgøe Ting'st beliggende til Claus Christophersen, som Enchen tyrj, til Ecte bekom. ” Claus Christophersen opptrer 2 ganger, 1. gang i 1714 (ovenfor nevnt), 2. gang i 1727: ” 3? Postbønderne her i tingstædet, blev alle tilspurdt om deris postpengers afbetalning, hvor da Niels Jachops: Lyngen, Jachob Ols: qvæn ibid: Peer Ols: ibid:, Olle Jachops: ulsfiorden, Niels Joens: ibid:, Hans ottes: Oldervigen, Jachob Jens: laudvold, lars Jons: tønsnes, Claus Christophers: Tisnes, og frands hans: ibid: hvilche alle tilstoed at verre af fogden betalt hver 2 ort, untagen hans ottes: som Nyder= 1 rdr:, for posten at føre udj indeværende aar ” det kan ikke på bakgrunn av dette utelukkes at Claus Christensen og Claus Christophersen kan være identisk.. i så tilfelle kom Claus til Tisnes da han giftet seg med enka etter tidligere bruker/bygsler Ole Johansen/Jonsen.. ble han enkemann og giftet seg 2. gang med Anne Marie Jonsdatter, Mjelde?.. dette kan ha skjedd så sent som 1732, og at Claus avstår bygselen på Tisnes da han ved ekteskap med Anne Marie får tilgang til Mjelde.. for øvrig er den andre brukeren på Mjelde i 1702 Torleif Eriksen (f ca 1636), han er registrert med sønnene: Ole (f ca 1676), Erik (f ca 1679), Hans (f ca 1683) og Anders (f ca 1689).. dermed kan det heller ikke utelukkes at tilgangen til Mjelde kan være arv til Tyri, som kan være datter av Torleif Eriksen på Mjelde.. her er det bare skifter som kan avgjøre slektskap og arv (noe jeg mangler tilgang til)..Når det gjelder bruken av navnet Heggelund så kan selvfølgelig EN Christen Heggelund være far til Claus, men det er da merkelig at av fire navn nevnt i 1714 (innlegg 3 linjene 5 og 6) så var Claus den eneste Heggelund som ikke nevnes med Heggelund?..Jeg må også understreke setningen i innlegg 2: ”Jeg finner ikke Claus i Tromsø fogderi i 1702, så han kan antakelig være innflyttet etter dette…” det er en Claus Christophersen (f ca 1693) på Hals i Senjen fogderi i 1701, [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=Senj1701&gardpostnr=1681&merk=1681#ovre>Lenke hvorvidt denne er rett har jeg ikke grunnlag til å si noe om..Claus Christensen er for øvrig også registrert i skifteregisteret for Lenvik i 1750 bosatt på Mjelde:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei..PUH.. rettelse: Jeg må også understreke setningen i innlegg 2: ..... det skal selvfølgelig være innlegg 3.... :-)MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Et gullegodt resonnement, som jeg tror på.At Christensen og Christophersen ble brukt om hverandre, var jo ikke uvanlig. Ser av din lenke at han (hvis det var han) var fostergutt, og så forstår jeg ikke tillegget 'fød i find&'. I de gamle brevene, som jeg har referert til tidligere, går det fram at Claus' far (Christen Klavesen) kan ha vært 'av farkeætt'. Har dette, mon tro, en sammenheng?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei ..jeg beveger meg på tynn is nå, men kommentaren kan være Finnsnes eller lignende navn på fødested..hva Farke kan være er langt utenfor mitt område.. :-)må vel også si at det er flust med Claus i Nordre Nordland (Lofoten og Vesterålen), så Claus kan også ha sine aner her...MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Av farkeætt: Farker eller tatere/sigøynere kanskje? At Claus var fosterbarn med tillegg 'fød i find&', betyr kanskje at forfedrene kunne være finder eller lignende?Hvor ligger gården Hals i Astafjord sogn forresten?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei ...begrepet 'født i find&' tolker jeg som at han er født i/på et sted som begynner med Find ...i Geografien ligger Astafj. mellom Rolla og fastlandet.. Rolla ligger øst for Harstad i sør Troms... grensegang mellom sogn er jeg ikke like sikker på... MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John O. Svenning

Hei! Dyrøy var vel en del av Astafjord. Du finner en gård på Dyrøy som heter Hals. Mvh John

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Tusen takk, Johan. Dyrøy var vel tingstedet da manntallet for 1701 ble foretatt, der Claus blir omtalt som fosterbarn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Knut dristet seg ut på glattisen, og det er lov. Men finnes det en Christen Klavesen f.eks på et sted som begynner på Find-/Finn-, gjerne i nærheten? Som sagt er et skudd ut i natta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geirr Alén Rasmussen

Hei! Eg har sett namneformene Claves og Clavesen (for Claus) brukt i norske og finske kyrkjebøker på nettet. Dette gjeld kvener og rett nok 100 år seinare enn den personen denne debatten dreier seg om. Men kan Finland vera eit spor ?mvh Geirr Alén

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Ja, si det! Kanskje kan det være et spor.Takk i alle fall, Geirr Alen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

For ikke å snakke om stedet/området Finnland på nettopp Dyrøy....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geirr Alén Rasmussen

Der eg overnatta i knappetelt i minus 38 under ei militærøving for lenge sida...:=) Geirr Alén

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Andreas Snildal

Du finner neppe navnet Finland (som i landet Finland) i kilder fra begynnelsen av 1700-tallet. Det skulle ikke overraske meg om det er Finnmark det står i originalmanntallet. Sjekk dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Andreas Snildal

Det slo meg plutselig at det må være en pussig konstruksjon fra den som har ført manntallet. Tegnet som registratoren har oversatt med &-tegn er nok marktegnet, slik at det faktisk er Finnmark som er ment.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Takk til Andreas. Ja, hvem vet? Finnmark? Ja, det kan vi ikke se bort fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Andreas Snildal

Det er vel ingen grunn til å se på noe annet heller, siden det står Finnmark i manntallet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Takk, Andreas.Skal vi driste oss på et anrop til Finnmark, f.eks i forbindelse med navnet Christen Klavesen, ja, til og med tilknyttet et omstreifende folk?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei ..se på innlegg 2...Finnmark amt er ikke det samme som Finnmark fylke..det sørligste fogderiet i Finnmark amt var Tromsø..skattelister fra 1680-90 tallet kan gi svar på om det var andre bosatt der da enn det som var i 1702...MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.