Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jon Gunnar Grimstad

[#8323] Oppdeling i Brukarforumet - Nydelig!

Recommended Posts

Gjest Jon Gunnar Grimstad

Etter tre år med bleieskift og alt som hører til er jeg tilbake som slektsforsker. Det er da med tilfredshet jeg konstanterer at Brukarforumet kan inndeles i fylker, og at det forøvrig vokser noe veldig i Digitalarkivet. Det gjøres en kjempejobb. Takk!Hvis det ikke er uforskammet å være selvgod sakser jeg følgende fra tidligere innlegg:-)Jon Gunnar Grimstad, Fredrikstad, 01.09.1999 22:28 Det har blitt mange innlegg i Slektsgranskar debatten etter hvert. Dette har, så vidt jeg har skjønt også skapt visse tekniske problemer. Kan det være en ide å dele debattsiden inn i undergrupper fordelt på landsdeler/land? Det vil da bli lettere å finne informasjon som er av interesse samtidig som det blir lettere å finne noe man kan hjelpe andre med. Hvis dere lager en undergruppe som er generell i tillegg skulle vel alle bli fornøyd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Me har fått mange signal om at det kunne vera lurt å underinndela, og har motforestillingar. Den viktigaste har vore at ingen orka gå inn i 25 fora for å sjå om noko har foregått. Særleg gjeld dette oss sjølve, som er 'tvungne' å følgja med i kva som foregår. Det var først få me kom på den enkle løysinga at alle kunne samlast i eitt forum, men at brukaren så kunne velja å sjå ei undergruppe at det vart praktisk å gjera det slik.Elles kan dette kanskje vera ei påminning om at me tek forslag om forbetring alvorleg og legg oss dei på minne, sjøl om me ikkje gjennomfører dei med det same dei vert sette fram.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Eg har lyst å leggja til til at mi i fortid, notid og framtid er glade for alle framlegg om forbetringar, sjølv om me sjølvsagt ikkje kan lova å gjennomføra dei.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Ser ut som en god del innlegg ikke kategoriseres med aktuelt fylke. Da er mye av hensikten med kategorier borte fordi man allikevel må se gjennom alle innlegg hvis man vil være sikker på å få med seg innlegg som er aktuelle for et fylke.Det finnes metoder, både server og client side, som kan tvinge en til å velge noe - fylke eller generelt. Noe å vurdere.mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Det er ikkje noko problem å gjera det. Men er det ønskjeleg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingrid Gillesøy

Dei forandringane som til no er gjort fungerer svært bra. Men eg kan være einig i at det burde være mogeleg å få opp alle tema med tilknytning til t.d. fylke. Det å laga mange undregrupper er ikkje hensiktsmessig. Allt må ligge under eitt, men må kunne finnast ved spesiellt søk. Når ein legg inn nytt tema, er overskrifta heilt valfri. Dette er enkelt og greitt, men det resulterer ofte i lite informativ tittel. Dersom ein kunne få opp eit 'innføringsskjema' der ein må legge inn både tittel og fylke, ville det vel bli mogeleg å få ut relevant opplysning av søka? I tilfeller der fylke er ukjent/ usikkert, vil det kanskje være naturleg å sette det opp der den kjende lenka slutta...? - Evt. at det også var eit 'fellesfylke' kalla 'ukjent' ;-) Det skulle likevel være mogeleg å søke på namn, ord osv. som frisøk på 'søk i tema'. De har kanskje tenkt igjennom dette før, og komme til at det er eit dårleg forslag - Om så er tilfelle, kan vi kanskje få greie på kvifor det er forkasta???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Jeg synes det skal være som det er nå, jeg.For, hvis du ser etter, så er det faktisk ganske mange innlegg som ikke har noe som helst med geografisk inndeling å gjøre - navnetradisjoner, adopsjonsregler, osv.Og hva med alle de som søkes pga flytting? Å tvinge folk til å 'kategorisere' under fraflytnings- eller tilflytningskommune/fylke avskjærer jo alle muligheter for å få svar fra dem som kan noe om det stedet som ikke er i headingen og som vi ikke kjenner men som vi egentlig er interessert i.Så la det være som det er. Hvis folk vil ha hjelp fra kjennere av Aust-Agder så får de sette det i headingen. Men ikke tving meg til å begrense hjelperne til et fylke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Til Ingrid:Søk på namn, ord osv er ikkje uproblematisk. Ein kan søka direkte i innlegg. Men då må snart 10.000 innlegg opnast og lesast, av maskinenen. Det tek så pass tid at det ikkje kan skje på den same maskinene som elles kjører Digitalarkivet. Då me me ha ein ny maskin. Og i tillegg blir det tregt. Alternativet er å indeksera innlegga etter kvart dei kjem inn. Og då må eg kasta meg i programmeringa. Og det vil ta tid frå andre forbetringar, som eg oppfattar som viktigare. Brukarforumet er elles ei ei teneste som ligg utanfor primæroppgåvene til DA, og me kan ikkje bruka altfor mykje ressursar her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Til Tom: Det er ikke min mening å tvinge folk til å legge inn fylke - det finnes grupper for hele landet og Generelt. Flytting kan løses ved å tillate registrering av 2-3 fylke. Til Jan: Dette blir mer komplisert, men slik løsningen med grupper fungerer nå kan jeg ikke se noen grunn til å bruke den - hva er egentlig hensikten med gruppene? Hva er fordelen med å bruke dem slik det fungerer nå? Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingrid Gillesøy

Når det gjeld oppdeling i grupper for brukarforumet, finnast det allereie ei gruppe kalla 'generelt' for tema utan tilknytning til stad. -Men når det er så pass vanskeleg å gjennomføre ei slik ordning, er det vel betre å oppfordre 'forfattarane' om å få med namn, stad og fylke i tittelen ! Det burde vi klare. Og alle titlar som går på generelle ting, vil då automatisk hamne i denne gruppa.Eg vil uansett rose dei som jobbar på DA. De gjer ein kjempejobb - og gjer absolutt ting enklare for oss! Det er vanskeleg å gjere alle 100% til lags. Det er vel mest ei umogeleg oppgåve. Men når ein ser på tala som vart feira med 'kvit dame', vil det utvilsomt tyde at Digitalarkivet er bra saker! ;-) frå Ingrid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Skorpen

Eg er av dei som synest det er flott med inndeling på fylke - men som gløymer å kategorisere innlegg når eg legg dei på plass. Og det er vel ikkje råd å gjere det i ettertid?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Til Geir:Slik systemet er kan ein ikkje registrera fleire fylke. Fordelen med fylke er at du kan sjå alle innlegg som gjeld eit spesielt fylke, om det er blitt lagt inn.Til Knut:Eg skal tenkja på om det går an å få retta fylke. Dessutan bør det koma fram nokon stad kva fylke det gjeld. Problemet er at det bør ikkje ta for mykje plass. Hadde berre vegdirektoratet halde på det gmaale systemet med ein bokstav for kvart fylke..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Dersom det skulle innføres: Hvorfor ikke bruke det gamle systemet for bilregistrering, det brukes på drosjene, så det ikke dødt, med unntak for Bergen da. Må selvfølgelig legges inn i hjelpefila, om det måtte hjelpe. Det bør imidlertid ikke være tvunget, som Tom påpeker, det er generelle temaer, og ettersøkninger som går ut over fylkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Jo mere oppsplitting - jo mere rot tror nå jeg. Se bare på hvor mange innlegg som er feil plassert NÅ som vi har bare har TO fora (for ikke å snakke om alle de som var feil dengang vi hadde TRE...) kan en jo tenke seg hvor mye som havner feil når man har et tyvetalls.Det er ikke alle som er like flinke i geografi (jfr min debatt 'geografi for dummies'), grensene er ikke alltid så lette å finne. Ikke alle er like nøyaktige, og dessuten har vi alle tvilstilfellene.Og skal vi bruke grense på kjeldetidspunktet eller dagens? osv osv osv.La det være frivillig. Tvang er styggedom.En annen ting: HVEM vil søke på innlegg til/fra/om ett eneste fylke. Har du aner/slekt i Rauland så er 99% av innlegg merket Telemark høyst sannsynligvis uinteressante. For dem kan det altså ikke være interessant. Men hvem er så Telemark, for å holde oss til eksemplet, interessant for? Alle innflytterne til Skien, Porsgrunn osv.???Jeg forstår altså heller ikke helt behovet - er det (misforstått?) lokalpatriotisme som er ute og går?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Gunnar Grimstad

Jeg synes absolutt det bør være tvang, og valgmulighetene bør være alle fylker, 'generelt' og 'hele landet' - enkelt og greit, ikke flere muligheter eller undergrupper. Poenget med slik tvang er at forfatteren må velge en gruppe. Det er dermed umulig å glemme det, noe som altså ofte skjer. Det er to meget gode grunner for dette slik jeg ser det: 1) Det drøsser inn masse innlegg hver dag, og det er ikke mulig å få med seg alt hvis man ikke sjekker innom flere ganger om dagen. 2) Mange har vel mye av slekta fra et begrenset område (fylke for eksempel. Det var vel ikke så mye flytting før?) Min erfaring, med 'all' slekt fra Østfold er at det knapt var ut- eller innflytting overhode. Noe flytting over kommunegrenser er alt jeg har oppdaget. Dermed sjekker jeg Østfold og er fornøyd med det!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Andersen

Et eller flere valg for utlandet vil vel ikke være så dumt. Evnt også noen samlebegrep for flere fylker.Ved å sjekke noen av fylkene ser jeg at valget er tatt i bruk og det er slett ikke alltid at geografien er med i tittelen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Det var nok svært mye flytting før også - i hvert fall i preste/soldat/embetsmannsfamilier - vi nedstammer ikke alle fra stedbundne bønder.Dessuten flyttet de også - spesielt de som ikke var odelsgutter. Jeg kjenner flere eksempler på flytting fram og tilbake mellom Røldal og Vinje i Telemark over flere generasjoner. Likeså flytting mellom Valle i Setesdal og Rauland. Blandt trauste fjellbønder.Og mellom Brønnø/Sømna/Bindal og Nord- og endog Sør-Trøndelag av folk som drev kombinert fiske og småbruk.Dessuten finnes det eksempler på delte gårder som faktisk ligger på hver sin side av fylkesgrensen.Så spar meg for tvang og snevre grenser.Det er inmari bra sånn som det er nå!!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Sidan eg er samd med Tom trur eg han skal få det som han vil, denne gongen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Gratulerer TomKristian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per helge seglsten

Hadde det vært en idé å lage et skjema for innlegg der man kunne fylle ut ting som navn, geografi, og andre stikkord om innlegget sitt, som ikke var synlig i innleggslista, men som man kunne få treff på med et (fritekst)søk?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Det er ein god idé. Men det krev at databasane mine vert bygde om og det har eg ikkje kapasitet til nett no. Men eg har skrive det bak øyra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Det hadde kanskje også hjulpet å plassere rullgardina med grupper mer synlig - det kan være at det rett og slett det er mange som overser den. Flytt gjerne feltet nederst da det lett å overse alt som er t.o.m. de (av og til) ferdig utfylte feltene med forfatter etc.Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Det var der det var, saman med teksten Vel gruppe. Men så hadde eg bomma på ein bokstav i programmet og dermed kom det øverst. Men no er rullegardina komen saman med teksten sin.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.