Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Christian Arentz

[#8959] Jonas Edvarsen (Meyer?), ca. 1640-88 Trondhjem

Recommended Posts

Gjest Christian Arentz

Jeg har i lengre tid prøvd å hjelpe en hollender av norsk avstamning, Anders Daae, med å finne slekten Daa's stamfedre. Siden Anders dessverre har vært syk nylig, og fortsatt er rekonvalesent, vil jeg gjerne hjelpe ham videre her i dette forumet ved å henvise til hans etterlysning i siste nr. av Genealogen, nr. 1/2002, s. 62, spørsmål 762, delvis sitert som følger:'Jeg er interessert i Trondhjemsslektene Borch, Meyer, Helkand, Hoff og Marselis, i perioden 1550-1700. Simon Pedersen Hoff, lector theol. i Trondhjem, var formynder for Anders Daae, sønn av Kirsten Jensdatter NN. Hennes andre ektemann, Jonas Edvardsen (Meyer?) var pleiefar til Anders. Etter Kirsten Hansdatters død ble Simon Hoff formynder. Spørsmålet er nå: tilhører Simon Hoff, hans kone [1. Karen Nilsdatter Schjelderup, 2. Birgitte Lauritsdatter Blix] eller hans svigermor Anna Andersdatter Helkand, familien til Kirsten Jensdatter, Jonas Edvardsen eller Daae-familien'?Hvem som var Anders Daaes far er en av den klassiske, nyere norske genealogis store mysterier, og hvis dette innlegget kan bidra til å løse DET, ville nok min venn og slektsgransker-'kollega' sette stor pris på enhver hjelp, spesielt ettersom han selv ikke er særlig pigg etter sin operasjon her i Holland, og ikke får jobbet aktivt videre med saken på vegne av sin egen familie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Simon Pedersen's 2. kone het såvidt jeg vet Birgitte Lauritsdatter Brix (ikke Blix). Hun var (i likhet med minst 11 andre) barn av president i Trondhjem, Laurits Pedersen Brix (1634-99). Moren var LPB's 2. kone Kirstine Nielsdatter. Hans 1. kone Birgitte Østensdatter hadde først vært g.m. stiftsskriver Thomas Edvardsen Meyer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Noen som kjenner navnet på moren til Simon Pedersen Hoff (død 1708), som g. seg 2. gang med Henrich (Ascanius ?) på Sjælland ? (Disse ble foreldre til bl.a. Peder og Christen H. Ascanius rundt 1645).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Dette var svært interessant! Jeg har hittil antatt at Kirsten Edvardsens andre ektemann - og Anders Daaes pleiefar Jonas Edvardsen - var en mulig sønn av Ewert Olufsen (Daa) og NN Jonsdatter, og sønnesønn av Oluf Olufsen Daa til Hødalsdal, Volda i Sunnmøre og NN Ewertsdotter (en mulig datter av Oluf Daas 'Mester Effuert').En annen mulighet som jeg også har sett på er at han var sønn av Edvard Melchiorsønn Meyer, og således bror til stiftsskriver Thomas Edvardsen Meyer som var g.m. Birgitte Østensdatter.Det jeg ikke visste var at Birgitte Østensdatter også ble gift med Laurits Pederson Brix i hans 1. ekteskap. Simon Pedersen Hoffs 2. kone Birgitte Lauritsdatter Brix var således 'stedatter' til den avdøde Birgitte Østensdatter og har dermed tilhørt familien til Jonas Edvardsen dersom Jonas og Thomas var brødre (Birgitte Lauritsdatters avdøde stemor var isåfall Jonas Edvardsens svigerinne)! Dermed er vi et betydelig skritt videre.Jonas Edvardsen var Borger i Trondheim. Han hadde ingen barn i 2. ekteskap. Men,Den 30. jan. 1688 begierede den erlige og achtbare mand Jonas Effuertzen at trolofuis med Ingeborg Torbensdatter, tienendis hos hr. borgermester Brix; byskriver Nils Thomassen Wisløff og apoteker Arnoldus von Westen, ±høyachtbare og welfornemme maend, bevidner ved sine underskrifter, at der intet forefalder, som kan forhindre deres echte- skabs forsaet.Da han døde faa maaneder efter, er det vel rimeligst, at han ikke blev gift 3. gang, men noget bestemt vides der ikke, domkirkens ministerialbok indeholder intet videre.Ikke spesielt merkelig da at han også ble trolovet ('3. gang') med borgermester Brix's (dvs. svogeren Laurits Brix og svigerinnen Birgitte Østensdatters) tjenestepike!Men hvem var faren til Jonas Edvardsens pleiesønn Anders Daae (sønnen til Jonas' 1. hustru Kirsten Jensdatter)? Tampen brenner!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Ja, Per, for å kunne svare på hvem moren var, hvem var nå egentlig Simon Hoffs far? Het han Peder eller Simon, jeg har sett begge deler. Og morens barn i 2. ekteskap med Henrich Ascanius, var det bl.a. Prost i Nordmøre prosti, sogneprest til Aure 1701, Con. og hospitalsprest Peder Hinriksøn Ascanius? Kanskje du også har navn, fødselsdata og stilling/ektefeller til morens øvrige barn med Henrich Ascanius?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Disse barn har jeg nettopp sett listet fra skiftet etter sønnen Christen Henrichsen Ascanius den 23 Okt 1724. Han var gm. Gunnhild Jonsdatter, og var res. kapellan Sand, Senja. Ingen barn. Arvingene var derfor hans søsken og deres barn, dessuten hans halvsøsken.I gruppen no.fritid.slektsforsking.etterlysing skrev Lars Steinar Hansen den 24/2 kl. 19:37:'I 'Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700' skriver Svein Tore Dahl:Kapellan til Sand 1694-1724 Christen Henriksen Ascanius. Tønder sier at han ble ordinert til res kapellan her i 1694, dette stemmer med biskopens kallsbok. Han er nevnt her i folketellingen i 1701. Han døde ifølge Tønder i 1724 og i skiftet omtales han som avdød pastor i Sand, altså var han her til i 1724. Skifte ble holdt etter ham den 23/10 1724. Det var ingen barn i ekteskapet og arvingene ble hans søsken, Hr Peder i Aure. Oles barn i Jylland, Hr Saxo prest i Bordum på Fyn, Hedvig i Fyn og halvsøsken Hr Simon Hoffs barn i Trondheim, Sara sl Henrik i Bildstrups barn og Maren sl Ole i Gresteds barn. Han var 53 år i 1701, dvs. født ca 1648.'Dermed skulle Christen's helsøsken være Peder (til Aure), Ole, Saxo (HET han det ?) og Hedevig, hvorav Ole er død i 1724 og resten lever. Halvsøsknene (Hoff) blir Simon, Sara og Maren, førstnevnte død.Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Hei Per, Er skiftet etter Christen Henrichsen Ascanius den 23 Okt 1724 gjengitt noe sted, f.eks. i NST?Saxo kjenner jeg kun som etternavn, f.eks. Kirsten Saxoe, f. 1685 i Christianshavn, Danmark. d. 21 Aug 1756 s.st., g.m. Johannes Irgens, f. 1680/1681 i Trondheim, d. 1744 i Christianshavn, begr. 6 Apr 1744 i Trondhjem.Montro om Kirsten var i slekt med ham?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Nei, jeg kjenner omtalen av skiftet kun fra referanser til 'Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700' av Svein Tore Dahl.Hvem var foreldrene til den Johannes Irgens f.ca.1680/81 som du nevner ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Hei Per, Faren til Johannes var Christian Fredrich f. 1643 på Røros, d. 1710 i Trondheim, g. 1668 s.st. m. Anne Margrethe Thue, f. 1650 på Stange, Hedmark, d. 31. des. 1735 på Kongsberg. Christian Fredrich igjen var enten sønn av Henrich Irgens og Catharina Fruechtnichts, eller sønn av Johannes Henrichsen Irgens og Elisabetha Sophie Anna Henningsdatter Gotz Arnisæus. Kanskje du vet nærmere beskjed vedr. Johannes besteforeldre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Christian Fredrik Irgens f.1642/43 er sønn av Johannes Henrichsen Irgens (ca.1612-1659) og Elisabeth Arnisæus (1618-1694). JHI var direktør ved Røros gruver, og var sønn av de første paret du nevnte, Henric Jürgens og Catharina Früchtnicht.Christian Fredrik Irgens var i tillegg til Anne Margrethe Nielsdatter Thue også gift (i 1671) med Margrethe Christensdatter fra Flensburg (død 1684 på Røros). Jeg har notert 1686 som årstall for hennes ekteskap med Anne M. Thune. Basert på dette kan det virke som du har byttet de to siste sifre i dette årstallet. Hvis f.året 1680/81 for Johannes er korrekt (jeg hadde notert ca.1683), så hører han altså hjemme i Christian Fredrik's 1. ekteskap med Margrethe !Jeg har en del problemer med Anne M. Thune, som tidligere skal ha vært g. med dansken Christen Hansen Galschiøt (ca.1628-ca.1684?), som døde i Holmestrand eller Bragernes (Drammen). (Han sies riktignok å ha bodd i 1701 hos sønnen Hans f.ca.1664 som var lensmann i Åfjord NT, men dette passer jo dårlig ...). Anne Thue giftet seg altså omigjen i 1686, og iflg. mine notater døde hennes 2. ektemann Christian Fredrik Irgens i 1699 , ikke i 1710. I 1701 bor nemlig Anne Margrethe som enke på Bekkenget, Leinstrand (Skaun), Melhus, ST. Sønnene Niels og Lars er da nevnt som sjømenn. Det skal også ha vært en sønn Christopher, bosatt i Åfjord. Andre kilder (vet ikke hvilke) sier at Anne Margrethe i 1701 skal ha hatt barna Ulrik og Carl. Dette stemmer også dårlig.For å forvirre ytterligere: (den samme ?) Anne Margrethe er også nevnt som 2. hustru til ovennevnte Christen Galschiøt's bror, rådmann og byfogd i Bragernes (Drammen) Christopher Hansen Galschiøt, død i København 26 sep 1684. (Han skal 1. gang ha vært g.m. Cathrine Nielsdatter fra Bragernes, borgermesterens datter). Her ser det ut til å være en sammenblanding ute og går, og jeg ville sette stor pris på hjelp til å rydde opp i dette !Christopher Galschiøt skal med Cathrine ha fått sønnen Christopher (klokker på Kongsberg, død 1732) og med Anne M. skal han ha hatt barna Niels, Laurids, Antonette og Marie Cathrine.(Forresten, var Anne M. Nilsdatter Thue's far fogd i Hedmark ?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Ja, her er det mange muligheter iflg. litteraturen, men dokumenterte primærkilder ser ut til å være mangelvare-.Jeg har tidligere sett både Henrich Irgens/Catharina Fruechtnichts, og Henrichs far Johannes Henrichsen Irgens/Elisabetha Sophie Anna Henningsdatter Gotz Arnisæus oppgitt som Christian Fredrik Irgens’ foreldre, ikke minst fordi disse kvinnene (mor/farmor?) var nesten jevngamle, og fordi Johannes døde hele 16 år før moren.Dersom Christian Fredrik ble gift 1) 1671m. Margrete Christensdatter (f. 1645 i Trondheim?, d. 1684) og 2) 1686 m. Anne M. Thue må ALLE barna (7 stk.) høre hjemme i hans 1. ekteskap med Margrethe-. Det virker jo logisk i og med at samtlige skal være født før 1685.Ifølge mine notater var Anne M. Thue gift 3 ganger, 3. gang med en Andreas Broager, f. 1655 i Skedsmo. Jeg har også sett hans fødselsdata oppgitt til ca. 1680, Kongsberg!! Kanskje noen av barna Niels og Lars, evt. Christopher el. Ulrich og Karl var hans barn? Christopher kan event. ha vært oppkalt etter hennes forrige mann, noe som var svært vanlig på den tiden. Her blir det kun spekulasjoner fra min side-.Jeg har videre notert hennes tidligere ekteskap med Galschiøt som det med Christopher Hansen Galschiøt (f. 1650, Kongsberg alt. f. 1605, Bragernes, igjen et sifferombytte?) og var ikke kjent med noen bror Christen. Døde han og broren virkelig samme år, 1684??Anne M. Thue er etter mine notater å dømme datter av Nils Bentsson Thue f. 1630 på Stange, Hedmark og Maren Johansen, f. 1628 s.st., alt. het hun Maren Johnsen, f. ca. 1620 på Røros el. Kongsberg. Hvorvidt Nils var fogd i Hedmark er det kanskje andre som vet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Da har også jeg kokt sammen 'brødrene' Christen og Christopher Hansen Galschiøt til én person (sistnevnte), og han får dermed en ekstra (1.) kone, borgermesterdtr. Cathrine Nielsdatter fra Bragernes med klokker-sønnen Johannes som døde på Kongsberg i 1632. Deretter g.m. Anne Margr. Hansdtr. Thue og med henne barna Hans, Christopher, Niels, Laurids/Lars, Antonette og Marie Cathrine. (Hans er født mistenkelig tidlig: ca. 1664). Jeg er nokså usikker på Christopher Galschiøt's fødeselår (ca. 1628 ?). Hva gjorde han forresten på Stange i Hedmark ?Etter Christophers død i 1684 g. Anne seg med Christian Fredrik Irgens i 1686. Hva heter hans 7 barn (muligens alle som du sier m. 1. kone Margrethe Christensdatter (Rasmussen)) ?Det er vel ikke umulig at Anne's 3. mann Andreas Broager (g. et. 1699?) kan være far til Ulrik og Carl som bodde sammen med moren på Leinstrand i Skaun i 1701, men da ser det ut som han har dødd lynraskt, siden han ikke er tilstede på dette tidspunkt. Har noen sett dette mantallet Skaun i 1701 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Halvor Aaby

Dessverre ser det ut til at Galschiødt-slekta ikke er skikkelig utgreidd. Jeg har ganske god oversikt over de representantene for slekta som bodde i Åfjord og Bjørnør, men det har vært mange andre Galschiødter i Norge, og opphavet til dem er usikkert.Det som er sikkert er at Christen Hansen Galschiødt f ca 1628 i 1701 bodde på Rømma i Jøssund sogn sammen med lensmann i Åfjord, Hans Christensen Galschiødt f ca 1664. Dette må dreie seg om far og sønn. Det er også svært sannsynlig at Hans hadde broren Christopher Christensen Galschiødt som bodde på Rånes i Åfjord fra 1716 til 1731. Fra disse 2 brødrene stammer det ganske mange personer, og det var også inngifte mellom de to greinene.I følge ei usikker kilde var Christen Hansen Galschiødt f 1628 sønn til den danske presten Hans Thomasen Galskyt f ca 1595. Det er mulig at Christen ikke kom til Åfjord før på sine eldre dager. Christen hadde en bror Christoffer som bosatte seg et anna sted i Norge. Jeg tviler på at det samtidig har vært to personer med navnet Christen Hansen Galschiødt, og at begge var f 1628. Sannsynligvis er det blitt sammenblanding med broren Christopher.For øvrig har jeg skrevet et stykke om Galschiødt-slekta i Årbok for Bjørnør 1982.Med hilsen Halvor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Halvor Aaby

Dessverre ser det ut til at Galschiødt-slekta ikke er skikkelig utgreidd. Jeg har ganske god oversikt over de representantene for slekta som bodde i Åfjord og Bjørnør, men det har vært mange andre Galschiødter i Norge, og opphavet til dem er usikkert.Det som er sikkert er at Christen Hansen Galschiødt f ca 1628 i 1701 bodde på Rømma i Jøssund sogn sammen med lensmann i Åfjord, Hans Christensen Galschiødt f ca 1664. Dette må dreie seg om far og sønn. Det er også svært sannsynlig at Hans hadde broren Christopher Christensen Galschiødt som bodde på Rånes i Åfjord fra 1716 til 1731. Fra disse 2 brødrene stammer det ganske mange personer, og det var også inngifte mellom de to greinene.I følge ei usikker kilde var Christen Hansen Galschiødt f 1628 sønn til den danske presten Hans Thomasen Galskyt f ca 1595. Det er mulig at Christen ikke kom til Åfjord før på sine eldre dager. Christen hadde en bror Christoffer som bosatte seg et anna sted i Norge. Jeg tviler på at det samtidig har vært to personer med navnet Christen Hansen Galschiødt, og begge f 1628, sannsynligvis er det blitt sammenblanding med broren Christopher.For øvrig har jeg skrevet et stykke om Galschiødt-slekta i Årbok for Bjørnør 1982.Med hilsen Halvor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Jeg har Christian Fredrich Irgens’ barn som:1. Anne Cathrine f. 1665/1670/1671 i Trondheim, g.m. Anders Rhod 2. Elisabeth Sophie f. ca. 1669 i Trondheim, d. 1717 s.st., g.m. Herman Hogtop 3. Margrethe Marie f. 1673 i Trondheim, d. 16 des 1758 s.st., g.m. Johan Helmich 4. Christian (Christen) Rasmus f. 1679 i Trondheim, d. 1718, g.m. Engelche Jensdatter Snisdorph 5. Johannes f. 1680/1681 i Trondheim, d. 1744 i Christianshavn, Danmark, begr. 6 apr. 1744 i Trondheim, g.m. Kirsten Saxoe 6. Fredrikke Lovise f. 1684 i Trondheim, død 14 sep. 1743 på Kongsberg, alt. f. 1682, død 27 mai 1755 på Kongsberg, g.m. Ole Jensen Müller 7. Henning Arnisæus f. 1685 i Trondheim, d. 3 apr. 1709 s.st., alt. f. 1680 i Trondheim, død 3 apr 1709 på Kongsberg.Ellers har endel ting falt på plass for meg, men også jeg har problemer med den store aldersforskjellen på brødrene Galschiøt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Christian Fredrich Irgens studerte utenlands, tok doktorgraden i teologi og kom til Trondheim ca. 1671. I mantall over Trondhjems bys familier og håndkverner 5/3-1687 står: Herr docter Jurgens og hans kiereste, 5 børen, 1 amme, 1 tienestepige, 1 liden barnepige. Hvor er da de siste to barna? Dersom Margrethe Christensdatter døde 1684 og alle barna er fra dette første ekteskapet ville det vel ikke være behov for noen amme i 1687? Dette betyr vel kanskje at de 2-3 yngste barna er fra ekteskapet med Anne Margrethe Thue og at alle ennå ikke er født i mars 1687?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Interssante poeng, Anita! Hva var forresten Irgens' yrke? Var han prest ved en av byens kirker, eller ved hospitalet, f.eks.?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Christian Fredrik Irgens (f.ca.1642) var såvidt jeg vet overdirektør ved Røros verk. Om han var 'docter' kjenner jeg ikke til, men han hadde en bror Joachim (1644-1725) som var Stadsfysikus ('docter' !) i Trondheim før han flyttet til Holmestrand, hvor han døde. Han ble gift i 1678 med Gidsken Sørensdatter Schjelderup som døde i 1701, og de hadde 12 barn, hvorav 7 født (og i allefall 1 død) før 1687, så det kan vel like gjerne være Joachim som nevnt i manntallkisten fra 5 Mars 1687 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Jeg har Joachim Irgens’ barn som:1. Søren, f. 1678 i Trondhjem, student ved Trondhjem skole 1698, d. e. 1698 i India, 2. Joachim, f. 1678 på Røros, 3. Lisbeth Sophie, f. ca.. 1680 på Røros, d. 29 jun. 1760 ved St. Jørgens hus, Trondheim, 4. Dorothea f. 1682 på Røros, d. 9 sep. 1754 i Christiansand, Aust-Agder, g.m. Johan Bladt (Blut?) f. ca. 1680, kjøpmann i Christiansand, 5. Anne Cathrine f. 1684 i Trondhjem, d. 1782 s.st., 6. Johannes, f. 17 juli 1685, prost 1749, sogneprest Surnadal, Sør-Trøndelag 1720, feltprest, informator, d. 17 juni 1760 s.st., g. 1) m. Marthe (Marite) Olsdatter Meldahl f. 1691 s.st., d. 1724 s.st da hun døde i barsel, 1 sønn, 2) m. Lovise Kortholt f. 1712 i Trondhjem, d. 19 des. 1788 (datter av krigskommisær ved Dragonene), 3 sønner og 7 døtre.3 av barna til h.h.vis Joachim og broren Christian Fredrik har riktignok sammenfallende navn: Anne Cathrine, Elisabeth (Lisbeth) Sophie og Johannes, men de er jo gift med ulike ektefeller, så noen sammenblanding her synes ikke å være mulig, selvom manntallslisten fra 5 Mars 1687 ikke skulle vise navn på barna.Det ville forøvrig ikke være første gang at en dr. theol ble direktør ved kobberverket, også faren Johannes Henrichsen Irgens, dr med. og dr. philos Padua 1635 var det 1651-59, så kanskje sønnen tok opp arven?Hva mener dere?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Poenget mitt er at Anita Holck ikke nevner fornavnet på den 'docter' Jürgens/Irgens som er omtalt i manntallslisten for 1687. Står det der ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Ja, Per, du har nok rett. Noen år senere, i 'Mantall over kongelige sivile og militære betjenter samt borgere og innvånere i Trondhjem', ca. 1714 -1715 står: Joachim Jrgens Doctter og Stads Medicus. Og Christian Fredrik var overdirektør ved Røros verk fra 1685, han bodde vel på Røros i hvert fall fra da av.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Såvidt jeg kan skjønne hadde Johan Joachim (Jochum) 5 barn pr. 5. mars 1687 (mantallet over Trondhjems bys familier og håndkverner 5/3-1687 viser dette). Dette kan ha vært Søren, Joachim, Lisbeth, Dorothea og Anne Cathrine (hans 6. barn Johannes var født etter dette, nemlig 17. juli 1685). Ifølge ovenstående var 7 født (og i allefall 1 død) før 1687. Så hvem var de to senest-fødte? Dette kan naturligvis ha vært Johannes Andreas f. 1687 i Trondheim, d. 4 feb 1751 i Leksvika, Trondheim, og Christen f. ca. 1686/1687 som han hadde med Lucie Jensdatter Parelius (tils. minst 6 barn).På den annen side hadde Christian Fredrich (m. Anne Margrethe Thue?) også 7 barn født før 1687. Dette har ant. vært Anne Cathrine, Elisabeth Sophie, Margrethe Marie, Christian Rasmus, Johannes, Fredrikke Lovise og Henning Arnisæus.Sålenge manntallet i 1687 ikke viser fornavnet til barnas far, er det fremdeles et åpent spørsmål hvem av brødrene som er nevnt der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Hei jeg stammer også fra denne Meyer slekta,på internett har jeg funnet dette(Hvis du søker etter ett par av disse navna i Google så vil du raskt finne det). 1.Anna Meyer. ---- 2.Thomas Meyer. 3.Birgitta Østensdtr. -- 4.Edvard Meyer. 5.Inger Nilsdtr. 6.Øystein(Østen)Nilssøn. 7.Anna Schanche. ----- 8.Melchior Meyer. 9.Margrethe Hansdtr. 10.Nils. 12.Nils Berthelssøn. 13.Dorothea Østensdtr. 14.Anders Schunche.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Takk skal du ha David, for en interessant henvisning. Jeg fant dem alle under Landgravs Web-side, og dermed falt ennå noen brikker på plass.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.