Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jorunn Olsen

[#8960] Marte Andersdatter på Berg i Eggedal, f.1676

Recommended Posts

Gjest Jorunn Olsen

Hei, er det noen der ute som har informasjon om Marte Andersdatter på Berg gård og dele med meg? Hvem var hennes foreldre?.Når ble hun gift med Reidar Halvorsønn fra Nordre Jokstad i Sigdal/Eggedal? Hvor mange barn fikk De?. Marte er nevnt i Bygdebøkene for Sigdal/Eggedal. Der leser jeg at hun er født i 1676 på Berg gård men jeg finner ikke Berg Gård i bøkene. Er det jeg som er svaksynt eller?. I Mormoner arkivene er Marte og Reidar nevnt som gifte ca 1667 men det er året Reidar ble født ifølge bygdebøkene. Håper noen har svarene. MVH. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

I 1664 her, finnes det 2 Berg (ødegårder) i Eggedal annex. På den ene finnes Lauritz Joensen 38 år og tj.dreng Tosten Olsen 13, soldat. På den andre bor Findgar Ellingsen 38 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Olsen

Takk for svaret Berit. Finnes det noen Berg gårder i Sigdal?. Ellers må det være skrevet feil i bygdebøkene for Sigdal/Eggdal MVH. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Det finnes Berg gård i Eggedal/Sigdal helt opp til 1900. Se etter gårdsnr. 146/2. Det er fort gjort å overse en gård i de bøkene. Har du sett bak i den ene boka hvor det står registere over gårdsnavn og husfedre (tror jeg det het el.l.). Husfedrene står alfabetisk på etternavn med tilføyd gård. Kanskje prøve med Andersen. En mulighet for at hun hadde en bror som overtok gården.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Hei igjen. Jeg kom til å tenke på at Krødsherad vel hørte til Sigdal før i tiden. Kanskje gården er omtalt Krødsheradbøkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila Kornstad

I bygdebøkene for Sigdal og Eggedal står det ikke noe om at Marthe Andersdatter var fra Berg i Sigdal, Eggedal eller Krødsherad, bare at hun heter Berg. Opprinnelsen til dette navnet kan være hvor som helst! Hun var en av fire søstre som det er blitt lett mye etter opphavet til, men så vidt jeg vet, har ingen funnet ut hvem som var deres foreldre enda. De fire søstrene var Elisabet Andersdatter på Strømsø, Else Andersdatter Berg gm. 1.Jens Nielsen på Kolsrud i Sigdal 2. Iver Olsen Kolsrud, Kari Andersdatter Berg gm. Ola Fingarsen Gren og Marte Andersdatter Berg gm. Reidar Halvorsen Jokstad. Jens Nielsen var muligens sønn av Niels Berg eller Niels Bache som eide Kolsrud sammen til Jens overtok i 1689. De to Niels’ene var visstnok ikke fra Sigdal, men siden flere eiere av Sigdalsgårder var fra Strømsø/Bragernes området, kan de vel muligens ha vært derfra, men det vet jeg ikke noe om. Det står om disse søstrene i Sigdal og Eggedal II s. 136 ff.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila Kornstad

P.S. Alle barna til Reidar Halvorsen og Marte Andersdatter står på s. 157 i Sigdal og Eggedal II.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Olsen

Mange takk Berit og Laila. Jeg er sikker på at jeg et sted har lest at hun var fra Berg Gård I Eggedal. Nå må jeg se etter en gang til.MVH. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Arne Vik

Modums Historie bind VI side 61-62, Bakke gnr. 121, forteller at Nils Jenssøn i 1676 løste bygselsbrev hos daværende eier, president Lauritz Jacobsen på Bragernes og at hans sønn Jens Nilssøn Kolsrud overtok etter faren i 1694.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Olsen

Hei Tor ArneSnakker vi om samme gård nå? Jeg er på jakt etter Marte Andersdatter fra BERG gård i Sigdal eller Eggedal. Jeg har forresten lånt bygdebøkene fra Sigdal og Eggedal på nytt så jeg for lese dem en gang til. Takk for interessen Tor Arne.MVH. Jorunn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Halvor Aaby

Dette er en interessant diskusjon for meg som har både Marte og Kari Andersdatter Berg blant formødrene mine. Jeg har ikke lest noe sted at disse søstrene skal være fra Berg i Sigdal, men faren Anders Berg kan muligens komme fra en gård som heter Berg.I Sigdal sogn er det ingen Berg-gårder, bare Bergan x 2. I Eggedal sogn har vi først og fremst gnr. 146, Berg, men vi har også gnr. 172 og 173, Berget. Berget ble kalt Berg i gamle kilder, slik at det kan forekomme sammenblanding. Av de som er nevnt i 1664, har Mørch plassert Lauritz (Lars) på Berg, og Fingar på Øvre Berget (gnr. 173). Dette må en gå ut fra er riktig. I følge Sigdals-bøkene har det imidlertid ikke vært noen Anders på Berg/Berget.Lars Jonsen Berg f ca 1627 hadde imidlertid en bror Eivind som ble gift med Åse Jonsdatter. Eivind døde tidlig, men de hadde ei datter Gunhild gift med Anders Nilsen Berg. Denne Anders Nilsen Berg har Mørch ikke flere opplysninger om, sannsynligvis var han ikke fra Sigdal. Gunhild Eivindsdatter kan være født ca 1650, og kan ikke helt utelukkes som mor til de fire søstrene, men det er ikke sannsynlig. Det kan imidlertid være en forbindelse fra Åse Jonsdatter gift med Eivind Jonsen Berg, til et anna Berg. Åse Jonsdatter eide nemlig noe arvegods i Berg i Flå, kanskje hadde hun slekt der.Det er forresten litt skuffende at foreldra til de fire Anders-døtrene Berg ennå ikke er klarlagt. Jeg har tidligere ment at de var av en borgerlig familie fra Drammen, men løsningen kan være en annen.Med hilsen Halvor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Olsen

Takk for opplysningene Halvor. Det er merkelig ingen i vårt langstrakte land har svaret om opphavet til Berg søskene.Har noen av søskene Berg barn ved navn Gunhild,Åse eller Eivind?. Det er jo heller ikke bevis men...MVH. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole E. Yttri

På grunn av oppkallingen er Halvors opplysning høyst interessant. Kari Andersdotter fikk 4 sønner, som ble døpt Fingar, Anders, Nils og Jens. Fingar og Jens er åpenbart oppkalt etter sin farfar og farfars far. Anders er oppkalt etter morfar. Nils ser ut til å komme fra morssiden - det er i alle fall langt tilbake til noen av forfedrene på farssiden hette Nils.Hvis en skal stole sånn noenlunde på oppgitte fødselsår, var Kari Andersdotter født ca 1666, og da blir det vel litt kort tid fram til Gunhild som var født ca 1650, så sant ikke begge årstallene kan flyttes litt i hver sin retning? Men denne Anders Nilsen Berg, som vi foreløbig vet så lite om, han kan kanskje ha vært gift tidligere?To av Kari Andersdotters sønner fikk yrker utenom bondestanden. Anders ble stiger ved Kongsberg sølvverk, Nils var sersjant ved Sigdalske kompani, og deres søster Anne ble gift med kaptein Nils Johan(nes)son Kolsrud. Så det kan kanskje være et poeng å leite etter Andersdøtrenes far også utenom bondestanden.Forøvrig kan jeg nevne at det ifølge Ovenstad også fantes en fenrik Anders Pedersen Berg/Biering nevnt 1676 og 1680, død 1685. Men om han kan være aktuell, er helt uvisst.Med vennlig hilsen Ole E. Yttri

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

For min del begynner dette å bli veldig interessant. Min farsslekt kommer fra Sigdal. Føste mann het Jens Fingarsen, og jeg har aldri kommet lenger med han. Han bodde på Øvre Rolstad gnr. 45, og antagelig født i slutten av 1500 og antatt død rundt 1640. Jens hadde også del i Ebbesberg gnr. 46 Jens hadde 3 sønner som man vet om. En av sønnene het Fingar Jensen ca. 1625 - 1671. Fingar ble gift med NN Engebretsdt., datter av Engebret Reidarsen Gren, En søster av henne, Kari Engebretsdatter ble gift med Halvor Jokstad. Nå har ikke jeg fulgt den linjen videre da det er broren Torstein som er min mann.Så var det en ting til ang. Ebbesberg. En Anders Knudsen gm. Åste Knudsdatter hadde arvepart i gården. Anders ble syk og var hos Jens i 4 år, og fikk alt han trengte av mat og øl. Derfor fikk Jens delen hans i Rolstad mot å svare 2 rdl. til Anders for den odelsretten kona hans hadde i Ebbesberg. Dette er hentet fra Sigdalsboka.Kanskje en helt vill tanke, men EbbesBERG???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro Øverbye

Hei :-) Så plutselig at det var noe kjent her. Marte Andersdtr Berg er også min anemor (nr 543). http://home.c2i.net/grover Har heller ikke funnet damens foreldre, men hva med Flesberg? Eller Rollag eller Nore? Skal sjekke Flesberg-bøkene - de som har kommet har iallfall Bergan, Bergerud og 2 x Berget.Kommer tilbake hvis jeg finner noe spennende der.Hilsen Gro :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro Øverbye

Hei igjen, hm.. ikke noe klart svar i Flesberg bøkene heller under de ymse Berg.....Men Marte Andersdtr hadde iallfall en datter Gunhild (min anemor 271).Man kan jo spekulere litt i tankerekken. Myste litt innom Flesberg (prestegården - bind II s 296) fordi en av døtrene til Marte og Reidar (Else) giftet seg i 1728 med enkemann Herr Johannes Bertelsen som var sokneprest i Flesberg. En annen av døtrene (Maren)oppgis å ha giftet seg med kapellan Arent Bøckmann i Rollag. De må jo ha vanket i kretser rundt disse personene - og da kan jo foreldrene ha gjort det samme av en eller annen grunn - og siden Martes mannn Reidar Halvorsen ser ut til å ha stammet fra gårdslekter så kanskje foreldrene til Marte hadde noe med prestekretser å gjøre? Hm...Også Berg.... gårdene i Flesberg ser ut til å ha blitt kalt Berg til sine tider. Mest spennende ser Berget gnr 99 (bind IV) s 581 ut. Der snakkes det om en Andres Berg som figurerer i skattelistene fra 1617-1634. Berg var i 1617 og 1623 nevnt som fullgard. Men det er også nevnt en ødegård innimellom - og det ser ut som det settes spmtegn ved om det kanskje kan ha vært to Andres Berg.... Ved manntallet i 1664 er det oppgitt en Hellek Andresson Berg som er 44 år. Han svarte for skattene fra 1643.....Det var jo ikke noe svar men kanskje 'mat til en tankerekke.Hilsen Gro

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Olsen

Mange takk til Dere alle for svarene og hjelpen. Hva med følgene tankespinn: Ole E.Yttri fra Oslo nevner at Kari Andersdotter fikk 4 sønner.Bl.a. Anders og Nils. Anders etter morfaren og Nils etter morens farfar?. Da er vi fremme ved Anders Nilsen Berg som Halvor Aaby fra Ringbu nevner.Denne Anders Nilsen var gift med Gunhild Eivinsdatter.'Min' søster Marte hadde ei datter Gunhild.Dette ser da lovende ut men beviselig`?MVH. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole E. Yttri

Vi må dessverre avskrive den Anders Nilsson 'Berg' som kom fram i debatten i går. Jeg har vært en snartur innom biblioteket og sjekket bygdeboka, og da fant jeg ekteparet Anders Nilsson og Gunhild Eivindsdotter. De var brukere på gnr 83, Vik, der Anders også kom fra. Så 'Berg'-navnet må skyldes at han har bodd på Berg en kort stund, kanskje like før han ble gift med Gunhild. Også Anders står med ca fødselsår 1651, og er klart for ung til å være far til Andersdøtrene.Så da er vi tilbake med 'blanke ark'!Med vennlig hilsenOle E. Yttri

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Olsen

Nei nå ødla du det fine opplegget mitt! Men takk for opplysningen, da setter vi en strek over ham.MVH. Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Runar Juvang

Ser at det er flere enn meg som forsøker seg på denne problemstillingen. Jeg har hatt en liten magefølelse av Berg i Hokksundområdet. Dersom noen har innsikt i Berg i Øvre Eiker, ville det vært spennende. Jeg har funnet at det er døpt 2-3 Anders Berg i Eiker fra midten av 1680 tallet, men listene går ikke lenger tilbake. Runar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Runar Juvang

Har alle gitt opp denne ? Må bare sette den på topp igjen .. mest for nye sjåarar....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kenneth Talmo

Løfter fram igjen denne gamle tråden fordi det var flere enn disse fire andersdøtrene som er nevnt i tidligere innlegg. Og kanskje kan løsningen på mysteriet ligge i et skifte på Kongsberg i 1739. Ifølge skiftearkivet for Konsgberg her i Digitalarkivet påbegynnes skiftet etter ei Alhed Andersdatter 4. des 1739 på Kongsberg. Skiftet sluttes 11.des 1759. Ved dette skiftet kommer det fram at Alhed hadde fire søstre. Alle nevnt tidligere i denne tråden. Alhed etterlot seg ingen arvinger og dermed kan det åpne seg en mulighet for at hun har hatt en liten bit i en eller gård... som har gått til søstrene... ikke vet jeg, men er det noen der ute som er 'plaget' med god tid, kan det muligens være noe å hente ved å lese skiftet.mvh Tor Kenneth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.