Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jon Torp

[#9223] Konfirmant på Kongsberg 1794 - Mari Nilsdatter

Recommended Posts

Gjest Jon Torp

Er det noen som kan se om det på Kongsberg i 1794 ble konfirmert en ung dame ved navn Mari Nilsdatter ? I klokkerboka for Fiskum (Eiker) sies det at Nils Andersen Aardals datter Mari blir konfirmert på Kongsberg dette året. Ville gjerne ha dette bekreftet / avkreftet. På forhånd takk !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Jeg har dessverre ikke noe om denne konfirmasjonen, men til gjengjeld har jeg en del om Nils Andersen Aardal. Han var født på Kongsberg (dpt. 10.10.1752) som sønn av Anders Nilsen Aardal og Marta Christoffersdatter. Denne Anders Nilsen hadde i alle fall disse barna i tillegg: Anna Maria (f.1754) og Christen (f.1756).I 1797 arbeidet Nils som fyhrvarter (fyhrvagter?) ved Skara Gruver i Eiker og er i et manntall ført som 'logerende på Eger'. I dette ligger kanskje at han bare hadde midlertidig opphold der og at resten av familien bodde i Kongsberg? Dette kan evt. forklare at datteren ble døpt i Kongsberg i 1794.Som du har funnet ut selv, bodde han i 1801 i Flesberg og er da ført som bergarbeider og 'gift 3die gang men fraskildt'.I avskjedigelsesmanntallet fra 1805 er han ført som borhauer med bopel i Eiker. Han er omtalt som gift med ett hjemmeværende barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Knut ! Hjertelig takk ! Dette var jo neimen ikke småtterier. Jeg regner med at det er kirkeboka som er kilde til dåpen du referer til i 1752. Du vet ikke hvem som var faddere i denne dåpen? Jeg begynner å få nokså store mistanker til at Nils Andersen Aardal er min tipp-tipp-tipp-tipp oldefar. Har du flere kilder fra Kongsberg, Knut?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Fadderne ved dåpen av Nils var: Knud Aardahls kvinne Kristine Olsd., Sigri Nielsd., Jens Schott, Ingebret Nielsen og Torger Andersen.Jeg har en ganske svær Kongsberg-database, og det er hyggelig å kunne bidra med noe mer. Jeg har bl.a. notert meg flg. fra kirkeboka 5. april 1760. 'Begravet Anders Nielsen Aardal gift mann som fik dødlig skade ved et ulykkelig fald udi gruben Gottes Hülff in der Noth, 52 år, alle kl. fri.'. Det finnes også skifte etter ham (skifte nr. 304 i skifteprotokollen). Det er derfra jeg har navnet på kona. Skifteprotokollen befinner seg i Statsarkivet på Kongsberg. Hvis du bestiller kopi eller avskrift, er jeg interessert i en kopi.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Knut - du verden !!!!Tusen takk !!!Skal nok en snartur til Kongsberg om ikke alt for lenge - skal fikse det skiftet....man kan muligens gjette seg til at Knut Aardahl var en bror av Anders Nielsen Aardahl..merkelig etternavn forresten... noen anelse om opprinnelse?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else B. Rustad

En Mari Nilsdtr. Aardal ble konfirmert på Kongsberg 'Dom. Qvasimodogeniti' 1795. (Såvidt jeg har funnet ut, skal dette være 12. april 1795) Innførselen finnes i kommunikantprotokoll (!) nr. 6 for Kongsberg, fol. 28 b. Mvh Else B.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Navnet Aardal skriver seg utvilsomt fra Årdal i Sogn der det var et kobberverk i perioden 1702-1734 pluss noen få år på 1750/60-tallet. I kirkebøkene fra Kongsberg og dokumenter fra sølvverket 'vrimler det' av folk med navn som Aardal, Aardahl, Ordahl osv. Noen av disse hadde arbeidet ved Årdal Kobberverk og fikk seg senere arbeid på sølvverket, andre var rett og slett født i Årdal og fulgte med på 'folkevandringen' fra Årdal til Kongsberg etter at kobberverket ble nedlagt. Som eksemplet med Nils Årdal viser, så ble Årdal delvis brukt som slektsnavn i flere generasjoner. Selv var han altså født på Kongsberg.Det var fint å få bekreftet denne konfirmasjonen av Mari Nilsdtr. Aardal. Med normal konfirmasjonsalder på 14-17 år skulle hun være vel 20 år i 1801. Mon tro hvor hun er å finne i folketellingen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Else og Knut- Tusen takk ! Her blir jeg fóra med nyttig og god informasjon. Jeg er 90% sikker på at den Mari Nilsdatter Aardal som konfirmeres 1795 er samme Mari Nilsdatter som 19 januar 1811 vies på Kongsperg til enkemann Anders Christensen Skalstad. Skalstad-ekteparet er nemlig mine tipp-tipp-tipp oldeforeldre. Ved vielsen sies det at Mari er fra Eiker. Jeg har pløyd og grafsa... og veit med rimelig stor sikkerhet at denne Mari Nilsdatter er den eneste i passende alder som fødes på Eiker og som ender opp på Kongsberg. Indisiene er altså gode .... alt tyder på at Mari Nilsdatter Aardal er den som senere vies til Anders Christensen Skalstad. MEN... noe sikkert bevis har jeg ennå ikke.I klokkerboka for Fiskum har klokkeren ført lister over fedre som har barn i skolen i 1790 åra. Der finnes en Nils Andersen Aardal. Det sies at han har 3 barn - 1. Mari Nilsdatter Lundteigeie 2. Anders Nilsen ibid. 3. Johanne Nilsdatter ibid. Det kan virke som om barnas rekkefølge er ens med aldersrekkefølge. I oversikten for 1789 - 1792 er alle 3 barna ført - men uten fødselsdato - Mari og Anders har ingen merknader, mens Johanne har a: ført i året 1791. I oversikten for 1793 - 1796 er alle 3 barna ført - men uten fødselsdato - Denne gangen sies det at alle 3 barna bor på Hægstadeie. Rekkefølgen på barna er som tidligere. Utenfor Mari står det at hun ble konfirmert på Kongsberg i 1794. Utenfor Anders står det i 1793 C: L? 1/3 ? og videre i rubrikken for 1795: Confirmert 3. mai. I oversikten for 1796 - 1800 er kun Nils Andersen Aardals Johanne ført - hun sies å være født i Januar 1785. i rubrikken for 1796 står det dC7 ? og for året 1797CF:e? I folketellinga for 1801 finner man i Flesberg, Svenne sogn, på gården Garer Nordre, en 50 år gammel berg arbeider, han er losjerende, det sies han er 'Gift 3die gang men fraskildt' Hans navn er altså : Niels Andersen-Aardahl.i 1776 vies på Eiker Bergarbeider Nils Andersen og Maren Pedersdatter Rud (Dette kan være rett giftermål, men feilskrift fra presten)Og I Januar 1785: Nils Andersen Ruud og Marthe Hansdatters JOHANNE født den 11. januar. Faddere: Sigrid Olsdatter Ruudeie, Anne Hansdatter Westfossen, Hans Hansen Lobben, Nils Eriksen Stablum, Thomas Pedersen Ruud. - dette er GARANTERT Nils Andersen Aurdal.Til daaben s. 486:1. søndag etter Hellige 3 kongers dag 1778: (11. januar 1778) Niels Andersen og Martha Hansdatter Ruds barn: MAREN. fød. 7. januar - Faddere: Ingeborg Didriksdatter ?? Stablum - Anne Hansdatter Darbo -??rn Olafs Rud, Morten Larsen ???berg og Ludwigsen? Rud. O Den 10. oktober 1790 blir Enkemann Nils Andersen Aurdal viet på Eiker (Haug?) til enken Marthe Olsdatter.Men.....Jeg har altså ennå intet bevis for at Mari Aardal er identisk med Mari Skalstad.Når hun gifter seg i Kongsberg i 1811, sies det altså at hun kommer fra Eiker. Har foreløpig kun funnet to barnefødsler i Kongsberg.Faddere i Dåpen til Ingeborg Christine i Kongsberg kirke 19 aug. 1815: Lisbeth Smaaland Anne Andersdatter Iver Halvorsen Johannes Winswold og Peder Joensen.Faddere ved Nils Christians dåp i Kongsberg 28 juni 1817: Mari Olsdatter Klaustad, Ingeborg Gulbrandsdatter, Johannes Hansen, Halvor Pedersen.Den 31 desember 1845 er det folketelling på Fossesholm gods. Mari Nilsdatter er da 67 år gammel enke, og bor hos sin datter Ingeborg Christine. Mari Nilsdatter mottar da fattigunderstøttelse. Et drøyt år etter, står det i Lensmannens dødsfallsprotokoll at Mari Nilsdatter Skalstad ender sine dager som 69 åring hjemme hos datteren i Vestfossen. Ingen andre barn er nevnt, så det er mulig at bare datteren levde opp. Videre står det ' Afdøde har i længre tid havet understøttelse af Kongsberg Fattigvæsen'. Når datteren døpes på Kongsberg i 1815 er det ved denne dåpen minst to faddere fra Eiker: Lisbeth Smaaland og Johannes Winswold - Om Elisabeth Småland vet jeg at hun er døpt i Fiskum 12 nov 1775 datter av Kirstine Thoresdatter og Henrick Hansen Småland og at hun som pige er gift 20 des 1804 med Enkemann Anders Haagensen Vestfossen. Hvem Johannes Vindsvold er vet jeg foreløpig ikke.Siden vi har to uavhengige aldersangivelser for Mari Nilsdatter Skalstad, mener jeg det er sannsynlig at hun er født 1777-1778. Dette skulle bety at hun sannsynligvis er konfirmert på ca. 1793-1794. Jeg vet med stor grad av sikkerhet at ingen andre Mari Nilsdøtre enn Mari Nilsdatter Aardal er født på Eiker og havna på Kongsberg. (Alle andre Maren/Mari Nilsdøtre fra Eiker 'er sjekka ut av saken') Derfor virker det meget sannsynlig at den Mari som er døpt på Eiker 11. januar 1778 er 'min' Mari Nilsdatter.Nå gjenstår bare å finne den 'sikre' linken til at Mari Nilsdatter Aardal og Mari Nilsdatter Skalstad er en og samme person.Alle hint mottas med stor takk !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

I årets julekalender har DA lagt ut skoleprotokollen for Eiker fra 1789-97 og det minner meg om denne tråden. Nå hadde vel Jon tilgang på protokollen fra før, men det kan kanskje ha kommet fram flere detaljer fra andre kilder siden sist? Er det noen skifter som er sjekket? Selv har jeg sett nærmere på de tre konene til Nils og de tre barna hans. Konene først:- 1. 'Bergarbeider Niels Andersen, Kongsberg' & 'Maren Pedersd. Rud', viet 18. feb. 1776. Det ser ut til at Maren døde ganske kort tid etter. Hun må vel da være den 'Mari Pedersd. Gullachsrudeie', gift, 25 aar, som begraves 14. apr. 1776.- 2. 'Bergsarbeider Niels Andersen Nommedahl', enkemann, & 'Martha Hansd. Stavrum', viet 16. mars 1777. Hun må være død mellom 1785 og 1790. Hvis hun er gravlagt i Eiker, er det ikke mange alternativer, men jeg er likevel ikke sikker på hvilken begravelse det er snakk om her.- 3. 'Bergmand Nils Andersen Aardal', enkemann, & 'Marthe Olsd.', enke, viet 10. okt. 1790. I 1801 oppgir Nils at han er skilt fra sin kone. Jeg kan ikke finne noen Marte Olsd. som passer helt bra hvis hun da ikke er gift på nytt etter skilsmissen. Da kan hun kanskje være den 'Marthe Olsdtr.' 73 aar, som var almisselem og bodde på en husmannsplass under Fossesholm i 1801. På Kongsberg finnes også noen kandidater.Når det gjelder barna, så var altså Maren tilsynelatende født 7.jan.1778 (sikkert oppkalt etter Nils' første kone), Anders født 8. sep. 1780 og Johanne født 11.jan.1785. Det kunne sikkert være nyttig å forsøke å kartlegge disse barnas livsløp for evt. å kunne påvise slektskap med Mari Nilsdatter Skalstad. Dessverre har ikke jeg mye å tilføre. Johanne er kanskje den 'Johanne Nielsdtr.', 18 aar som var tjenestejente på Flesaker, og Mari kan jo da være den 'Marie Nielsdtr.', 22 aar som er tjenestejente på nabogården Måsnes, skjønt her er det flere alternativer. Anders er imidlertid som sunket i jorda.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.