Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Carsten A Berg

[#9281] Opplysninger om Gjert Henrik Pantz Jæger, Bergen

Recommended Posts

Gjest Carsten A Berg

Gjert Henrik Pantz Jæger var født på Voss 14/11 1817, død 13/4 1905, kjøpmann og skipsreder i Bergen. Han startet i 1860-årene dampskipsfarten på Indre Nordhordalandsfjordene, Sør- og Osterfjorden, med dampskipene 'Voss' og 'Arne' og med dampbåten 'Evanger' på Evangervannet i Voss.Samme Jæger har litt 'uventet' blitt min ane, idet jeg har avdekket en feil hos Joh G. Reppe som i sin tid oppgav farens fetter i Trondheim, Herman Jæger som min tipp-tipp-oldefar. Men Herman, han var pleiefar, og pleiedatteren Henriette må ha vært resulatet av et ungdomseventyr for Gjert Henrik Pantz Jægers del. Se gjerne mer om dette på http://siec.winnem.com (lenke til 'Jæger').Selv om Henriette ikke vokste opp hos sin kjødelige far, har jeg fått interesse for ham. Han døde så sent som i 1905 og gjorde en god karriere her i livet. Er det noen som kan tipse meg om hvor jeg finner mer om ham og hans livsverk? For ordens skyld: Olaf Jægers 'Stamtavle over familierne Jæger' har jeg, og der står det litt. Men mer? Bilder? Artikler? Jeg er takknemlig for alle tips.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten A Berg

Jeg tillater meg å løfte spørsmålet mitt opp i bunken igjen, i håp om at noen som leser dette nå i september har kunnskap om vossingen Gjert Henrik Pantz Jæger (1817-1905) - bosatt i Bergen i sitt voksne liv. Se mitt spørsmål fra 14. mai i år for ytterligere opplysninger - men jeg kan tillegge:I FT 1865 er han omtalt som Gerth Henrik Pous Jæger, huusfader og handelmand i Nykirkens sogn, hvor gårdeier i gårdsnr. 10, gatenavn '7' er 'Gerdt N Jæger' som må være ham selv. Han har åtte barn og er gift med Anne Christine Jæger, f. Berg.I FT 1875 kalles han Gerth N. Jæger og er Handelsmand og Dampskib Expeditør, bosatt i 2. etasje på ikke nærmere angitt adresse (jeg finner den ikke), gift med Anne Christensen Jæger født Bang som må tilsvare Anne Christine f. Berg fra 1865-tellingen. Tre barn bor hos dem; to døtre i 3. etasje og en sønn i 1, alle ugift.I FT 1900 er han blitt til Gerth V. Jæger, hustruen er tilsynelatende død, han bor i Strandgate 86 og er 'Uden Erhverv og Lisvsstilling'. Sønnen Gerhard Chr. som i 1875 bodde ugift hjemme gjør fremdeles det - ugift - og det samme gjelder datteren Josephine Emilie. Det tredje ugifte barnet som bodde hjemme i 1875 - Ovidia Johanne, er forsvunnet fra farens hjem i 1900, men i stedet har enke, datteren Anna Christine Kristiansen, kommet inn i huset.Vi ser at Gjert/Gerth Jæger omtales vekselsvis med mellomnavnet 'Henrik' som er korrekt, og med initialen 'N' og 'V' som begge må være feiltolkninger av bokstaven 'H'. Han kalles også Pous fremfor Pantz som jeg kjenner fra andre kilder. Om dette kan være til hjelp for noen vet jeg ikke - men altså: Kjenner noen mer til ham, er jeg takknemlig for alle tips.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Du finner Gjert Henrik i stemmerettsfortegnelsene for Bergen fra 1904 og 1906. I 1904 bodde han fortsatt i Strandgd. 86 og som yrke oppgis 'handelsmand'. Sønnen Gerhard Kristian hadde i 1904 flyttet hjemmefra. Det er vel trolig ham vi finner Hans Hauges gd. 5, som 'skibsfører' av yrke og gift med Anna Jæger.Fortegnelsen fra 1906 viser at GHPJ da hadde flyttet fra Strandgt. til Allehelgensgd. 3. Som yrke oppgis nå 'sømand'. Du burde kanskje undersøke hva slags hus Allehelgensgd. 3 var. Det bodde svært mange mennesker der, særlig sjømenn og håndverkere. Sønnen bodde fortsatt i Hans Hauges gd. 5.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten A Berg

Takk for oversikten, Knut.Kan det skyldes en 'overlevering' fra stemmerettsfortegnelsen i 1904 at Gjert Henrik Pantz Jæger står oppført også i 1906, eller kan det være feil det som står i Olaf Jægers bok av 1917, i 'Oversikt over familierne Jæger i Norge?' Her står at Gjert Henrik Pantz Jæger døde 13. april 1905.Han hadde også to sønner ved samme navn; den eldste døde i 1852 og den yngste ble født kort etter. I FT 1865 var denne sønnen bosatt hos foreldrene, men i 1875 er jeg ikke kar om å finne ham. Olaf Jæger (1917) forteller at denne sønnen var gift i USA, så det er vel lite trolig at det er ham - og ikke faren GHPJ - vi finner i stemmerettsfortegnelsen for 1906? Eller er det det; er det sønnen som er 'sømand' i 1906 og først senere flytter til USA? Faren var født i 1817 og hele 88 år gammel da han døde i 1905. Det er lite trolig at han har blitt sjømann i sitt 89. år, med mindre han sikter til sitt gamle yrke?Ikke vesentlig informasjon, men likevel...Mvh Carsten

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Det er ikke godt å vite hva man skal tro, men jeg er enig i at når GHPJ er oppført i stemmerettsfortegnelsen for 1906, så kan det kanskje være en 'overlevering'. Så står det også 'Ja' under suspendert. Kanskje er det en bekreftelse på at han etter nærmere undersøkelser viste seg å være død ved valget? Ved begravelsen 19. april 1905 er han for øvrig ført som Gert Nikolai Jæger og født på Voss 19. nov. 1818 (ett år feil?).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten A Berg

Nja, død ser han i alle fall ut til å ha vært, og begravelsen 19. april 1905 bekrefter Olaf Jægers bok fra 1917 hvor det står at han døde seks dager tidligere.Fødselsåret er hos Olaf Jæger oppgitt til 1817, og datoen er her 14. november (ikke 19., men 4-tall og 9-tall kan lett forveksles i håndskrift). Både årstall og dato finner vi igjen i folketellingen for 1900 (14111817), FT 1875 oppgir også årtallet 1817, og FT 1865 oppgir '49' år hvilket gir 1816 med hoderegning og dermed god mulighet for 1817, men knapt nok 1818. Så logikken taler vel for at 1817 er korrekt.'Ja' under suspendert kan vel skyldes at han var død, skulle jeg tro.Det var to folkeavstemninger i 1905; om unionsoppløsning, med 99,95 for oppløsning iht Store Norske Leksikon. Uten sammenligning forøvrig er slike tall noe man sjelden finner som resultat i demokratier. Det må helt klart ha vært sterk stemning mot unionen, betraktelig mer enn de to EF-/EU-avstemningene har vist!!!. Den andre folkeavstemningen det året var om monarki kontra republikk (78,9 prosent for kongedømme, må vite). Den første folkeavstemningen må nødvendigvis ha vært før 7. juni 1905 (vet noen datoen?), og kanskje kan gamle Jæger ha vært med på å stemme for eller imot kongedømme, med?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Reither

Jeg hengte med litt opp i adressen Allehelgensgt. 3, og når jeg sjekker den, så kommer jeg til Tugthuset! Kan de virkelig ha satt en handelsmann langt opp i 80-årene i tukthus?? Jeg vil nok gjette på at det er en yngre slektning som har vært på ville veier.... Forklarer jo den plutselige 'omskoleringen' også. (Tugthuset eksisterer i FT 1900 som Arbeidsanstalt - tror ikke den ble revet sånn med det samme etter det, i hvert fall.) Kansje verd å sjekke nærmere?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Berg

Jeg kjenner bare til to andre ved navn Gjert Henrik Pantz Jæger; min forfaders to sønner hvorav den ene døde som barn og den andre ble født kort etter, i 1852.Jeg skrev at jeg ikke var kar om å finne denne sønnen, født 1852, i FT 1875 - men det er jeg likevel: Han står oppført på samme adresse som faren (7-10):7081 + 1 Gerth Hendrik Paus Jæger m Søn ug 1st Styrmand Skibet Croskoss Riese af Bergen underveis her t 1852 Nykirkens Sogn Bergen Bergen 7-10Så, i oversikten over emigrerte fra Bergen, finner vi for året 1884 at en styrmann Henrik Jæger, født i Bergen 1852, har fripass på en amerikabåt fra Anker-linjen:16362 Bergen 597 1884 April 24 Henrik Jæger m ugift 1852 32 Bergen Bergen Styrmand (Fripas) Anker LinieJeg kan ikke være helt sikker på at dette er samme mann som Gjert Henrik Pantz Jæger f. 1852, men yrket og fødselsår/-sted stemmer overens. Det er tydeligvis to Henrik Jæger'e født 1852 (eller ca da) i Bergen, en Henrik Bernhard Jæger som er 13 år i 1865, og vår Gjert Hernik Pantz Jæger som er 14 ved samme folketelling.I 1875 finner vi i Oslo en Henrik B. Jæger, f. 1854 i Bergen, Student philol. og timelærer. Dette må vel tilsvare Henrik Bernhard i avsnittet over? Det utelukker ikke helt entydig at han kan ha vært styrmannen med fripass til USA i 1884, men som stud. philol. og timelærer i Oslo ni år tidligere er det i det minste lite sannsynlig at Henrik B.(ernhard?) tilsvarer Henrik som utvandret som styrmann.Dermed ser det ut til at vi kan tro at styrmann Gjert Hernik Pantz Jæger forlot Norge i 1884, noe som stemmer overens med Olaf Jægers slektthistorie fra 1917 hvor han sier at mannen er gift i USA. Han oppgir også to barn født der; Osvald og Gerda Jæger.Så: Dermed ser det ut til at opplysningen om en Gjert Henrik Pantz Jæger på adresse Allehelgensgd. 3 i 1906 (hvor tukthuset altså lå) neppe kan ha med noen av 'våre' menn å gjøre (hvorav en var død 1905, og den andre etter alt å dømme utvandret for lengst).I 1900-tellingen finner jeg bare to Gjert (stavet hhv Gerdt og Gerth V.) Jæger; førstnevnte en handelsmann Gerdt (Nicolai) Jæger født på Voss i 1862 og handelsmann der, sistnevnte vår mann født 1817. Han som var født i 1862 var forøvrig sønn av Nils Knag Jæger f. 1827, bror av Gjert H. P. Jæger f. 1817, dette iht Olaf Jæger 1917.Hvor V'en i Gerth 'V.' Jæger f. på Voss 1817 kommer fra i FT 1900 - tja, si det? Det må være feil for 'H.', såvidt jeg kan skjønne.Det bringer oss kanskje ikke nærmere hvem som var på adresse Allehelgensgt. 3 i 1906, og for min egen slektshistories del blir det litt på siden i og med at min gamle forfader var død året innen. Men uansett er det jo spennende å grave i det og se om man kan løse gåtene etterhvert som de dukker opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agnar Fitjar

Henrik Puns Jæger fikk en uekte sønn 1/ 8 1882, døpt i Sandvikskirken 20/ 8 1882.: Osvald Henrik Anderson. Moren er Maria Kayia Anderson. Hvor blir han av ? Henrik Jæger er far til Osvald Henrik Nikolai Meltzon, født 25/ 2 1886 og døpt 25/ 7 1886. Mor er Maria Kaisa Andersen. I FT 1900 er Marie Jæger oppført som enke. Hun har barna Osvald Jæger 1885, Gerda Jæger 1887, Svanhild Jæger 1891, og Anker Jæger f. 1898. Jeg har ikke funnet at Maria Kaisa Anderson har giftet seg med Jæger.Når og hvor ? Henrik må vel være Gjert Henrik Pantz Jæger f. 1852 ? Maria Kaisa gifter seg 4/1 1906 med Rasmus Mathias Rasmussen i Johanneskirken i Bergen. 22/12 1910 blir hun gift på nytt med Ole Johan Halvorsen i Korskirken i Bergen. Ole Johan skal være far til Svanhild og Anker. Anker er født 2/ 4 1898 og døpt i Sandvikskirken 26/ 4 1898.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten A Berg

På Digitalarkivet 'Gifte i Bergen 1816 til 1911' finner vi at Gert Henrik Pans Jæger, stilling 'Uk styrmand', fødested 'N.K.S. 100552' den 16. april 1885 ble gift i Korskirken med Maria Kaisa Andersen, stilling Jfr. (jomfru, som på denne tiden betyr husholderske, skulle jeg tro), født i Tokil, Wärmland, Sverige 10358 - som må bety 10. mars 1858.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten A Berg

Hei Agnar,Du så innlegget mitt over, hvor jeg fant ekteskapet mellom Maria Kaisa Andersen og Gert Henrik Pans Jæger, som altså er 'våre' folk. Det stiller opplysningene jeg fant i oversikt over emigrerte i et litt annet lys, med mindre GHPJ f. 1852 likevel var samme mann som reiste til USA 1884 og derpå kom tilbake og giftet seg med moren til sitt 'uekte' barn året etter. Det kan ha skjedd. Osvald, som også Olaf Jæger viser til i sin Jæger-slektshistorie (1917), er født 1885. Gerda nevner han også, men Svanhild og Anker er ikke omtalt, underlig nok.At Maria Kaisa står oppført som enke i 1900 stiller likevel opplysningene i Jæger-boken (1917) i et annet lys. Kanskje Olaf Jæger tok feil mht til at GHPJ f. 1852 var flyttet til Amerika? Dersom han var død før 1900, kan han i så fall heller ikke være samme mann som Knut Bryn sikter til i innlegg lengre oppe: 'Fortegnelsen fra 1906 viser at GHPJ da hadde flyttet fra Strandgt. til Allehelgensgd. 3. Som yrke oppgis nå 'sømand'.'Dette var jo adressen Else Reither fant å være tukthuset. Så: Det er litt av en gåte hvem denne GHPJ på tukthuset i 1906 var, all den tid 'vår mann Senior' født 1817 døde i 1905, og 'vår mann Junior' født 1852 kan ha vært død, utvandret til USA - eller hva? Og yrke 'sømand' i 1906 rimer lite med styrmann tidligere, med mindre han var degradert.Det at Kaisa gifter seg på ny i 1906 - akkurat det året vi finner en GHPJ på tukthuset - er litt interessant, er det ikke? Men Kaisa var jo enke iht FT 1900...?Olaf Jæger (1917) sier intet om at GHPJ f. 1852 er død, bare at han er i USA. Spørsmålene står i kø!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.