Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Robert Chr. H. Skogly

[#9391] Kirkebøker, Asker (Bærum) før 1800

Recommended Posts

Gjest Robert Chr. H. Skogly

Kan noen si noe om kvaliteten på kirkebokinnføringene i Asker for perioden ca. 1785-1800?Grunnen til at jeg spør er at jeg i flere fora ved flere anledninger har ettersøkt en enkeltfamilie fra Bærum, som det dessverre har kommet (overraskende, kanskje) få tilbakemeldinger på.Jeg har en person ved (det relativt uvanlige) navn Ludvig Jansen, som i 1806 (dåp 26.2.) fikk sønnen Ole Christopher Ludvigsen ved et av jernverkene.I FamilySearch gjenfinner jeg Ludvig Jansen og Anne Christophersdtr. som foreldre til Jan Ludvigsen, f. (el. døpt) 24.7.1795, også født i (daværende) Asker (prestegjeld). Denne opplysningen ønsker jeg bekreftet.Det underlige er at hverken Ludvig Jansen, Anne Christophersdtr. eller sønnen Jan Ludvigsen er å gjenfinne i ft. 1801 (hele landet).Ole Xstopher skal være 'ektef.' i 1806, men jeg gjenfinner ikke noe gjengifte for en Jan Ludvigs. i sognet 1800-06 (Digitalarkivet).Det er flere kandidater til Anne Christophersdtr. begravet i Asker e. 1800, men ingen Ludvig Jansen.I tillegg fremkommer i ft. 1865 to personer som skal være f. i Asker av en far Ludvig omkring 1800, men som hverken er å finne i ft. 1801 eller i kirkebøkene e. 1800: - En Kristian Ludvigsen, 64 år gl., f. i Asker, bodde på Pålebak (Bø) i Røyken. - En Ener Ludvigsen, 68 år gl., f. i Asker, bodde i Eide i Slemdal prgj.Kan disse gjenfinnes i kirkebøkene for Asker, og da kanskje som sønner av d.s. Ludvig Jansen?Ludvig Jansen og Anne Christophersdtr. er iflg. FamilySearch g. 11.10.1787 i Asker.Håper på noen ledetråder. Kan ikke oppsøke arkiver i disses åpningstider for tiden. -Mvh. R.C. ( rc@heimr.net )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Jeg synes jeg kjenner igjen dette. Jeg mener at jeg har sett igjennom kirkebøkene for Asker for den tiden, og ikke funnet noe. Her bør man vel kanskje sjekke jernverket for å finne noe. På Fam.s. fant jeg en Ludvig Jansen f. 14/5 1746 Asker og en Ludvig Jansen f. 30/10 1752, begge med foreldrene Jan Ludvigsen/Lodvigsen og Helene Olsen. Det kan vel være sistemann som kan være aktuell. For moro skyld kan jeg også nevne Ludvig Jansen f. 30/10 1792 foreldre Jan Ludvigsen og Heien Olsen. Dette må tydeligvis være skrivefeil, for Jan Ludvigsen og Helene Olsen fikk sitt første barn i 1737, og kan umulig få et 55 år senere. Datoen er lik den i 1752 og Heiene skal vel være Helene. Skulle ønske jeg visste hvilken gård de var fra. Det kunne kanskje hjulpet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Robert Chr. H. Skogly

Hjertelig takk for tilbakemeldingen, Berit! Spørsmålet er om man skal stole på FamilySearch' opplysninger om Ludvig Jansen f. 30.10.1752 (vel uansett dåpsdato) i Asker; dåpsopplysningene på sønnen (?) Jan i 1795 stemmer altså ikke (?).Det er både det ene og det andre som er underlig her, ikke minst også fordi fam. ikke er å gjenfinne noe sted i 1801. Også senere generasjoner Jansen (patr. ble rel. tidlig tatt som slektsnavn) har det vært 'lignende' problemer med.Hvilke erfaringer har du ellers med kirkebøkene for sognet i den aktuelle perioden?Mvh. RC ( rc@heimr.net )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Hei igjen. Mine erfaringer med disse kirkebøkene er bra. De er for det meste lettleste og oversiktelige. Nå skal vi se hva jeg fant i kirkebøkene i dag.Trolovet 1.adv. Tk. Jan Lodvigsen og Heleene Olsdt., gift 3.dom.adv. 1734. Caut. Mond. David Olsen og Svend Bilthugger.Født 30/10 1752 Ludvig dpt. Tanum krk.(Tk)Foreldre Jan Ludvigsen Bærum jernverk og moren Helene Olsdt. som døde i barselseng. Faddere: Sara Ludvigsdt., Ambiør Pedersdt., Birte Laersdt., Jan Hermans. og Niels Jensen.Trolovet 19/8 Tk. gift 11/10 1787 ungk. Ludvig Jansen(det kan også se ut som Larsen) og pike Anne christophersdt. Bærum jernverk. Caut. Mathis Xtens. og Hans Jacobs.Barn: 1) Christina f. 22/2- dpt. 24/2 1788 Tk. Foreldre Luvig Jans. og Anne Xtophersd. Bærum jernverk. Faddere: Olia Andersd., Ingeborg...., Mads Laersen, Hans Christens. og Hans Xristens.--- 2) Jan 7/11-14/11 1790 Tk. do foreldre. Faddere: Anne Olsdt., Larine(litt usikker her) Halvard., Helene Jansd., Anders Hansen og Hans Xtens.--- 3) Olia 10/11-13/11 1791 Tk. do foreldre. Faddere: Olia Andersd., Anne Cathrine Andersd., Eric Hansen, alle jernverket, Laers Arnesen og Jørgen Jensen ib.--- 4) Christopher 28/10 1792-1/1 1793 Tk. do foreldre. Faddere: Marte Pedersd., Karen Mathisd., Anne Cathrine Andersd., Rasmus Jans. og Xtian Mathisen, jernverket.--- 5) Jan 24/7-26/7 1795 Tk. Samme foreldre. Faddere: Karen Mathiasd., Dorte Svens, Else Ols., Auen Xstens, Ole Erichs., alle jernverket.Christopher 15/1-26/2 1806 Asker krk. Foreldre: Ludvig Jans. fyrmnd.??. Faddere: Anne Maria Andersd., Leangen, kari Erichsd. Logenæs, Peder Niels. Butterud. Her står ikke morens navn og barnets navn var understreket med en tykk strek. Ingen andre barn var streket under. Jeg forstår ikke hva dette betyr.I tiden 1795 til 1801 fant jeg ingen flere barn, og hoppet derfor til 1806. Burde kanskje undersøkt det, men tiden strakk ikke til. Sjekket også skrevne hefter om husmannsplasser i Lommedalen og V. Bærum, men ingen ting der heller.Hadde det ikke vært for barnet i 1806 ville jeg trodd at begge foreldrene var døde før 1801. Altså så står det igjen å lete i perioden 1801-1806 for barn, og evt. døde 1795-1806 for Anne. Ekteskap for Ludvig 1795-1806. Jeg prøvde å lete under konfirmanter etter Christopher, men der var filmen så dårlig at det gikk ikke. Må nok låne orginalen. Legger inn dette før jeg sjekker i FT 1801 etter barna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Robert Chr. H. Skogly

Herlig - !! Hjertelig takk! Jeg skylder deg en - eller fem - tjenester!Spørsmålet er om den Christopher som døpes i 1806 i det hele tatt er bror av Jan. Dåpen fant sted i Asker - og ikke i Tanum - og ingen av fadderne var d.s. som for de øvrige barnene. Imidlertid er Christopher innført som Ole Xstopher i den digitaliserte versjonen (her på Digitalarkivet), og jeg har antatt at denne Ole [C.] Ludvigsen var d.s. som var forlover ved Jans (f. 1795) ekteskap i Aker i 1827. -Dette kan i tilfelle forklare hvorfor ikke Ludvig Jansen og hustru er å finne i ft. 1801, men en 'fyrmnd.' [formynder?] Ludvig Jansen i 1806 bør jo også være å finne i ft. 1801!? Slik understrekning som du nevner blir etter min erfaring stort sett brukt om øvrighetspersoner, og de aktuelle folkene var neppe slike, snarere 'tvert om'.Nå har jeg mer å jobbe med! Kanskje noen av døtrene overlevet 1801, og dermed kan forklare hvor Jan (og evt. foreldre) befinner seg d.å. Jeg har vært inne på tanken om at de kan ha reist til Nes jernverk i Holt (siden de var jernverksfolk, og senere slektninger senere arbeidet på sørlandet), der folketellingsdata for 1801 mangler.Takk og takk igjen! Mvh. RC ( rc@heimr.net )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg skal ikke garantere at forklaringen ikke kan være en annen her, men stol ikke for mye på 1801-tellingen. Det er opptil flere personer som mangler der. I min egen slekt har jeg så langt funnet 3 hele familier som er utelatt fra tellingen: i Ås, Fron og Drammen. I tillegg vet jeg om mangler i Aker og andre personer som mangler i Drammen.De familiene som mangler på de nevnte stedene var der både før og etter tellingstidspunktet i kirkebøkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Robert Chr. H. Skogly

Takk for betenkningen!Nei, ft. her er jo dessuten bare en sekundærkilde: selv har jeg ikke opplevet at folk er vekk (der jeg har trodd så, har jeg senere gjenfunnet dem andre steder), men at avskriftene er fortolket feil. Dette problemet kjenner en jo igjen også fra egne registreringer...Hvilke gårder/plasser i Ås/Fro[g]n(?) mangler forresten i ft. 1801? Jeg har jobbet endel med slekt i området, men har ikke funnet lignende lakuner derfra. -Mvh. R.C. ( rc@heimr.net )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg lette etter disse personene før digitaliseringens tidsalder, så her skyldes det ikke feilskrift, som det helt riktig også finnes noen av.Når det gjelder Ås kan jeg bare si at det muligens dreier seg om en plass under Nordby, det var en familie som flyttet mye på seg. Familiefaren het Svend Johannessen f. 1760, gift 2. gang med Maria Christensdtr. Svend hadde bl.a. sønnen Ole Svendsen f. 1788 av 1. ekteskap, samt to små jentebarn født i 2. ekteskap like før 1801, men ingen av disse personene er i tellingen i 1801. De er ikke døde før 1801, og Svend Johannessen finnes som fadder noe etter 1801. Ole Svendsen var senere i mange år husmann under Nøstvedt, før han og familien flyttet til Aker.Fron er Fron i Oppland (Plassen Hagebakken under Hage eller Hågå i Nord-Fron).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Robert Chr. H. Skogly

Først: jeg trodde det var snakk om Frogn pga. det øvrige geografiske 'nedslagsfeltet'; Frogn ble gjerne skrevet 'Fron' og 'Froen'. Men en må lære seg å stole på at folk vet hva de skriver... :-)Den eneste jeg har registrert som døpt i Ås (dekker også Nordby, Frogn, Drøbak og Kroer) med far Svend Johannesen i perioden 1797-1801 (Ås nr. 2, folio 227-278) er den Anne Maria som ble f. på Elle-eie i Drøbak (dpt. 10.2.) 1799. (Folio 254, nr. 15).14. juni 1801 ble en seks-åringen Johannes Svendsen Kirkerud begravet i Nordby. (Folio 688, nr. 87). Begravelsen er ledsaget av en kommentar som jeg har problemer med å tyde: 'nu sin? løb..? ..? som saget sig hieme i Aggers Sogn'. Dette er kanskje d.s. Johs. Svendsen som ble døpt i Drøbak 28.12.1794, som sønn av Svend Johannessen Haver. (Folio 198, nr. 116). Dette vil i tilfelle allerede innen året 1801's utgang kunne danne en forbindelse Drøbak-Nordby-Aker.Dette får meg til å undres på om den (skomakeren) Svend Johansen som i 1801 er bosatt i Grønlands Storgade nr. 133 i Aker kan være d.s. (40 år gl.)? Han er g. for 3. g. m. Anne Jensdtr., og har tre barn i alderen 6-18 år. 6-åringen er en Johs. Svendsen, kanskje d.s. som s.å. ble begravet fra Nordby kirke?!Ikke nok med det: en Maria Christophersdtr. døde i 1800 samtidig med sine nyfødte sønner Niels og Hans Svendsen (da vel i barselseng) på en Holstad-plass i Ås. De ble alle tre begr. 16. april 1800. (Folio 684 nr. 39-41). Dermed skulle det ikke være noe i veien for mannen å gjengifte seg - vel for 3. gang. -Mvh. RC ( rc@heimr.net )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Svend Johannessens bosteder:1783 18/5: Ris-eie;1785 23/1: Bjerke-eie, Frogn;1786 16/7 - 1789 Nordby (østre), bygslet i 1788 av Jacob Olsen Skisjordet;1791 30/10 Nøstvedt-eie. Fadder smn. m. broren Nils Johannesen Nøstvedt-eie. (Han bodde 1788 20/1 på Skydsjordet-eie);1792 28/5 d.o. Nils J. Nøstvedt-eie og søsteren Abigael J. Skydsjordet. [Nils Johannessen 8/6 1792 på Skydsjordet-eie igjen];1793 17/2 ikke angitt, men fadder for Anne Christensdtr. Nøstvedt-eies uekte barn. Derfor sannsynligvis Nøstvedt-eie.1799 10/2 Elle-plassen, Frogn;1799 3/11 Gislerud, Frogn. Fadder for broren Nils' barn Ole. Broren bodde da på Sejersten i Frogn. Abigael Johannesdtr. på Skydsjordet (søsteren). En annen fadder var en Lars Jensen Grubbe. [En Abigael Johannesdtr. bodde 23/3 1800 på Kykkelsrud]. [1801 6/12 Abigael Skydsjordet];1802 23/5 Skydsjordet-eie. Var fadder for broren Nils' barn Abigael, som nå igjen bodde på Skydsjordet-eie. Det gjorde også Abigael Johannesdtr. Hun bodde ikke der ved folketellingen i 1801 (kan være uteglemt), men altså sannsynligvis 6/12 samme år.1804 8/4 Gremmelund. Dette er i alle tilfeller usikkert, ikke minst fordi dette navnet ikke kan sees i Ås eller Frogn. Det nærmeste (og eneste) sted med et navn som ligner er Grimelund (Grimmelund) i Aker. Det kan evt. være et plassnavn et sted i Ås.Svend og Anne hadde disse barna:1) Ole Svendsen f. 1783, død som liten.2) Hans Svendsen f. 1786. Hans var antagelig tjenestekarl på Skydsjordet i 1801, 15 år gammel. En Hans Svendsen Skydsjordet ble konfirmert 1804 3/6 18 år gl. Disse aldersangivelsene stemmer med dåpsdatoen 1786. I rullen for Nordre Folloske Kompani av Det Akershusiske Skarpskytterregiment opptatt 20/3 1812 finner vi som landvern nr. 8 Hans Svendsen, tjener, født 1786 og innsatt til landvern 1809. Dette er den eneste med dette navn oppført i rullen. Den var tatt opp på Skydsjordet sesjonssted, forøvrig. Jeg har ikke funnet Hans Svendsen gift eller død i Ås til ut i 1820-årene.3) Ole Svendsen f. 1788.Ved skiftet etter Anne på Nordby i 1789 hadde boet bare et løsøre på 31 rdl., 1 ku, 1 kalv, 3 lam. Sven og Anne har derfor trolig mer vært å oppfatte som husmenn som holdt til i husene, enn som regulære leilendinger.Svend og Maria hadde disse barna:1) Christense Svendsdtr. f. 1790.2) Anne Maria Svendsdtr. f.1799.Svend er ikke begravet i Ås t.o.m. 1813.Svend Johannessen Haver, som du nevner, bodde fortsatt på Haver med sin kone Anne Maria Hansdtr. i 1801. De hadde flere barn, bl.a. Johanne 7 år (er hun det barnet som ble døpt 28/12 1794, Johanne istf. Johannes? Eller er digitalutgaven her feil?)Tillater meg å tvile på at Svend Johannessen på Grønland er den riktige, bl.a. fordi jeg ikke har funnet døpt noen Anne Margrethe, som hans eldste barn het (18 år). Men navnet på faren kan tyde på at han er hjemmehørende i Ås eller omegn, for navnet Svend var ikke så vanlig i Aker, og ikke Johannes heller.Når det gjelder den Maria Christofferdtr. som døde 1800, så het hun vel Christoffersdtr. og ikke Christensdtr., selv om presten her kunne ha tatt feil av navnet. Men hun KAN være interessant, for jeg har ikke funnet kona til Svend Johannessen etter 1801, heller. – Nå levde riktignok Svends sønn Hans av 1. ekteskap i 1801 (jfr. over), men det hendte jo at foreldre ga flere av barna samme navn selv om det første barnet levde.Ole Svendsen Nøstvedt er konfirmert i Ås 23/6 1805, 16 år gl. Han gjenfinnes ikke i 1801, og jeg antar at han bodde sammen med foreldrene (evt. faren) og sine to halvsøstre, som jeg fortsatt mener er uteglemt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Robert Chr. H. Skogly

Dette er meget interessant. Beklager at jeg ikke har kunnet ’ta opp tråden’ før nå; har dessverre hatt litt mye å gjøre.Først en kommentar til gårdsnavnet Grimmelund: jeg kjenner heller ikke til forekomster av dette navnet annet enn i Aker. Dog kan det kanskje her være en forveksling med plassnavnet Grimstua, som finnes både u. Holstad i Ås og under Nøstvedt i Nordby? Maria Christophersdtr. og sønnene døde nettopp ved en Holstad-plass (i 1800). (Som kjent ligger en av Holstad-gårdene ved Holstad (E18), mens den andre ligger på vestsiden av Korsegården (E6)). Men jeg forstår det slik at du fremdeles ikke regner Niels og Hans Svendsen (begr. 16.4.1800) som Svend Johannesens sønner?Når S.J. f.eks. er fadder for brorens datter i 1802, ser jeg at du regner ham som bosatt ved d.s. stedet som broren er bosatt. Slike koblinger gjør jeg normalt ikke. Jeg har en rekke eksempler på at endel – særlig ’gjengangere’ som faddere – fortsetter som faddere for de samme familiene, selv om de selv har flyttet, og uten at presten bryr seg om å notere nytt bosted. Jeg mener i prinsippet ikke det skal være noenting i veien for at S.J. kan ha vært bosatt et annet sted (f.eks. i Aker el. ved en Grimstue-plass) mellom februar 1799 og april 1804 (basert på de opplysningene du oppgir).- - -Det er (ihvertfall) to samtidige, og antageligvis nokså jevngamle menn ved navn Svend Johannesen i sognet på slutten av 1700-tallet. Disse er: (1) Svend Johannesen (som ikke er å finne i sognet 1801) (2) Svend Johannesen Haver (f. ca. 1757), g.m. Anne Maria Hansdtr.I tillegg utgjør Svend Johnsen Dyster (sønn av Jon Olsen Brekke/Rød og Gunhild Svendsdtr. Gryteland) en viss forvekslingsfare. Denne er imidl. bosatt på Ås (Dyster), mens nr. (2) er bosatt på grensen mel. Frogn og Ås – på Haver.Den eneste Svend med far Johannes (e.l.) jeg kan finne ved en rask gjennomgang for perioden 1750-1770, er den Svend Johannisen som ble døpt 24.4.1757 i Ås kirke; far: Johannis Jensen Schorkeberg (folio 90v, nr. 34; konf. 1772, 15 år gl.) En må vel anta at dette er d.s. som i 1801 er bosatt ved Haver, både pga. alderen og den umiddelbare nærheten mellom Haver og Skorkeberg. Den andre (el. de andre) kan jeg ikke gjenfinne døpt i prestegjeldet i perioden, med mindre den ikke gjemmer seg bak den ene innføringen i perioden som er uleselig (1760).–Broren Nils, som du nevner, er vel den Nils Johannsen som i 1801 er bosatt på plassen Rendemellem u. Skydsjordet/Ris, 28 år gl. Den Abigal Johannesdtr. som du nevner bosatt på Kykkelsrud 23.3.1800, er vel d.s. som også er bosatt der i 1801, sammen med sin bror Mathias. En Abigal blir imidlertid f. på gården i 1760, så det spørs om ikke ”30” er feilskrift for ”40” her.Jeg har tydet innføringen ved 6-åringen Johannes Svendsen Kirkeruds begravelse i 1801 bedre; der står: ”en omløbende Betler som saget sig hieme i Aggers sogn” (folio 688, nr. 87). Dette tyder altså på at denne guttungen ’opererte selvstendig’ på Nordby – og hadde en forbindelse til Aker. Men en 6-åring var vel neppe helt uten forbindelser til området han vanket i heller. Det spørs dog om han ikke var f. utenombygds, iom. at presten vet såpass dårlig beskjed. (Forøvrig var det min fjerne slektning Jørgen Brochmann som hadde Kirkerud på det angjeldende tidspunkt. Kanskje var det han som ’forbarmet’ seg over den vesle ’forlatte’ gutten? Brochmann og fruen Elisabeth Thorne hadde allerede i 1801 mistet to av sine tre – til da – fødte barn).Det blir jo litt mange tilfeldigheter: Vi vet at Svend Johannesen flyttet flere ganger, og at han antageligvis ble enkemann for 2. gang i april 1800. Han er ikke å gjenfinne i ft. 1801 – i likhet med sin søster, Abigal, men i Aker bor en ved samme navn, i samme alder, som attpåtil er g. for 3. gang. Sammen med denne bor en sønn Johannes Svendsen på 6 år, og samme året blir en liten tiggergutt begravet fra Nordby kirke med knytning til Aker, nøyaktig like gammel. Når vi tillegger din informasjon om at hverken Svend eller Johannes er særlig hyppig forekommende i Aker, kan dette tyde på nok en forbindelse til Ås prestegjeld. Svends sønn flyttet altså senere til Aker.I 1801 er det i hele landet 24 gutter i alderen 1-10 år (f. 1795 +/- 5 år) med navnet Johannes Svendsen (oppgitt patronym), og den eneste forvekslingen som synes sannsynlig er 5-åringen med samme navn som var bosatt på Magnilrud i Aker sammen med sin far Svend Olsen.Den i 1776 konfirmerte Svend Johannesen Kiølstad, 16 år gl., er vel d.s. Svend som vi omtaler. Dette er vel første gangen han opptrer i Ås-kildene? (Folio 202v, nr. 19). I 1786 ble Nils Johannesen Skydsjordet konfirmert, 16 år gl. Aldersangivelsen i ft. 1801 er altså feil; 26. desember 1769 ble han døpt i Ås kirke. Far: Johannes Jierlouxsen V:[?] Kiolstad (Kjølstad) (folio 360v, nr. 90). [Gjerlof er et typisk Rakkestad-navn.] Jeg har ikke støtt på dette navnet hverken før eller senere. (Jeg mangler begravde 1775-77; kanskje mangler dette også i originalmaterialet?)Det bor også senere en Svend ved (Houg) Kjølstad, som har en sønn Johannes Svendsen (10 år 1801). Denne Johannes Svendsen er vel d.s. som senere (1816) flytter til Spydeberg (tjenestekar og konstabel, 25 år gl.; folio 577 nr. 3).Når det gjelder Svend Johannesen Havers datter Helene, kan nok dette være en forveksling mellom kjønn. Jeg har sett (og dessverre ikke notert meg når) at man i Ås har forvekslet Johanne og Johannes. Johannes er imidlertid anført hele to steder 28.12.1794 (folio 198h, nr. 116). De påfølgende årene har S.J. Haver ikke flere Johanne/Johannes-barn til dåp. Verdt å merke seg er at Helene Svensdtr. 9.2.1794 døper en (’uekte’) sønn Johannes i Ås, men farens navn er ikke nevnt (folio 184, nr. 16).Kirkebøkene for Aker støtter hypotesen om at S.J. er d.s. som i 1801 bor på Grønland. ”Enkem. Svend Johanesen” ble viet til Anne Jensdtr. i Aker 19.2.1801 (trolovet 18. desember 1800). [Aker kirkebok nr. 10, folio 264v.] Dessverre har ikke kirkeboken ytterligere beskjed. ”Deres børn” i ft. 1801 skal altså ikke tolkes bokstavelig. -Riktig god jul!Mvh. RC (rc@heimr.net)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Robert Christian H. Skogly

Det er ikke tilkommet ny informasjon om de nevnte personer, men jeg kan bekrefte følgende: Det /var/ antageligvis en Grimmelund-plass i Ås. I 1827 er jeg kommet over en person (Hans Hansen Gremelund) på Syverud med Grimmelund som et 'slektsnavn', og med en Gremmelund(sbosatt?) som fadder (Ås klok.bok # 4, fol. 130-131, nr. 11).Mvh. Robert Chr. Skogly (rc@heimr.net)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Brodin

Bedre sent enn aldri? Ludvig Jansen og Anne C får sønnen Ener f.09.09.1798 på Kirkebye hammeren (Maridalen mangler i 1801) I regnskapet for 1801 er også Ludvig Jansen oppført.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.