Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rune Hårstadsveen

[#9438] Johan Gaarman (ca. 1580 - 1651), rådmann m.m.

Recommended Posts

Gjest Rune Hårstadsveen

Iflg. slektsboka for Grüner-familien, var Fredrik Boyesen gift med datter av Johan Gaarman (Garmann/Garmand). En kilde oppgir at sistnevnte skulle være sønn av kong Frederik II. Har noen der ute mer kunnskap om dette er rett eller ei? Og vites hvem som var hans mor?Litteraturhenvisninger er også ønskelig!På forhånd tusen takk for all hjelp!M.v.h. Rune

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Om du tar en titt på Familysearch vil du finne ganske mange opplysninger og en kontaktperson skulle jeg tro.(Fredrik Boyesen 1595-1679 Kbrg. gm. Anneken Garmann)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest H. Bjørnholt

At Johan Garmann skulle være sønn av Frederik II er en velkjent påstand som det hverken er mulig å bekrefte eller avkrefte (dessverre). Men jeg tror nok vi kan holde det for rimelig sannsynlig. Garmannfamilien synes å representere et klart unntak blant alle de slekter som hevder å stamme fra konger.Se forøvrig omtalen av slekten i Store norske. Det er en udmerket begynnelse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Petter F. Vennemoe

Et par enkeltreferanser til denne Johan Gaarman: Han er oppført som ”tjener” 08.03.1645 for Fredrik Willhelmsen Rosenvinge, mens sistnevnte kommanderte 'Statholderens Livregiment til hest' under Hannibalsfeiden 1643-45. Kilde: Krigskommissariatets Proviantregnskaper II, pakke 9. Johan Gaarman kvitterte 26.04.1650 på Akershus festning en restseddel for lønn til Christian Nielsen (Holberg), kilde NST VII. Petter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Petter, sistnevnte opplysninger passer etter min oppfatning bedre på sønnen Johan Johansen Garmann (1608-71/73), som var overlandkommisarius, stiftsskriver og toller i Christiania 1640 enn på faren. Kan Rosenvinges tjener og kvitteringen til Holberg dokumenteres på annen måte, eller kontrolleres påny, slik at fremgår med rimelig grad av sikkerhet hvem av de to Johan'er det her er snakk om? Johan d.e. levde 1575-1651.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Petter F. Vennemoe

Christian; Du har ganske sikkert rett, jeg stusset selv over alderen til Johan Garmand som tilsynelatende deltakende ved Hannibalsfeiden, men har ikke vært klar over at det fantes en eldre og en yngre Johan. I førstnevnte referanse er han innført som 'Johan Garman, Slotsskrifer paa Aggershuus', dette stemmer vel godt nok med din nevnte Stiftsskriver og toller i Christiania til å være samme person. Mener også å ha sett navnet Johan Garman knyttet opp mot skattelister for gården Myrvold i Trøgstad ca. 1650, uten at jeg har dette tilgjengelig for øyeblikket. Kjennes forøvrig navn på ektefelle eller barn til denne Johan den yngre? Pettervennemoe@online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Den eneste begrunnelsen jeg har sett for at Fredrik II skulle være far til Johan Garmann er en viss portrett-likhet. Noe jeg finner svært syltynt - tenk bare på alle 'look-a-like' kjendiser konkurransene som avholdes.Men H. har kanskje noe mer å underbygge teorien med?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Petter, Johan d.y var g. m. 1) Maren Willumsdatter Dop, begr. Bragernes 29 Oct 1654, hvis far var organist og kannik i Roskilde, og mor var Boel Andersdatter Wincke, d. 1652, som var enke etter sin første ektefelle, 2) Margrethe Jespersdatter som også var enke etter sin første eketefelle, uten at jeg vet hvem disse ektefellene var eller ellers kjenner deres foreldre. Kanskje andre kan bidra her?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Ifølge mine opplysninger var min formoder Christiane Sophie Gaarmand(-1696)datter av Johan Gaarmand d.y.(1608-1673)han var rådmann i Skien?. og trelasthandler,Han vargift med Maren Dop. Han var sønn av Johan Gaarmand d.e.(1580-1651), han igjen var Landkomissær og trelasthandler.han var gift med Boel Henrichsdtr.Reinnich. IFØLGE NOEN UBEKREFTEDE KILDER FIKK FREDRIK.2(1534-1588)EN SØNN I 1580 MED ANNA HARDENBERG. DENNE SØNNEN SKULLE VÆRE JOHAN GAARMAND!.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Slett ingen umulighet, David! Sakser følgende fra min egen database, basert på tidligere litteraturstudier: Kong Fredrik II forelsket seg i Anne Hardenberg så tidlig som i 1558, eller før. Faren, kong Christian III og dronningen var vel vitende om sønnens kjærlighet til Anna, som oppholdt seg hos ham på Malmøhus. Det var utvilsomt Frederik II's ønske å sette dronningkronen på hennes hode, noe hun selv motsatte seg. Kongens ulyst til å inngå fyrstelig ekteskap skyldtes hensynet til Anna Hardenberg, og hennes avslag på kongens tilbud om å innta plassen ved hans side gav støtet til at kong Frederik valgte sin gemalinne blant fyrstenes rekker (Sophie v. Mecklenburg).Et halvt år etter kongens bryllup 20 juli 1572 sto Anna Hardenberg selv brud med forstander for Herlufsholm skole Oluf Mouritsen Krognos, men de var gift bare et halvt år da han døde allerede 25 juni 1573. Anna Hardenberg levde deretter som barnløs enke til sin død 15. feb. 1589, men tok seg med kjærlighet og omhu av flere av barna til sine slektninger. Hun må selvsagt ha vært født før, event. kort tid etter, farens Corfitz Hardenbergs død ca. 1541/48, og var ant. maks. 40 år ved Johan Garmanns fødsel i 1575/1580.Det skulle forøvrig vært artig og visst hvem din formoder var gift med? Kanskje du også kjenner til flere av barna til Johan Garmann d.e.s sønn, Johan Garmann d.y. og event. dennes svigersønner/døtre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Min Tipp2moder Catharina Nathalie Meyer(1815-1896)var barnebarn av forvalter ved Christiania glassmagazin Johan Henrik Muus(1745-1821),han igjen var sønnesønn av Bergmester i Kongsberg Christian Barth(1672-1727)han igjen var sønn av Johannes Barth og Christiane Gaarmand(-1696) DET ENESTE JEG VET OM JOHAN D.Y. SØNNER STÅR I LEKSIKONET STORE NORSKE OGSÅ NOE I NORSK SLEKTSKALENDER NR.2.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Til David:Er Catharina Nathalia Meyer (1815-1896) muligens en yngre søster av Anne Lovise Meyer (1806-1876) (som er min tippoldemor)? Og mon det er riktig at Johan Henrik Muus var sønnesønn av bergmester Christian Barth? Jeg har iallfall notert (muligens feilaktig?) at Johan Henrik Muus var sønn av bergmesterens datter, Ingeborg Marie Barth og hennes ektemann Isach Muus.MVH Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Fant bare en oberst Johan Henrik Garmann (1673-1748) i Store Norske som kunne passe som sønn av Johan Johansen Garmann d.y. Norsk slektskalender Nr. 2 har jeg dessverre ikke tilgang til her nede.BROR av Johan Johansen Garmann d.y. derimot, Herman Johansen Garmann, som var generaltollforvalt. nordenfjells 1654-69, tollforvalter 1650, president 1665, og rådmann 1648-65, alt i Bergen hadde 6 sønner og en datter, bl.a. rådmann Christopher Hermannsen som var sogneprest til Os 1668-1721 og ble prost over Sunnhordland 1703. Denne Christopher var 28 des. 1671 fadder for datter av vår slekts stamfar, Riborg Petersdatter Arentz i Kvinnherad, og kan derfor antaes å ha vært i slekt med ham eller hustruen, ref. datidens (og dagens) skikker i forb. med dåp. Christopher overtok Store-Godøy på Tysnes etter sin far, og solgte gården til Riborgs faster Margrethe Henrichsdatter Arentz i slutten av 1680-årene, nok en indikasjon på at de var i slekt. For ytterligere å belyse mulige slektskapsbånd, skulle jeg gjerne visst navnet på Christophers femte bror, jeg har bare fire av dem: Johan d.a.y., Anders, Willum og Hermann d.y. Og gården Store Godøy på Tysnes, tilhørte den familien også i tidligere ledd (var den f.eks. eid av Hermann d.e.’s far, den mye omtalte Johan Gaarmand d.e.?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

JA INGEBORG MARIE var en yngre søster av ANNA LOVISE MEYER(12/10-1806-21/5-1876)gift med(1825) CLAUS MØRCH. ----- HER KOMMER MUUS SLEKTA. A.Niels Muus. Sogneprest t. Uggerslev p. Fyn(1545-1604??). B.Rasmus. Sogneprest t. Uggerslev p. Fyn?? (-1604). C.Niels.Sorenskriver i Hedmark (1595-14/12-1663).gm: Marichen Dideriksd. Nøff. D.Enevold. E.Peder.Skredder,Handelsmann?(1660-7/12-1721)gm:Anna Sibylle Isachsd. Been(-27/8-1729). F.Isach.Sogneprest Bø(.(25/7-1692-7/8-1753).gm: Ingeborg Marie Barth. G.Johan Henrik . Forvalter christiania glassmag 1745-5/9.1821.gm *Anne Dorph Falch 1746-1816. F.Ingeborg Marie Barth Muus 16.8.1781-16.6.1835 gm Jacob Peder Meyer. HER KOMMER BARTH SLEKTA(Har videre til år 1200). A.Johannes(Hans) Barth B.Georg (1550-),Bergmann i Sachsen. Tradisjonen sier h.hørte til en Bayersk adelsslekt som kan følges til år 1200...... C.Daniel . Overbergmester p. Kongsberg(22/3-1607-3/3-1656) gm:Mette Scharberg(-12/3-1664)D.A:Baltzer Haassen Scharberg,Tilhørte en adelig Sachsisk slekt........ D.Johannes.Overbergmester p. Kongsberg (22/2-1633-3/6-1674)........ gm:Christiane Sophie Gaarmann(-Sommer 1696).... E.Christian(1672-1727)gm:*Michol Shjerven....... F.Isach.Sogneprest Bø(.(25/7-1692-7/8-1753).gm: Ingeborg Marie Barth........ G.Johan Henrik . Forvalter christiania glassmag. 3/11.1745-5/9.1821.gm *Anne Dorph Falch 1746-1816....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

David,Kan det stemme at oberst Johan Henrik Garmann (1673-1748) var sønn av Johan Johansen Garmann d.y.?? Og vet du hvem han var gift med?Forøvrig kunne det vært et interessant forskningsobjekt å finne frem til konkret hvilke barn av hvilke slektninger Anna Hardenberg tok seg av !! Kanskje ville man blant disse også finne en Johan (Gaarmand)???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Christian:Aldersmessig poasser jo en i brødreflokken til din 'Johan d.a.y.' bedre som far til Oberst Johan Henrik Garmann (1673-1748). Johan (d.y.) er f. i 1608 og virker vel for gammel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Ja, egentlig passer vel ingen av dem, Johan Johansen d.y. som du nevner f. i 1608 døde ca. 1673, og Hermans sønn Johan d.a.y døde også dette året, samme år som Johan Henrik ble født. Av Johan d.a.y.'s brødre fikk også Christopher en sønn ved navn Johan (f. 1675), broren Willum døde i 1669, og broren Hermann ble først gift ca. 1683. Broren Anders derimot var gift 2 x, og jeg har kun registrert 4 døtre. Er derfor oberst Johan Henrik (1673-1748) sønn av Anders Hermansen Garmann (1641-1704), eller kanskje sønn av denne mystiske 5. broderen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Jeg så en slektstavle en plass,det var bare å huske hvor!. Foreløpig kan jeg ikke huske å ha registrert noen Oberst Johan Henrik i den generasjonen(Han var ikke nevnt i den boka jeg hadde.) MEN JEG SKAL IKKE GI OPP!. KANSJE DET STÅR NOE I NOEN TIDSSKRIFTER?.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

I Gyldendals Store Norske er Johan Herman omtalt i Bd. 2, spalte 2893: f. i Aker 1673, oberst og godseier. Arvet 1701 gårdene vestre Grefsen og Hovin, og og kom ved giftermål 1718 i besittelse av flere Aker-gårder, som Frogner, Øvre Blindern, Søndre Tåsen, Hasle og Åsen. Bosatt på Hovin. Men, verken foreldre eller ektefelles navn er omtalt. Kanskje Ovenstads militærbiografi sier noe om dem?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Brodin

Det finnes en del referanser til Johan Garman i boka 'Akersgårder' ( Grøndahl 1947 ). Om gnr. 122, Hovin står det bl.a. at 'landkommisær Johan Garmann erhvervet denne gården og bosatte seg der i 1664. etter hans død i 1673, ektet enken Margrete Jespersdatter justitiarius Christian Madssøn Lund. Efter hennes død 1699 tilfalt gården sønnen, den senere oberst Johan Henrik Garmann, som fikk skjøte fra sine søsken 30. juni 1701.. Efter oberst Garmanns død 1748 ble gården solgt '( ut av familien) Interessant at denne landkommisær Garmann i 1648 'erhvervet ved makeskifte med kronen' en rekke gårder i Aker , f.eks Kjelsås, Brekke, Skjerven og Skar og dessuten hele Nordmarka.Om dette er den eldre eller yngre skal jeg ikke ta stilling til, men det var åpenbart en rik person. Dette er vel det første Nordmarksgodset på private hender. Enka Margrethe Jespersdatter beholdt de fleste eiendommene til år 1700. Her er det mye interessant å forske i for ev. etterkommere av Johan Garmann !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Så var altså oberst Johan Henrik sønn av Johan Johansen Garmann d.y. som døde samme år som sønnen ble født, i en alder av ca. 63-65 år. Ikke urimelig. Og denne faren, landkommisær Garmann som bl.a. makeskiftet til seg hele Nordmarka fra kronen i 1648 (mer om ham i NBL Bd. 4, s. 400-01) var altså sønn av den ovenfor mye omtalte, påståtte kongssønn, Johan Garmann d.e. (1575/80 - 1651). Hvem sistnevntes mulige 'stesøsken?' (pleiebarna til Anna Hardenberg) kan ha vært har altså foreløpig ikke fremkommet i denne spalten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest H. Bjørnholt

I Magnussen: Gaarden Store Frogner (s. 14) står følgende om nevnte Johan Henr. Garmann:Anna Cathrine Toller, som arvet Søndre Frogner, var gift med Hans Ernst Tritschler. I likhet med sin svoger Hausmann ble han avskjediget som kommanderende general. Dette skjedde i 1710. Han døde forøvrig samme år som svogeren. Enken giftet seg senere med Johan Henrik Garmann, som hadde tatt avskjed som oberst i 1718. Han ble en gammel mann, og da han nærmet seg åtti år solgte han Søndre Frogner til Ulrik Frederik Cicignon i 1744.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Svært interessante opplysninger. Jeg hadde fra før at Tritzschler var gift 1. gang med Margrethe Tønnesdatter Huitfeldt, d. etter 1683, og at han arvet alt etter sin unge hustru Margrethe, bl.a. sætegården Tom i Råde i Smålenene. Men hennes bakrunn er en annen historie. Og datteren til Anne Cathrine Nilsdatter Toller (Rosenheim) i hennes ekteskap med Tritzschler ble gift med etatsråd, meddirektør Kongsberg sølvverk, overberghauptmann Norge 1721, assessor Overbergamtet Frederik Wilhelm Gabel, som var sønn av vicestattholderen i Norge av samme navn. Så noe særlig nærmere kongefamilien kunne nok heller ikke kretsen rundt Johan Garmann d.e.'s sønnesønn oberst Johan Henrik Garmann komme!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Tilbake til ditt opprinnelige spørsmål, Rune, hva synes du om det som hittil er fremkommet i denne diskusjonen, har vi spor som er verdt å forfølge videre, f.eks. Johan Garmann d.e.'s mulige mor Anna Hardenberg og hennes nærmeste slektninger?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.