Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Carsten A Berg

[#9523] Mette Susanne Harboes (1704-'36) mor: Margrethe Randulf ? Susanne Olufsdtr Torp?

Recommended Posts

Gjest Carsten A Berg

Fra en ekstern kilde har jeg fått opplyst om Mette Susanne Harboe (1704-1736) g.m. Adam Jansen Jalles (1681-1729, Bergen) at hennes foreldre var Peder Harboe (1635-1703), sogneprest til Selje, og Margrethe Randulf.På FamilySearch finner jeg at Mette Susanne Harboe f Abt 1704 er datter av Peder Harboe og Susanne Olufsdatter Torp.Såvidt jeg forstår, er min kildes opplysninger basert på Lampes Prestebok over bergensprester, bind 2, s. 158 og UiB digitale arkiv: Døypte i Bergen 1668-1815, samt Schneider: Molde og Romsdalen - uten at jeg her og nå vet hvor dette med Mette Harboes mor kommer fra. Jeg finner dem ikke igjen på Døypte i Bergen 1668-1815, men så kom hun jo også fra Selje...Er det noen som kan bekrefte en av disse mødrene, eller avkrefte i alle fall én av dem?Det står mer om dette på min internettside http://siec.winnem.com - se Jalles i navneregisteret i venstre ramme.Informasjonen på FamilySearch er (ordrett): Matte Susanne HARBOE - Sex: F - Event(s): Birth: Abt. 1704 Selje, Sogn Og Fjordane, Norway - Parents: - Father: Peder HARBOE - Mother: Susanne OLUFSEN TORP - Source Information: - Film Number: 447905Mvh Carsten Berg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eva McKenna

På min cd med Family History Library Catalogue, fikk jeg følgende treff på Film nummer 447905;Film/fiche search results : 1 matching title Endowments for the dead, 1884-1970; heir indexes, 1884-1961; baptisms for the dead, 1943-1970 Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Logan Temple.Altså meget langt fra en primærkilde!Følger jeg linken, står det videre, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Logan Temple (Main Author) Notes HEIR INDEXES list the oldest male person to be baptized into the L.D.S. Church as the index term for the sealings of his ancestors. This system was not very accurate because heirs often had common ancestors. Two families descending from different lines of the same person might designate different heirs for that person. Heir indexes were kept with each vol. before 1943 and kept in separate vols. from 1943-1961. . ENDOWMENTS REGISTERS contain ordinance data and vital data on the endowed individual. They wre kept separately for males and females. . BAPTISM AND ENDOWMENTS CARDS contain ordinance data for a single individual on each card. They include baptism as well as endowment information. early cards were kept in separate files for males and females. Beginning in 1949 the two files were merged.-------------------------------------------------------------------------------- This file contains patron submitted endowments. Beginning in the 1960s many names for endowments were generated by the controlled extraction program. For these endowments through 1970, look under 'Endowments for the dead, controlled extraction, 1962-1970,' in the author/title catalog. Extraction batches prior to 1970 were given a P number. Beginning in 1970 they were given a C number. For these batches look under 'Endowments and sealings for the dead, controlled extraction,' in the author/title catalog. Controlled extraction endowments can also be found in the topical catalog by either of these titles under 'Temple records - Logan Temple.'-------------------------------------------------------------------------------- In the 1970s the record of patron submitted sealings was divided into different files reflecting different processing procedures: 1) Family file--endowments cleared by the Genealogical Department and reserved for family members to perform at the temple, 2) Patron temple file--same as family file except the names were not reserved for family members, 3) Rush processing--family file given priority in processing, 4) Manual processing--endowments that could not be processed by the computer system for various reasons, 5) Temple originated records--endowments processed from patron records presented at the temple, 6) Family entry--endowments submitted on family group sheets.-------------------------------------------------------------------------------- Look for these records in the author/title catalog under: 1) Endowments for the dead, family file, 1970- . 2) Endowments and sealings for the dead, patron temple file, 1970- . 3) Endowments for the dead, rush processing, 1976-1981. 4) Endowments for the dead, manual processing, 1970-1981. 5) Temple originated records, 1970- . 6) Endowments for the dead, family entry, 1979-1981.-------------------------------------------------------------------------------- Endowments, 1893-Sep 1969 are indexed by the name of the deceased person in the Temple Index Bureau File (TIB), a card index available on microfilm. Endowments after Sep 1969 are indexed in the International Genealogical Index (IGI), a microfiche index available in the main library and many of its branches.Så jeg tror jeg sier lykke til i Selje!Med hilsen Eva

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Ifølge min database var han gift med begge, og fikk tilsammen 28 barn! (11 barn i 1. ekteskap). Ifølge litteraturen er det uklart hvem av Peder Nilsson Harboes hustruer, Susanne Olufsdatter (Jampt) Torp eller Margrethe Randulf som var mor til hver enkelt av dem, da man ikke kjenner dødsdatoen til hans første hustru Susanne eller datoen for vielsen med Margrethe, som døde i 1711. Sistnevnte giftet seg som enke påny med Peder Rasmussen Finde. En pekepinn om hvem som var Mette Susannes mor ligger imidlertid i foreldrenes navnevalg, da det var vanlig å kalle opp etter en avdød ektefelle. M.a.o. er hun mest sannsynlig datter av Margrethe Randulf. Forøvrig kan kanskje noen andre bekrefte eventuelle oppføringer i primærkilder fra Vestlandet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Utskrift av kirkebøkene for Selje, SF ligger jo ute på kulturnettet. Jeg finner ingen av barna til Peder Nilsen Harboe der. Har ikke presten Harboe ført sine egne barn i kirkebøoken ? Jeg finner imidlertid en Susanne Olsd, død 1677 på Raudeberg. Kan dette være den første konen Susanne Olufsd. Torp, datter av sogneprest til Hougs Oluf Larsen Torp ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Dersom Peder Harboe vitterlig var faren, må det finnes et skifte som kan bekrefte det. Ufødt livsarving hadde rettskrav på økonomisk beskyttelse gjennom offentlig skifte, som først kunne avsluttes etter at det var klarlagt om det ufødte barnet ville leve eller ikke. Jeg ville ellers på generelt grunnlag være skeptisk til udokumenterte påstander om fedre på 70 år til barn født etter farens død.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Susanna Margrete Harboes fødselsår framkommer ved at hun ved sin død 14. febr. 1737 var oppgitt å være 33 år gammel (i flg. Lampe bd. 2, s. 158). Det innbærer at hun egentlig kan være født når som helst i tiden mellom 14. februar 1703 og samme dato 1704. Faren, Peder Harbos etterfølger i kallet, Peder Rasmussen Finde fikk sitt kallsbrev som sogneprest i Selje utstedt 17/2 1703 etter en søknad datert 16/2 1703, og da vedlagt almuens anbefaling av 1/2 1703 (NKB, bd. 7, s. 229). Etter dette må Peder Harbo ha avgått ved døden i januar 1703. En datter unnfanget før hans død kan da være født seinest i september 1703, noe som på ingen måte er uforenlig med oppgitt alder av 33 år 14/2 1737.At en mann blir far i en alder av over 70 år hører til de mer uvanlige hendelser, men det finnes flust av dokumenterbare eksempler på at dette faktisk skjedde (og fortsatt skjer) fra tid til annen. Ettersom Susanne Margrete etter dette må ha vært hans yngste datter, blir det ingen tvil om at hun må være av hans annet ekteskap og følgelig må moren være Margrete Randulf.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

At en mann blir far i en alder av over 70 år er ikke helt ekstremt, særlig ikke om han har 27 barn fra før. Poenget er bare å sørge for at dette også er en av de dokumenterte eksemplene, ikke bare en løs antagelse, jf innlegg 4s påpekning av at ingen av barna tilsynelatende finnes døpt i Selje. Skiftet vil være den enkleste verifiseringen her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Berg Høgenhoff

Ja, så langt: Tusen takk, alle sammen. Brukerforumet har utvilsomt sin verdi, og at ting popper opp med ny, god debatt etter ett år er fint å se. Det er vel verken første eller siste gang det skjer på dette nettstedet!Lars Løbergs råd lyder interessante, og Randi Rostrups analyse fornuftig. Margrethe Randulf må være moren, gitt at Lampe har rett, og et eller annet sted kan/bør finnes et skifte som kanskje bekrefter det hele.Men altså: Takk igjen, så langt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Joda, Mette Susanne må vel utvilsomt være datter av Margrethe Randulf. Hva så med de andre kjente barna i rekken? F.eks. Johannes, 1694 - 1739 ? Jeg nevner: Anne f. 1672 Jørgen 1679 Nils 1685 Gjertrud 1690 Claus 1692 Peder 1692 Else 1696 Johannes 1697 Benthe, Cathrine og Benjamin ca 1700 Margrethe 1702 Mette 1704Barna fra og med 1790 kommer jo tett som hagl, det er vel rimelig å anta at 1. kone kan være død en eller annen gang før 1690, det må da ha blitt knapp tid til sørgetid og nytt giftemål pluss svangerskap etter 1690 ? Det KAN støtte antakelsen om at 1. kones død virkelig skjer i 1677. Susannes død i 1677 er registrert i kirkeboken og kan verifiseres. Har noen tilgang til kirkeboken for Sellø for året 1677 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Christian Arentz: har du registrert alle 28 barn i din database med 11 i 1. ekteskap ? Det skulle da bli 17 i 2. Kan virkelig 17 barn være født av samme mor fra 1679 til 1704 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Jeg må første beklage at jeg i mitt forrige innlegg (6) skrev feil fornavn, av uviss grunn ble det Susanne Margrethe i stedet for Mette Susanne. Nå var det visst ingen som misforstod det, heldigvis. Til innlegg 9: Om det med Susanne Olsdatters død som verifisert i kirkeboken menes innlegg 4, er ikke navnelikhet alene nok til å tro at det er rette person. I NST bd. 1, s. 302 opplyser Finne-Grønn at Anne Olsdatter Hougs (Haus) i 1777 var ugift bodde hos sin søster Susanne i Selje. Jeg tror nok Lampe har rett når han fører sønnen Jørgen i første ekteskap. Han var sogneprest på Voss fra 1729, fra 1744 prest i Viborg og født 27/12 1679. Dette fødselsåret stemmer også med at han ble immatrikulert ved universitetet 22/7 1699, 19 år gammel, som var en høyst normal immatrikuleringsalder på den tiden. Hans eldste datter hette Susanne Marie. Ut fra dette var Susanne Olsdatter i live ennå i 1679.Også datteren Anne Harboe (iflg. Lampe født 1673) må da være av dette ekteskapet. Hennes eldste datter hadde navnet Marie Susanne. Sønnen Benjamin Harboe, som fra 1724 var klokker i Finnås i Sunnhordland, kalte også sin eldste datter Susanne Marie, noe som kunne tyde på at også han var av 1. ekteskap. Han døde i 1748, men jeg kjenner ikke til hans fødselsår. Ved å undersøke oppkalling skulle det være mulig å plassere flere av barna i riktig ekteskap.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Takk for positivt innspill Randi. Ja, jeg tror også man kan få en indikasjon om riktig mor ved å se på navnebruken. Vet du hvorfor kirkeboka for Sellø er så mangelfull ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Nei, jeg er dessverre lite fortrolig med primærkildene i dette området, fordi dette er nokså langt utenfor det jeg ellers holder på med (geistligheten i Stavanger stift 1520-1740). En rimelig god oversikt over prester, presteslekter og embedsmenn generelt andre steder i landet er imidlertid en forutsetning for dette arbeidet, inkludert all tidligere utgitt litteratur om prester og andre embedsmenn, som f.eks. Lampe, Erlandsen, Dahl osv.Det jeg derimot fant i DA nå i dag var folketellingen 1701 for Selje (Type - Folketellinger- Andre - Sogn og Fjordane - Manntal 1701 for Nordre Bergenhus amt). Her er «Peder Harboe, proust mag.» 67 år ført under «Hofde prestegaard» i «Selløe/Sælløe» sogn og prestegjeld med sønnene Jørgen 22 år «i København studios», Niels 16 år «i Bergens skoele», Peder 5 ½ år, Johan 4 år og Claus 2 år, de tre siste hjemme. Det er rimelig å tro at Nils kan ha vært av hans annet ekteskap, oppkalt etter Margretes far biskop Nils Randulf. Følgelig må de ha giftet seg før 1685. Peder Harboes første kone Susanne Olsdatter var da trolig død relativt kort tid før det (i 1683/84). Når en prest ble enkemann og hadde mange små barn, gikk det (på denne tiden) som regel svært kort tid før han giftet seg igjen.Videre ble Peder Harboes enke Margrete Randulf gift med etterfølgeren Peder Rasmussen Finde. Slike ekteskap ble som oftest inngått omkring den tiden nådensåret var over og de har vel da giftet seg omkring årsskiftet 1703-1704. I flg. Lampe hadde de bare en datter, Anne Marie. Hun kan da tidligst være født i slutten av 1704. Siden Margrete ikke fikk flere barn etter det, kunne man gjette på at hun på det tidspunkt var rundt 40 år gammel, og ville følgelig være født ca. 1664/65. Da ville hun være rundt 20 år da hun giftet seg med Harboe ca. 1684/85, en høyst normal giftealder på den tiden. Dette passer også inn med hennes foreldres ekteskap, de giftet seg i 1661.Om enn (foreløpig) spekulativt, taler sannsynligheten for at Margrete Randulf og Peder Harboe giftet seg ca. 1684/85 og at hans første kone Susanne Olsdatter døde ca. 1683/84. I den grad det da er mulig å finne barnas fødselsår, skulle det da være greitt nok å plassere prestens mange barn i riktig ekteskap.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Det finnes ikke bevart geistlige skifteprotokoller fra Nordfjord prosti før 1787, og skiftene etter både Peder Harboe og Margrete Randulff er vel dermed tapt. I et av registrene til de geistlige skifteprotokollene i DA, «Bergen stift 1a (1681-1714)» er det i 1711 skifte etter Niels Randulff i Bergen (fol. 114a). Dette er antakelig Margretes far biskopen, som i flg. Lampe døde 14. mai 1711. Hvis det er riktig at datteren Margrete døde i 1711 (innlegg 3), kunne det tenkes at hun døde før faren og i så fall ville antakelig hennes barn være nevnt på dette skiftet. Om ikke, vil vi får vite om hun var i live da skiftet ble holdt.Skifter tok ofte lang tid og møter ble holdt i flere omganger. Som regel er alle disse møtene ført inn i skifteprotokollen. Om en arving døde før skiftet var avsluttet, ble dette tatt med i protokollen. Dette er én (av mange) grunn(er) til aldri å begrense lesing av et skifte til bare den første siden (der arvingene som oftest er listet opp), men lese igjennom hele. Det er utrolig hvor mye man kan finne av slektsopplysninger i et skifte, utover det som står på den første siden. Utlodningen sist i skiftet (hvem som arvet hva og hvor mye) skulle da opplyse om Margrete var død før skiftet var avsluttet, og hvis hun det var, skulle alle hennes barn være ført som arvinger. Denne geistlige skifteprotokollen finnes på SA i Bergen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Tusen tak for ditt engasjement, det er klart et godt hold i din redegjørelse. Virkelig en fantastisk hjelp ! ; o}}

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

To korte innspill:Peder Harboe fikk 15. september 1683 kongelig bevilling til å vies i huset med Margrethe Nielsdatter Randulf.Da det ble holdt registrering i boet til biskop Niels Randulf 8. juni 1711 står det at 'Madame Margereta Randulf Hr Peder Findes' og hennes mann 'begge selv var nærværende tilstæde'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Takk Yngve N Da er vel den avklart en gang for alle ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Et lite innspill til:Mette Susanne Harboe og Adam Jansen Jalles skal ha hatt følgende barn: Barbara, født ca. 1718, Peder, døpt 3. mars 1720, Margrethe, døpt 23. juni 1721, begravet 22. mai 1724, Johan, døpt 1. november 1723, begravet 22. mai 1724, Johan, døpt 13. september 1725, begravet 30. januar 1726, Dorothea Cathrarina, døpt 13. januar 1727.Med barnefødsel ca. 1718, og vielse ca. 1717, er det vel grunn til å regne med at Mette Susanne er født noen år FØR 1704.Men konklusjonen synes fortsatt klar nok: Mette Susanne Harboe må være datter av Peder Harboe og Margrethe Randulf.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Monsen Bolset

Jeg har fulgt med diskusjonene rundt Harboe-navnet og lurer på om noen kan gi svar vedr.'min' Harboe - Jan Jørgen/Jan Georg? Han ble gift med Anna Dorthea Ehlers/Ellertsen i Nykirken 16.02.1769. Jeg finner han ikke døpt i Bergen, men 3 av hans barn i tiden 1769 - 1777. Vet noen hvem som var hans foreldre? Mvh Marit M Bolset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Jada, 'din' Harboe er kjent. ta kontakt med meg på kfasting@online.no for gedcom på forfedre. ;o} Knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Knut, Selv har jeg hittil ikke klart å finne mer enn 3 av de angivelig 11 barna fra Harboes 1. ekteskap. Blant disse har jeg foruten Anne og Jørgen også en Dorothea Cathrine d. 1 jan 1743 i Viborg, g.m. sogneprest i Finnaas 1744, Voss s.å., Graabrødre kirke Viborg 1733, pers.kap.Eid 1719. I Harboes 2. ekteskap er det såvidt jeg kan se anført tils. ca. 12 barn i denne debatten. Hvorvidt det mangler 5 til fra 2. ekteskap skal jeg ikke uttale meg om sålenge ikke flere enn (!) 15 er identifisert tils sammen i de to ekteskapene. Angivelsen av 11 pluss 17 barn skriver seg såvidt jeg husker fra en av rel. ny bok om Seljes historie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

OK. Jeg tror jeg holder på at det er 2, Anne og Jørgen i 1. og de andre 11 i 2. ekteskap. inkludert Dorothea Cathrine. det blir 13 tilsammen, ikke verst likevel !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Randi Rostrup, du sier (ref. Lampe) at Peder Finde og Margrethe Randulf fikk én datter, Anne Marie (f. i Selje, SF ca. 1704?). Er det noen som kjenner foreldrene til Ingeborg Drude Finde, g.m. Iver Ludvigsen Munthe (1698-1756) fra Vik i Sogn (s. av sognepresten der) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

I følge Lampe bd. 2, s. 227 var Ingeborg Drude Finde datter av Voldapresten Otto Pedersen Finde og hans annen kone Drude Frimann (enke etter Peder Hansen Schreuder, spr. i Eid). Iver Munthe var kapellan hos Otto Finde før han etter dennes død i 1741 selv ble sogneprest i Volda.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Men.... hvem er så Susanne Olufsdatter Torp ?, se nr.1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.