Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Markussen

[#9537] Anne Cathrine Riiber - myrdet i 1747

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Markussen

Jeg har kommet over flere henvisninger til en Anne Cathrine Riiber som ble myrdet i 1747.Hun var datter av Henrik Henriksen Riiber, fut i Tromsø, og Anne Mühlenport. De var begge døde i 1695, og kom fra området rundt Kristiansund.Jeg ønsker å sjekke dette nærmere, men vet ikke hvilke kilder som kan finnes. Jeg vet ikke når hun ble født, eller hvor hun ble drept.Kan noen hjelpe med opplysninger om dette, evt. forslag til kilder jeg kan undersøke?mvh Oddbjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg har notert at Hanerik Henriksen Riiber var fogd i Troms fra 1696, noe som stemmer dårlig med din opplysning om at han skulle være død (før)1695. (Kan det være snakk om en ev. sønn med samme navn som overtok fogd-embedet ?) Kjennes Henrik's aner ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Markussen

Opplysningen om at Henrik Riiber og kone var døde rundt 1695 kommer fra en tråd på no.fritid.slektsforsking.etterlysing .Det er nok snakk om samme person. Henrik var visstnok fogd på Senja og fullmektig hos futen Lars Hansen Løberg. (kilde Dagny Madsen - Per Sparbo)Jeg har ikke opplysninger om hans aner, men jeg har fått vite at han er nevnt i Karlsøy og Hillesøy bygdebok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila N. Christiansen

Vet at familysearch er en veldig upålitelig kilde akkurat her, men denne sto nå der: Henrik RIIBER Sex: M Marriage(s): Spouse: Anna Margrethe MUHLENPHORT Marriage: 1690 Kristiansund, More Og Romsdal, NorwayDette er vel akkurat like upålitelig, men det sto nå også der: Family Group Record FamilySearch™ Ancestral File v4.19 Download GEDCOM--------------------------------------------------------------------------------Husband's Name Rasmus Togersen TRANE (AFN:234J-0MS) Pedigree Born: 1698 Place: Ibestad, , , Nor Died: Place: Ibestad, , , Nor Married: Place: , Rogl, , Nor Father: Toger Trane CHRISTENSEN (AFN:234F-2MQ) Family Mother: Helvig RASMUSDATTER (AFN:234J-0LL)--------------------------------------------------------------------------------Wife's Name Anne Catrine RIIBER (AFN:234J-7CC) Pedigree Born: 1700 Place: Of Ibestad, , , Nor Died: 1747 Place: Ibestad, , , Nor Married: Place: , Rogl, , Nor Father: Mother:--------------------------------------------------------------------------------Children--------------------------------------------------------------------------------1. Sex Name M Toger Trane RASMUSSEN (AFN:234J-7DK) Pedigree Born: Abt 1726 Place: Of Ibestad, Rogl, , Nor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Åse K. Kristiansen

Astafjord bygdebok har disse opplysninger ang. Rasmus Tygesen Trane og Anne Cathrine: Rasmus Tygesen Trane 1697-1758, foreldre Tyge Kristensen Trane og Helvig Rasmusdtr. Bosatt i Ibestad, Troms. Rasmus g.m. Anne Katrina Nilsdtr. Flensborg, 1700-1780. Sønnen Tyge Rasmussen Trane f.1729, Ibestad. Forfatteren av Astafjordbøkene har konsekvent brukt ny rettskriving på navn, derfor Tyge og ikke Tøger/Thyge, Kristensen og ikke Christensen. Jeg holder en knapp på Astafjord bøkene kontra Familysearch. MVH. Åse Kr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Markussen

Ja, jeg har sett på Simon Ellefsens side. Hans kilde er Hilmar Eriksen: 'Det gamle Astafjord og Ibestad'.I Karlsøy og Helgøy bygdebok er skiftet etter Henrik Riiber fyldig omtalt.Bakgrunnen for mitt spørsmål er en oppføring i Kvernes kirkebok 9 sep. 1733, der en Anne Cathrine RIBERG blir gift med Erik Jacobsen Borch. Borch-slekta er senere å finne nettopp i Astafjord, og jeg forsøker å finne ut om denne Anne Cathrine Riiber som ble myrdet i 1747 kan være den samme som ble gift i 1733. Så langt er det ingenting som tyder på dette, men det er jo en mulighet at denne Erik Borch kan være død og at hun ble oppattgift med Rasmus Trane.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

.... men Rasmus Trane's Anna Katarina døde jo i 1780 (i Foldvik i Gratangen) ? Hva misforstår jeg her ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Markussen

Du misforstår nok ingenting. Anna Katrine Nilsdatter Flensborg kan ikke forveksles med Anna Cathrine Riiber.Imidlertid er det interessant at Anne Cathrine RIIBER nevnes som enke når hun ble drept i 1747. Det holder jo muligheten oppe for at hun kan være den Anne Cathrine RIBERG som er nevnt i Kvernes kirkebok i 1733.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgrim Sørnes

Nordland Lagting 08.01.1749Anno 1749, den 8 Januarii blev holdet Extra Lavting paa Gaarden Stegen udi eendeel til denne Tiid indstevnte Delinqvent Sager.Hvorda!for Retten møtte Lars Olsen Kolnæs af Astafiorden i Senjens Fogderi og paa afgangne Foged Michel Uhrsins Stevne Fuldmægtige Hans Hiorthes Veigne producerede een af hannem til denne Tid udtagne Lavtings Stevning af 18 October 1748, over en Delinqvent ved Nafn Aanet Larsen Fin-Lap formedelst et af hannem begangne Mord paa en Enke ved Nafn Anna Cathrine Riibe alt til nærmere Sagens Forhør og Paakiendelse for denne Ret efter videre Stevningens Indhold som for Retten blev læst.Blev og Delinqventen Aanet Larsen personlig for Retten fremstillet. Iligemaade møtte og for Retten den hannem beskikkede Forsvar ved Nafn Gudmund Gudmundsen Brevde. Dernæst blev fremlagt en over Delinqventen passerede underRets Acte hvoraf den ergangne Dom Afsigt blev oplæst. Med videre blev for Retten udi Delinqventens og hans Forsvars Paahør af Underrettens Acte oplæst et over Delinqventen d: 8 og 9 Febr[uari] 1748 af Hiemretten holdt Forhør angaaende det af hannem begangne Mord fra pag: 5 til 15 tilligemed den siden for Hiemtingsretten 11te July 1748 i Sagen passerede Examination hvilket alt Delinqventen Aanet Larsen paa Rettens Tilspørsel tilstoed og vedgik at være rigtig Sandhed med dette tillæg at om Sommeren 1747 da hand med de andre Præstens Drenge var i Søe Hytten og han da hørte af Drengerne at den dræbte Kone maatte være riig paa Penge fik hand først de Tanke om denne sin onde Gierning at ville forøve og blev saa stadig udi samme Tanke og forsæt indtil hand udførte Mordet over hende og borttog af hendes Ejendeele hvis hand efter sin aflagte Bekiendelse har taget ud. Videre til Sagens oplysning holt Retten ufornøden at Spørge vidløftigen om; hvorfor Delinqventen blev fra Retten dimitteret og til Lars Olsen Koldnæs og med hannem aaringskabs Folk henfaaet tilbage at føres nu udi Jern vel forvahret paa Fogdegaarden Rensaa at blive i hans forrige Arrest og Fængsel til videre at denne Rets Dom er gangen og beskrieven kan vorde Delinqventen eftersendt. NB Derefter blev oplæst et fra Sorenskriver Jørgen Kiergaard fremsendt Indlæg af 13de December 1748 hvorefter Sagen til Doms afsigelse blev optagen.......1. I den af Fuldmægtigen Hans Hiorth indstevnte Sag contra Morderen Aanet Larsen Finlap: Intet saa vel af under-Rets Acten som af denne Rets Acte aldeeles Lys og Klart at fornemme hvorleedes Delinqventen Aanet Larsen Finlap 14 dags Løverdag før Julle Helligt Aar 1747 efter foregaaende Overlæg og Forsæt er med een Øxe om Aftenen Silde hengaaet til Enken Anne Cathrine Riiber, som navnlig boede udi eet Huus paa Gaarden Lille isong i Astafiord der stoed for sig Selv, omtrent tvende Pistolskud fra Leiledningerne i tvende Huse paa Gaarden og efter at hand uden for Huusets yderste dør hafde sadt Øxen fra sig, er ingaaen udi stuen til hende, og forebragt hende eet usandt ærinde med anden Snak og tale, har hand ladet som han ville haa ud igien derfra, men lode siine vanter legge efter sig i stuen og da Konen efter hans paaraabelse at faa samme hans vanter ud tiul sig, oplod stue døren for at udkaste vanterne til ham, saa han først med Øxehammeren slaget hende tvende Slag ved det venstre Øre og da hun ikke deraf strax blev døld, men ønkede sig har hand dernest hugget hende med Øxen i Hovedet til døde, og derefter tillige Huusets Dørre for sig ind aant i Stuen opsøgt, hendes nøgle, oplugt een hendes kiste udtaget og røvet en sølvskee, 2de Guld Ringe, en heel Penge og een piung med nogle andre penger udi, som ved hans paagribelse hos samme og funden med viidere efter Acternes Udviisning, thi kan dens indstevnte Under-Rets Dom ikke aldeeles som tilstrekkelig udi Straffen biefaldes, men Delinqventen Aanet Larsen Finlap bliver i den stæd for denne sin grove Misdædiske Gierning af denne Ret tildømt at hand i Følge Lands Lover og høy Kongelig Forordning bør først levendes at miste sin høire Haand, dernest hans Hoved at afhugges og Kroppen tilligemed Hovedet og Haanden at søttes en Stegle i Astafiords Tinglav og hans Boeslod om nogen findes at være forbrudt saaledes forandres og skærpes den indstevnte Straf, efter at denne Lavtings dom først for Delinqventen lovlig er bleven forkyndt og hans erklæring derom er indhentet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.