Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Nina Møller Nordby

[#9578] Lensmann Povel Lie 1801 i Rakkestad

Recommended Posts

Guest Nina Møller Nordby

Søker opplysniger om følgende personer, men særlig Povel's og hans kones forfedre.Bjørnestad Søndre, Rakkestad, 1801. Lensmann Povel Lie, 44 år, merknad 'R' (hva står det for?). Hans kone Anne Nielsdatter 25 år.Deres sønn var Peder Poulsen som in 1865 tellinga var 68 år, bosatt på gården Thue vestre i Rakkestad. Hans kone Anne Gudmundsdatter, 63 år. Begge født i Rakkestad. I 1801 bodde på gården Thue, Gudmund Johnsen 36 år og hans hustru Maria Jensdatter 36 år. Hvem var deres forfedre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Det kan se ut som om Povel ble født på gården Sveen (Svæen), Digernes annex i Rakkestad sogn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Mon tro om Lie-navnet kom fra Øymark, og at Povel (Paul) var barnebarn av Joen Thoresen Lie (f.1684) og Ragnhild. (f.ca.1703) . Dette paret skal ha hatt 15 barn.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

(3) Iver, ang. John Thoresen Lie og Ragnhild. De hadde 3 barn :1)Giertrud f.ca 1723, 2)Thor f.ca 1725 og 3)Berthe konf.1744.1)Giertrud gift med Anders Brynildsen Giølsøe, 6 barn funnet født fra 1745 - 1757.Ingen Povel funnet.2)Thor gift med Else Halvorsdtr. Aarnes. Dette paret hadde 15 barn! Født fra 1753 - 1777. Ingen Povel funnet.3) Berthe ?Det er mulig at Povel er av Lie-slekten i Øymark, men etterkommer av hvem ?Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Selvsagt har du rett, Rita ! Dum slurvefeil av meg, flaut, -særlig da jeg selv er etterkommer av både Giertrud og Thor. Men poenget mitt er fortsatt : Kan Povel ha sitt opphav på Lie ??Jeg har merket meg noen slekt-forbindelser mellom Rakkestad og Øymark på 1700-tallet, og disse slektsforbindelsene har gått på Lie-etterkommere.Det er vel stor sannsynelighet for at Povels far bør hete Peder. (Ref. Povels eldste sønn). Lenke – Og dersom denne faren skal generasjonsplasseres, så bør han være født omtrent på samme tid som disse 3 søsknene.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Det var Povels kone Anne Nielsdtr som kom fra Sveen. Hennes far var Niels Pedersen Sveen døpt 30.4.1741 og gift 24.5.1764 med Siri Olsdtr Storløs. Hun født ca 1732, datter av Ole Christensen Storløs og hustru Marthe Henriksdtr.Niels P. Sveen var sønn av Peder Nielsen østre Sveen f. ca 1705, gift med Anne Tjøstelsdtr. Hennes far skal ha vært Tjøstel Gulbrandsen Stomperud.Anne ble gift 16.4.1793 med ungkar og lensmann Povel Lie i Rakkestad.Niels Sveen hadde ingen sønn så det ble svigersønnen Povel som fikk skjøte på østre Sveen i 1797, på visse betingelser. Men allerede i 1801 lyste Povel Lie pengemangellysning, og gården Sveen ble kjøpt av Anders Andersen Lillefosser ved off. auksjon i 1801, da 'etter bud og overbud' for 650 rdl. Tinglyst 1.8.1801.Povel Lie og Anne skal ha hatt flere barn.Dette over er notater jeg for lenge siden har hentet fra bøkene 'Skyldfolk gjennom tre århundrer' 1971 av Anna Sønstegaard (omhandler Degernesgårder og slekter), og en bok om 'Strykerslekten' av Anders Krog. Jeg mener å huske at ikke det står noe om Povel Lies fødested eller foreldre i noen av bøkene. Men det står mere om Sveen og slektene til Anne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Dette har dere vel mulig funnet, med på IGI-FS står det under vielsen til Povel Lie at han skal ha vært født i Rakkestad 1757. Disse kirkebøkene finnes jo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

-Trekker dette temaet frem fra glemselen igjen, da jeg lurer på om Rakkestad-spesialistene har funnet noe nytt.At Povel Lie skal være født i Rakkestad i 1757 (innlegg 8 – iflg en IGI-FS-opplysning) er heller tvilsomt, da han ikke er å finne i ministerial-boka som er utlagt på nettet. Minst like tvilsomt er det at han kan ha vært Øymarking fra Lie (innlegg 3-5), da denne spekulasjonen ikke har noen andre holdepunkter enn gårdsnavnet LIE.Derimot har man enda ikke sett an muligheten for at Povel Lie kan være sønn (eller eventuelt annen nær slektning) av FOGD ANDREAS (LARSEN) LIE som hadde Rakkestad fogderi fra 1776 til sin død i 1782.Andreas Lie (1721-1782) og ble gift med Sidsel (Secilie) Maria Leerberg 31/07 1754.. 4 barn er kjent som hans etterkommere: Mads, Cecilia Hendricha f.01/10-1768, Lars f. 21/11-1770 og Margrete. Han ble utnevnt til fogd i Råbygdelag-Setesdal i 1765, og ble forflyttet til Rakkestad 11 år senere.Sønnen Lars (1770-1829) som skal ha vært den yngste av barna, endte opp som sorenskriver i Stjør- og Verdal. Han inngikk ekteskap i 1798 med prestedatteren Caspara Frederikke Gill (Se denne debatten ( [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=27522&sok=Gill&startnr=&antall=&spraak=&nr=4&antinnlegg=35#anker>Lenke ) i Høland. (Dette relativt nygifte paret er å finne i FT 1801

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.